Umělé ovlivňování počasí

Poručíme větru, dešti: Umělé ovlivňování počasí

Vyvolat déšť umělým zásahem je jedním z dávných lidských snů týkajících se touhy člověka ovládnout počasí. Jsou-li k dispozici vhodné mraky, stává se úkol vyvolat umělý déšť snadnější než případ, kdy je nutné uvažovat i o regulované tvorbě mraků. Pro tento účel se používá tzv. umělá infekce oblaků, kdy se v nich rozptýlí uměle připravené částice, které mají ovlivnit přirozený vývoj oblaku žádaným způsobem. Dodané částice mohou působit jako dodatečná kondenzační jádra nebo ledová jádra, která vyvolají změnu koncentrace kapek nebo ledových krystalů. Cílem umělé infekce oblaků v určité oblasti může být vyvolání nebo zvýšení srážek, rozpuštění oblaků či mlhy, nebo potlačení vývoje krup. Nejčastěji se k tomu používají pyrotechnické směsi obsahující částice soli (NaCl), která fungují jako umělá kondenzační jádra, nebo částice jodidu stříbrného, které naopak fungují jako umělá ledová jádra. Umělá infekce se provádí letecky nebo pomocí raket odpalovaných ze země, a v některých místech se používají i pozemní generátory.

Už žádné krupobití…

Aktivní ochrana před krupobitím bývá prováděna v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou, kde se krupobití vyskytuje pravidelně a s vysokou četností. Zabránění krupobití je jedním z nejčastějších záměrných důvodů k zásahů do počasí.

Jednou z možností, jak předejít krupobití, je vytvoření umělých ledových jader v oblaku (vypuštěním jodidu stříbrného). Ta mají vyvolat zvýšení koncentrace vznikajících zárodečných ledových krystalů, které při svém růstu odčerpají vodní páru potřebnou pro vývoj velkých kroupových zárodků. Malé ledové částice tudíž nemohou narůst do krup velkých rozměrů a vzniklé malé krupky stačí během svého pádu k zemi roztát. Ledové částice si vlastně vzájemně „konkurují“ v „boji“ o vodní páru a tím se zlikvidují.

Další možností je infekce oblaku umělými kondenzačními jádry (vypuštěním částic soli). Tento způsob předpokládá urychlení vývoje dešťových srážek a pokles množství přechlazené vody, která pak již nestačí na růst dostatečně velkých krup. Tato metoda se označuje jako princip předčasného deště. Zásah zpravidla zajišťuje specializovaná složka meteorologické služby, případně soukromá společnost, která na základě znalosti vývoje meteorologické situace použije raketovou nebo dělostřeleckou techniku, případně pozemní generátory nebo speciálně vybavená letadla.

Už v roce 1982 využívalo Burgundsko letadel, které rozptylovaly ve vzduchu roztok jodidu stříbrného, který umožňuje uměle vyvolávat déšť, když hrozí kroupy. Tento systém však byl finančně náročný a pro piloty velmi nebezpečný. Vinaři se tedy rozhodli pro generátory umístěné na zemi, které se už používají v jiných francouzských regionech jako Bordeaux či údolí Rhony. Bombičky s roztokem na bázi jodidu stříbrného a další bombičky se stlačeným vzduchem jsou napojeny na hořák, který vynese roztok do výšky jednoho až tří kilometrů.

Zónu o 9000 hektarech nyní chrání 34 generátorů. Vinaři z 32 vinic souhlasili s tím, že budou na tuto investici ve výši 95.000 eur (2,5 milionu Kč) přispívat až deseti eury (270 Kč) na hektar.

Kvůli ochraně svých vozů využívala firma Volkswagen ve své druhé největší továrně v Mexiku kontroverzní kanony, kterými se snažila zabránit silným bouřkám s krupobitím. Firma ve své továrně nainstalovala zařízení, která do atmosféry vysílala vibrační vlny a tím bránila vytvoření ledových krup. Podle tamních farmářů tato technologie kromě krupobití zabránila i vzniku srážek a způsobila v okolí továrny v mexickém státě Puebla sucho. V Mexiku jsou přitom letní měsíce považovány za období vydatných dešťů. Kanony způsobily sucho na území o rozloze 2000 hektarů. Farmáři své škody za zničenou úrodu vyčíslili na 70 milionů mexických pesos (asi 82 milionů korun). Firma se už v minulosti potýkala s několika problémy v oblasti životního prostředí. Některé své produkty testovala na zvířatech, a dokonce spolufinancovala experiment, v němž byly na lidech testovány dopady vdechování výfukových plynů.

V minulosti chtěla pomocí technologie poručit počasí i japonská automobilka Nissan ve své továrně v americkém státě Mississippi. I oni měli kvůli zařízení problémy s tamními obyvateli, kteří si stěžovali na hlučnost technologie.

50.léta jako průlom manipulace počasím

• První pokus o modifikaci hurikánu začal 13.října 1947 na hurikánu, který směřoval od západu na východ a na otevřené moře. Tento pokus měl kódové jméno PROJECT CIRRUS. Project Cirrus byl ve spolupráci General Electric Corporation, US Army Signal Corps, Úřadu námořního výzkumu a US Air Force. Letadlo létalo kolem dešťového pásu hurikánu a do mraku svrhlo téměř 82 kg drceného suchého ledu. Hurikán změnil směr a u Savannah v Georgii způsobil sesuv půdy. Cirrus byl zrušen a hrozily žaloby. Tahle katastrofa pozdržela očkování hurikánů o 11 let.

• V 60.letech realizovala vláda USA PROJECT STORMFURY jako pokus o oslabení tropických cyklónů tím, že do nich vletěl letoun a očkoval je jodidem stříbrným. Byla u toho hypotéza, že jodid stříbrný způsobí to, že podchlazená voda v bouři vymrzne, čímž rozruší strukturu hurikánů. Později se však ukázalo, že tato hypotéza je nesprávná. Ve skutečnosti se tím zjistilo, že většina hurikánů neobsahuje dostatek super-podchlazené vody, aby bylo očkování mraků účinné.

OPERACE POPEYE byla operace amerických ozbrojených sil k očkování mraků (běžící od 20.března 1967 do 5.července 1972) během Vietnamské války se záměrem prodloužit sezónu monzunů nad Laosem, zvláště v oblastech HO CHI MINHOVI stezky. V této operaci se očkovaly mraky jodidem stříbrným, což vedlo v cílových oblastech k prodloužení období monzunů v průměru o 30 až 45 dnů. Cílem této operace bylo zvýšit ve vybraných oblastech dešťové srážky, aby vietnamskému nepříteli znemožnili použít cesty, tím, že změkl povrch těchto cest, způsobily se posuvy půdy podél cest, spláchly se říční přechody, udržovaly se podmínky nasycenosti půdy vodou i mimo normální časový rozsah. Tato operace byla považována za relativně úspěšnou.

OPERACE CUMULUS byla vojenským projektem britské vlády v 50.letech. Vláda chtěla prošetřit výhody manipulace počasí k vojenským účelům. Zjištění ukázalo, že očkování mraků poskytuje výhodu, když pohyby nepřítele váznou v bahně a zvýší se průtok řekami a potoky, aby to ztížilo nebo znemožnilo jejich přechod.

Chemtrails

Stovky miliard litrů vodní páry a různých zplodin, které letadla každoročně vypouští, se vážou na částice jodidu stříbrného (a dalších) a vytváří na obloze kondenzační stopy. Ty tam mohou zůstat několik hodin či dokonce dní a spoluvytváří vysoké oblaky, které vypadají jako bílý závoj. Stopy po rozprašování látek na první pohled připomínají tzv. contrails, přirozené kondenzační stopy po proudových motorech. Ty v atmosféře kypí, vypařují se a mizí. Termínem chemtrails se označují kondenzační čáry za letadly, záměrně vypouštějícími do atmosféry chemické látky. Na rozdíl od obyčejných stop nemizí, ale postupně se roztáhnou jako opar po celé obloze, takže působí podobně jako přirozená oblačnost. Ze satelitních snímků je vidět, že mají pravidelné tvary obdélníků nebo čtverců.

chemtrails

Teorie o tom, na co mají rozptylovací látky sloužit, se liší: od vytváření umělých mraků pro boj s globálním oteplováním přes modifikaci počasí, cílené vystavování lidstva účinku chemických látek až po vytvoření vhodného prostředí v ovzduší pro vojenské radary.

V souvislosti s chemtrails se často zmiňuje mezinárodní letecká společnost Evergreen. Letadla, které využívá, mají 7x větší kapacitu než hasičská letadla a vztahují se na ně mnohé výjimky ze zákona. Mohou létat kamkoliv, a to nejen po stanovených vzdušných trasách. Mluvčí Evergreenu Philip Lader je zároveň členem správní rady jedné z největších společností na výrobu hliníku UC Rusal. Mezi její velké investory patří i známá rodina Rothschildů, která investovala do koupě Weather Central, světové jedničky v oblasti poskytování informací o počasí. Manipulace s údaji o počasí je přitom nezbytnou součástí přesvědčování lidstva o globálním oteplování.

Kromě narušení přirozených mechanismů počasí jsou chemtrails obrovskou hrozbou pro naše zdraví. Rozprašované látky jsou součástí vzduchu, který dýcháme. Ročně se takto dostane do ovzduší údajně až 20 megatun hliníku. V USA od roku 1990 rapidně stoupl obsah hliníku, arsenu, olova, barya a manganu ve vodních zdrojích. Hliník se v organismu hromadí, usazuje se na stěnách tepen a způsobuje neurologické poškození. Má i karcinogenní účinky na naše zdraví. Baryum zase způsobuje neplodnost, zvyšování krevního tlaku, bolesti hlavy, nepravidelnou srdeční činnost a pálení očí. Více než polovina populace trpí příznaky podobnými chřipce. Zvýšila se úmrtnost na respirační choroby, roste počet onemocnění vyvolaných hliníkem, například Alzheimerova choroba. Časté jsou také onemocnění horních cest dýchacích, kloubů, svalů i trávicích orgánů. Světová pandemie přestává být jen fikcí…

Kolem utajovaných chemtrails se šíří různé dohady. Podle tvrzení jistého vedoucího pracovníka ve farmaceutické firmě se do vzduchu rozptyluje i speciální aerosolový přípravek, který se dostává do našich plic. V těle s ním reagují komponenty propagovaných očkovacích vakcín. Za rozprašováním tedy mohou být i zisky farmaceutického průmyslu. Ti odvážnější hovoří dokonce o cíleném snižování stavu světové populace. Podle jiných podezření mohou být součástí chemtrails látky ovlivňující mysl.

Stále zdokonalované technologie k ovlivňování počasí se v rukou armády mohou změnit na mocnou zbraň. Válka budoucnosti může mít podobu vyvolání ničivého sucha, povodně, zemětřesení nebo hurikánu na území nepřátelského státu.Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2146
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1353
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3090
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2249
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1476
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1257
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1773
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2653
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1333
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1420
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2047
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5773
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1791141
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512727
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444082
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352666
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285394
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274545
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269414
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251691
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239392
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238303
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234853
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234023
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212485
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202465
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184691
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182536
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181464
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174300
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164122
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161626
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159429
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140821
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126548
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122954
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...