21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných duší, seznamovat se, poznávat, komunikovat a promlouvat s těmi, kteří nám jsou blízcí. Čím jsme si blíže, tím více hlubších informací získáváme, poznáváme a uvědomujme si sebe.

22. 5. Slunce vytvoří harmonický aspekt s Marsem ve Lvu, který nám dá odvahu se projevit, spojit se s blízkými dušemi, vybrat si z nabízených možností a následovat své rozhodnutí. Každé rozhodnutí je správné. Přináší nám zkušenosti, kterými poznáváme život. Cokoli děláme, nás vz-dělává, posouvá a přináší poznání. Mějme odvahu přiblížit se k druhým. Neodmítejme jejich blízkost a případné odmítnutí si neberme osobně.

Horoskop astrologie blíženci gemini27. 5. se Jupiter spojí se Severním Lunárním uzlem v Býku. Každý něco umíme. Je to náš dar, který dáváme na světlo prostřednictvím svého těla a vytváříme tak hmotný svět. Pokud chceme, aby se naše umění projevilo a zhmotnilo, musíme se sami otevřít. Dovolme si to a otevřme se tomu, co nás baví, co máme rádi a pro co jsme určeni. Co do svého života pustíme, do něj vstoupí, formuje nás, rozvíjí a posouvá na naší cestě. Jsme-li otevření, naše určení si nás samo najde. Mějme odvahu následovat to, co nás volá.

28. 5. Slunce vytvoří neharmonický aspekt se Saturnem v Rybách. Vše má své hranice. Čeho je moc, toho je příliš. Jaké informace opravdu potřebujeme vědět? Rozpouštějme a přenastavujme hranice k lidem i informacím. Měňme úhly pohledu, strnulé postoje a rozpouštějme přesvědčení, která nás vedou k utrpení. Neberme se vážně a zasmějme se sami sobě, svým názorům, chybám, hlouposti, nevědomosti, nepružnosti a neohrabanosti. Smějme se, vtipkujme, ale nesnažme se být vtipní za každou cenu. Všímejme si svých negativních myšlenkových pochodů, vědomě je zastavujme a ovládněme mysl kontrolovaným dýcháním. Pravý mistr vládne své mysli.

7. 6. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu, kdy můžeme rozeznat, co má kdo na srdci a jaké sdělení je ve slovech ukryto. Co potřebujeme sdělovat o sobě a o druhých vědět? Kdo se chce zviditelnit, potřebuje se projevit, sděluje a mluví, aby na sebe upozornil, sklidil potlesk a je k nezastavení. Kdo je plný emocí, mluví, aby ulevil svému srdci, a když nemluví, jeho srdce trpí.

Potřebujeme-li se ujistit, získat podporu druhých anebo přesvědčit sami sebe, hledáme posluchače, kteří nám budou naslouchat, aby nám potvrdili anebo vyvrátili, co říkáme. Často mluvíme a málo nasloucháme a ti, kteří umí naslouchat, málo kdo poslouchá. Poslouchejme ty, kdo jsou tišší, neboť ti jsou často moudří. Sami se zaposlouchejme do ticha, které nás dokáže harmonizovat. Když naše mysl utichne, problémy zmizí.

horoskop astrologie gemini blizenci 10. 6. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Chironem v Beranu, který je ve znamení Blíženců v pádu. Zde leží zakopaný pes. Každý máme své zranění, trauma, které nám brání v poznání pravdy, světla a lásky a právě léčením se k nim dostáváme. Uzdravit se znamená pochopit zranění a odpustit sobě i druhým.

Přetvořme svá přesvědčení, předsudky a programy z dětství, která bolí a vyvolávají v nás pocity nedostatečnosti, odmítnutí a nelásky. Jako děti jsme nechápali vtípky, srandu a dobírání dospělých ani nerozuměli, co je špatně, když jsme to mysleli dobře či dělali, jak nejlépe jsme uměli. Slova se nás dotýkají a to, co se nás dotklo, nás poznamenalo a stále dokola nás zraňuje, dokud si to nezpracujeme.

To, co říkají druzí, není o nás, ale o nich. Slova jsou plytká, proto si je neberme osobně. Dokud se sami neotevřeme a přes bolest se nedopracujeme k sebelásce, druzí jsou pouze záplatou na naše zranění. Nebojme se bolesti, za níž je ukrytá láska, moudrost a soucit, které náš život promění. Buďme k sobě laskaví a promlouvejme k sobě s láskou.

racek moře astrologie horoskop Gemini Planeta Merkur, která vládne znamení Blíženců, bude během června vytvářet harmonické aspekty: 4.6. s Uranem v Býku (osvícení mysli), 9.6. s Neptunem v Rybách (rozpuštění myšlenek) a 11.6. s Plutem v Kozorohu (transformace myšlení). Též 11. 6. vstoupí Merkur do znamení Blíženců, čímž zesílí potřeba informací, výměny názorů a diskusí.

Konverzace bude tak živá, že nebudeme vědět, jaká verze je ta pravá. Chceme-li znát pravdu, musíme být opravdoví sami k sobě a obrátit svoji pozornost do sebe. Naše tělo je studnicí moudrosti, v níž můžeme poznat svět, neboť děje v nás probíhají i vně: „Jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak venku.“ Svět je duální, abychom se mohli učit na základě rozdílů.

Když rozlišujeme, uvědomujeme si a poznáváme. Otevíráme-li svou mysl, pouštíme světlo do nevědomí, vidíme svět zřetelněji, přestáváme soudit a bereme život takový, jaký je. Vše má nějaký smysl. Každý jsme hráčem v životní hře a cesta každého z nás je jiná, protože potřebujeme získat vlastní zkušenosti, abychom nabyli vědomí.

Uvědomme si, jak nás mysl ovládá. Když ji ovládneme, náš život se promění.

horoskop planety vesmír astrologie brizanci11. 6. se Pluto na své retrográdní pouti vrátí zpět do znamení Kozoroha, aby zde dokončilo obrodu mocenského řádu, zkostnatělých struktur a přežitého hierarchického systému, kterou tam v roce 2008 začalo. Jsme-li poslušní, posloucháme, co nám druzí diktují. Umíme-li naslouchat, ale posloucháme sebe, žijeme v souladu se sebou, stáváme se mistry, autory vlastního života, kteří si dokáží vybrat z nabízených možností. Kdo se nebojí vlastních rozhodnutí, vytváří novou společnost založenou na svobodě, rovnosti a lidství.

Od 17. 6. až do 4. 11. bude couvat znamením Ryb náš přísný učitel Saturn. Při retrográdním pohybu přemýšlejme, kde jsme na sebe přísní, proč se kritizujeme, co si nemůžeme odpustit a co si nechceme dovolit. Když změníme svůj postoj, přestaneme se bát, nenecháme se zastrašit a v důvěře se oddáme životu, uleví se nám.

Jsme pod ochranou boží či Vesmíru a zkoušky a zkušenosti, které získáváme, jsou součástí naší cesty k Bohu aneb k pochopení bezpodmínečné lásky. Přijměme život, nechme se jím obdarovat a s důvěrou jej žijme.

horoskop planety vesmír astrologie brizanci19. 6. vytvoří Jupiter v Býku harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, kdy se naši učitelé spojují a důvěra a zodpovědnost jdou ruku v ruce. Pokud nám něco nevychází, ale chceme to dělat a cítíme, že je to naše poslání, nevzdávejme to, jen si dejme pauzu, abychom získali novou energii a chuť pokračovat. Když nás to nebaví a cítíme, že nás volá něco jiného, nedělejme to a zkusme něco nového a nepoznaného. Mějme odvahu vyzkoušet novou dovednost, abychom objevili, co nás baví. Vše je v pořádku a je na nás, co se chceme naučit a k jakému učiteli se přikloníme. Svému osudu neutečeme. Vždy budeme dovedeni tam, kde máme být.

horoskop planety vesmír astrologie brizanci19. 6. vytvoří Slunce neharmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Náš život je předurčen. Je řízen vyšší silou, která nás přesahuje a vede nás, abychom mohli splnit úkol, který jsme si před svým zrozením vybrali. Můžeme si vybírat a rozhodovat o svých každodenních záležitostech, ale to, na čem skutečně záleží a má nás potkat, si nás přitáhne. Vesmír nám vždy cestu ukazuje, to jen mysl vymýšlí nesmysly.

Když Vesmíru nenasloucháme, cítíme se osamoceni, odděleni od Boha, nemilováni a máme pocit, že vše je proti nám. Nebojujme s životem, ale s důvěrou se mu oddejme. Zastavme se, ztišme svoji mysl a vnímejme znamení, kterými s námi Vesmír promlouvá.

Rozvíjejme svoji intuici a důvěřujme energiím, které jsou v nás a kolem nás a jsou zdrojem informací. Necháme-li v klidu tyto energie skrze sebe proudit, dojdeme k naplnění. Děkujme za vše, co jsme prožili, co nás vede k vyššímu poznání a pozvedá nás.

A na závěr citát od amerického spisovatele Roberta Fulghuma: „Ticho je vždycky součástí krásné hudby. Ticho je vždycky součástí krásného umění. Ticho je vždycky součástí krásného života.“ 


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2059
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1316
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3075
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2206
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1472
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1249
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1753
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2637
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1327
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1416
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2039
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5766
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1790091
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512714
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444063
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352638
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285376
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274525
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269408
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251662
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239381
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238280
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234784
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 233992
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212474
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202448
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184684
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182533
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181436
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174287
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164110
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161614
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159422
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140812
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126541
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122951
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...