Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na sebe jakoby upozornila. Někteří se například v noci pravidelně budí v jistou dobu, a první, co většinou takový člověk udělá je, že se podívá na hodiny. A pokud se stejný "čas" opakuje, začne o tom více přemýšlet.

Jenže spousta z nás vlastně čatokrát neví, co takové "časové" hlášení znamená, a tak jsem tedy začala zkoumat význam konkrétního "času", kdy jsou číslice totožné nebo sestupné. Zkrátka, kdy k nám promlouvají. Nikomu nic nevnucuji. Berte to opět třeba jako hru - zajímavost.

00:00Volání z jiných sfér. Informace, kterou byste se měli dozvědět, ale asi jí ještě nejste schopni porozumět. Přijdou další pokusy o kontakt.

01:00 - Máte přejít do středu svého vnímání. Nyní jde o vás, ostatní teď nejsou důležití. Někde se stala chyba - trochu jste se ztratili.

01:01- Pohlazení ochránce, strážného anděla, uvědomění si, že je s vámi. "Jsem vždy na Tvé straně, jsem Tvůj přítel."

01:01 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

01:10 - Krize, kterou nyní prožíváte, není tak hrozná, jak si myslíte. Je to jen zkouška. Zastavte se - jistě jí porozumíte.

01:11 - Zbytečně vzdáváte boj, ještě není konec. Máte spoustu sil, jen si nevěříte. Ještě to zkuste!

01:22 - Přestože o tom pochybujete, má to smysl. Nesnažte se vkládat příliš sami sebe do věcí, které se stejně stanou.

01:23 - Všechno se děje, jak má. Jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené. Je to tak jak to má být.

02:01 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

02:02 - Ochrana, kterou byste měli přijmout. Duchovní rozměr kolem tady není proto, aby vám ubližoval. Ale naopak.

02:04 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

02:20 -  Mezi vámi a partnerem je podivné prázdno. Oba se sice díváte jedním směrem, ale to nestačí. Občas byste měli spolu promluvit.

02:22 - Pohlazení shůry, nebraňte se pořád, zatím si ještě nepřipouštíte žádný jiný svět. Změní se to již brzy.

02:34 - Všechno se děje, jak má. Jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené. Je to tak jak to má být.

02:36 - Vnímejte propojení s partnerem a vaše společné budoucí projekty, které jsou nepřehlédnutelné. Ty potvrzují, že k sobě patříte.

02:46 - Klíč k partnerství hledejte přes spolupráci. Nedělejte v tomto směru nic násilného. Podejte partnerovi pomocnou ruku.

03:03 - Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k zúčtování. Je to varování, ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.

03:06 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

03:25 - To, co se vás nyní dotýká, nesmíte brát jako trest. Přestože vám není nejlépe, poděkujte a těšte se na další lekce.

03:33 - Procházíte důležitou životní zkouškou, je nutná. Nesnažte se jí vyhnout, nebo budete posunuti o stupínek níž.

03:56 - Komplikace, které nyní vnímáte, nejsou komplikacemi. Všechno je v pořádku. Procházíte důležitým okamžikem. Zbývá už jen poslední krok do cíle.

04:02 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

04:04 - To, co si vytváříte jako vlastní obraz, není správné. Proveďte revizi a zbavte se špatných návyků, jinak dojde z osudové ráně.

04:08 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

04:44 - Informace z minulosti. Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami. Přijde ocenění, žádný strach.

04:56 - Všechno se děje, jak má. Jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené. Je to tak jak to má být.

05:05 - Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa. Zbrzděte. Není čas! Je to vážné varování před blížící se nemocí.

05:10 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

05:55 - Jste příliš na zemi, budete svědky události, která vás z této iluze vyvede. Připravte se, abyste pak nebyli udivení a překvapení.

06:03 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

06:06 - Ve vztahových věcech je problém, neberte druhého jako majetek. Každý potřebuje svobodu, což se týká nejen partnerů, ale i dětí, rodinných příslušníků všeobecně, blízkých či přátel.

06:12 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

06:16 - Pozor, něco zásadního ve vašem životě se mění! Stereotypy padají. Připravte se na změnu! Nebude to jedna z nejpříjemnějších, ale je nutná pro váš další posun.

06:36 - Uvědomujete si vazbu a spojení mezi vámi a partnerem. Není o čem pochybovat, nehledejte zde žádné problémy. Společná budoucnost, společné projekty.

07:07 - Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním. Zrada ve vzduchu. Krok proti proudu, nemůže to vyjít.

07:14 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

08:04 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

08:08 - Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami. Co se dneska má stát se vydaří. Přijde ocenění, žádný strach.

08:16 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

09:09 - Nezapomínejte na období, kdy jste byli dětmi. Tam je totiž ukryté největší tajemství. Stát se dospělým je jako zatáhnout před tím navždy černou oponu.

09:18Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

10:00 - Měli byste už otevřít své srdce lásce. Je ve vás nějaký problém, proto nemůže jít dál.

10:01 - Všechno důležité je zapsáno jinde, než myslíte. Mějte srdce otevřené, cesta z labyrintu se vám brzy ukáže.

10:05 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

10:10 - Příjemné události, vyjasnění problémů, odstranění překážek z cesty, strach není na místě, posun do budoucnosti, pochopení.

11:01 - Nechtějte posouvat čas. Všechno bude tak, jak má být. Zpráva, kterou už delší dobu očekáváte, přijde.

11:11 - Ideální směr, po kterém jdeme, všechno je v nejlepším pořádku, mějme otevřené oči, přichází láska, cit, srdce.

11:21 - Varování, abychom neuhnuli od své cesty, nevzdálili se od svého obrazu, na kterém pracujeme. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

11:22 - To, pro se v tuto chvíli rozhodujete, není správné. Zvažte, jestli tudy opravdu musíte jít. Brzy byste byli hodně zklamaní.

11:33 - Dostali jste se do podivného víru, všechno se točí, ale nějak jinak - jakoby proti vám. Pokuste se vystoupit na břeh, dokud je čas.

11:44 - Máte-li pocit, že se něco nevyvíjí, jak byste chtěli, nedělejte hned závěry. Všechno má svůj čas, dočkáte se.

11:55 - Neotáčejte se do minulosti, tam je skončený příběh. Konečně jste se vydali na lepší cestu, tohle je správný směr. I druzí vám dají najevo, že právě sem patříte.

12:06Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

12:12 - Informace z minulosti, potřebujete dostat impuls, abyste pochopili cestu. Žijete příliš materiálně, prací, je nutný obrat.

12:21 - Připadáte si jako cizinec mezi vašimi blízkými, nerozumíte jim. Nemáte to nyní nejjednodušší. Je třeba začít uvažovat a jednat jinak.

12:22 - Krizi ve vztahu byste chtěli řešit, ale nemáte na to. Nechte vše plynout. Partnera vidíte nereálně, jako v pokřiveném zrcadle.

12:24 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

13:13 - Dochází k urychlení vývoje, konec stagnace, jízda z kopce. Odměna, potlesk, pochopení tam, kde vás dlouho nechápali.

13:26 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

13:31 - Jste kontaktováni bytostmi z jiného světa, ale nepřikládáte tomu význam. Měli byste už začít uvažovat jinak.

13:33 - Příliš se vzdalujete dětskému světu. Je to varování! Vraťte se, dokud je čas.

14:07 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

14:14 - Láska by chtěla k vám, ale přes nasazenou masku to nejde. Jste jakoby jiní. Neupřímnost, bariéra, odstup, skleněná zeď.

14:24 - Varování, abychom neuhnuli od své cesty, nevzdálili se od svého obrazu, na kterém pracujeme. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

14:28 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

14:41 Sešli jste ze správné cesty, ještě je čas se vrátit. Však dobře víte, kde jste udělali chybu. Nebude to složité.

14:44 - Ve vztahu došlo k problému, který vás trápí. Nechtějte řešit, co řešit nejde. Časem bude lépe.

15:15 - Zpomalte! Všechno je zbytečně rychlé. Hrajte si s dětmi, zpívejte. Nejste klon modelek ani supermanů, buďte sví.

15:30 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

15:51 Přestáváte si věřit. Upadáte do zbytečných depresí. Vaše cesta byla jen na chvíli zastavena, není to definitivní konec.

15:55 - Láska vám připadá stereotypní a nudná. To ale ještě není pokyn k tomu, abyste se rozhlíželi jinde. Pracujte na sobě.

16:06 - Pozor, něco zásadního ve vašem životě se němí. Stereotypy padají, připravte se na změnu. Nebude z nejpříjemnějších, ale je nutná pro další posun.

16:08 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

16:16 - Partner není upřímný, hraje si, má více tváří, opatrně s ním. Zrada ve vzduchu. Krok proti proudu, nemůže to vyjít.

16:26 - Varování, abychom neuhnuli od své cesty, nevzdálili se od svého obrazu, na kterém pracujeme. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

16:32 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

17:17 - Pohlazení shůry, souznění s vyššími silami, co se má dnes stát, podaří se. Přijde ocenění, žádný strach.

17:34 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

18:09 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

18:18 - Nezapomínejte na období, kdy jste byli dětmi. Tam je totiž ukryté největší tajemství. Stát se dospělým je jako zatáhnout před tím navždy černou oponu.

18:36Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

18:48 - Jste až příliš pohlceni prací. Měli byste zase najít tu hezčí stránku života. Myslete víc na lásku, víc na přírodu.

19:19 - Příjemné události, vyjasnění problémů, odstranění překážek z cesty, strach není na místě, posud do budoucnosti, pochopení.

19:29 Varování, abychom neuhnuli od své cesty, nevzdálili se od svého obrazu, na kterém pracujeme. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

19:38 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

20:02 Jste pod vyšší ochranou, jen tomu nevěříte. Není to ale otázka dneška, dostanete důkaz a pochybovat přestanete.

20:10 Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

20:20 Varování v oblasti přátelství, zřejmě máte přílišné nároky, které druhá strana nedokáže splnit. Zbytečná traumata, zmírněte.

20:40 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

21:12 Život není o penězích. Ale někdy trvá dlouho, než si to člověk uvědomí. Je to varování, zamyslet se nad tím, jak žijete.

21:21 - Zpytujte svědomí nad vašimi skutky, dojde k zúčtování. Je to varování, ještě je čas zastavit se a změnit směr dráhy.

21:22 - Na partnerské vlně není všechno úplně v pořádku. Někde se stala chyba, zamyslete se. Ještě není úplně pozdě.

21:31  - Varování, abychom neuhnuli od své cesty, nevzdálili se od svého obrazu, na kterém pracujeme. Vrať se, kam patříš, dělej, co dělat máš, mysli, jak máš myslet.

21:42 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

21:43 - Jste zamotáni v nějakém uzlíku, ale dostanete návod, jak z toho ven. Ta chvíle přijde brzy, nebojte.

22:11 - Možná si připadáte, jako byste sem nepatřili a že všichni kolem vás mluví jinou řečí. Bude třeba změnit váš vnitřní postoj k okolí.

22:22 - Nejintimnější spojení s jemnohmotným světem, který je všude kolem vás. Přicházejí důležité informace, vize a sny, které přesahují rámec všedního dne.

22:33 Všechno, co se vám děje, je součástí vyšších plánů. Nemějte strach. Jde jen o to, abyste se s tím nějak vyrovnali, sladili.

22:44 - Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.

22:55 - Obraz dvou pohárů. Absolutní propojení, jedna duše ve dvou tělech. O ničem nepochybujte, tohle je opravdová láska.

23:23 - Příliš se vzdalujete životu, stáváte se součástí technického světa. Zbrzděte. Čas není. Je to vážné varování před blížící se nemocí.

23:32 Postupně sundáváte nasazené růžové brýle, není to jednoduchý proces. Zvládnete to. Vyšší síly vám fandí. Nejvíc pochopíte mimo svůj dům.

23:45 - Všechno se děje, jak má, jste na správné vlně, tady a teď. Mějte oči otevřené, tak to má být.

23:46 Měli byste konečně už sundat své růžové brýle, protože to, co si namlouváte, tak není. Probuďte se, uzřete pravdu a nechte k sobě přijít cenné poznání.


© Wahlgrenis, 12.9.2005
Zdroj: http://www.wahlgrenis.cz/

 

 

 

Nejnovější články na našem portálu

červenec 22, 2024 135
22. 7. 2024 v 9:45 vstoupilo Slunce do Lva za podpory milujícího Neptuna v Rybách, který se nás...
červenec 08, 2024 4892
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 350
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 637
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 545
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7636
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9022
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 738
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 553
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 623
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 606
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 761
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2073802
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516116
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458503
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294537
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283869
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273577
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260714
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253759
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252077
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243560
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241840
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215756
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207381
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189653
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186891
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184599
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177077
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167264
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163743
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161466
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143337
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128477
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125020
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 123010
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...