Samapatt Toschi: Kvadrant Mars, Saturn a Pluto a aktuální situace na Zemi

Když jsem si četla některé věci na Fb a zamýšlím se nad aktuální politickou a sociální situací, tak jsem si říkala, jestli je zde nějaké astrologické spojení, mezi současným děním a planetární situací.

A propojení zde je... některé pozice planet jsou velmi zajímavé. Ty, které vynikají nejvíce jsou Mars, který se nachází ve svém primárním znamení v Beranu, k němu se přidávají Jupiter, Saturn a Pluto, které stále tranzitují znamením Kozoroha.

Když se na to podíváme astrologicky, tak mezi Kozorohem a Beranem není moc dobrý lehký vzduch, naopak…. Je mezi nimi aspekt kvadrantu.

Co to znamená?? Kvadrant je dynamický aspekt 90°, je to aspekt neshodný, rušivý, jako bychom byli proti překážce, kterou je třeba překonat. Aspekt kvadrantu vytváří mnoho napětí, ale také hodně energie, která může být projevena buď vyjádřením, tedy tvořením, nebo kontrakcí, tedy stažením.

A zde je to o lidském vědomí; mohu ničit, nebo mohu tvořit na úrovni individuální, nebo kolektivní. Neexistují astrologické aspekty, které by nebylo možno vědomě změnit, všechno je v neustálém pohybu, všechno je relativní, záleží vždy a pouze na stupni vědomí, nebo svědomí každého jednotlivce a tím i celého kolektivního vědomí, jehož je tento jednotlivec součástí.

Když budeme vycházet z tohoto předpokladu, tak i neharmonický aspekt předznamenávající napětí kvadrantu, může být viděn jako příležitost k pochopení a růstu.

Ale vraťme se k současné astrologické situaci. Mars, bůh války se nachází už téměř 4 měsíce v aspektu kvadrantu s planetami, které jsou v Kozorohu. Aktuálně je v přesném kvadrantu jak se Saturnem, tak s Plutem; jelikož je v retrográdním chodu, zůstane tady až do 17. října, zatímco Saturn, Pluto a následně i Jupiter pokračují ve své cestě přes znamení. Jupiter a Saturn definitivně opustí znamení Kozoroha 20. prosince 2020. Je to poslední záchvěv tohoto kvadrantu, který začal letos v srpnu.

Mars je jméno, které Římané dali bohu Ares, který byl pro Řeky velký bůh války, který si užíval násilí a krev prolitou při bitvě. Ares je vnímán jako krutý a nelidský, jeho charakteristiky se transformovaly do římské mytologie, kde není brán pouze jako bůh války, ale i jako bůh rostlinstva, jara a mládí, jsou to symboly, které mají i tak co do činění s válkou vzhledem k tomu, že v těch dobách se upřednostňovalo bojovat na jaře a s pomocích mladých bojovníků.

Marsu jsou připisovány kvality jako je odvaha, šlechetnost ducha, bojová strategie, úplně jinak, než je připisováno jeho řeckému protějšku. Ztrácí tak ty nejkrvavější rysy a stává se dokonce ochránce slabých.

Ale pro nás dědice obou dvou kultur, je symbolika Mars-Ares na podvědomé úrovni stejně přítomná a aktivní.

Také symbolika Saturnu je dvojsmyslná, je to krutý bůh, který pozře své děti a současně je to moudrý král, který přináší hojnost svému národu; Pluto je bohem podsvětí, ukrytých věcí, ale také bohem smrti a znovuzrození, hluboké transformace a přináší sebou auru násilí a útlaku.

Kvadrant těchto tří planet má velký vliv jak na individuální, tak kolektivní úrovni.

Bude mít významný vliv především na osoby, které mají ve své hvězdné mapě narození planety jak v Beranu, tak v Kozorohu a ve znameních, které jsou naproti nim, tedy Váha a Rak, nebo také v aspektech v trojúhelníku mezi planetami elementu Oheň-Beran a Země-Kozoroh.

Ale bude mít vliv i na kolektivní úrovni, jelikož Saturn a Pluto jsou planety, které mají funkci společenskou (Saturn) a generační (Pluto). Pluto pak pracuje na kolektivním nevědomí a přináší na povrch to, co je schované, skrývané, odstraněné a v mnoha ohledech nepřijatelné.

Saturn má evolutivní funkci a odsekává se svým srpem všechno to, co již neslouží pro evoluci lidského vědomí.
V symbolice Saturnu najdeme čas, stáří, smrt, strach, samotu, překážky, znehybnění, omezení, soustředění, smutek, houževnatost, závazek, vědu, spravedlnost.

Kvadrant Mars-Saturn sebou tedy přináší stín strachu a chladného násilí, určitou nelidskost, ale i touhu rozbít omezení, hranice, které planety v Kozorohu pomohly vybudovat, jako jsou pocity oddělenosti a nařízené samoty, strach. Strach, pocit oddělenosti a samoty jsou právě témata, která jsou spojená se Saturnem, který ve svém primárním domovském znamení Kozoroha ve velkém vyzdvihnul právě v tomto roce.

Samozřejmě že existuje i pozitivní vize tohoto přechodu Saturnu v Kozorohu, to je důležité zdůraznit a zopakovat. Saturn sebou přináší archetypy zodpovědnosti, trpělivosti, houževnatosti, větší schopnost ponoření se do sebe, inteligenci, která zkoumá a analyzuje, závazek, disciplínu, klidnou a plodnou samotu, meditaci.

Kvadrant Mars-Pluto je možná ještě záludnější než ten předchozí, díky nádechu smrti, násilí a agrese, kterou sebou nese.

Pluto je vyšší oktávou Marsu, což znamená, že všechny negativní energie boha války jsou vytaženy na maximální sílu. Jeho primárním znamením je Štír a v Beranu je zvýrazněný, takže vztah mezi těmito dvěma je velmi silný. Pluto je bůh podsvětí, schovaných utajených věcí a všeho toho, co je pohřbené a neviditelné, v jeho symbolice je atomová energie, nafta, místa jako hřbitovy, mausolea, jeskyně, krypty, sopky, psychické energie, magie, ale také kriminálníci, tyrani, barbarství, velké historické krize jako ta, kterou právě prožíváme.

Mars je archetypem agrese a zlost je vyjádřením agresivního instinktu. Ale je také bojovník, který bojuje za principy Boha-Ra. Takže v našem pečlivém zkoumání musíme brát v úvahu i význam Slunce v jednotlivých znameních. Nebudu se tady dívat na to, co se stalo v uplynulých měsících, ale chci se soustředit na význam měsíce října a na Slunce, které je ve znamení Váhy. Váhy sebou nesou archetypy harmonie, rovnováhy, míru a spravedlnosti.

Váha je znamením lásky, její vládnoucí planetou je Venuše.

V mýtu byli Venuše a Mars milenci, jejich láska byla vášnivá, intenzivní a vzbuzovala závist druhých bohů; z jejich lásky se zrodilo mnoho dětí. Nyní je Mars ve válečném nastavení, jelikož je v aspektu kvadrantu jak se Saturnem, tak s Plutem; napětí je vysoké a přichází ke svému vrcholu. Mimo to, je také v aspektu opozice k samotnému znamení Váhy, domovu milované Venuše a momentálnímu dočasnému domovu Slunce.

Tyto aspekty definují období rozporuplné, složité, těžké a násilné, i když zlost Marsu je skrývaná a manipulovaná Plutem, je to násilí ukryté, zakamuflované, ale každodenně přítomné, v sérii každodenních nařízení, atmosféra strachu a omezení, násilné izolace, který strach z tohoto viru nařizuje, nedostatek empatie, rozhodnosti, kterou nastavená moc – Saturn – nastavuje dál temný obraz mnohým, ale ne všem ...

Přesná konjunkce Saturn-Pluto začala v prosinci 2019 a byla až do února 2020 (v tomto okamžiku není konjunkce přesná, ale mnozí astrologové ji berou jako stále aktivní) a dává nám pociťovat svůj účinek, řekla bych, že toto období nesmazatelně poznamenala. Saturn a Pluto v konjunkci jsou stoupenci radikálních změn na kolektivní úrovni, něco nevyhnutelně skončí, jeden systém života zkolabuje, aby udělal místo něčemu novému!!!???......

Je tu uzavření jedné éry, jedné epochy. Nesnažme se tedy marnými pokusy o uvedení věcí tak, jak byly, byla by to zbytečná námaha, nic už nemůže být, tak jak bylo dříve, v dobrém i špatném.

Temnota Pluta se nyní manifestuje před očima některých, jako je řízení politické a ekonomické moci, nebo pokus o manipulaci vědomí díky lžím a polopravdám, prostřednictvím masmédií.... tvrdost a nedostatek soucitu Saturnu, který pozře své děti ve snaze udržet elitářský stav moci, se nazývá plutokracie… takto jsem to před několik lety napsala v jednom svém článku Pluto v Kozorohu:

“ Stín, který získává tvar, temná stránka, která přichází na světlo, představuje Pluto v Kozorohu... Na světové úrovni Pluto v Kozorohu zastupuje moc ve všech jeho formách, i těch nejbrutálnějších a utlačovaných; mimo to zastupuje finanční diktátorství oligarchie, vládu mála jedinců, která chce udržet status quo svých vlastních privilegií...”

Když k tomu přidáme i nelidskost Saturnu v Kozorohu, situace je rozhodně velmi těžká, jestli ne hůř….

Tato okultní a manipulativní moc se nyní střetává s Marsem v Beranu, když se na to podíváme z té nejvyšší symboliky ochránce utlačovaných… klima napětí, které v tyto dny vnímáme, vidím jako plod konfliktu mezi těmito silnými archetypy, boj mezi bohy...

Ale tak, jak postupuje temnota, stejným krokem přichází i probouzení vědomí lidí; stále více osob, jistě ne počet dostačující pro probuzení masy, si uvědomují, že tady něco nehraje… něco není na místě…...nadměrný důraz některých nařízení, které směřují k znelidštění osob k tomu, aby z nich udělali téměř jen nějakou věc, číslo bez tváře a identity…a bez identity se stane evolutivní proces téměř nemožný...

Možná přítomnost Slunce ve znamená Vah dokáže trochu zmírnit tohle klima, jestliže je pravda že Mars bojuje pro své Slunce-Ra, tak bojuje za potvrzení principů spravedlnosti, míru, harmonie, lásky. Ale také v tomto je hluboký protiklad….

Neříkám, že je třeba sklonit hlavu před nespravedlností a útlaku, ne… ale také podporovat konflikt není tou správnou cestou… žádný boj, žádná revoluce nikdy skutečně nezměnila vnější situaci....

Být si vědomi určitých energií, i těch jemnějších a neviditelných, tak jako schopnost rozlišit pravdu od falše je nezbytně nutné… ale toto se stane jen pokud následujeme svůj vnitřní hlas, vlastní citlivost, vlastní pravdu, a především své srdce.

Jsem přesvědčena, že ať už se stane cokoli – a upřímně je velmi těžké v tomto okamžiku něco předvídat, je lepší řídit se dle reálného situace - láska je jedinou silou, která nám dovolí jít dál, ta láska, která nebojuje, ale objímá, která neodděluje, ale zahrnuje, která nehodnotí, ale respektuje… respekt k druhému se stává základem, přijetí jiného názoru, než je ten můj a umět zdvořile, láskyplně a poklidně komunikovat.

”.... láska která hýbe Sluncem a ostatními hvězdami”!

Love
Samapatt


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2361
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1462
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3139
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2419
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1500
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1295
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1854
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2708
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1352
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1434
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2071
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5845
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1795346
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512771
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444150
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352723
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285460
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274634
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269443
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251824
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239432
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238418
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235171
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234147
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212527
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202543
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184716
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182564
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181562
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174341
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164161
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161659
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159459
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140842
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126580
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122970
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...