Reportáže a pozvánky /  27. únor 2017

Krásná akce pro podporu Slovanství v naší zemi. Přednášky, prodejní stánky, občerstvení a to vše v nádherné krajině Valašska.
Vycházíme z původního slovanského odkazu a snažíme se obnovit toto kulturní a duchovní bohatství našich dějin a předků.

Hlavní motto:
„Původní kultura, zvyky a obřady Slovanů“
„Šíření slovanství a národní identity“
„Veľkosť každého Rodu či Kmeňa
podmienené je tvorivou prácou
pre blaho Rodu a priateľskú jednotu
s inými Rodmi a Kmeňmi,
a ak všetky Rody budú žiť v jednote,
blahu a vzájomnej úcte,
tvoriť pre blaho svojich potomkov
na slávu Bohov a Predkov svojich,
tak nijaká temná sila
alebo nepriateľské vojsko nedokáže
prekonať tento Veľký národ“.
Slovo Múdrosti Volchva Velimudra
z Knihy Svetla
V době obecného úpadku současných hodnot ve společnosti se opíráme především o naše původní staroslovanské hodnoty, světonázor a původní duchovní poznání. Spolupracujeme s podobnými sdruženími a osobnostmi za účelem vzájemné podpory a výměny zkušeností.
Chceme seznamovat širokou veřejnost s tématy:
Zamlčený původ Slovanů
Kultura, zvyky a duchovní poznání Slovanů
Moravané v rodině slovanských národů
Západní a Východní kulturní odkaz
Folklórní, pěvecké a taneční vystoupení, ukázky obřadů a zvyků
Slovanská inspirace a odkaz pro dnešní a budoucí Evropu
Program akce: 
Dopoledne
9.00 Prezentace návštěvníků
9.30 Zahájení
Blok přednášek
Přestávka na oběd

Odpoledne
Blok přednášek
Přestávka
Beseda s účinkujícími a diskuze
cca 18.00 Slavnostní zakončení sněmu
Účast přislíbili přednášející a účinkující
Mgr, Jan Kozák: Védské dědictví 
Zdeněk Říha: téma přednášky bude doplněno
Josef Endrych: Hledání společné řeči
Blanka Růžičková: Nádherný život Slovanů
Ing. Mojmír Mišun: Význam ornamentu a svastiky ve slovanském odívání
Další účinkující ještě oslovujeme. Organizátoři sněmu mohou program dodatečně upravovat.
Vstupné, možnost rezervace vstupenky a normálního nebo vegetariánského obědu uveřejníme na webu pořadatele: www.horni-jasenka.cz.
Místo konání sněmu
Restaurace a penzion Na Nové na Bystřičce 44, Bystřička u Vsetína.
Podrobnější informace o sněmu, programu a rezervaci vstupenky najdete na stránce pořadatelů:
Ing. Mojmír Mišun a spolek HORNÍ JASENKA z.s.
www.slovanskakosile.cz a www.horni-jasenka.cz
Občerstvení bude možné si zakoupit na místě pořádání sněmu. Zajištění noclehu možné přímo v restaurace a penzionu Na Nové v

Související videa

loading...

Hledání videa

banner3.gif

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru s novinkami našeho projektu.