Smírčí kříže – Svědci dávných tragédií

„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě něco: vyvolávají zvláštní tajemný dojem. Možná že právě tím přitahují pozornost. Zdá se, že ztělesňují jakousi naléhavou otázku. Nebo snad stejně naléhavou výpověď? Jenomže o čem? Co vlastně znamenají“?

Pokud naše oči zavadí o kříž stojící volně v krajině, první myšlenka, která nám přijde na mysl, je, že tu někdo zemřel. A že tento kříž označuje i jeho hrob, což způsobuje silná tradice křesťanství zakořeněná v našem podvědomí. Již od středověku se hrob označoval křížem, aby upozornil na to, že je tu pochován křesťan. Na některých místech, ať už v přírodě nebo přímo na návsi, výjimečně i ve městě, se můžeme setkat s kamennými kříži, jejichž přízvisko „smírčí“ se odvozuje od slov smířit se nebo usmířit se. Tyto památky tiše upomínají na tragické události, které se mezi lidmi odehrály v dávných časech. Většina z nich už svoje tajemství nikdy neprozradí...Smírčí smlouvy, které se k jejich vzniku vážou, byly ztraceny nebo se rozpadly na prach.

KAŽDÝ JE JINÝ, ALE JEDNO MAJÍ SPOLEČNÉ – SKRÝVAJÍ V SOBĚ NĚCO TAJEMNÉHO...

Jsou různě staré, různě utvářené, některé z nich pečlivě opracované, jiné nahrubo otesané. Spatříte je tu a tam na nenápadných místech, tyčící se v krajině nebo až po ramena zapadlé do hlíny, vyvrácené či ležící na zemi, zasazené do zdi. Všechny jsou vyrobeny z jednoho kusu kamene, ale každý má jiného tvůrce, protože autorem měl být sám vrah (i když nemůžeme vyloučit to, že nechal kříž zhotovit za peníze u kameníka). Obecně se předpokládá, že výroba takového kříže je náročná, a především zdlouhavá práce. Jak dlouho trvalo provinilci vyrobit smírčí kříž? Tato otázka zůstala pro badatele dlouho záhadou, dokud na ni neodpověděl Jiří Bušek svým experimentem v roce 1997. Rozhodl se, že sám bez jakýchkoliv zkušeností zhotoví kříž z kamene (z nástrojů využil pouze kladivo a několik sekáčů na dokončení). Celkem výroba kříže včetně vysekání letopočtu a petroglyfu trvala přibližně 20 hodin.

Nejčastějšími typy v přírodě jsou kříže latinské a řecké. Některé kříže jsou bez jakéhokoliv vyobrazení či nápisu, pouze čistě holé. Jiné zase mohou mít na sobě jen důlky, které pouze dráždí lidskou fantazii. Krásnější jsou kříže, které jsou zdobeny odborně tzv. petroglyfem neboli obrazcem, většinou vražedné zbraně nebo symbolem profese člověka, kterého se smírčí kříž týkal. Např. meč, kladivo, sekera, oradlo apod. Ale mohou se objevit i jiné obrazce, např. jen vyrytý kříž na kříži nebo sluneční kříž. Výjimečně může být na kříži i nápis, jenž stručně vypovídá o události, která se zde odehrála. Většina kamenných křížů v přírodě je nositelem hrůzného tajemství, které nám už kříže neprozradí. Jisté ale je, že označují místa smrti, ačkoliv tu oběť pochována není.

SMÍRČÍ KŘÍŽ JAKO SYMBOL POKÁNÍ A KONEČNÉHO USMÍŘENÍ NA MÍSTĚ ZLOČINU

Uvažujeme-li v současné době o smyslu a účelu stavění smírčích křížů, nemůžeme se nezmínit o skutečnosti, že v době, kdy byly tyto kříže stavěny, existoval odlišný přístup k řešení trestných činů, než je tomu dnes. Zatímco v současné době jsou trestné činy posuzovány, řešeny a postihovány na podkladě zákonných norem, ve středověku byl postup k řešení těchto trestných činů podstatně odlišný. Podle tehdejšího zvykového práva mohl totiž provinilec využít zásady „Kde není žalobce, není ani soudce“.

Základem pro vznik smírčího kříže je smírčí smlouva. Ta uděluje obviněnému za povinnost postavit kamenný kříž na místě vraždy či jiného násilného činu, ale nejen to. Smírčí smlouvy obsahují mnohem více požadavků, které musí delikvent splnit, pokud chce, aby mu bylo odpuštěno. Ovšem dnes ze seznamu požadavků se dochoval většinou jen kamenný kříž. Ale existují i smírčí smlouvy, kde kamenný kříž nebyl povinností. Většina požadavků obsahovala finanční zajištění rodiny pozůstalého a zaplacení církevního obřadu a pomůcek (např. uhradit zádušní mši, koupit množství vosku kostelu na svíce, vykonat kajícnou pouť apod.). Pokud vše dotyčný pachatel splnil, bylo mu odpuštěno, došlo ke smíření s pozůstalými a věřilo se, že i s duší zesnulého a se samotným Bohem. To bylo potvrzeno zápisem na konci smlouvy: „pokáno a usmířeno“.

Ale co se stalo, když pachatel podmínky nesplnil? Vyšel z toho bez pokání či jiného projevu kajícnosti, dokonce bez trestu? To už nikde dohledatelné není. Pouze ve smlouvě bylo uvedeno, že dotyčný už nemůže být brán jako poctivý člověk. Také celkový počet smluv čítá pouze 62 na celou Českou republiku. To vyvolává domněnku, že mohly být smlouvy ničeny nebo dokonce páleny po jejich naplnění. Písemné smírčí dokumenty se dochovaly ve formě samostatných listin, zápisů v městských nebo církevních knihách.

SMÍRČÍ SMLOUVA Z ROKU 1548 Z KŘÍNOVA

Zavražděn byl Andreas Mestl z Křínova. Smlouva byla sepsána mezi jeho vrahem Filipem ze Stanu a Markétou Mestlovou, vdovou zabitého. Smlouva je výjimečná nejen tím, že k ní byl nalezen smírčí kříž, ale také tím, že byly také uvedeny rozměry kříže. Zjištěné míry nalezeného kříže jsou u hlavních os 145x88 cm a odpovídají 5x3 stopám (při délce stopy 29,6 cm). Zajímavý je fakt, že pachatel musel nést k hrobu oběti meč se svící a prosit u hrobu zavražděného o odpuštění. Ve starém českém trestním právu byly známy případy, kdy si viník u hrobu oběti lehl na zem, poškozený mu lehce stoupl na hlavu a přiložil mu na hrdlo meč. Viník byl tímto pokořen a strany usmířeny. Kříž s oblými obrysy a s kratším levým ramenem stojí u cesty pod vsí, která vedla ke Křínovskému mlýnu.

Smlúva o mord v Křínově zběhlý

Jakož jest Philip z Stanu, na tento čas v Německým Beranově, zamordoval Andrease Mestla v Křínově i stala se jest o to smlúva dobrovolná a dokonalá mezi týmž Philipem z jedné a Markétou vdovou po týmž Mestlovi pozústalú a na místě jejím Krištofem Mestlem z Křínova a Hansem Mestlem z Teplé, strejcy zamordovaného Andrease, strany druhé taková, že on, Philips, v neděli nejprvpříští po Středopostí v Votíně má tři mše dáti slúžiti a hned po kázání v pokoru náh sa po pás sám třetí má jíti meč a svíci tři libry vosku nésti a na hrobě nebožtíka klekna přátel odprositi má, pro Buoh aby mi to odpuštěno bylo, jakž toho obyčej jest. Potom sám desátý jíti má a na místě tom, kde nebožtík zabitý jest, kříž kamenný postaviti do dne a do roka konečně zvejši pěti šlépějí mužských a z šíři 3 šlépějí. Nadto všecko (vdově) 20 kop grošů míšenských dáti a vyplniti má na roky vdolepsané. Item na velikú noc nejprvpříští má dáti 5 kop grošů a potom ročně pořád zběhlá léta na každú velikú noc má dáti po 5 kopách grošů a takové peníze zde v Plzni na rathauze před pana purkmistra a pány klásti má. Za to všecko rukojmě jsú Erhart Gabriel, Ondra Urbanú syn a Bastl bratr jeho, Jeronymus Jestřáb, všichni čtyři z Chlumčan, Kub z Červeného Aujezda, Jakl z Německého Beranova a všichni společně a nerozdílně. Actum feria 6 ante Invocavit 1548. Smluvčí toho byli Bartoloměj řezník, Pavel Doudleb, Erhart Puchanner, Matuš sladovník, rukojmě slíbili rukou dáním.

Anno MDXLVIII feria 4 post Pasche Philip z Stanu položil na svrchupsanú smlúvu 5 kop míšeňských grošů. Šimon Kralovický přinesl nahoru ty peníze. Anno 1569 feria 2 post Jubilate těch 5 kop vydáno Mestlovi Křelichovi, vynášeli mu Matheus Houff a Zygmund Salzman konšelé.


Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4640
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 260
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 485
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 425
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7506
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8952
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 649
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 449
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 552
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 572
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 717
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 659
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068038
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516057
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458298
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294365
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283722
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273526
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260543
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253500
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251825
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243485
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241714
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215707
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207293
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189502
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186834
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184570
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177028
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163679
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161428
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143254
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128447
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124958
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122956
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...