Přednášky /  7. červen 2017

Jak vybírat materiály staveb pro kvalitní prostředí, kde bydlíme, pracujeme, žijeme.

Vzájemné působení materiálů staveb lze přirovnat například i k energetickým působením v léčebných systémech, jako jsou například Akupunktura, Shiatsu, Reiiky, Shambala, Ajurveda, Psychosomatika. Nebo energetické cvičební systémy, jako jsou například Jóga, Tchaj-chi, Pilates.
Platí to i obráceně … co platí ve fyzice, platí analogicky úplně stejně i v těchto systémech.
Příroda je vše kolem nás. Má svá pravidla, zákonitosti a principy. Fyzika jako akademický obor je odvěkou snahou člověka poznat a popsat přírodu. Je to tedy jakýsi jazyk, kterým k nám příroda promlouvá a my jako její součásti se poznáváním přírody učíme ji chápat a případně s ní rozmlouvat.
Fyzika nám, díky své snaze o přesnost, jednoznačnost a definovatelnost, nabízí poměrně velkou univerzálnost a skutečně mezinárodní celoplanetární srozumitelnost pro všechny. Fyziku jako takovou skutečně můžeme považovat za univerzální jazyk, protože podstatou fyziky je příroda sama a ta je pro všechny bytosti bez rozdílu rasy či druhu společná a určující. S přírodou nelze bojovat, příroda se neptá, příroda rozhoduje a pouze oznamuje a kdo nenaslouchá, ten prostě není spokojený ani šťastný.

Leoš Sladký je fyzik, který vidí vzájemné souvislosti všeho se vším napříč přírodou, vědou, filozofií, životem a bytím.

Fyziku vnímá jako způsob komunikace s přírodou, která nás všude ve všem obklopuje a na které je všechno zcela závislé. Znalosti fyziky pak používá v praktickém životě v souvislostech všech oblastí a aspektů života a to jak vlastního tak všech lidí, věcí a prostředí všude kolem.

11 let pracoval v Energetickém výzkumném ústavu v oboru řízení spotřeby elektrické energie prostřednictvím Hromadného dálkového ovládání (HDO), které mnozí mohou znát jako signál ovládající přímotopy nebo boilery na teplou vodu v domácnostech.

Následně pracoval už jako samostatný externí vývojový pracovník pro vědecká pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, Ústavu fyziky atmosféry – České akademie věd, Ústavu hydrodynamiky – České akademie věd.

Například v pořadech předpovědí počasí televizních stanic se občas objeví informace, že tam a tam naměřili tu a tu extrémní teplotu. Pak tento údaj s vysokou pravděpodobností naměřila meteorologická stanice, kterou pan Leoš Sladký navrhl a vyvinul. Meteostanice je mimo jiné mimořádně odolná před účinky úderu blesku. 

Pro měření srážek pan Leoš Sladký vyvinul váhový srážkoměr MRW500V letech 2004 a 2005 uspořádala Světová meteorologická organizace laboratorní testování srážkoměrů od výrobců z celého světa. Srážkoměr MRW500 byl nejlepší ve své kategorii, jako jediný splnil zadaná kritéria. Při následném testování ve venkovních podmínkách srážkoměr MRW500 odhalil chybu v metodice používání srážkoměrů. Na základě této zkušenosti Světová meteorologická organizace metodiku změnila. Výsledky naleznete na:

 http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/reports/2003-2007/RI-IC_Final_Report.pdf 

Srážkoměr se stal vítězem výběrového řízení na dodávku srážkoměrů s váhovým principem pro profesionální síť ČHMÚ, které proběhlo v roce 2009. Srážkoměr byl vybrán z několika typů, především zahraničních výrobců. 

Pro vědecká pracoviště Fakulty rybářství a ochrany vod při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích navrhl a realizoval recirkulační technologie pro intenzivní chov ryb.

Je autorem přístroje „EXPOSURESCOPE“ který navrhl, vyvinul, vyrobil a dodal pro Fakultu rybářství a ochrany vod při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jedná se o přístroj na sledování spermií ryb pod mikroskopem se standardní kamerou, který je schopen měřit rychlost jejich pohybu.

Přístroj se používá například na Universidad Católica de Temuco v Chile nebo na univerzitě v Norském Bodo.

Momentálně se podílí na stavbě nového pilotního rodinného domu, kde je demonstračně instalována veškerá na trhu dostupná technologie i technologie nově vyvinutá pro hospodaření s energiemi. Výsledkem bude rodinný dům schopný odpovědět na otázky, zda a s jakým výsledkem lze v dnešních ekonomických podmínkách úspěšně realizovat „ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝ DŮM“ bez potřeby připojení na veřejné sítě, při zachování běžného standardu bydlení a při zachování zdravého vnitřního prostředí takového domu. Na rozdíl od jiných podobných projektů tento postihuje opravdu všechny dostupné alternativní zdroje a zejména umožňuje ne jen využít všechny možné vzájemné kombinace ale i nastavovat kombinace podle přání obyvatel.

V podobném duchu momentálně rekonstruuje také památkové chráněnou roubenou stavbu z roku 1877. Pracovnice památkového ústavu přijaly s nadšením způsoby sanace a rekonstrukce památkových objektů, které pan Leoš sladký při obnově této památky navrhl a realizuje. Znalosti fyziky mu umožňují používat původní technologie výstavby i desítky či stovky let staré a tím v maximální míře obnovit stav při vzniku této stavby. Tento stav konzervovat a udržet s dlouhou životností a zároveň umožnit užívání a obývání této stavby v běžném standardu pro bydlení.

Řeší jakékoli problémy s vlhkostí staveb. Pro systém odvlhčení a odvodnění starých staveb používá jen přirozené fyzikální metody, které nezasahují do původních konstrukcí, nepoužívají elektrický proud ani žádnou chemii.

Dále je autorem postupu eliminujícího tepelné mosty při výměně špaletových oken za jiné typy.

Nová okna takto instalovaná vůbec neumožňují vznik plísní po jejich obvodu ani v případě instalace do staré zástavby silných stěn z plných cihel.

Je autorem balančně vyvážených elektroinstalací domů pro bydlení, které mnohonásobně snižují elektromagnetický smog, jsou odolné na přepětí, jsou spolehlivější, bezpečnější a mohou do sebe začlenit i stejnosměrné sítě malých solárních elektráren určených pro rodinné domy.

Je autorem technologie na regeneraci trakčních olověných baterií. Vyvinul a vyrobil recirkulační systém vody v rehabilitačním zařízení v lékařství. Navrhuje samotížné vytápěcí a gravitační vodovodní systémy pro stavby určené k bydlení.

Související videa

loading...

Hledání videa

banner3.gif

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru s novinkami našeho projektu.