Samapatt: Podrobný horoskop 2020 STŘELEC

Jupiter, vaše vládnoucí planeta, se znovu vydal na svoji věčnou cestu přes dvanáct znamení zvěrokruhu, potom, co nabral energii ve svém primárním domově ve Střelci.

2. prosince 2019 v 19.20 hodin Jupiter vstoupil do znamení Kozoroha, kde se jeho účinek expanze sníží, omezí, definuje podle pevné struktury Saturnu.

Kombinovaný účinek energie Jupitera a Kozoroha-Saturnu bude velmi důležitý, protože ovlivní schopnost vytvářet struktury, které mohou vydržet v čase tak, jak to chce přísný a pevný Saturn.

Vstupem Jupitera do Kozoroha zde bude větší konkrétnost a limity, které byly překročeny, lépe řečeno nebyly brány vůbec v úvahu při přechodu ve Střelci, budou znovu nastaveny s jasností a jistotou. Pán Bohů se tak stane přísným soudcem, ale nestranným a s velkým smyslem pro humor, aby vše odlehčil a s nohama pevně ukotvenýma na zemi.

Jupiter zůstane v Kozorohu až do 19. prosince a pak 20. prosince vstoupí do Vodnáře, kde bude až do 13. května 2021.

Archetypy, které Jupiter zastupuje jsou expanze, hojnost, bohatství, široká vize, štěstí, blahobyt, ale i přehnanost, rozrůstání se, a to někdy nekontrolovatelně.

Právě uplynulý rok pro mnohé z vás určitě znamenal ideální dobu pro nápady a uskutečnění projektů ve všech oblastech života, jak v práci, tak v emotivním životě; sloužil k rozšíření vaší oblasti aktivity, ať už je jakákoli, pro získání nejširších zkušeností ve všech oblastech života, k získání nejrůznějších životních zkušeností, započetí nových studií, cestování, objevování nových světů, jak mentálních, tak materiálních.

Taky že funkce Jupitera je expandovat, rozšiřovat to co už je, nebo není, v takovém případě ukáže na nedostatek. Ale není úkolem Jupitera nacházet řešení pro případné nedostatky, nebo iluze nějaké situace, nebo ve vztazích s druhými.

Jupiter je zcela určitě nositel růstu a expanze: v mýtu je pán bohů známý tím, že měl mnoho dětí s různými ženami božskými i lidskými.

Pokaždé, když získal ženu ji oplodnil… a toto dělá Jupiter v průběhu tranzitů: Oplodní… zasadí semínka, která budou následně růst a budou dávat plody. Semínka, která byla zaseta v průběhu roku 2019 začnou od nynějška dále klíčit a dávat své plody, které přirozeně dozrají v průběhu příštích 12 let. Právě uplynulý rok představoval začátek nového cyklu Jupitera pro Střelce, cyklus, který trvá právě těch 12 let.

Jak již bylo naznačeno výše, účinek Kozoroh-Saturn bude vyvažovat toto jupiterské přehánění, jeho nevyčerpatelný optimismus, a mělo by se podařit jasněji rozlišit to co je uskutečnitelné od toho, co je utopie.

Máme před sebou Jupitera konkrétnějšího, který nás staví před naši zodpovědnost, povinnosti, potřeby praktického a materiálního života (Kozoroh je element Země) a který požaduje naplno se stavět k závazkům, ať už děláme cokoli, v práci, ve vztazích, vůči sobě samým a vůči tomu, co je našim skutečným cílem v životě. Kozoroh je závazek, zodpovědnost, disciplína; už to nebude Jupiter žoviální ve Střelci, ztratí trochu sympatií a získá větší stabilitu, konkrétnost, trpělivost, houževnatost a cíle s dlouhodobým výhledem. Je to Jupiter, který se dívá stále do budoucnosti, ale který je taky schopný programovat, šetřit, vzít si další závazky, dovést do konce projekty spuštěné v předchozím roce s cílevědomostí, nebo využít získané zkušenosti, nebo tvrdě a houževnatě pracovat, aby dosáhl stanoveného cíle.

Roční doba Střelce je pozdní podzim, který se přelévá do zimy, období soustředění se, ticha a meditace; je to šíp mířeným vysoko, symbol životního pohybu a evoluce. Symbol je kentaur, mýtická bytost rozdělená napůl mezi lidskou vyspělou bytostí a bytostí instinktivní zvířecí.

Střelec, napůl kůň a napůl člověk krásně definuje vnitřní přirozenost narozených v tomto znamení: zvířecí část brání směřovat šíp směrem k něčemu vyššímu, směrem k nesmírným prostorům, které chtějí získat a jednotlivec pak musí bojovat za své duchovní utvrzení. Takže základní konflikt, který zahrnuje všechny narozené ve znamení Střelce, ať už si toho jsou vědomi, nebo ne.

Střelec by chtěl překonat a přesáhnout pozemská omezení, aspirujíc k vysokým cílům, ale nejen v duchovním světě, ale i v tom společenském, chtěl by letět výš, než dovolují přírodní zákony; toto mu někdy způsobuje hlubokou hořkost, pocity nevyléčitelného zranění: pod rouškou pomyslného optimismu znamení se skrývá hluboký smutek.

S Jupiterem v Kozorohu by se možná tento schovaný a zapomenutý aspekt Střelce mohl více objevit na světle. Kozoroh je obvykle vážný, někdy přímo smutný, není moc sdílný, je mlčenlivý, zahloubaný, přemýšlivý a konkrétní. Bude to Jupiter mlčenlivý, sebepozorovací a analytický, ale každopádně zaměřený na vytyčené cíle, bude to i Jupiter velmi houževnatý a rozhodný.

Jupiter 20. prosince 2020 vstoupí do přátelského znamení Vodnáře. Mezi Vodnářem a Střelcem je výborná spolupráce, taky že se vytvoří pozitivní a konstruktivní aspekt sextilu. Je to jediný harmonický aspekt, který se může objevit mezi znameními odlišných elementů, jako v tomto případě mezi Střelcem-Ohněm a Vodnářem-Vzduchem. Právě z tohoto důvodu můžeme předpokládat, že se bude jednat o pozitivní postrčení pro ty, kdo jej žijí, postrčení směrem ke zkušenostem vyjádření své vlastní kreativity.

To znamená, že se před vámi otevřou nové vyhlídky, nové vize života a nové projekty k realizaci, se znovu nalezeným nadšením, vítězným optimismem a intenzivní vitalitou. V každém případě kombinace

Vzduch a Oheň je velmi vitální, jiskřivá, stimulující, i když trochu nepředvídatelná.

Vodnář, který patří k elementu Vzduchu, je obzvlášť kompatibilní s elementem Ohně-Střelcem. Oheň nadechuje Vzduch a postrkuje ho směrem k větší svobodě vyjádření, větší důvěře a síle, zatímco Vzduch udržuje Oheň při životě, protože mu dává potřebný kyslík.

Ale od 20. do 31. prosince se sextil dotýká pouze narozených od 23. do 27. listopadu. V průběhu roku 2021 se bude dotýkat všech zrozenců znamení.

Přejdeme nyní k Saturnu, který je v mytologii otcem Jupitera.

Pro všechny narozené ve Střelci má Saturn vliv, samozřejmě dle obecných předpokladů, na druhý dům, který je spojen s výdělkem, penězi, ale také vnitřními zdroji a talenty.

Druhý dům je na hluboké úrovni spojen také s vlastním smyslem vnitřní hodnoty. Saturn v tomto domě nám říká, že budeme muset pracovat a zavázat se na maximum, abychom získali dobrý finanční výsledek, ale také abychom ukázali to, co je naše skutečná hodnota, náš talent.

Také Pluto tranzituje v Kozorohu ve vašem druhém domě.

Takže přátelé Střelci, v obecném předpokladu, po celý rok 2020 budou mít jak Jupiter, tak Saturn i Pluto ve svém druhém domě, což není vůbec špatné!

A zde vstupuje do hry Chiron, zraněný léčitel. Zranění, které Chiron zastupuje, a které nás znovu přivedlo na tuto planetu, se uzdraví v okamžiku, kdy se staneme vědomími toho, co jsou naše skutečné talenty.

Pokud je zranění spojeno s vnitřní hodnotou, je ještě bolestivé a mohli byste se cítit zneužívání a používáni i těmi nejbližšími lidmi kolem vás; mohli byste se cítit neoceněni za to, co pro ně děláte, především přátelé, vůči kterým jste vždy otevřeni, vždy připraveni jim pomoct a bojovat, abyste je bránili proti nespravedlnosti, pokud je to potřeba.

Na druhou stranu je zde také možnost, že najdete způsob pro vyjádření na maximum važe kreativní schopnosti, třeba objevíte nové a nečekané talenty, a můžete vydělat hodně peněz pouze díky vašim zdrojům a schopnostem.

Ale jsme na poli pravděpodobností, pouze individuální pohled na tranzity může ukázat s jistotou, které oblasti budou ovlivněny tranzitem třech „velkých“ v Kozorohu.

Chiron v tranzitu v Beranu vytváří aspekt trigonu na vaše znamení až do dubna 2027.

V roce 2020 budou zajímat pouze narozené v období od 23. listopadu do 4. prosince.

Zopakuji částečně to, co je napsáno ke Lvu: trigon Chirona, zraněného léčitele, se bude dotýkat „zranění“. Chiron je v hvězdné mapě narození zranění, které si neseme od narození, nebo z prenatálního života, nebo také z předchozích životů. Každopádně je to něco nevyřešeného, s čím se máme konfrontovat v tomto životě, není to nic jiného, než odraz něčeho, co nebylo dotaženo do konce v předchozích inkarnacích; karma je slovo sanskritu a znamená právě „akci“. Teoreticky by trigon neměl být aspektem, který bude vytvářet konflikty, to způsobují kvadranty, nebo opozice; trigon je něco jako opakování lekcí, které jsme se již naučili, a které by nás nemělo vystrašit, nebo nás přenést do starých filmů, které jsme viděli a znovu viděli. Tak se na to podívejme jako na příležitost, abychom nachystali kořeny nového, v novém vědomí sami sebe, už nepodléhajíc rozmarům věcí, nebo proměnlivosti událostí. Ale pokud něco nebylo ještě úplně pochopeno, pokud to zranění ještě nebylo vyčištěno a transformováno, tak bude potřebná práce vnitřního sebepozorování a vyléčení té části, která ještě přináší utrpení. Světlo si udělá cestu tam, kde je ještě tma, je na nás, jestli to dovolíme a otevřeme dveře a přijmeme léčitele do našeho života.

Nyní se přesuneme k Neptunovi, symbolu soucítění, lásky a empatie, který je stále v aspektu kvadrantu ze znamení Ryb. Neharmonický aspekt zajímá pouze narozené od 6. do 14. prosince.

Neptun je planetou mystiků a umělců. V průběhu tranzitů Neptunu může být aktivována touha po mystice, nebo duchovnu, na základě rostoucí nespokojenosti, nebo pocitu neštěstí spojené s vaším současným životem a s tím, co bylo dosud dosaženo. S kvadrantem, kromě spojení mysticko-náboženského, je zde riziko žití ve stavu zmatenosti, iluzí, nemožných snů. Kontakt s materiální realitou se stává slabší, člověk už neví, co je reálné a co ne. Neptun v disharmonickém postavení může u slabších jedinců způsobit strachy, úzkosti, fóbie.

Nebo jednoduše způsobí, že zapomeneme na důležitou schůzku, nebo spleteme místo, datum, nebo nasedneme na špatný vlak. Neexistuje stejný vliv tranzitu na všechny, jsme jedinečné bytosti a stejně tak i tranzity.

Jediná jistota je, že Neptun v aspektu ať už pozitivním, nebo negativním, se Sluncem narození rozpouští hranice „Já jsem“, se všemi následky, které to přináší ve smyslu existenčních strachů a úzkostí, i pro duchovní hledající, ale na úrovni praktické může ukazovat nějaký problém.

Neptun tím, že rozpouští hranice Já, povoluje těsnou kontrolu, kterou provádíme na sobě samých a propouští do sféry slunečního vědomí části psyché, které byly dříve schované. V tomto smyslu je Neptun protikladem Saturnu, který naopak stanovuje hranice.

V průběhu disharmonického tranzitu Neptunu vůči Slunci narození je zde i riziko setkání se s lidmi, kteří nás podvedou, zradí naši důvěru a zneužijí naší nevinnosti.

Negativní tranzity Neptuna na Slunce ohrožují bezpečnost, jasnou mysl a sílu a mohou paralyzovat naše staré Já a naše obvyklé chování. Ale toto se děje proto, že něco starého musí zemřít, aby dovolilo vystoupit novou realitu na povrch a my zregenerovali nové základy. Pochopením tohoto nás neochrání před zklamáním, podvody a frustracemi, ale může nám to pomoci pochopit smysl toho, čím si procházíme.

Spolupracovat s účinkem rozpouštění se Neptunu znamená zároveň nechat zemřít ve vztahu to, co jsme o sobě znali tak, aby vystoupil na povrch nový smysl identity. Zvýšená empatie a citlivost nás může přivést k tomu, abychom se věnovali aktivitám vůči lidem, kteří mají těžkosti, tedy péče a pomoc. Toto by mohlo být velmi pozitivním způsobem využití energií tohoto tranzitu, neutralizovat oddaností a závazkem směrem k něčemu většímu tyto působící disharmonické energie.

Poslední věc, která se týká Saturnu, nejdříve dočasně od 23. března do 1. července a pak definitivně od 18. prosince bude tranzitovat ve Vodnáři a bude tvořit krásný aspekt sextilu, který bude zajímat pouze narozené od 23. do 26. listopadu.

Sextil Saturnu je velmi pozitivní, daruje konkrétní příležitost růstu jak na individuální úrovni, tak materiální. Narození ve výše uvedených datech si mohou dovolit spustit nějaký nový pracovní, nebo osobní projekt. Saturn v sextilu pro vás bude úžasným spojencem, abyste dotáhli do konce to, co jste zpracovali pouze jako myšlenku, nebo ještě ve fázi projektu, můžete vytvořit pevnou strukturu, která může vydržet v čase a odolat při nevyhnutelných změnách, která vám život přinese.

Planety jsou naše vnitřní hlasy, herci našeho existenciálního divadla, naši vnitřní Bohové.

Vyšší Já vede a řídí naši evoluci, i když si toho nejsme vědomi.

Tranzity prozrazují to, co je v úmyslu přinést do našeho vědomí.

Abychom spolupracovali s naší evolucí, musíme být nejdříve schopni rozpoznat tyto hlasy uvnitř a otevřít dveře „Bohům změny“.

Krásný rok 2020!


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


listopad 27, 2023 233
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 24, 2023 320
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 394
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 17, 2023 365
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1526
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 422
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 756
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1793
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...

Nejčtenější články našeho portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1933731
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514275
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454616
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290101
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279671
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271619
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256977
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245541
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244920
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241289
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238192
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214064
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...

ASTROLOGIE AKTUÁLNĚ

3841
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o...
726
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající...
1225
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem,...
2072
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež...
1393
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co...
4245
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a...
2785
21.06. v 16:58 vstoupí Slunce do znamení Raka, ve kterém vládne temná Luna, která...
3859
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a...
2065
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do...