Samapatt: Podrobný horoskop 2020 VODNÁŘ

Jupiter, velký prospěchář zvěrokruhu vyšel z přátelského a nápomocného znamení Střelce, aby tranzitoval téměř celý rok 2020 v Kozorohu.

Na obecné úrovni Jupiter tranzituje vaším dvanáctým domem, domem Karmy. To všechno, co ještě nebylo dovedeno ke konci, nyní ťuká na vaše dveře a žádá, aby bylo znovu viděno a přehodnoceno ve vašem životě, i nevyřešené věci, které si sebou nesete z minulých životů. Mezi 15. květnem a 13. září bude Jupiter retrográdní a přinese s sebou velké množství zkušeností de-javu a posílí témata spojená s dvanáctým domem.

Dobrá zpráva je, že 20. prosince 2020 vstoupí Jupiter do vašeho znamení, aby tady asi rok zůstal, až do 29. prosince 2021.
Jupiter ve Vodnáři bude synonymem expanze na všech úrovních a pro všechny narozené. První, kterých se bude dotýkat tato blahodárná energie Jupitera budou narozeni od 21. do 25. ledna, kteří budou slavit ve velkém příchod nového roku.

Jupiter a Vodnář-Uran jsou dvě velmi kompatibilní energie; jejich synergie může skutečně přinést závan novinek do života vás všech.

Ale o tranzitu Jupitera ve Vodnáři budu podrobněji mluvit ve horoskopu 2021, prozatím vám řeknu jenom, abyste se připravili přijmout krásnou energii, která se spustí setkáním dvou kompaktních energií Jupiter-Oheň a Vodnář-Vzduch. Mezi Ohněm a Vzduchem je přirozená, instinktivní souhra, energetická výměna velmi živá a stimulující. Vzduch a Oheň si mezi sebou rozumí, protože Oheň potřebuje Vzduch, aby mu dodal kyslík a udržoval ho při životě, zatímco Vzduch je Ohněm oživen a vyzvedává jej do velkých výšin a udržuje ho v neustálém pohybu.

Také Saturn, druhý vládce znamení, se umístí do vašeho dvanáctého domu v Kozorohu, myšleno obecně.

Dvanáctý dům je poslední dům zvěrokruhu a zastupuje konec cesty.

Shoduje se s okamžikem reflexe, meditace, pozorování. Je důležité ukončit to, co je ještě nedořešené, aby bylo možno začít lehčeji, až bude Saturn tranzitovat přes první dům.
Všechno to, co už neplatí, to, co není potřebné pro růst jednotlivce bude muset být vyřazeno, opuštěno, necháno za zády. Utrpení, které může vycházet z tranzitu Saturnu se rodí ze lpění a odporu vůči změně, která je nevyhnutelná.

Pokud někdo z vás má navíc Ascendent v Kozorohu, tento tranzit Saturnu definuje velmi důležité období vašeho života se změnami ve všech oblastech.
Je to přímo konec jednoho cyklu, ale také začátek cyklu nového, který bude trvat asi 28-30 let.

Ale Saturn od 23. března do 1. července vstoupí dočasně do vašeho znamení Vodnáře a bude se hned dotýkat narozených od 21. do 24. ledna. Saturn v astrologické tradici byla – a je stále – vládne znamení Vodnáře. Toto se dělo předtím, než byl v roce 1781 objeven Uran, současný vládce. Od tohoto data dále byl Saturn převýšen elektrickým Uranem, ale určitá saturnská část se dá vnímat u mnohých narozených v tomto znamení. I když je to Vzdušné znamení, takže flexibilní, měnící se, nestabilní a vždy v pohybu, jeho zrozenci představují tendenci k věrnosti, nejen sexuální a k závazku, který nelze podceňovat.

Znatelné uvolnění, především mentální a nová pozitivní vize budou prvním účinkem trigonu Vzduchu: lehčí mysl, nové nápady, které se ukáží na prahu vědomí, jiná perspektiva odkud se budete dívat na svůj život. Příznivý Saturn postrkuje k budování pevných struktur, které vydrží v čase a ustojí různé zkoušky, které samotná planeta cyklicky nabízí.

Pak od 2. července Saturn vstoupí zpět do Kozoroha, aby pak definitivně přešel do Vodnáře 18. prosince 2020, kdy bude skutečně možné vybudovat základy pro stavbu něčeho nového a trvajícího, v oblastech života označených astrologickými domy, kterých se tranzit týká.

Ale o tranzitu Saturnu ve Vodnáři budu psát podrobněji v horoskopu 2020.

To samé bychom mohli říci o Plutu v Kozorohu, který funguje jako posilovač energie, které se již vyjadřují Saturnem a také Jupiterem, který je také v Kozorohu a je ve vašem dvanáctém domě.
Velká konjunkce Jupiter-Saturn se tvoří právě na 0°vašeho znamení a přinese novinky na světovou scénu, jak politickou – Saturn, tak finanční – Jupiter, uloží do archivu starý svět, který už není v souladu s potřebami jednotlivců a celého lidstva, nový svět, jakým vidět a mít vztahy, možná nová éra, Vodnářská éra začne právě koncem roku 2020.

Okamžik, kdy konjunkce Jupiter-Saturn přejde z jednoho elementu do druhého, v tomto případě je prvním Země a druhým Vzduch, je velmi důležitá, změní se úhel pohledu lidstva.
Na osobní úrovni se dotkne narozených od 1. do 25. ledna, a také zde vás vyzývám, abyste se podívali do individuální hvězdné mapy narození na to, kterých oblastí života se bude dotýkat.

Uran, vaše vládnoucí planeta je již stabilní v Býku, řídí své revolučně-reformační zájmy k záchraně prostředí Země a všech jejich obyvatel, lidí, zvířat, rostlin, minerálů.

Uran se zde maskuje právě do zeleného oděvu aktivisty, animalisty, to, který bojuje za obranu moří, lesů, nebe, zneužívaných zvířat intenzivními chovy a za ta zvířata zabitá pro uspokojení marnosti a chutí se ukázat některých lidských bytostí; Uran je rebel, který věnuje všechny své energie pro dobro naší společné matky.

S Uranem v Býku budou tato témata opravdu prioritní, ale také blahobyt lidských bytostí, boj proti chudobě a sociální nespravedlnosti.

Samozřejmě všichni narození ve znamení Vodnáře budou silně pociťovat toto postrkování k obnově a ke zlepšení sociálních podmínek a životního prostředí ve kterém žijeme; někteří se budou bít přímo, jiní budou diskutovat o evoluci, ale na prvním místě sami se sebou.

Ale Uran z Býku bude vytvářet aspekt kvadrantu na znamení. Co to znamená?

Kvadrant je aspekt, který vytváří napětí mezi zapojenými energiemi. V průběhu těchto období je těžké udržet si určitý odstup, jde se skutečně z extrému do extrému, protože ty dvě energie se neumí vyjádřit současně; někdy jedna převáží nad tou druhou, a někdy jsou v otevřeném střetu. Kvadrant Uranu se pro tento rok dotýká pouze narozených od 21. ledna do 2. února.

Pravděpodobně se budu opakovat, ale význam kvadrantu Uranu je stejný pro všechny, to, co se mění na úrovni jednotlivce jsou oblasti, astrologické domy, kterých se tranzit týká.
Uran je v astrologii archetyp, který mluví o změnách a originalitě, odvždy je spojen s revolucemi, se zemětřesením, s tsunami; taky že toto je jeho účinek na psyché, zničí stará schémata myšlení, staré způsoby života, překonané modely vztahů, aby udělal místo novým nápadům, vizím a perspektivám.

Abychom pochopili, kde se revoluce uranu uskuteční, je potřeba prozkoumat v osobní hvězdné mapě narození astrologický dům, ve kterém se planeta nachází v okamžiku tranzitu a také jaké aspekty tvoří na Slunce, Měsíc, nebo na jiné osobními planety a také na Ascendent a MC Střední nebe.

Uran je hlas jednoho z bohů, kteří obývají naše vnitřní nebe, který postrkuje směrem k mutaci situace života, když se zdá tato situace stále více dusivá. Uran hledá svobodu a samostatnost, je originální, anti konformista, netolerantní k pravidlům nastaveným druhými. Uran je v astrologii planeta, která znamená změnu.

Uran je právě ta část nás, která je „destabilizujícím“ principem, která podminuje základy našich struktur tak, aby se mohlo zrodit něco nového.

Ať si toho jste vědomi, nebo ne, konečný výsledek je, že se změna v každém případě uskuteční: vedením a nasměrováním energie uvolněné tranzitem jasně daným směrem a jejím řízením, nebo nekontrolovaně, kdy se bude projevovat extrémními způsoby, jak se často s Uranem děje, prostřednictvím dějů, nebo zásahů z venku a někdy i prostřednictvím nehod, nebo nemocí.

Když se potlačuje naléhání Uranu, uvnitř nás se zrodí „Fúrie“, mytologické bytosti zrozené z kapek krve uříznutého údu Urana, které se nezklidní dokud „neobětujeme“ něco bohovi.

Přečtěte si mýtus Urana a objevte, že Fúrie se rodí právě z krve Urana v okamžiku, kdy jej jeho syn Saturn vykastruje. Z údu Urana, který padl do moře se pak zrodí krásná a přívětivá Venuše.

Tak jak jsem již řekla, moudré a vědomé použití disharmonických energií Uranu může být způsob, jak zjemnit nutkavé postrkování ke změně, abychom zbrzdili vítr Uranu. Ale abychom to mohli udělat, je třeba znát přesný čas a oblast života, které budou přesně tranzitem ovlivněny.

Planety jsou naše vnitřní hlasy, jsou to herci našeho existenciálního divadla, naši vnitřní bohové.

Vyšší Já řídí a upravuje náš vývoj, i když si toho nejsme vědomi.

Tranzity ukazují to, co má být přineseno do našeho vědomí.

A máme zde tranzit Chirona, zraněného léčitele, který je v Beranu. Chiron, jak již bylo řečeno, zastupuje původní zranění, které nás cyklicky vrací na tuto Zemi, je to oddělení od vesmírného principu lásky, nebeského Otce a Matky. Na individuální úrovni může toto zranění získat různé formy, fyzickou nemoc, psychické nepohodlí, sociální nepřizpůsobivost; může se týkat starých vzpomínek na traumata utrpěná v průběhu devíti měsíců těhotenství, nebo v minulých životech, něco nevyřešeného, s čím se máme konfrontovat a není důležité, jestli je to z tohoto života, nebo z předchozích; je to něco, čemu už se nemůžeme vyhýbat v průběhu tranzitu Chirona.

Sextil který Chiron vytvoří na znamení Vodnáře je aspekt extrémně pozitivní a bude hlasatelem „léčení“ fyzického, mentálního, duchovního.
Sextil je aspekt, který hovoří o příležitosti, příležitosti vyléčit tu část uvnitř, která trpí, která se cítí sama v nepřátelském světě, která se bojí, která si neodpustí.

Odpuštění je jeden z klíčů, který tento archetyp používá pro vyléčení.
Chiron, zraněný léčitel zastupuje jak zranění, tak cestu k vyléčení.

Je to cesta k opětovnému spojení s našim božským původem. Zranění může být bráno jako náš proces samotné inkarnace a pádu z božství k dualitě. Cesta léčení je cestou směrem k větší plnosti, integritě, většímu vědomí a lásce…

Sextil Chironu v Beranu se tento rok týká pouze narozených od 21. ledna do 1. února, ale postupně v následujících letech se bude dotýkat všech narozených ve znamení Vodnáře.

Tento rok 2020 bude rokem přípravy a léčení, rok, kdy si budete muset jasně stanovit své priority: jaké jsou vaše ideály, věci, ve které skutečně věříte, vášeň, hluboká přání, abychom připravili půdu na velké změny, které vám planety přináší.

Bohové Změny jdou po vašem boku a vedou vás touto cestou propojení se s Vyšším Já.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


duben 17, 2024 186
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 16, 2024 140
Chráněná krajinná oblast Pálava bezesporu patří k nejkrásnějším místům České republiky. Bělostné...
duben 09, 2024 352
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 274
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2041
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 301
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 383
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 19, 2024 728
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2018523
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515380
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456776
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292790
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282284
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272741
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259252
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250793
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249304
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242775
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240564
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215098
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

1655
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře...
740
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého...
1022
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového...
1457
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před...
1361
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou...
1508
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to,...
4914
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...
1692
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající...
1728
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem,...