Mystická Potála: Sídlo dalajlámů je největší monumentální stavbou v Tibetu

Legenda o založení paláce vypráví o oddaném buddhistovi jménem Songcän Gampo (617-649), jenž byl zároveň panovníkem tibetského království (Tchu-po). Rád se ke studiu posvátných knih a meditaci vydával do míst nazývaných Potála. V sanskrtu slovo znamená Buddhova hora, v tibetštině příbytek bohyně milosrdenství. Král Songcän Gampo udělal ze Lhasy hlavní město království. V roce 641 pojal za manželku čínskou princeznu Wen-Čcheng a rozhodl se pro ni vystavět palác Potála. Byla postavena budova s devíti poschodími, 999 místnostmi a 1000 síněmi k meditování. Jiné literární podklady zmiňují svatého muže, jenž právě odtud předkládal davům své vědění a na jeho počest tady začal vznikat chrám, který se následně proměnil ve složitý komplex.

V nadmořské výšce 3600 metrů, na místě tak izolovaném a neznámém, že mnoho obyvatel Západu netuší o jeho existenci, se nachází Lhasa – hlavní město Tibetu. Lhasa mnoha lidem připomíná jedno velké tržiště. Pokud však pozvednete svůj zrak nahoru, spatříte onen pravý a nefalšovaný skvost Tibetu – palác Potála, kterému se přezdívalo „Perla střechy světa“. Potála se skládá ze tří částí: Bílý palác zaujímá svoji pozici na východní straně (v tomto „křídle“ bydlel Dalajláma). Červený palác naleznete uprostřed. Na západě se nacházejí bíle natřené příbytky mnichů. V pozadí se vypínají mohutné štíty hor, které lze překročit pouze skrz vysoké a mnohdy stěží průchodné průsmyky. Cesta do Potály je poměrně obtížná, zvyšuje však celkové kouzlo, kterým k sobě stavba láká dobrodruhy a turisty z celého světa. Ti často ohromeně lapají po dechu - a nejen proto, že tenhle skvost leží v nadmořské výšce 3700 metrů nad mořem. V roce 1994 byl palác zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Historie paláce Potála je stará přes 1300 let!

Vůbec první budovy byly postaveny v roce 641, kdy si panovník Songcän Gampo vzal princeznu Wen-Čcheng. V několika následujících letech pak probíhalo budování všech devíti pater – stavba šla na tehdejší poměry velmi rychle – kromě základu byla totiž konstrukce z masivního dřeva. V průběhu staletí byl palác několikrát poničen přírodními katastrofami… a co příroda začala, to dokončili lidé. Celý komplex tak nakonec lehl popelem, a dlouhou dobu nebyly na jeho obnovení prostředky. Mniši ale z místa nikdy neodešli, a tak na jeho místě vyrůstaly malé i větší budovy, které sloužily k uctívání Buddhy, meditaci i jako ubikace mnichů.

Teprve v roce 1645 byla na příkaz 5. dalajlámy zahájena výstavba podle původních plánů. Nad městem tak během necelého půl století opět vyrostl Rudý palác, který doplňuje rozsáhlý komplex natřený na bílo. Ten sloužil jako rezidence, hlavní sídlo Dalajlámy, zatímco Rudý palác pro náboženské účely a uchování ostatků dalajlámů. Během tibetské revoluce v roce 1959 bylo do paláce okny vhozeno několik granátů, které ho značně poničily. Mnohem větší škody ale utrpěl o 7 let později, kdy se celou budovou prohnala ničivá kulturní revoluce celostátního významu (v té době už byl Tibet opět součástí čínského území). Zničeno bylo na 100 tisíc uměleckých děl, a kdyby nebylo přímluvy tehdejšího čínského premiéra, mohlo by ničení dosáhnout mnohem větších rozměrů.

Je Potála palác nebo pevnost?

Hned při prvním pohledu je vidět, že palác Potála nepatří k tradičním palácům s honosnou výzdobou a detailně propracovanou konstrukcí. Typické jsou pro něj čínské strážní věže a vystouplé trámy, čímž navazuje na původní podobu Rudého paláce. V 7. století byly paláce budovány na způsob hradů, aby odolaly útokům nepřátel. Palác pojmenovaný po posvátné hoře Potalaka měl prezentovat významnost buddhismu v těch nejvyšších vrstvách. Palác Potála stavělo přes 7000 dělníků. V komplexu se nachází 999 svatyní, tisíc místností, 20 tisíc soch, zlaté posmrtné hrobky dalajlamů posazené drahým kamením, zlaté stúpy Buddhy a jiných světců nebo několik set let staré thangky – náboženské obrazy. Hrobka onoho slavného pátého dalajlamy je vykována z 3712 kilogramů zlata a zdobená z 18.880 drahokamů.

Dnes má hlavní budova 13 poschodí, s nimiž dosahuje výšky 118 metrů. K Rudému paláci přiléhá ještě bílá zástavba, která je svou rozlohou podstatně větší a dohromady se roztahuje do šířky 300 metrů. Vzhledem k umístění na kopci má velká část paláce stupňovitou konstrukci, která do sebe dokonale zapadá. A na velikosti mu přidává i optický trik – stavitelé kdysi všechna okna vybudovali tak, aby se směrem vzhůru zužovala, a pomocí zrakového klamu tak palác „vytáhla“ ještě výš.

Kdo je to Dalajláma? Co znamená a jaký je význam slova?

„Dalajlama meditoval v místnosti, když tu někdo zaklepal na dveře. „Kdo je“, zeptal se dalajlama. „Já“, ozvalo se za dveřmi. „Já?!“, zeptal se dalajlama udiveně“.

Existuje několik interpretací tohoto titulu, které spolu však víceméně korespondují. Všeobecně nejznámější je překlad mongolského slova dalaj „oceán“. Tímto slovem se naznačovalo, že lamova učenost je hluboká a bezbřehá jako oceán. Naopak slovo lama je tibetského původu, odpovídající významem indickému slovu guru, jenž označuje učitele. Dohromady se tak slova dalaj a lama obvykle volně překládají jako „oceán moudrosti“. Podle jiného vysvětlení bylo slovo dalaj jen mongolským překladem osobního jména Sönam Gjamccha, jehož druhá část gjamccho znamená v tibetštině „oceán“, v mongolštině dalaj. Nicméně je možné obojí vysvětlení, popřípadě syntéza těchto dvou variant. Titul dalajlama byl posmrtně udělen i jeho dvěma předchůdcům. Proto byl Sönam Gjamccho uznán jako třetí převtělení dalajlamy, ačkoliv byl ve skutečnosti prvním, kdo užíval tohoto titulu.

Každý dalajlama je tedy považován za reinkarnace (tibetsky Tulku) předchozího dalajlamy a zároveň za vtělení bódhisattvy Avalókitéšvary, který „zosobňuje jednu ze dvou základních vlastností Buddhů, totiž slitovný soucit, odtud jeho přízvisko Mahákaruna Velesoucitný. Je nadán zázračnou mocí zachraňovat všechny, kdož k němu volají o pomoc, chrání před přírodními pohromami a přináší polím úrodu a lidem plodnost“.

Dalajláma mohl začít vykonávat svoji funkci až ve věku 18 let kdy dosáhl zletilosti. Do té doby se dalajlámové drželi stranou veškerého vnějšího dění. Studovali a připravovali se na svoji duchovní dráhu a za ně vládli regenti. Často se stalo, že regenti zneužili svých pravomocí ve svůj prospěch a postarali se o předčasný odchod nejednoho nezletilého dalajlámy na onen svět. Od počátku lamaismu až do dnešní doby se vystřídalo v čele tibetského buddhismu 14 dalajlámů. Současný 14. dalajláma se jmenuje Tändzin Gjamccho. Od roku 1959 žije v exilu v Dharamsale v Indii, protože Tibet je od roku 1959 okupován Čínou.

Pchu-tchuo-šan: Ostrov zasvěcený buddhismu a bohyni Kuan-Jin

„Čchanový mistr Na-chu Tao-jin mezi lety 1165-1173 ve svých Zápisech o slaměné chýši napsal: „Hora Pchu-tchuo je ve velkém oceánu. Nachází se jihovýchodně od Ťin (Ning-pcho), asi tisíc mil po vodě. Není to nic jiného než ona hora zvaná Pótalaka, o níž se píše, že je izolovaným místem na konci oceánu, kde žije bódhisattva Kuan-jin“.

Pchu-tchou-šan je ostrov v Jihočínském moři, v Čou-šanské prefektuře provincie Če-ťiang Čínské lidové republiky. Pchu-tchou-šan, respektive hora tvořící tento ostrov, je jednou ze Čtyř posvátných hor buddhismu. V průběhu staletí byly na ostrově vybudovány stovky menších či větších klášterů a pousteven, které jednu dobu poskytovaly přístřeší až 3000 mnichů – dnes jich je zde pouze něco kolem 100. Podle údajů mnicha Sin-fana, který podnikl pouť na Pchu-tchuo-šan v roce 1915, v období poutí ve druhém a šestém měsíci čínského kalendáře, mohlo na ostrově pobývat až 6000 či 7000 mnichů.

Největší a nejstarší klášter je umístěn na jihu ostrova. Byl založen před rokem 1080 a kdysi zde žilo až 1 000 mnichů. Klášter se původně nazýval Pao-tchuo Kuan-jin s´, později, když v severní části ostrova byl založen jiný velký klášter, byl nazýván Jižním klášterem. Pověst vypráví, že když byl roku 1080 Wan Šun-feng vyslán do korejských tří států, přepadla ho u ostrova silná bouře. Kromě toho se pod člunem objevila velká želva, jež mu znemožňovala dál plout. Pomodlil se tedy ke Kuan-Jin – a náhle se objevilo jasné zlaté světlo, v němž se mu zjevila sama bódhisattva. Želva zmizela a on mohl zase plout dál. Po návratu o tom podal zprávu dvoru a císař na paměť tohoto zázraku umístil na blízký chrám desku s nápisem Pao-tchuo Kuan-jin s´. Nové jméno Pchu-ťi-s´, „Klášter univerzální spásy“, klášteru udělil roku 1699 císař Kchang-si.

Palác Potála patří k hlavním cílům při návštěvě Tibetu. Možnosti prohlídky jsou ovšem poněkud omezené. Do paláce smí vstoupit pouze omezený počet návštěvníků, a je nezbytné dodržovat předem určenou trasu. Jakékoli porušení místních zákazů znamená okamžité vyvedení z paláce. Většina návštěvníků ovšem dodržuje pravidla vstupu do Potály stejně přísně, jako místní mniši, takže se nemusíte obávat drobnohledu místních „strážců“. Nápor turistů je ale obrovský, takže je vhodné si vstupenky rezervovat předem – každý den smí vstoupit pouze 4000 návštěvníků.


Nejnovější články na našem portálu

červen 25, 2024 265
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 495
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 430
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7513
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8957
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 654
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
květen 22, 2024 556
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 575
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 719
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068357
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516066
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458311
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294373
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283734
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273533
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260553
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253517
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251836
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243490
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241727
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215709
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207294
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189509
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186836
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184572
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177031
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163681
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161430
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143257
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128448
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124963
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122958
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...