Izrael – Země s velkou historií, bohatou kulturou a mnohými náboženstvími

Pro muslimy je zemí, kde proroci stoupali k nebesům a křesťané zase věří, že se zde narodil, žil, učil, dělal zázraky a následně byl i ukřižován Ježíš Kristus. Dějiny této biblické země jsou staré více než 5000 let. Jsou zapsány v troskách dávno zničených měst, v pouštních dunách i v hlubokých jeskyních Mrtvého moře. Bezmála dvě tisíciletí museli Židé čekat na vznik vlastního nezávislého státu. Výsledkem je země plná tradic v jedné z nejneklidnějších oblastí světa.

Přestože celková rozloha Izraele je pouhých 21 643 km2, zahrnuje celou řadu geografických oblastí. Na severu u hranic s Libanonem leží Galilei s kopcovitou, zelenou a úrodnou středomořskou krajinou. Na východě u hranic se Sýrií a Jordánskem a výhledem na Galilejské moře najdete vulkanické skalní plošiny Golanských výšin. Střed země protkávají vyprahlé kopce Judeje a Samaří, na východ od nich protéká podél jordánské hranice řeka, od Galilejského moře na severu až k Mrtvému moři ve středu země. Je to jediná hlavní řeka v Izraeli, která teče ze severu na jih, všechny ostatní tečou z východu na západ a ústí do Středozemního moře. Na západě se svěží středomořská pobřežní pláň pyšní zelenými poli a zlatými písečnými plážemi. Na jihu, u hranic s Egyptem a Jordánskem, leží skalnatá poušť Negev, která se táhne až k nejjižnějšímu bodu Izraele.

Izrael je se svou populací 8,3 milionu obyvatel, z níž převážnou většinu tvoří Židé, jediným židovským státem na světě. Je rovněž domovem izraelských Arabů, křesťanů, Drúzů a Samaritánů, stejně jako několika dalších náboženských a etnických menšin. Založením Státu Izrael v roce 1948 byla obnovena židovská nezávislost. V současnosti je Izrael parlamentní demokratickou republikou se všeobecným volebním právem. Izrael považuje za své hlavní město Jeruzalém, ale většina států uznává jako hlavní město Tel Aviv. Izrael má na Seznamu světového dědictví UNESCO deset zápisů.

Pevnost Masada – Symbol hrdinství a síly národa!

„Svahy hory jsou strmé, takřka vertikální, vrcholek je plochý a má oválný půdorys, měří 645 metrů na délku a 315 metrů na šířku. Pouštní útes je tvořen mnoha vrstvami sedimentu zakrytého dolomitovými a pískovcovými útvary. Z dálky vypadá Masada jako nějaký pouštní hrad a vzbuzuje u pozorovatele náležitý respekt, někdy v něm vyvolává i úžas“. – Ari Šavit, kniha Země zaslíbená

Masada je starověká pevnost postavena v 1.století př.n.l. Herodem Velikým. Stojí na vrcholu izolovaného skalního útesu asi 3 km západně od jižního konce Mrtvého moře, na východním okraji Judské pouště. Výraz „mecúdá“ znamená v hebrejštině „pevnost“. Pro Izraelce je toto místo, které se tyčí 450 m nad hladinou Mrtvého moře symbolem hrdinství a odporu. V roce 2001 byla Masada zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Na skále dnes sice uvidíte jen ruiny, ale díky vystaveným modelům si lze udělat přesnou představu, jak pevnost kdysi vypadala. Za dvouřadými hradbami, do nichž bylo kromě kasemat zabudováno celkem 30 strážních věží a čtyři brány, se nacházely dva bohatě zdobené paláce. Vedle pak byla zapuštěna velká vodní nádrž, která zadržovala neuvěřitelných 40 milionů litrů vody! Masada nabízí na ploše o rozloze asi 300x600 m pestrou směsici památek. V Herodově paláci se jako zázrakem zachovaly nástěnné malby, část vybavení trůnního sálu i mozaiková podlaha, seskládaná z bílých a černých kostek do geometrických obrazců.

Východ slunce v Masadě je prý nezapomenutelným zážitkem. Sledovat, jak se první paprsky orientálního slunce dotýkají pevnosti i okolních skal, aby o milisekundu později nechaly Masadu zazářit v nádherném světle, v celé její majestátnosti. Masada není jen překrásný východ slunce, ve svém nitru ukrývá silný příběh. 960 zélótů, židovských radikálů, si tu v roce 73 po Kristu raději vzali život, než aby padli do rukou patnáctitisícovému římskému vojsku. Masada se tak navždy vepsala do historie židovského národa a svaté země Izrael. Vojáci izraelské armády zde proto skládají slavnostní přísahu, jež zní: „Masada již nikdy nepadne“!

Obránci pevnosti Masada zvolili svobodnou smrt místo života v otroctví. Odešli ze světa, aniž by se z mužů staly „ovce“, aniž by byly ženy znásilněny, aniž by děti musely zapřít otce. „Nikomu jinému se nepodřídíme, nikomu kromě Boha, protože on jediný je spravedlivý a řádný pán nad lidmi“, zanechali před smrtí vzkaz lidé, kteří leží v hrobech mnoho staletí, a přesto pořád jaksi nezlomně stojí…

Jeruzalém – Nejposvátnější město na světě

jeruzalem

Arabové mu říkají Al – Kuds – „Svatý“. Jeruzalém je hlavním městem Izraele a zároveň nejvýznamnějším náboženským místem Židů, křesťanů a muslimů na celém světě. Město je rozděleno na tři části: Staré město obehnané zdí, kde se nalézá většina památek, Východní Jeruzalém, který je převážně arabský, a rychle se rozvíjející nová, moderní část města, známá jako Západní Jeruzalém. Dominantu Starého města tvoří zlatá klenutá mešita Haram-al-Sharif, viditelná široko daleko a Zeď nářků, u které je stále živo. Žádný návštěvník by si neměl nechat ujít nejvýznamnější svatá místa, mezi něž se řadí: Skalní chrám, Zeď nářků, Chrám povznesení, hora Sion či Chrám božího hrobu.

Historický Jeruzalém se rozkládá na rozloze jednoho čtverečního kilometru. Do starého města se vchází sedmi branami, z nichž jen tři si udržely původní osmanský ráz. Staré město se skládá ze čtyř čtvrtí: Muslimské, Židovské, Křesťanské a Arménské. Skalní chrám a jeho zlatá kopule patří k jeruzalémským dominantám. Osmiboká mešita postavená v letech 687-691 patří ke třem nejsvětějším islámským stavbám.

ZEĎ NÁŘKŮ – Byla postavena v letech 688-691 n.l. Teprve koncem 3. století směli Židé jednou za rok navštívit Jeruzalém a u jediné zachovalé západní zdi chrámu naříkat nad ztrátou své největší svátosti. Tato zeď, která se zachovala do dnešních dnů se stala v Evropě známá pod názvem Zeď nářků. Ale oficiální izraelské jméno této památky je Západní zeď (hebrejsky ha-Kotel ha – Ma´ aravi). Je to nejposvátnější místo všeho židovstva, nachází se na jihozápadní straně Chrámové hory. Zeď nářků je součástí západní opěrné zdi Chrámové hory, která byla postavena při jejím rozšiřování za Heroda Velikého.

Modlitby zde probíhají každý den od časného rána až do pozdní noci. Mnozí věřící doprovázejí modlitby trhavými pohyby těla. Muži a ženy se modlí odděleně, muži musí mít pokrývku hlavy, ženy zase zahalená ramena a nohy. Kromě Šabatu se zde může i fotografovat.

CHRÁM BOŽÍHO HROBU – Postavil ho římský císař Konstantin. Chrám stojí na místech, kde kdysi došlo k ukřižování Ježíše Krista. Nejzajímavějším místem je hrobní kaple. V jejím středu se nachází malý, mramorem vykládaný prostor s dvoumetrovou náhrobní deskou, která zakrývá Ježíšův hrob.

V malebných dlážděných uličkách Starého jeruzalémského města najdete více svatých míst než kdekoliv jinde na světě. V malém prostoru se zde tísní mnoho synagog, kostelů i mešit. Desítky muzeí nabídnou něco každému věku a vkusu: nejnavštěvovanějším je Izraelské muzeum se sbírkami výtvarného umění, archeologie a židovského umění. Jeruzalém je také známý svými kvalitními vzdělávacími příležitostmi a předními průmyslovými a technologickými klastry. Věděli jste, že Hebrejská univerzita v Jeruzalémě se trvale řadí mezi 100 nejlepších univerzit na světě? Byla založena v roce 1918 jako druhá moderní vysoká škola v zemi po Jeruzalémské Akademii výtvarných umění Bezalel (založená v roce 1906).

mrtvé moře

Mrtvé moře – léčivá sůl, omlazující bahno a nezapomenutelné zážitky

Na hranicích Izraele s Jordánskem leží Mrtvé moře, které je známé svou extrémně slanou vodou. Salinita dosahuje 33 %, což je 9x více než ve vodě Středozemního moře. Při koupání se v něm proto lidé mohou vznášet na hladině, aniž by se o to museli jakkoli snažit. Voda Mrtvého moře obsahuje 21 minerálů a stopových prvků, z nichž 12 se v žádném jiném moři nevyskytuje. Mrtvé moře je vlastně jezero, které na délku měří 67 a na šířku 18 km.

Léčivé vlastnosti Mrtvého moře jsou známé již od starověku. Římané a židé budovali na březích Mrtvého moře lázně a speciální umývárny využívající vodu i bahno. Před dvěma tisíci lety římský historik Josephus Flavius napsal, že i král Herodes navštívil minerální prameny Mrtvého moře, kde se léčil a relaxoval. Také krásná královna Kleopatra používala sílu bahenních lázní s vědomím, že mají léčivé a blahodárné účinky na organismus.

Bahno má obrovské léčivé účinky. Detoxikuje a zbavuje pokožku odumřelých částic. Zrychluje krevní oběh a lymfatický systém, odvodňuje a okysličuje organismus. Aplikace bahna na klouby a páteř má blahodárné účinky na různé nemoci: artritida, zánět kostí a chrupavek, revmatismus, psychická zátěž, únava a nespavost. To vše, což se vynásobí bohatostí minerálů ve vodě, přefiltrovaných troposférou slunečního záření a suchého vzduchu z pouště, přitahuje každoročně tisíce koupajících na toto jedinečné místo na Zemi.

YAD VASHEM – Památník Holocaustu

Název Yad Vashem znamená doslova „památník a jméno“ nebo také „ruka a jméno“. Pochází z biblického verše: „Dám jim ve svém domě a na svých hradbách památník se jménem, jež nebude vymýceno“. Památník byl vybudován na Herzlově hoře severně od centra Jeruzaléma, která nese jméno po Theodorovi Herzlovi, zakladateli sionismu. Celkově se na úbočí Herzlovy hory nachází více jak 20 památníků. Tím nejdojemnějším je bezesporu Památník dětí. Jde o podzemní místnost vydlabanou do skály, jen spoře osvětlenou svíčkami. Když do ní vstoupíte, jediné, co uslyšíte je ženský hlas, který z kazety pořád dokola předčítá jména zhruba 1 a půl milionu dětí zavražděných nacisty. Návštěva těchto míst je dosti psychicky náročná, slabší povahy by proto návštěvu muzea, nebo Památníku dětí měli vynechat…! Pokud ovšem patříte k těm, kteří před minulostí nechtějí zavírat oči, pamatujte na vhodné oblečení – minisukně a šortky nechejte rozhodně doma! V blízkosti památníku je na konci kolejí k vidění dobytčí vůz Německé říšské dráhy, který se stal symbolem transportů smrti. Ve skalách v okolí Jeruzaléma jsou pak vytesána jména více než 5 tisícovek obcí z celého světa, které zanikly v důsledku Holocaustu.

K památníku se vchází z Avenue Righteous Among the Nations, tedy „Alejí spravedlivých mezi národy“. Ta je lemována pamětními deskami, na nichž jsou uvedena jména jinověrců, kteří pomáhali Židům a tím dávali v sázku svůj vlastní život a život své rodiny. Je zde vyjádřeno uznání asi 23 tisícům osobám. Najdete tu také jméno Oskara Schindlera, bohatého průmyslníka, který za 2.světové války dělal vše proto, aby zaměstnal židovské vězně jako dělníky ve své továrně. Schindler se svým jednáním stal symbolem odporu proti holocaustu. Před svou smrtí v roce 1974 požádal o možnost být pohřben v Jeruzalémě, a tak se také stalo. Schindlerův životní příběh se stal námětem románu australského spisovatele Thomase Keneallyho „Schindler´s Ark“ (1982), podle něhož byl natočen v roce 1993 film Stevena Spielberga „Schindlerův seznam“.

„Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět“. – Itzhak Stern


Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7137
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8685
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 392
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
květen 22, 2024 375
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 398
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 576
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
duben 24, 2024 824
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 805
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 940
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2053463
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515889
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457691
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293952
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283347
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273400
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260220
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252712
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251170
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243285
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241444
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215513
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207053
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189047
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186716
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184463
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176903
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167021
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163564
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161303
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143115
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128362
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124844
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122790
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...