Planety zverokruhu

Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně ovlivňuje průběh a důležité události jeho života. Složité astrologické výpočty byly v minulosti hojně využívány v souvislosti s věštěním budoucnosti, s předvídáním, s různými rituály, podmiňovaly důležitá rozhodnutí panovníků, začátky bitev, výstavby významných staveb a mnohé další dění. Každý člověk se narodil pod nadvládou jedné z deseti základních planet. Tyto planety jsou důležité pro pochopení a zkoumání vašich osobnostních rysů a mají přímý vliv na naše životy. Nejsilnější vliv „své“ planety ucítíte v době úplňku nebo planetárních změn.

BERAN – MARS – Beran je znamení ohnivé, ovlivněné pulsující silou a bojovnou energií planety Mars. Tato planeta reprezentuje princip vášně, dynamiky a konání. Cokoliv v horoskopu proměňuje v palivo, a tedy v činy. Přispívá k pochopení toho, jak se stavíme k realitě: co nás pohání k činům a pro jaké činy se rozhodneme. Výrazná červená barva byla hvězdáři pozorována celou historií. Staré národy ji považovaly za symbol ohně a krve, a proto možná nepřekvapí, že mu bylo jeho jméno dáno Římany na počest jejich boha války. Podobná jména mu daly i ostatní civilizace. Staří Egypťané tuto planetu pojmenovali „Her Descher“, ve významu červená planeta. Babyloňané provedli pečlivější pozorování Marsu a nazvali jej „Nergal“, „Velký hrdina, král bojů, pán bitev a ochránce bohů“. Indiáni nazývali červenou planetu „Angaraka“, kde angara znamená „Hořící uhel“.

Možnosti duchovního vývoje Berana spočívají ve schopnosti „být“ vždy o krok dál než většina, a „vidět“ dál něž za horizont obyčejnosti. Jaro předurčuje toto znamení k ovládnutí světla nad tmou. Naučí-li se nepotlačovat ve své mysli originální nápady, nové duchovní vhledy, a průkopnické vize budoucnosti, a s klidem odmítat poznámky svého okolí, že je unáhlený a nezodpovědný, může naplno využít ohnivou energii Marsu, a na duchovní cestě se může dostat dále než kdokoliv jiný. Potenciál Marsu je velmi silný, oheň výbušnosti musí mít Beran vědomě pod kontrolou. To znamená umírnit se, a vědomě hasit onen spalující oheň zevnitř. Potom může Beran hrdě zvednout hlavu, a dívat se neoblomně kam jde.

BÝK – VENUŠE – Vládcem znamení Býka je Venuše – planeta lásky a krásy. Venuše pro Římany, Ištar (doslova „nejzářivější hvězda“) pro Babylóňany, Freya v severské mytologii a Afrodita pro Řeky. Sudičky rozhodly, že Afrodita má pouze jedinou božskou povinnost, konkrétně milovat se a povzbuzovat k tomu ostatní, a proto vládne přežití druhů. Venuše poukazuje na touhu daného člověka a jeho schopnost dávat, ať už se jedná o jeho čas, city, peníze či přednost ve sporu. V takových chvílích mají potřeby ostatních vyšší prioritu a přednost než potřeby nás samých. Slova jako „potěšit“, „potěšení“, „těšit se“ mají všechna společný kořen, kterému vládne Venuše. Uvažujete-li o své Venuši, ptejte se sami sebe, co vám dává potěšení, co vás povzbuzuje, kvůli čemu má cenu vylézat ráno z postele.

Jako je zemská energie proměnlivá, tak i Býk občas překvapí svou proměnlivostí nálad. Býci mají vrozenou dokonalou intuici, potřebují si však více důvěřovat, a intuici skutečně poslouchat. Býk mívá velmi dobrou paměť, co se týče pozemských i nadpozemských vzpomínek. Neklidná duše Býka mívá více vzpomínek z minulých životů než jiná sluneční znamení, to se může projevovat na intenzitě nočního snění. Úkolem tohoto znamení je odhalit v sobě skrytý, hluboký duchovní rozměr. Potom dokáže s klidem býka kráčet po odhalené duchovní stezce, a přitom skutečně stát nohama pevně na zemi.

BLÍŽENCI – MERKUR – Pohyblivé, vzdušné, dvojité znamení Blíženců, pod vládou komunikativní planety Merkur, představuje bytosti zvídavé, neposedné, s vrozenou touhou po lehkosti bytí. Řeckou podobou Merkura byl bůh Hermés, zrozený z milostné aféry (či spíše z jedné společné noci) mezi sexuálním dobrodruhem Diem a nymfou jménem Máia. Jednalo se o jednu z mnoha nevěr, které musela Diova manželka Héra snášet, a narození Herma bylo živým důkazem Diovy licoměrnosti. Merkur je mostem mezi vědomím a nevědomím, mezi hmotou a duchem a také mezi životem a smrtí.

Blíženci mají za úkol sami v sobě hledat a skutečně nalézt harmonii a usilovat o sjednocení protikladů. To je životní cíl jejich neklidné duše – stačí si to jen plně uvědomit. Planeta Merkur dává Blížencům do vínku schopnost komunikace, vynikající paměť, schopnost učit se, inteligenci, sdílnost a perfektní organizační schopnosti. Duše Blížence hodně ví, hodně si na podvědomé úrovni pamatuje z předchozích vtělení. Časté meditace umožní vyplout všem starobylým vědomostem na povrch.

RAK – MĚSÍC – Vládnoucí planetou Raků je proměnlivá Luna, vládkyně vod a podvědomí. Ve všech kulturách existuje velmi rozvinutá Měsíční mytologie. Bohyně spojované s Měsícem se obvykle zabývaly otázkami plodnosti, výchovou dětí a zemědělstvím. V řecké mytologii jsou nejdůležitějšími bohyněmi spojenými s Měsícem - Artemis, divka spojovaná se srpkem Měsíce a narůstajícím Měsícem, Démétér, matka či zralá žena spojovaná s úplňkem, Hekaté, babizna či moudrá žena spojovaná s ubývajícím Měsícem. Měsíc nám může prozradit mnohé o tom, co potřebujeme (oproti tomu, co vědomě chceme), abychom se cítili v bezpečí. Do určité míry je něčím, k čemu tíhneme kvůli pocitu bezpečí, něčím, co nám dává pocit zakořeněnosti ve světě. Měsíc popisuje náš celkový postoj k vlastní ochraně a k chránění druhých lidí. Jakým způsobem chráníme sebe a druhé?

U Raků všeobecně záleží na tom, zda jejich vlastní dětství bylo šťastné, plné lásky, porozumění a doteků, potom se pohybují po proudu řeky s klidem, a s přehledem zvládají i bouřlivější peřeje. Snad jen odrážející se tvář zadumaného Měsíce v úplňku přináší jim do vědomí, a tím i do života, emoční zmatek. Raci rádi vzpomínají na dobré staré časy, na mládí, na všechny příjemné zážitky. Citové vzpomínky ve svém srdci na nepovedené vztahy uchovávají však zbytečně dlouho, někdy dokonce navěky. Jejich úkolem je nezabývat se kolem dokola minulostí, křivdami nebo vinou. Pozor na vzpomínky hluboko a vědomě skryté v nitru podvědomí, vzpomínky z dávné, ne zrovna šťastné minulosti. Rak se musí naučit nepěstovat v sobě strach, například: zda budu dobrou matkou nebo zda dokážu uživit svou rodinu.

LEV – SLUNCE – Slunce, světlo, výsluní a pohodička, to je ideální představa zrozence ve znamení Lva o jednoduchosti bytí. Silná osobnost, upřímnost, přímost, organizační schopnosti a magnetismus tohoto znamení je pod vlivem sluneční energie, rozvášněné živlem ohně. Pro starověký lid bylo Slunce symbolem hrdinství, neboť se každou noc odebíralo do bitvy se silami přírody a každé ráno se z této bitvy vítězně vracelo zpět. V řecké mytologii je Slunce spojováno s lučištníkem Apollónem, oblíbeným Diovým synem, zlatým chlapcem, na něhož byl jeho otec velmi hrdý. Slunce je na Zemi zdrojem veškeré životní energie a podobně velkou měrou přispívá celkové vůli a vitalitě daného člověka, snad odpovídá pojmu Božské jiskry.

Úkolem tohoto ohnivého znamení je, uvědomit si, že každá vtělená duše přišla na tento pozemský svět především proto, aby se naučila vyzařovat světlo Lásky. Uvědomit si, že síla ohně nemusí být vždy jen spalující, ale také transformující a očišťující. Pokud přijdete do společnosti, kde spatříte osobu, která svým šarmem oslňuje okolí, můžete si být jisti, že je to Lev. Magnetické pole Lva je neodolatelné, ohnivý živel v sobě nezapře. Lev vás naučí milovat život, v jeho společnosti pochopíte, co znamená, mít velkorysé srdce. Pokud je Lev zrazen a opuštěn, jeho ego to velice těžce nese. Zradu si navždy zapamatuje.

PANNA – MERKUR – Toto nebeské znamení je pod přátelskou vládou planety Merkur. Panna bývá neochvějný realista. Pannu poznáte podle toho, že vám bude klást otázky, a bude ji o vás zajímat, vážně a upřímně, snad úplně všechno. Znamení Panny neunikne žádný detail, dokáže vidět jednotlivosti jako pod drobnohledem, úkoly plní svědomitě – a to vše už od dětství. Nesnáší povrchnost, faleš a lehkovážný přístup k životu. Má dobře vyvinutou rozlišovací schopnost, schopnost dokonalé analýzy, ale někdy zapomíná vidět celek. V podobě bohyně Isis je patronkou božské jiskry v člověku. Panna ráda vynaloží vlastní energii pro pomoc druhým, ochotně se podělí o poslední kousek chleba. Pokud je znamení Panny v člověku potlačené, stává se křehkou, úzkostlivou, plachou a ustrašenou bytostí. Nedůvěřuje si a její duše touží po uznání a častých pochvalách. Neustále potřebuje posilovat sebevědomí.

Na duchovní úrovni potřebuje toto zemské znamení hodně vzdušné lehkosti a nebojácné ohnivé jiskry. Úkolem Panny na duchovní cestě může být uvědomit si, že častěji, než je zdrávo „pro stromy nevidí les“. Naučit se vnímat svět jako celek, nesoustředit se pouze na jednotlivosti, přestat se zabývat úzkostmi všemožného druhu. Proč občas neposlechnout tichý hlas své duše a nenechat si jen tak pro radost narůst motýlí křídla? A bez nesmělosti a strachu vzlétnout ke hvězdám?

VÁHY – VENUŠE – Znamení Vah vládne živel vzduchu a planeta Venuše. Váhy mají období střídající se s lehkostí bytí, vzdušným myšlením, a s obdobím, kdy hledají sami sebe a mají potíže s rozhodováním, kdy je jejich mysl „na vahách“. Složitější povaha Vah balancuje mezi hledáním harmonie, především ve vztazích, a přemýšlením o nespravedlnosti chaotického světa. Venuše pomáhá Vahám navracet rovnováhu tam, kde je narušen tok pozitivní, rovnovážné energie. Jsou upovídané, rády naslouchají, vnímají kolem sebe harmonické vibrace. Logické myšlení udržují v harmonii s podvědomím a silnou intuicí.

Toto vzdušné znamení, a jejich romantická povaha, neustále touží po lásce, pohlazení a něžnosti. Vyjádřené osobní sympatie potřebují stejně jako hluboký nádech čerstvého vzduchu. Lásku touží dávat i dostávat. Možným duchovním úkolem tohoto znamení je: navracet rovnováhu tam, kde se jí nedostává. Zaměřit se na hlubší vnímání v oblasti partnerství a vztahů všeobecně. Nesnažit se za každou cenu zalíbit se svému okolí. Napojit se na podvědomí, a zjistit, odkud pramení jejich případná citová nevyrovnanost, strach ze selhání, afektivní sebeobranné mechanismy, sklon ke stresu. Především sebeláska, snaha o vyrovnanou mysl, nepodceňovat se, a více vzdušného nadhledu napomůže Vahám vnímat harmonii v sobě a všude kolem sebe.

ŠTÍR – PLUTO – Znamení Štíra vládne živel vody a planeta Pluto. Psychologie Pluta bývá často spojována se slovy, která začínají předponou „dis“. Dobrým příkladem mohou být i anglická slova discharge či dismiss, což znamená propustit či zavrhnout, odstranit či uvolnit. Toto vodní znamení vidí do „věcí“, proniká hluboko do lidí i událostí. Všímá si detailů, chápe sled životních synchronizací, pozorně naslouchá, vnímá řeč těla, vnímá, co říkáte beze slov očima. Nesmíte se divit, pokud budete mít pocit, že vám Štír dokáže „číst myšlenky“. Nezalekne se ani životních dramat, potřebuje vzrušení, hledání a poznávání – takříkajíc „až na dřeň“. Štír, co začne, to dokončí, je neústupný, zdravě impulsivní, vše, čím se zabývá, bere vážně. Životní otázka štíří duše může být: hledám a toužím nalézt své Vyšší Já, hledám důkaz o nehmotném vyšším světě, o existenci nadpozemského světa. Toužím pochopit smysl života. Štíra zajímá podstata viděného i tajemného.

Možným úkolem znamení Štíra na duchovní cestě může být: nechat plynout čas, naplnit imaginární loďku nepotřebnými záležitostmi z minulosti a nechat ji s volnou hlavou, pokorně a odevzdaně odplout. Uvědomit si, že život je hrou mezi klady a zápory, a že nic není skutečně dobré ani skutečně špatné. Naučit se spojovat protiklady, nelpět přehnaně na hmotě ani přehnaně na duchovních oblastech života – udržovat zlatý střed.

STŘELEC – JUPITER – Znamení Střelce vládne živel ohně a planeta Jupiter, oheň zde charakterizuje pohyb, neúnavnost, živoucí energii. Jupiter přináší inteligenci, zvídavost, vyšší poznání. Nejsou žádné hranice, za které by se Střelec netoužil podívat, které by nechtěl překonat. Rád také překonává svoje vlastní hranice, svoje limity a zdánlivě nepřekonatelné výzvy. Střelce ve vztahu nudí zažitá rutina a nezáživnost. Partnery si na začátku vztahu často idealizují, později zjistí, že se zamilovali spíše do svých (často nereálných) představ a zidealizovaných domněnek, a odmítají přijmout věci tak, jak jsou. Až v pozdějším věku přistupují ke vztahům s rozvahou a větší tolerancí. Pokud nechcete o lásku Střelce přijít, nepřistřihujte jim jejich křídla, dejte jim určitou dávku volnosti.

Duchovním poznáním na životní cestě Střelce může být: připustit, že nikdo není dokonalý, ani on sám. Připustit, že každý má nějaké nedostatky, přemýšlet o tom, že každá bytost prochází duchovní cestou, právě za cenu nejrůznějších chyb, z kterých se má náležitě poučit. S láskou přijímat své blízké takové, jací jsou, nevidět pouze odvrácenou stranu mince, nalézat poklady ve vlastním srdci, a v srdci všech spolupoutníků na nejednoduché cestě životem. S láskou, oddaností a porozuměním dosáhne znamení Střelce vnitřní celistvosti a uspokojení vlastní hloubavé duše.

KOZOROH – SATURN – Znamení Kozoroha vládne živel země a planeta Saturn, což je kombinace spojená ponejvíc s materiálním založením, s budováním, s realizací plánů, s odvahou. Pod vládou přísné a někdy nekompromisní planety Saturn může přicházet tomuto znamení do života větší množství životních zkoušek. Tyto zkoušky otevírají bránu z temnot do světla, jsou klíčem pro sblížení se s vlastní duší, návodem pro nalezení bohatství skrytém ve vlastním srdci. Zemská přitažlivost nedovoluje tomuto zemskému znamení dávat spontánně najevo emoce, mít občas hlavu v oblacích, odpoutat se od země a nechat si narůst křídla.

Úkolem na duchovní cestě tohoto znamení může být: nesnažit se za každou cenu v životě zvládnout několik úkolů současně, a už vůbec ne se striktní, dokonalou a dobře propočítanou přesností. Více se otevřít radosti, smyslnosti a také romantickému nádechu života. Objevení mateřské náruče vlastní duše napomůže hravě překonávat zemskou tíži, objevovat otevřenou náruč vnějšího světa, beze strachu, zda na své cestě zvládneme všechna pravidla, řády a zákonitosti.

VODNÁŘ – URAN – Znamení Vodnáře vládne živel vzduchu a planeta Uran, jejíž duchovní moc je neobyčejně silná. Uran je mystickým archetypem výrazných změn, zvratů, nepředvídatelnosti, podporuje nejen změny v myšlení. Vodnář bývá na jedné straně velký individualista, přesto nemá rád samotu, je společenský, rád se pohybuje ve společnosti druhých lidí. Osobní kouzlo, myšlenková, organizátorská a novátorská tvořivost bývá výsadou sebevědomého Vodnáře. Potřebujete-li rychle poradit nebo nečekanou náhlou pomoc, a máte-li ve své blízkosti nesobeckého Vodnáře, bez obav jej oslovte, docela určitě, a z vlastní vnitřní zásadovosti, vás neodmítne. Může se stát, pokud je Vodnář Vodnářem každým coulem, že si připadá osamocený, poněkud odlišný než většina. Je to dáno tím, že Vodnářova mysl je originální a nekonvenční, na konvence si toto znamení skutečně většinou nepotrpí.

Možným úkolem Vodnáře na duchovní úrovni může být: vědomě se stát tichým a moudrým pozorovatelem, se zaměřením na empatii a citlivé vciťování se do druhých, bez přehánění a ukvapených soudů. Ačkoliv Vodnář obyčejně empatický bývá, na své okolí může působit chladně a odtaživě. Majákem na duchovní cestě Vodnáře, a ukazatelem na cestě do ztraceného ráje, je sebeláska. Sebeláska proměněná v nepodmíněnou lásku k životu a všemu jsoucímu. Absolutno se v srdci Vodnáře projeví přívalem v podobě zlatého deště soucitu a pochopení.

RYBY – NEPTUN – Znamení Ryb vládne vodní živel a planeta Neptun, tato kombinace přírodních a hvězdných sil podporuje city, emoce, intuici a tvůrčí fantazii. Tajemné vodní znamení Ryb, považované za spasitele světa, vstřebává okolní energie, někdy ale obtížně ve svém nitru rozpouští negativní vibrace, které jsou všude kolem nás – vždy byly a budou. S tím se musí každá citlivá, romantická Ryba zavčasu smířit. Laskavé srdce Ryb se zbytečně často navrací do minulosti, jejich neklidná duše občas touží po uzavřenosti a samotě. Vlastní příběhy často umocňují vnímáním smutných příběhů kolem sebe, nejraději se starají o všechny zbloudilé duše, které na své cestě potkávají. Potom se snadno utápí v rozporuplných emocích strachu a smutku, a ještě snadněji se stávají obětí někoho, kdo jejich dobrého srdce dokáže beze zbytku využít. Laskavost tohoto znamení si musí najít správnou míru, zlatý střed, protože ani dobro v nás nelze přehánět.

Pokud se toto vodní znamení nenaučí stát pevně nohama na zemi, potom na ně drsná realita zapůsobí jako nečekaná povodeň, která spláchne vše, k čemu se Ryby s důvěrou a oddaně připoutávají. Úkolem Ryb na duchovní cestě může být: vnést do života radost z každé maličkosti, smích a hravost, s vědomím, že sám život je hra. Transformace vědomí přináší světlo poznání a postupné fáze duchovní proměny, pokud o to doopravdy stojíme, pokud vědomě podstoupíme potřebný proces vnitřních, očistných proměn. Smutek a minulost je nutné vědomě rozpustit ve vodách zapomnění. Vlastní stíny a staré vzorce nechat vyplout na hladinu a proměnit je myšlenkami lásky v zářící květy duchovních lotosů, které mají moc a sílu rozkvést přímo v srdci.


Nejnovější články na našem portálu

červenec 22, 2024 140
22. 7. 2024 v 9:45 vstoupilo Slunce do Lva za podpory milujícího Neptuna v Rybách, který se nás...
červenec 08, 2024 4895
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 351
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 638
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 546
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7637
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9023
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 739
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 555
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 626
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 606
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 763
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2073855
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516118
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458506
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294538
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283871
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273578
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260715
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253761
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252080
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243561
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241842
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215757
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207382
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189653
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186891
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184599
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177077
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167266
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163743
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161466
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143341
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128477
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125021
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 123013
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...