Island – Ostrov Ledu, Ohně a Elfů

„Jednou zajedete do polárních krajů, buď to bude naposled anebo se budete stále vracet. Nebudete vědět proč, ale budete muset. Budete proklínat strasti každé výpravy a vzápětí se těšit na další“.

Island je druhým největším ostrovem Evropy o rozloze 103 592 km2. Svým tvarem připomíná tento ostrov lidské srdce či draka. Nachází se na pomezí dvou oceánů – Atlantského a Severního Ledového. Jeho vzdálenost od Skotska je 798 km, od Grónska 287 km a od Norska 970 km. Island je nejzápadnějším státem Evropy. Nejsevernějším místem Islandu je malý ostrůvek Grímsey, který je proťat severním polárním kruhem. Nejjižnějším místem je potom ostrov Surtsey. Dnešní podoba Islandu je výsledkem mnoha geologických procesů, které v minulosti probíhaly. Jeho povrch je tvořen pustými pláněmi, lávovými poli, sandury neboli písečnými deltami a ledovou plochou. Ledovce pokrývají zhruba 11 % povrchu.

island

Na Islandu se nachází okolo 200 sopek, z nichž zhruba 30 je stále aktivních. Nejvyšší sopkou a zároveň nejvyšším bodem Islandu je Hvannadalshnjúkur, který se tyčí do výšky 2119 metrů. K vulkanické činnosti se váží i jiné geotermální jevy jako jsou bahenní sopky, gejzíry a fumaroly (výrony plynů). Tyto jevy můžeme pozorovat např. v údolí Haukadalur, kde se nachází i nejaktivnější gejzír Islandu – Strokkur.

Islanďané mají v krvi geny Vikingů!

První zmínky o Islandu pocházejí už od starých řeckých a římských autorů. Vyprávějí o ostrově, který leží 6 až 7 dní plavby na sever od Británie, který nazývali Ultima Thule. Tehdy to byla ještě bájná země na konci světa, kde slunce v létě nezapadá. Nutno podotknout, že řada bájí o Islandu jako by platila dodnes. V 8. století na tento severský ostrov (znali ho jako Thule) přicházejí irští mnichové. Ti zde nepoložili základ pro budoucí populaci, protože se jednalo o společenství mužů. Jako dědictví po nich se dochovalo několik místních názvů keltského původu na jihu ostrova (ostrov Papey, Dímun). V 9. a 10. století začíná být tento ostrov osídlován či spíše intenzivně kolonizován Seveřany. Od nich také získal dnešní jméno Ísland (ledová země). Vikingové přicházeli z Norska, Švédska i Dánska. V některých pramenech se pak uvádí, že byl Island plně osídlen za 60 let, a to za vlády Haralda Krásnovlasého, norského krále.

Islanďané podnikali na tehdejší dobu daleké námořní cesty, jejichž výsledkem bylo objevení „zelené země“ – Grónska. Z Grónska pak pronikali dál na západ až k pobřeží Severní Ameriky. Nepříliš valně se do dějin Islandu zapsalo 13. století. Došlo k hospodářské a politické izolaci země. Poté na Islandu vypukla občanská válka. Ve 13. a 14. století se zde značně ochladilo, což pro zemi znamenalo zhoršené podmínky pro hospodářství, a proto ve 14. století postihl Island hladomor a o pár let později také morová epidemie. Podlehlo jí několik set lidí, a proto je někdy jaro roku 1309 označováno jako „smrtonosné jaro“.

Národní park Thingvellir – místo, kde vznikaly dějiny Islandu

Thingvellir je místem velké historické, kulturní a geologické hodnoty. Rozléhá se na břehu největšího Islandského jezera Thingvallavatn v ohromném riftovém údolí, vytvořeném vzdalujícími se tektonickými deskami mezi Severní Amerikou a Eurasií. Národním parkem byl Thingvellir vyhlášen v roce 1930 a od roku 2004 je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Mnozí z nejslavnějších islandských osadníků měli ve svém původním skandinávském domově spory s králi, a proto se rozhodli dát dohromady valné shromáždění osadníků Islandu. ALTHING se stal nejvyšší zákonodárnou a soudní mocí Islandu až do roku 1978, kdy se konalo jeho poslední shromáždění. Ústředním místem Althingu byla Skála zákonů, což je ve skutečnosti několik kilometrů dlouhý schod z šedivé vyvřeliny, který sloužil jako přírodní jeviště k pronášení projevů a zároveň jako obří megafon. Každý účastník tohoto shromáždění měl možnost promluvit ze Skály zákonů. Thingvellir byl místem setkání pro všechny občany Islandu, místem konání oslav a v 19. století se stal symbolem nezávislosti Islandu.

island

Z geologického hlediska je Thingvellir unikátním „švem“ v zemské kůře, tvořeným četnými puklinami. Island leží na Středoatlantském hřbetu a toto podmořské pohoří je rozhraním mezi dvěma litosférickými deskami – Severoamerickou a Eurasijskou. Vlivem vnitřních geologických procesů se od sebe tyto desky oddalují zhruba o dva centimetry za rok. Trhliny, které vznikají při oddalování těchto desek, prochází napříč celým Islandem a nejviditelnější jsou právě v tomto národním parku. Za posledních 10 000 let se od sebe tyto desky vzdálily o 70 metrů a údolí mezi nimi pokleslo zhruba o 40 metrů. Právě pohyb litosférických desek je důvodem vzniku mnoha islandských sopek a činitelem zemětřesení, které se zde několikrát ročně odehrávají.

Island je zemí, v níž vedle světa obyčejných smrtelníků jako by existoval ještě jeden svět, svět skřítků, elfů, trollů a víl

Existence nadpřirozených bytostí není na Islandu otázkou víry, ale téměř přírodním zákonem. Studie ukázala, že 56% obyvatel Islandu opravdu věří v existenci nadpřirozených bytostí, říká se jim – Huldufólk (skrytí lidé). Velká část tamních obyvatel dokonce přísahá, že už je někdy zachránila nějaká pohádková bytost. Mnozí místní si je snaží naklonit tím, že jim na zápraží zanechávají jídlo nebo mléko. Islanďané své tajemné souputníky považují za dobrosrdečné a nápomocné bytosti. Vidět je však podle pověstí mohou pouze děti.

První zaznamenaná představa islandského elfa vznikla v 9. století v době osídlování Islandu. Dlouhou dobu byli Elfové spojováni a ztotožňováni s Landvaettir – duchy země. Tyto nadpřirozené bytosti přebývaly v zemi, ke které byly připoutány a ochraňovaly ji. Později v raném středověku dochází ke spojování elfů s kameny a mohylami.

Většina Islanďanů se domnívá, že je nutné dodržovat určitá pravidla, která jsou určena k udržení dobrých vztahů mezi lidmi a elfy. Například je zakázáno jim křížit cestu. Pokud vidíte osamělý balvan, nemůžete se ho dotknout, je to domácí skřítek. V jiném případě musela být výstavba silnice pozastavena, pokud se domácí skřítek nepřestěhoval na jiné místo. Zajímavý příběh je o zemědělci, který při budování slepičí farmy uslyšel hlas elfa, který ho žádal, aby se nedotýkal velkého kamene na svém území, protože tam žijí „skrytí lidé“. Farmář poslechl a kamene se nedotýkal. Za čas prodal statek a noví majitelé kámen přestěhovali. Jejich slepice však přestaly snášet vejce. Nyní se zde nachází parkoviště místní školy a kámen leží na svém místě. Nikdo ho neodstěhoval, protože nechce rušit elfy…

Geysir – praotec všech gejzírů

gejzir

Pojem gejzír pochází z islandského slovesa geysa, což v překladu znamená proudit. Nejznámějším gejzírem Islandu je Velký Gejzír, který dal jméno všem ostatním vodním jevům svého druhu. Velký Gejzír vznikl ve 13. století, kdy série silných zemětřesení, doprovázená výbuchem sopky Hekly, zasáhla geotermální území Haukadalur, kde se tento gejzír nachází. Do počátku 19. století tryskal tento gejzír každé 3 hodiny, ale postupem času se intervaly výtrysku prodlužovaly, až v roce 1916 jeho aktivita utichla. V dobách jeho největší aktivity dosahovala výška tryskající vody neuvěřitelných 80 metrů! Po zemětřesení v roce 2000 se Gejzír opět probudil, ale jen do roku 2005, kdy byla zaznamenána jeho poslední činnost. Zda je jeho mlčení věčné či pouze dočasné nikdo neví.

V dnešní době je největším lákadlem této oblasti gejzír Strokkur. Jedná se o nejaktivnější gejzír této oblasti, k výtrysku vroucí vody dochází přibližně každých 7 minut. Výška gejzíru obecně dosahuje kolem 20 metrů a teplota vypuzené vody se pohybuje mezi 150 až 250 stupni. O historii Strokkuru se neví mnoho. První období aktivity bylo zaznamenáno v roce 1789. V roce 1830 se jeho činnost výrazně snížila, a tak se lidé snažili donutit gejzír k aktivitě tím, že do něj házeli kameny a hlínu. V důsledku toho byla barva tryskané vody rezavě červená. Po zemětřesení v roce 1896 došlo k úplnému utichnutí gejzíru na několik let. V polovině 19. století byla do spodní části povodí gejzíru vyvrtána díra o hloubce 40 metrů a od té doby tryská Strokkur pravidelně.

Tajemné Trolí skály – zkamenělé postavy nočních trollů

V blízkosti vesnice Vík Í Mýrdal (zkráceně Vík) se nachází jedna z nejkrásnějších pláží na světě – Reynisfjara. Jedná se o kilometr dlouhou úzkou pláž, kterou pokrývá černý lávový písek. Na východním konci pláže se nachází skalní jeskyně tvořená čedičovými sloupy, jež svým tvarem připomínají obrovské píšťaly kostelních varhan. Pláž je lemována špičatými výběžky z moře, které se nazývají Reynisdrangar. Tyto útvary jsou v češtině známé jako „Trolí skály“. Podle místní legendy jde o zkamenělé postavy nočních trollů, kteří se v noci snažili z moře vyprostit třístěžňovou loď. Trollové však loď vyprostit nestihli a paprsky vycházejícího slunce noční skřety i loď proměnily v kámen. Nejvyšší z těchto špičatých skalních výběžků měří 66 metrů.

Z pláže je také krásný výhled na nejjižnější výběžek pevninského Islandu – mys Dyrhólaey. Tento skalní ostroh je vysoký 120 metrů a příroda v něm vytvořila bránu tak velkou, že skrz ni lze proplout na lodi. I díky tomu je mys nazýván „Bránou Islandu“. Útesy jsou také častým hnízdištěm mořských ptáků, lze zde zahlédnout poletující hejna racků či papuchalků. V době hnízdění (začátek května a polovina června) je tato oblast po dobu deseti dnů uzavřena veřejnosti.

Skógafoss – nejkrásnější a nejimpozantnější vodopád na Islandu

vodopád

Legenda vážící se k vodopádu praví, že první vikingský osadník na Islandu ukryl v jeskyni za vodopádem zlatý poklad. Místní obyvatelé zde prý o mnoho let později sice našli velkou truhlu, ale podařilo se jim z ní získat pouze zlatý prsten, truhlice totiž záhy zázračně zmizela. Chcete-li tento prsten vidět, vydejte se do místního kostela, v němž je vystaven.

„Lesní vodopád“, jak zní tento název v překladu, patří k největším a nejkrásnějším islandským vodopádům. Nachází se na řece Skógá a přes 60 metrů vysoký útes, ze kterého voda padá, vyznačuje někdejší pobřežní linii, kde v dávných dobách islandská pevnina končila v oceánu. K vodopádu Skógafoss čeká turisty zdolání takřka 400 prudkých schodů, které vedou podél vodopádu. Po jejich absolvování vás čeká dechberoucí podívaná, kdy za jasných a slunečných dnů je možné dohlédnout až na výběžek Dyrhólaey.

Mystická atmosféra vodopádu i jeho okolí je atraktivní nejen pro návštěvníky, ale i filmaře. Ti využili zdejší prostředí k natočení několika scén k filmu: THOR: Temný svět a Tajný život Waltera Mittyho s Benem Stillerem v hlavní roli.


Nejnovější články na našem portálu

červen 25, 2024 265
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 495
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 430
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7513
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8957
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 654
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
květen 22, 2024 556
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 575
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 719
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068357
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516066
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458311
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294373
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283734
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273533
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260553
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253517
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251836
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243490
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241727
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215709
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207294
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189509
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186836
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184572
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177031
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163681
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161430
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143257
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128448
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124963
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122958
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...