Samapatt: Podrobný horoskop 2020 RYBY

Pro přátele Ryby se rok 2020 představuje jako úžasný rok, s téměř všemi pomalými planetami v pozitivním aspektu v Kozorohu a Neptunem v jeho primárním domově, ve vašem znamení. Když planeta tranzituje ve svém prvotním domově, jeho energie je zdůrazněna a může tak vyjádřit nejlépe své základní kvality.

Neptun, vaše vládnoucí planeta pokračuje ve své dlouhé cestě ve znamení i roce 2020 a zůstane tady až do ledna 2026.

Tento rok se tranzit Neptuna bude dotýkat především narozených od 5. do 13. března.

Řekneme si něco o tomto bohovi moří a oceánů, jehož kvality a talenty jsou zdrojem kreativity, velké představivosti, fantazie, inspirace, empatie, soucitu, smyslu pro účast a spoluúčast se vším, co je stvořeno, velmi silná touha po mystice a přímé propojení s vyššími dimenzemi a neviditelnými světy. Ale jako každá věc v této duální dimenzi, za tváří se ukrývá stín a pro Neptuna je tímto stínem iluze, zmatek, podvod, nutkavé závislosti, útěk od reality, nedostatek zodpovědnosti, hra na oběť.

Neptun vládne intuici, snům, psychickým schopnostem, některým druhům umění, jako je tanec, hudba a poezie.
Nese s sebou archetypy jako je soucit, empatie a bezpodmínečná láska, rozpouští hranice Já. Ale tato extrémní citlivost může být slabým místem osob, se silnou Neptunovou energií, extrémní psychická propustnost, která je někdy vnímána jako slabost, podivnost, ale která, pokud je použita vyrovnaně a ve správných situacích, může se stát silovým místem, to něco, co odlišuje génia od chudáka oběti.

Je to síla Vody, elementu, do kterého spadá, síla kapitulace a pružnosti; taky že Voda se přizpůsobí tomu, co potká, nemá svůj vlastní tvar, ale její síla prostoupení je obrovská, především v čase.

Je to planeta, která dělá ze svých chráněnců bytosti magnetické, hypnotické, tajemné, láskyplné, roztomilé, sympatické a extrémně citlivé a dovolí jim vstoupit do kontaktu s vyššími úrovněmi vědomí, ale jsou také vykulení a nepraktičtí.

Je to planeta mystiků a umělců. Toto je samozřejmě vyvinuté vyjádření této energie; naopak, pokud energie planety nenajde svůj přirozený a vhodný kanál vyjádření, je zde riziko, že osoba nedokáže oddělit fantazii od reality a snaží se hledat útočiště před problémy materiálního života zneužitím drog, alkoholu, nebo jinými formami závislostí, jako je jídlo, sex, náboženství, nebo jiné víry a snaží se vytvářet uklidňující scénáře, ale iluzorní a nepřevezme si zodpovědnost za sebe a za svá životní rozhodnutí.

Neptun, vaše vládnoucí planeta, je planetou, která rozpouští ego a všechny stanovené hranice. S Neptunem zažíváme smysl komunikace s vesmírem, naše bytí součástí jednoty, ne více odděleni od primárního zdroje energie a lásky božského Otce a Matky.

Je to tedy planeta změněných stavů vědomí, kterých může být dosaženo meditací, ale také použitím omamných látek.

Ve svém negativním vyjádření Neptun zastupuje iluzi a podvod: je zvláštní a hodně zajímavé, že planeta zastupuje jak mysticismus a nejvyšší stavy vědomí, a také iluzi, jako by se dalo říct, že hranice je skutečně velmi tenká a je na každém, najít ten vnitřní střed, který dovolí, abychom se neztratili, nebo se nenechali stáhnout podvodem, nebo trpět zneužíváním, ani se nestali sebedestrukčními.

Znamením Ryb se uzavírá cyklus zvěrokruhu a uzavírá se evolutivní cesta Duše, prostřednictvím dvanácti znamení, cesta za objevením sebe samých, světla a stínu, které jsou v každém z nás.

Tranzit Neptuna v těchto letech zdůrazňuje vaše nejčistší charakteristiky, hlubokou intuici, extrémní tvořivost, genialitu, citlivost, soucit ke všem živým bytostem a schopnost empatie. Vaše energie je velmi jemná a Neptun nedělá nic jiného, než že vás dělá ještě více vědomími si toho tím, že vás uvádí do kontaktu s vašimi zvláštními kvalitami a vaši delikátní citlivostí. Samozřejmě toto platí pro ty, kteří se rozhodli vzít si plnou zodpovědnost za svoji vlastní energii a být sami sebou a nepřenášet ji na nikoho jiného, autoritě vyšší božské, nebo lidské, zodpovědnost za svůj život a použití vlastních talentů, kdo uteče od sebe, může se pouze ztratit ve falešných mentálních dimenzích a iluzorních realitách…

Tento tranzit pravděpodobně probudil umělecké schopnosti pospávající v mnohých z vás, nebo zvýšil ty, které již byly používány, především co se týká hudby a tance, které jsou ty nejoblíbenější patřící k tomuto znamení. Umělci určitě těžili mnoho z tohoto tranzitu, větší inspirace a jasnější vize svých vlastních schopností. Ale také probudila tu část vás, která se realizuje „službou“; patříte mezi znamení, která se realizují péčí o druhé, o všechny ty, kteří trpí na těle, nebo na duši.

Energie znamení Ryb (a Neptunu) se může projevovat na jedné ze tří úrovní, které jsou s ním tradičně spojeny: oběť, umělec a léčitel.

Oběť nedokáže čelit každodenní realitě a hledá nějaký útěk, nebo podporu, třeba útěkem k drogám, alkoholu, nebo ponecháním rozhodnutí za sebe druhým.

Druhé vyjádření je umělec. Inspirován svojí vlastní hlubokou fantazií, umělec Neptun dokáže nasměrovat vlastní vnímání a intuici prostřednictvím výrazového prostředku, který mu nejvíc vyhovuje, často je to hudba.

Třetí úroveň léčitel-zachránce je ten, který vkládá vlastní život do služby druhým, usilující o to, aby byla hmatatelná vize existence stavu vyššího vědomí: osoba vnímá utrpení světa jako své vlastní a nemůže dělat nic jiného než snažit se přinést úlevu svým bližním, ať už patří ke království lidskému, zvířecímu, nebo rostlinnému. Ale „záchrance“ se bude muset stát vědomím hlubokých motivací, které se ukrývají za jeho činy, jestli to dělá skutečně pro pomoc druhým, nebo je to jenom způsob, jak uspokojit svoje ego.

Hluboká empatie způsobuje, že vnímají všechny bytosti jako podobné a zažívají hluboký pocit, že jsme všichni Jedno.

Tento rok 2020 pro vás přátele Ryby pokračuje učením dalších čtyřech tranzitů, které jsou skutečně příznivé, jsou to sextily Jupitera, Saturnu, Pluta z Kozoroha a Uranu z Býka, ze Zemských znamení.

Mezi Vodou a Zemí je přirozená souhra: taky že jsou vybaveni stejnou kvalitou, jsou konzervativní a sebe-ochraňující. Voda osvěžuje Zemi a dovoluje jí být ještě více produktivní, zatímco Země dává Vodě substrát, obal, díky kterému může dostat formu a vlastní identitu.

Jupiter do 20. prosince 2020 bude v pozitivním aspektu sextilu ze znamení Kozoroha a v průběhu celého roku se postupně dotkne všech narozených.

Jupiter je brán z astrologického hlediska jako nejlaskavější planeta zvěrokruhu, nositel bohatství, úspěchu, slávy a štěstí.

Funkce Jupitera, jak už jsem několikrát zmínila, je expanzivní, rozpíná to, co najde v okamžiku svého tranzitu v astrologických domech a v životech lidí, které jsou tranzitem ovlivněny.

Po posledním roce, který byl učením kvadrantu krále bohů, a který vás možná přivedl k tomu, že jste udělali krok větší, než byly možnosti, především po ekonomické stránce, nyní můžete skutečně vzít opratě svého života do rukou a představit si před sebou budoucnost, kde vaše nejlepší kvality budou řídící čárou, příznačným motivem, který vás doprovodí v budování vhodné reality a toho, co vyšší Já pro vás připravilo.

Samozřejmě, že toto platí pro ty, kteří si vzali naplno svoji zodpovědnost za svůj život a za svoji energii, kteří jsou schopni pozorovat důvody, které je postrčily a stále ještě postrkují žít na jedné ze tří úrovní, o kterých jsem předtím hovořila a skutečně pochopili, že si lze vybrat do které dimenze vědomí zasadit kořeny.

Jupiter mezi 15. květnem a 13. září bude retrográdní a přinese s sebou velké množství zkušeností de-javu, kdy se místa a čas z minulosti budou míchat s přítomností.

Tato neschopnost rozlišit minulost a budoucnost může silně postihnout citové vztahy, protože by mohla vzniknout utkvělá potřeba ujištění a bezpečí. Může ukazovat, že v některém minulém životě nám chyběli jistoty na úrovni rodinných vztahů, které jsou nyní vyhledávány a velmi oceňovány v tomto životě a vytváří se vztahy postavené na citu a na společných projektech, místo na vášni.

Tento tranzit se bude týkat pouze narozených od 6. do 20. března.

Také Saturn vytvoří osvěžující a pevný sextil z Kozoroha, který bde v roce 2020 zajímat pouze narozené od 10. do 20. března.
Saturn v sextilu vám dovolí dát konkrétní formu všem nápadům a projektům, které rozšířená vize a nadšení Jupitera nabídne vaší pozornosti.

Od 23. března do 1. července s retrográdním Saturnem, které provizorně vstoupí do Vodnáře, v obecných předpovědích do vašeho dvanáctého domu, budete voláni k uzavření životních situací, nebo vztahů, které ještě nebyly dokončeny. Tento proces bude prozatím zajímat pouze narozené od 20. do 23. února, ale v příštích dvou letech se bude dotýkat všech narozených ve znamení.

Stejně tak Pluto je v Kozorohu v aspektu sextilu a zajímá pouze narozené od 11. do 17. března. Tento sextil bude hlasatelem vnitřní transformace, které otevřou cestu k materiální a duchovní realizaci.

Nakonec Uran, který je také v aspektu sextilu, ale z Býka a bude zajímat narozené od 20. února do 3. března.

Nové nápady, odvážné projekty mimo běžný rámec, originální a někdy geniální: tento sextil Uranu vám dovolí vytvořit něco skutečně jedinečného v roce, který se před vámi otevírá.

Jak již bylo mnohokrát řečeno, sextil je aspekt, který vypovídá o příležitostech, poněkud proaktivní, tak příznivý aspekt k vytvoření správných příležitostí ke zlepšení vlastní osobní situace. Přirozenost sextilu je spojena se Vzduchem a s aspektem vynálezů, kreativity, komunikace, myšlenek a nápadů.

Charakteristika planet v sextilu, jsou nejlepším prostředkem, jaký člověk má k vyjádření se, ke komunikování druhým svých nápadů, k vynesení vlastních talentů, ale také k pomoci druhým a ke zhodnocení nápadů, které najde okolo sebe.

V kontaktu Vzduch-Země je mnoho pozitivního, dovoluje dát stabilní formu nápadům a projektům, které Vzduch pronásleduje.

Takže s Neptunem, Jupiterem, Saturnem, Plutem a Uranem, kteří kráčí po vašem boku, prakticky žádná planeta v disharmonickém aspektu k vašemu znamení, rok 2020 by mohl skutečně přinést mnoho dobrého ve formě nových nápadů, nových příležitostí, nového otevření mysli a chuti sdílet s ostatními všechno to, co je krásné a dobré, je připraveno se ve vašem životě projevit.

Čtyři sextily ve znamení Země, kromě vaší vládnoucí planety ve znamení, to nelze podceňovat. Můžu skutečně potvrdit, že jakoukoli iniciativu začnete tento rok, nemůže to být jinak, než že bude korunována úspěchem.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


březen 25, 2023 1027
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
únor 27, 2023 5189
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
únor 25, 2023 1208
„Bývá označován za nežádoucí plevel nebo také za vynikající léčivou bylinu. Můžete si vybrat. A...
únor 17, 2023 1488
Naše zraněné dětské části můžeme objevovat v mnoha souvislostech a odstínech. Třeba i v naší snaze...
únor 16, 2023 798
Tento nejdůležitější včelí produkt provází dlouhá historie a spousta zajímavostí. K vytvoření 1 kg...
únor 16, 2023 1200
Transformace může probíhat u každého jedince poněkud jinak… Vlastně kecám. Vždycky probíhá...
únor 16, 2023 1187
Svěřila se mi jedna žena. Celý život bojuje s (pro ni) neidentifikovatelnou emoční bolestí, která...
únor 16, 2023 2800
„Mějte vždy na paměti dvě věci. Za prvé si stále uvědomujte, že člověk je zázračná a zvláštní...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1734273
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512179
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 443016
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 351863
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 284163
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 273305
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269039
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 249871
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238860
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 236394
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 232594
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 229974
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

814
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h...
871
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude...
1659
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk....
4981
18.02. 2023 ve 23:35 vstoupí Slunce do posledního znamení Ryb , které je časem...
1254
Dne 20.2.2023 v 8:05 h nastává na 1.stupni vodního znamení Ryb novoluní. Měsíc se...
2286
Dne 5.2.2023 v 19:28 h nastává Úplněk ve znamení Lva. Bude se nacházet na 16....
774
20.1. 2023 v 9:30 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře, který nás učí vnímat energie,...
3276
Dne 21.1.2023 v 21.53 h nastane první letošní novoluní na 1.stupni vzdušného...
2863
Dne 7.1.2023 v 00:07 h nastane první letošní úplněk ve znamení Raka. Říká se mu...