SDĚLENÍ K ENERGIÍM - Transformace 
--------------------------------
Úvodem, rozloučení s rokem 2016, propuštění starých energií, prostor pro nově příchozí energie,

Na úvod chci povědět, že sdělení, která tady předávám slouží výhradně k inspiraci a posílení energií, k probíhající Transformaci. Nedávám žádné rady či návody, jen předávám své vědomosti (svou pravdu) jak se vymanit z područí nízkých energií, kde kolektivně zapracovat, kde energeticky přidat a kde ubrat. Informace pocházejí z mého vlastního zdroje, tak, jak to zrovna ke mě přichází, tak jak to energeticky vnímám a jaké cítím vibŕace. Sdělení přijímám i skrze telepatické kontakty, od světelných bytostí z Plejád a od Galaktické Federace - Světla. Poté pak zpracovávám do konečné podoby. Podotýkám, že nejsem žádný spisovatel ale pouhý zapisovatel Světla, toho, co přejimám přes informační kanál. Neočekávejte ode mě nějaké senzachtivé zprávy ale pouze inspiraci a vědění druhé Duše. Kdo se na mě energeticky naladí, může pocítit jemnou vibraci, esenci mé Duše, vědomí pocházejícího z Plejád, plejádské světelné energie, tak jako si ji nese mnoho z vás. Jsem takto nastavena, mám své úkoly a mé poslání mi je svátostí. Ve sděleních předávám co mohu a smím předat, toho co je zrovna aktuální dle stavu energií na Zemi. Energeticky to pak vypadá tak, jak si to sami kolektivně utvoříme, jaká je síla našich myšlenek. Energie - vibrace, se mění každým okamžikem, podle toho co posilujeme, jestli to co je pozitivní anebo, to co je negativní. Kdo je sluhou zla, se zlem bude mít co do činění, a Ihned se mu to vrátí v jakékoliv podobě. Vesmír teď v tom pracuje mnohonásobně rychleji, než kdy v jiné měsíce či roky. A tak, padají klece na ty, co druhým vědomě škodí, co vědomě ničí planetu Zemi. Klece, v podobě uzavřených světelných bran a nepovolenému vstupu skrze ně. Vibrace těchto lidí, je příliš nízká, na to aby jí pozvedli, to už ani nestihnou. Budou mít příležitost v jiných světech, k tomu určených. To patří k vývoji Duše. 
----------
Přátelé, dá se říct, že rok 2016, byl pro nás zatím nejvíce energeticky náročný a to jak událostmi ve světě, transformačními změnami Země, tak i mnoho zkouškový a hluboko očistný. Důležité je, že jsme to opět s důstojností sobě vlastní ustáli. Poděkujme sobě, pochvalme se, že to zvládáme, opravdu si to zasloužíme. Utvořili jsme mnoho změn, jak na sebe samých, tak i v naší společnosti. Avšak ty nejzásadnější změny nás teprve čekají, změny v nefungujícím systému a od nového roku se na tom bude intenzivně pracovat. 
Přetekla už poslední kapka a lidé řekli své: "A DOST ! Tudy dál už nepůjdeme, to by bylo už za hranicemi naší svobody". Ano, jsme svobodnými bytostmi a také to tak i zůstane. Vše se ubírá tak jak má, v postupném tempu našich navyšujících se vědomí. Ve spolupráci s vyššími sférami se tato Transformace zvládnout dá, ale je potřebné si i uvědomit, že "probuzený" člověk (Duše) je jedna věc a schopnost udržet své vibrace v pozitivním stavu energií (Světlo), je zas věc druhá. Co máme teď udělat, je, že na sobě více zapracujeme, ať jsme schopni to energeticky udržet, jak nejsilněji to půjde, vyzářit ze sebe tu potřebnou intenzitu Světla - Kristovských energií. 
Mnoho Duší se v tomto roce rozhodlo odejít ze Země. Buď to už energeticky nezvládaly, nechtěly dál pokračovat, anebo po dohodě, tak, jak si to do života sami nastavily, na jak dlouhou dobu. Svým předčasným odchodem, tak daly prostor pro nově příchozí Duše, které budou pokračovat v pozvedávání vibrací, pracovatsilně na vzestupu. 
-----------
Za současné situace, tedy energetickém stavu na Zemi, potřebujeme víc než kdy jindy, spojení se svou vlastní Duší, svým pravým Já. Ponořeni se do ticha a klidu své Mysli, bez vnějších růšivých zásahů, ať nacházíme pozitivní řešení, jak v osobní rovině, tak i v té celospolečenské. Na naše vědomí jsou vyvíjené čím dál silnější tlaky, v podobě obrovských výzev, velkých zkoušek, zrcadleních... akce reakce, příčina následek, karmického vyrovnání, povětšiny toho národního. Pokud chceme nějaké změny, změňme staré na nové, nefungující na fungující, prostě vibračně to navýšit. Nezapomínejme, že se nám neděje nic náhodou, vždy to má nějakou příčinu. Ale jen v pouhé přítomnosti může Duše přinést více Světla a vyšší vibrace do všech situací odehrávajících se na naší planetě Zemi.
-----------
Ve fyzické rovině cítíme transformační změny dost silně a pro mnohé z nás, to je pořádný zápřah. Proto je i teď tolik lidí, tak nemocných. Silněji se čistíme a u každého ty příznaky neprobíhají stejně. Čištění jde až do hloubky našich buněk, transmutuje i naše buněčná struktura. Je to sice nepříjemné, hodně únavné, vyčerpávající ale momentálně jiná možnost pro nás není, než k nám pozemšťanům vyslat více dávek Světla. Energeticky se to ale ustát dá. Působením silných vesmírných energií proudících z galaktického centrálního zdroje, nám je vlastně dopomáháno v popohnání celé Transformace - vzestupu. Tedy, urychluje se všechen ten slet událostí na Zemi, v Transformaci se už nebrzdili a kráčeli kolektivní cestou, jako jeden celek, obrovskou světelnou sílou, energiích Krista v masovém měřítku, a pokračovali dál dle božího plánu, prvotního zdroje Světla.

Posílení energií.
Láskou v sebe samých nalézáme vnitřní klid - MÍR. 
Mír, je součást Lásky, a je to stav, kdy mezi lidmi, skupinami, společenstvím a národy, nevládne hněv, nenávist, neúcta, odsuzování, obviňování, násilí, ale naopak vládne Láska, porozumění, pochopení, soudružnost, souznění, respekt.

"Mír v našem srdci, Mír v naší Mysli, 
Mír v našem kolektivním vědomí, 
Mír v naší realitě - tvoření našeho nového světa"

Zůstávejme ve své přirozenosti, napojeni na svou lásku, vlastní zdroj Světla, vnitřního Boha/Bohyni. To je naše největší síla a také nejsilnější ochrana před těmi, co nás chtějí ovládat či manipulovat s námi.

Přejme si, ať je ten nový rok 2017 v míru a lásce, je radostnější, rozvinutější, tvořivější... Lidé ať jsou láskyplnými, moudrými, pokornými a více vnímaví energiím, aby se dokázali v mnohém chápat než doposud. 
Jak se tohoto docílí, to ostatní už Stvořitel lidem přidá.
Najděte v sobě sílu a probuďte ji.
Jsme Tady a Teď, v prožitku pouhé přítomnosti a vyzařujeme lásku k Zemi, ke všem bytostem a do celého Vesmíru... 

Do nového roku vstupujeme s novými energiemi

KRÁSNÝ, ÚSPĚŠNÝ A POŽEHNANÝ ROK 2017 
VŠEM PŘÁTELŮM PŘEJI :-)

S láskou, pokorou, úctou a vděčností <3 PLEJA

S láskou <3

Pleja Světlo Krystal 
Tady a Teď 

Vyňato ze Sdělení k energiím - Transformace 
zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

loading...

Další zajímavé články:

  • Vše
  • Horoskopy
  • Pes
  • Rok 2018
  • Znamení Zvěrokruhu
  • čínský Rok
banner2.gif