POSILUJEME ENERGIE SVĚTLA 
Láska - srdce 
(nenávist - ego) 

Ti co dělají špatné, přesněji řečeno nečisté věci, škodí druhým a planetě Zemi, nezahrnujeme nenávistí. Ti co se stali "oběťmi" nefunkčního systému (ekonomičtí uprchlíci, imigranti) také nebudeme nenávidět. Naše úmysly jsou čisté, nenávist tedy ani nešíříme. Čistému vše čisté, nečistému vše nečisté. Takový je pevný vesmírný zákon o přitažlivosti. "Stejný stejného si hledá" anebo "Vrána k vráně si sedá". Kdo zůstává ve vibraci Lásky, vůči druhým není nenávistný a nalézá v sobě jen to dobré, čisté. Ukazuje se z té lepší stránky, ve své přirozenosti, svém pravém Já.

I když nesouzníme s názory, jednáními druhých, nezaujímáme k nim nenávistný postoj. My máme zcela jiný cíl, pozvedávat vibrace, čistit energie, špatné změnit v dobré, nečisté v čisté. A to lze uskutečnit jedině skrze skutečnou Lásku, v úrovni srdce - Kristových energií. Nepřísluší nám šířit nenávist ale vyzařovat LÁSKU. Posilujme energie Světla. Ano, Láska k bližnímu je to co nás dělá silnými, jenže Láska není jen soucitná, ale je i moudrá. Proto je potřebné abychom byli obezřetní a nenechávali se zneužívat, či zotročovat těmi, kdož nemají čisté úmysly.

Nechť nám v srdci nevládne jen Láska ale i Moudrost. A tak se i staň.
Se Světlem PLEJA O:) Světlo Krystal 
Tady a Teď

Vyňato ze Sdělení k energiím - Transformace 
zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč
national cpr association