Samapatt: Podrobný horoskop 2020 BÝK

Jupiter tranzituje nyní znamením Kozoroha, kde zůstane až do 19. prosince 2020 a vytvoří tak krásný aspekt trigonu na vaše znamení, které se bude dotýkat postupně všech zrozenců.

Trigon Jupiteru je zcela určitě jeden nejpozitivnějších aspektů, které existují v astrologii. Jak už bylo mnohokrát řečeno, Jupiter má funkci rozpínavou. To znamená, že v dobrém i ve špatném rozpíná a rozšiřuje to, čeho se dotýká. V moderní astrologii tedy pozitivní tranzit Jupiteru už není viděn jako nositel pouze velkých výhod, bohatství a odměn. Astrologická zkušenost ukázala, že rozšiřuje to, co již najde v oblasti práce, vztahů, nebo jiných oblastí, může být také nositel změn, třeba nepředvídaných, v životě osob, kterých se tranzit týká.

Je každopádně brán jako tranzit velmi pozitivní, i naproti velkým událostem jako jsou rozchody, nebo změny v práci, právě protože zdůrazňuje to, co nefunguje a postaví nás čelem k potřebě udělat reset našeho života. Změny, které se uskuteční pod záštitou trigonu Jupitera jsou vždy vítány a přináší výhody. Pokud se jedná o nějakou situaci, která je již v pozitivním vývoji, zvětší se bohatství, krása, radost a harmonie.

Tak jak jsem říkala v úvodu, v roce 2020 máme převahu elementu Země s Jupiterem a Saturnem a Plutem v Kozorohu, Uranem v Býku, každopádně převaha Země…
Býk je právě také znamení elementu Země, je teritoriální, praktický, obezřetný, trpělivý, spolehlivý, který respektuje hodnoty tradice a zákonů, který si užívá potěšení života, jako je umění, jídlo, sex.
Stálost elementu Země je hledání bezpečí a stability.

Ale přílišné lpění na konkrétním světě, na světě zdání na pohled, může často omezovat představivost, intuici, přístup k vyšším dimenzím.

Toto může vést ke zúžení vidění, uzavření, závislosti na každodenní rutině, na pořádku a někdy naprosto chybí umění jednat s jemnohmotnými aktivitami a energiemi.

Narození ve znamení Býka, stejně jako všichni narození ve znameních Zemských, mají větší potřebu otevřít se realitě neviditelných světů a intuice.

Pomalá mírnost Býka se musí srovnat se vším tím, co je temné a mysteriózní, co se pohybuje ve stínu. Také že tito zrozenci se pokouší držet od sebe daleko úzkosti a velké existenční otázky, což je ale nemožné.

Nyní, se všemi těmi planetami v elementu Země, bde mít tato tendence ještě větší váhu, v pravém slova smyslu!

Na druhou stranu budete mít po svém boku úžasné spojence, abyste dělali a organizovali něco důležitého a dali svému životu stabilitu, stále pokud se Uran nepostaví napříč, abyste vyšli z monotónní každodenní rutiny, nabouráním vašich plánů do budoucna.

Ale budeme postupovat popořadě a řekneme si o dalších planetách v Kozorohu.

Především Saturn v pozitivním aspektu trigonu, který sebou přináší archetypy zodpovědnosti, trpělivosti, houževnatosti, disciplíny a neustálého závazku. Některé tyto kvality vám patří, jelikož je vaše znamení Zemské; taky že harmonický trigon Saturnu na znamení. Které podtrhuje váš přirozený klid, odolnost, spolehlivost, pomalost. Ale umět si užívat potěšení života je vnitřní aspekt vaší přirozenosti, tak jak to požaduje Venuše, vaše vládnoucí planeta. Jste smyslní, milujete krásné věci, rádi jíte, milujete se, žijete v kontaktu s přírodou, v míru a bez stresu. Možná jste i trochu líní, třeba je pro vás namáhavé se rozhoupat, ale v okamžiku, kdy jste rozjetí, nikdo vás už nezastaví. Saturn je archetyp, který vypovídá o disciplíně, nebo spíš sebe-disciplíně, a o neustálé snaze dosažení stanoveného cíle. Kdyby to bylo podle vás, určitě byste do cíle došli, ale zastavovali byste se cestou tady utrhnout květinu, vychutnat si dobré víno, vyměnit si trochu něhy. Saturn po vás chce především větší závazek a serióznost.

Aspekty trigonu nepředvídají radikální změny, ale kladou důraz na potřebu vytáhnout z vás to nejlepší, je to aspekt, který mluví o talentech a schopnostech, se kterými by bylo důležité se dohodnout, abyste je použili co nejlépe a získali maximum možných výsledků. Saturn v Kozorohu je ambiciózní, musí se dostat na vrchol hory ať to stojí co to stojí: přijmout energii Saturnu by pro vás nemělo být těžké, stačí jen trochu více snahy a hodně trpělivosti, a to jsou kvality, které vám nechybí.

Trigon Saturnu je brán jako velká příležitost, kterou je třeba chytit v letu, dovolí vám vytvořit si stabilní svět dřív, než jej Uran rebel zdemoluje, nebo to alespoň zkusí.

Trigon Saturnu v roce 2020 zajímá narozené od 10. do 20. května.

Ale Saturn od 23. března do 1. července skočí na chvíli do Vodnáře, aby pak do něj definitivně přešel od 18. prosince 2020, kdy vytvoří kvadrant, hlasatel vnitřních konfliktů, těžkostí a rozdělení. Mezi březnem a červencem se bude kvadrant dotýkat narozených mezi 20. a 23. dubnem a pak od 18. prosince do konce roku.

Kvadrant Saturnu na Slunce narození, nebo na Ascendent, nebo na jiné planety, které máte ve znamení, přinese napětí, nejistotu, těžkosti a nepohodlí v domech vašeho téma narození, oblasti života, kterých se tranzit týká. Pouze bližší rozbor téma narození může říct, které oblasti budou nejvíce zasaženy.

Jako poslední bych chtěla připomenout retrográdní pohyb Saturnu od 12. května do 29, září. Retrográdní Saturn tranzituje do Vodnáře až do 1. července a pak se 2. července vrátí do Kozoroha a bude znovu tvořit trigon. Až do 1. července se bude dotýkat narozených od 20. do 23. dubna, zatímco až do 29. září je retrográdní Saturn důležitý pro narozené d 14. do 20. května.

Co naznačuje retrográdní pohyb Saturnu?

Mnozí astrologové souhlasí s faktem, že retrográdní Saturn vede k opětovnému prožití zkušeností z minulých životů. Přísná figura planety doprovází zrozence k jeho vnitřnímu hledání, aby mohl vyzradit tajemství a rozpustit karmické uzly, které zůstaly nevyřešené.

Je pravděpodobné, že bude třeba znovu prožít situace a vztahy z minulosti, ale tentokrát s větším vědomím. Saturn je nazýván také jako pán karmy, výraz v sanskritu znamená „akce“; takže všechny akce započaté v minulosti, jak v tomto životě, tak v těch minulých, nyní silně žádají, aby byly nasměrovány k adekvátnímu a zralému vyřešení.

Také pokračuje dlouhý tranzit Pluta, ten je také v trigonu na vaše Slunce, a který vám dává velkou vnitřní sílu a rozhodnost, jako nikdy předtím. Tento rok pozitivní trigon s bohem pekel, ale také bohem podzemního bohatství, dotýká se především narozených od 11. do 17. května.

Velká jistota, síla vůle, schopnost dívat se do hloubky každé situace a jakéhokoli vztahu, odvaha, rozhodnost, ale také trochu umíněnosti, svéhlavosti, to jsou charakteristiky, které vyplavou na povrch při tranzitu. Aspekt Pluta ke Slunci, i když je pozitivní jako je trigon, je každopádně velkou výzvou, protože přinese na světlo to, co se schovává ve stínu. Toto může být příležitost pro vyléčení vztahu k moci, autoritám, takže otec, lépe řečeno vnitřní obraz otce.

Nyní si něco řekneme o Uranu, který už vstoupil do Býka a kde zůstane až do roku 2026.

Nejdříve ze všeho musíme brát v úvahu element a typologii znamení Býka: Země a pevné znamení.

O elementu Země jsem již hovořila v úvodu, chtěla bych pouze přidat, že sebou nese hledání stability, jistoty a klidu.

Mezi různými klasifikacemi v astrologii najdeme také rozdělení znamení na kardinální, pevná a proměnlivá. U každého elementu najdeme jedno znamení kardinální, to je to, kterým začíná roční období, jsou schopná transformovat nápad na konkrétní čin (například Beranem začíná jaro), jedno znamení pevné, to je to středové, konzervativní a jedno znamení proměnlivé, které je více měnící se a přizpůsobivé. Býk je znamení pevné, a to znamená, že může být dost tvrdohlavé, nepružné, a někdy ztuhlé, až se stane fádním a nemá moc rádo změny.

Se stabilním Uranem v jeho novém umístění v Býku, se budeme učit různé lekce o tom, co pro nás znamenají pocity bezpečí a stability.

Uran si přeje změnit, zatímco Býk si přeje, aby zůstaly věci nezměněné.

Býk astrologicky „vládne“ tomu, co se týká ekonomických zdrojů: s Uranem v tomto znamení můžeme předpokládat příchod revolucí ekonomického a měnového typu, tak jak jsem psala již v úvodu; konec tradičních ekonomických organizací s progresivním snížením moci bank; rozšíření „sdílené“ ekonomiky, tak jak to chce rebel Uran, ale také změny v technologickém průmyslu, lékařské výzkumy, robotika a všechny záležitosti týkající se krásy a blahobytu.

Na globální úrovni nás Uran v Býku postaví před zodpovědnost, kterou máme vůči Matce Zemi, s větším ekologickým vědomím, příchod nových inovativních technologií, které dají odpovědi na záležitosti životního prostředí, globální oteplování a na to, jak můžeme chránit naši překrásnou planetu a všechny její obyvatele, ale také větší „vlastnictví“ s politikou zaměřenou na ochranu národních hranic.

S Uranem každopádně není nic stabilní, nebo dlouho trvající, takže očekávejme změny v každém směru, nejistotu versus stabilita.

Někteří astrologové také předvídají zvýšení zemětřesení a přírodních pohrom, v období, kdy se Uran pohybuje v Býku, ale toto v tomhle okamžiku nemáme možnost vědět, i když si jsme vědomi toho, že každé ukončení minulosti není imunní vůči bojům a odporům.

Uran se svojí elektrickou energií přináší nepořádek do status quo, který chce Býk ponechat neměnné, stále stejné.

Uran je planetou změny, obnovy, nestability; pro přátele Býky nebude jednoduché se přizpůsobit této nové energii, která je zahrnuje a která v průběhu příštích 6 let se jich dotkne všech.

Uran je spojený se zemětřesením, tsunami, také že malé nebo velké zemětřesení, podle individuální situace, se ve vašem životě stane.

Je to každopádně jediný tranzit, který se v tomto životě již nebude opakovat, takže vám nabízí jedinečnou příležitost, abyste dali svému životu nečekaný obrat.

Samozřejmě vše záleží na vašem postoji, na schopnosti toto vidět jako příležitost, a ne jako krizi, nebo osudovost; ze shody mezi životem, který nyní žijete a tím, který si představujete.

Pokud v průběhu tranzitu Uranu budeme zataženi do nějaké omezující situace, která je v protikladu s tím, co naše vyšší Já bere jako potřebné pro nás, a vědomě tenhle stav věcí nezměníme, vnější události a okolnosti nám pravděpodobně nařídí hlubokou změnu. Když nějaká práce, nebo vztah blokují náš vývoj, ale my se vyhýbáme postavit se nevyhnutelnému, vnitřní Já nějakým způsobem připraví několik okolností, které nás donutí změnit.

Vyšší Já řídí a upravuje náš vývoj, i když si toho nejsme vědomi. Tranzity ukazují to, co je třeba přinést do našeho vědomí.

Pokud jste si vědomi přání změny, které se uvnitř vás zmítá – opakuji, planety jsou naše vnitřní hlasy – můžete využít příležitosti a nastoupit do tohoto vlaku, který projíždí jen jednou za život.
S Uranem na vlastním Slunci, tranzit, který se uskuteční každých asi 84 let, takže je jednou za život, se jde nevyhnutelně směrem k „novému začátku“.

Ale pouze narozených mezi 20. dubnem a 2. květnem se bude v roce 2020 tento tranzit dotýkat.

Chtěla bych připomenout, že když se potlačují instance Uranu, uvnitř nás se vytváří „Fúrie“, hrozné mytologické bytosti, které se neuklidní dokud „něco“ neobětujeme bohu.

Moudré použití rušivých energií Uranu může být způsob, jak zmírnit slepé postrkování ke změně, aby se zbrzdil vítr Uranu. Ale abychom to udělali, je třeba znát přesné časy a oblasti života a astrologické dom, které budou přímo zasaženy tímto tranzitem.

A uzavřu krásným sextilem, který vytváří Neptun ze znamení Ryb, který se dotýká pouze narozených od 5. do 13. května. Aspekt sextilu přinese čerstvý vítr do vaší mysli a něhu do vašich srdcí; bude také velkou podporou jako nositel nových nápadů a nečekaných příležitostí.

A toto je velmi plodné období, kde bude nabídnuta příležitost uzavřít minulost, která vám již nepatří a začít znovu vidět za zeď, která ohraničuje váš horizont: otevírá se před vámi velmi široký prostor a s ním i nové příležitosti a možnosti.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


červen 12, 2024 7054
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8535
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 350
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 217
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 350
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 376
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 03, 2024 533
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 298
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051821
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515865
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457627
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293900
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273387
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260180
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252652
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251090
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243260
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241419
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215501
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

537
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách,...
788
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si...
2394
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře...
1173
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého...
1415
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového...
1863
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před...
2041
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou...
1756
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to,...
5274
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...