Samapatt Toschi: Kvadrant Mars, Saturn a Pluto a aktuální situace na Zemi

Když jsem si četla některé věci na Fb a zamýšlím se nad aktuální politickou a sociální situací, tak jsem si říkala, jestli je zde nějaké astrologické spojení, mezi současným děním a planetární situací.

A propojení zde je... některé pozice planet jsou velmi zajímavé. Ty, které vynikají nejvíce jsou Mars, který se nachází ve svém primárním znamení v Beranu, k němu se přidávají Jupiter, Saturn a Pluto, které stále tranzitují znamením Kozoroha.

Když se na to podíváme astrologicky, tak mezi Kozorohem a Beranem není moc dobrý lehký vzduch, naopak…. Je mezi nimi aspekt kvadrantu.

Co to znamená?? Kvadrant je dynamický aspekt 90°, je to aspekt neshodný, rušivý, jako bychom byli proti překážce, kterou je třeba překonat. Aspekt kvadrantu vytváří mnoho napětí, ale také hodně energie, která může být projevena buď vyjádřením, tedy tvořením, nebo kontrakcí, tedy stažením.

A zde je to o lidském vědomí; mohu ničit, nebo mohu tvořit na úrovni individuální, nebo kolektivní. Neexistují astrologické aspekty, které by nebylo možno vědomě změnit, všechno je v neustálém pohybu, všechno je relativní, záleží vždy a pouze na stupni vědomí, nebo svědomí každého jednotlivce a tím i celého kolektivního vědomí, jehož je tento jednotlivec součástí.

Když budeme vycházet z tohoto předpokladu, tak i neharmonický aspekt předznamenávající napětí kvadrantu, může být viděn jako příležitost k pochopení a růstu.

Ale vraťme se k současné astrologické situaci. Mars, bůh války se nachází už téměř 4 měsíce v aspektu kvadrantu s planetami, které jsou v Kozorohu. Aktuálně je v přesném kvadrantu jak se Saturnem, tak s Plutem; jelikož je v retrográdním chodu, zůstane tady až do 17. října, zatímco Saturn, Pluto a následně i Jupiter pokračují ve své cestě přes znamení. Jupiter a Saturn definitivně opustí znamení Kozoroha 20. prosince 2020. Je to poslední záchvěv tohoto kvadrantu, který začal letos v srpnu.

Mars je jméno, které Římané dali bohu Ares, který byl pro Řeky velký bůh války, který si užíval násilí a krev prolitou při bitvě. Ares je vnímán jako krutý a nelidský, jeho charakteristiky se transformovaly do římské mytologie, kde není brán pouze jako bůh války, ale i jako bůh rostlinstva, jara a mládí, jsou to symboly, které mají i tak co do činění s válkou vzhledem k tomu, že v těch dobách se upřednostňovalo bojovat na jaře a s pomocích mladých bojovníků.

Marsu jsou připisovány kvality jako je odvaha, šlechetnost ducha, bojová strategie, úplně jinak, než je připisováno jeho řeckému protějšku. Ztrácí tak ty nejkrvavější rysy a stává se dokonce ochránce slabých.

Ale pro nás dědice obou dvou kultur, je symbolika Mars-Ares na podvědomé úrovni stejně přítomná a aktivní.

Také symbolika Saturnu je dvojsmyslná, je to krutý bůh, který pozře své děti a současně je to moudrý král, který přináší hojnost svému národu; Pluto je bohem podsvětí, ukrytých věcí, ale také bohem smrti a znovuzrození, hluboké transformace a přináší sebou auru násilí a útlaku.

Kvadrant těchto tří planet má velký vliv jak na individuální, tak kolektivní úrovni.

Bude mít významný vliv především na osoby, které mají ve své hvězdné mapě narození planety jak v Beranu, tak v Kozorohu a ve znameních, které jsou naproti nim, tedy Váha a Rak, nebo také v aspektech v trojúhelníku mezi planetami elementu Oheň-Beran a Země-Kozoroh.

Ale bude mít vliv i na kolektivní úrovni, jelikož Saturn a Pluto jsou planety, které mají funkci společenskou (Saturn) a generační (Pluto). Pluto pak pracuje na kolektivním nevědomí a přináší na povrch to, co je schované, skrývané, odstraněné a v mnoha ohledech nepřijatelné.

Saturn má evolutivní funkci a odsekává se svým srpem všechno to, co již neslouží pro evoluci lidského vědomí.
V symbolice Saturnu najdeme čas, stáří, smrt, strach, samotu, překážky, znehybnění, omezení, soustředění, smutek, houževnatost, závazek, vědu, spravedlnost.

Kvadrant Mars-Saturn sebou tedy přináší stín strachu a chladného násilí, určitou nelidskost, ale i touhu rozbít omezení, hranice, které planety v Kozorohu pomohly vybudovat, jako jsou pocity oddělenosti a nařízené samoty, strach. Strach, pocit oddělenosti a samoty jsou právě témata, která jsou spojená se Saturnem, který ve svém primárním domovském znamení Kozoroha ve velkém vyzdvihnul právě v tomto roce.

Samozřejmě že existuje i pozitivní vize tohoto přechodu Saturnu v Kozorohu, to je důležité zdůraznit a zopakovat. Saturn sebou přináší archetypy zodpovědnosti, trpělivosti, houževnatosti, větší schopnost ponoření se do sebe, inteligenci, která zkoumá a analyzuje, závazek, disciplínu, klidnou a plodnou samotu, meditaci.

Kvadrant Mars-Pluto je možná ještě záludnější než ten předchozí, díky nádechu smrti, násilí a agrese, kterou sebou nese.

Pluto je vyšší oktávou Marsu, což znamená, že všechny negativní energie boha války jsou vytaženy na maximální sílu. Jeho primárním znamením je Štír a v Beranu je zvýrazněný, takže vztah mezi těmito dvěma je velmi silný. Pluto je bůh podsvětí, schovaných utajených věcí a všeho toho, co je pohřbené a neviditelné, v jeho symbolice je atomová energie, nafta, místa jako hřbitovy, mausolea, jeskyně, krypty, sopky, psychické energie, magie, ale také kriminálníci, tyrani, barbarství, velké historické krize jako ta, kterou právě prožíváme.

Mars je archetypem agrese a zlost je vyjádřením agresivního instinktu. Ale je také bojovník, který bojuje za principy Boha-Ra. Takže v našem pečlivém zkoumání musíme brát v úvahu i význam Slunce v jednotlivých znameních. Nebudu se tady dívat na to, co se stalo v uplynulých měsících, ale chci se soustředit na význam měsíce října a na Slunce, které je ve znamení Váhy. Váhy sebou nesou archetypy harmonie, rovnováhy, míru a spravedlnosti.

Váha je znamením lásky, její vládnoucí planetou je Venuše.

V mýtu byli Venuše a Mars milenci, jejich láska byla vášnivá, intenzivní a vzbuzovala závist druhých bohů; z jejich lásky se zrodilo mnoho dětí. Nyní je Mars ve válečném nastavení, jelikož je v aspektu kvadrantu jak se Saturnem, tak s Plutem; napětí je vysoké a přichází ke svému vrcholu. Mimo to, je také v aspektu opozice k samotnému znamení Váhy, domovu milované Venuše a momentálnímu dočasnému domovu Slunce.

Tyto aspekty definují období rozporuplné, složité, těžké a násilné, i když zlost Marsu je skrývaná a manipulovaná Plutem, je to násilí ukryté, zakamuflované, ale každodenně přítomné, v sérii každodenních nařízení, atmosféra strachu a omezení, násilné izolace, který strach z tohoto viru nařizuje, nedostatek empatie, rozhodnosti, kterou nastavená moc – Saturn – nastavuje dál temný obraz mnohým, ale ne všem ...

Přesná konjunkce Saturn-Pluto začala v prosinci 2019 a byla až do února 2020 (v tomto okamžiku není konjunkce přesná, ale mnozí astrologové ji berou jako stále aktivní) a dává nám pociťovat svůj účinek, řekla bych, že toto období nesmazatelně poznamenala. Saturn a Pluto v konjunkci jsou stoupenci radikálních změn na kolektivní úrovni, něco nevyhnutelně skončí, jeden systém života zkolabuje, aby udělal místo něčemu novému!!!???......

Je tu uzavření jedné éry, jedné epochy. Nesnažme se tedy marnými pokusy o uvedení věcí tak, jak byly, byla by to zbytečná námaha, nic už nemůže být, tak jak bylo dříve, v dobrém i špatném.

Temnota Pluta se nyní manifestuje před očima některých, jako je řízení politické a ekonomické moci, nebo pokus o manipulaci vědomí díky lžím a polopravdám, prostřednictvím masmédií.... tvrdost a nedostatek soucitu Saturnu, který pozře své děti ve snaze udržet elitářský stav moci, se nazývá plutokracie… takto jsem to před několik lety napsala v jednom svém článku Pluto v Kozorohu:

“ Stín, který získává tvar, temná stránka, která přichází na světlo, představuje Pluto v Kozorohu... Na světové úrovni Pluto v Kozorohu zastupuje moc ve všech jeho formách, i těch nejbrutálnějších a utlačovaných; mimo to zastupuje finanční diktátorství oligarchie, vládu mála jedinců, která chce udržet status quo svých vlastních privilegií...”

Když k tomu přidáme i nelidskost Saturnu v Kozorohu, situace je rozhodně velmi těžká, jestli ne hůř….

Tato okultní a manipulativní moc se nyní střetává s Marsem v Beranu, když se na to podíváme z té nejvyšší symboliky ochránce utlačovaných… klima napětí, které v tyto dny vnímáme, vidím jako plod konfliktu mezi těmito silnými archetypy, boj mezi bohy...

Ale tak, jak postupuje temnota, stejným krokem přichází i probouzení vědomí lidí; stále více osob, jistě ne počet dostačující pro probuzení masy, si uvědomují, že tady něco nehraje… něco není na místě…...nadměrný důraz některých nařízení, které směřují k znelidštění osob k tomu, aby z nich udělali téměř jen nějakou věc, číslo bez tváře a identity…a bez identity se stane evolutivní proces téměř nemožný...

Možná přítomnost Slunce ve znamená Vah dokáže trochu zmírnit tohle klima, jestliže je pravda že Mars bojuje pro své Slunce-Ra, tak bojuje za potvrzení principů spravedlnosti, míru, harmonie, lásky. Ale také v tomto je hluboký protiklad….

Neříkám, že je třeba sklonit hlavu před nespravedlností a útlaku, ne… ale také podporovat konflikt není tou správnou cestou… žádný boj, žádná revoluce nikdy skutečně nezměnila vnější situaci....

Být si vědomi určitých energií, i těch jemnějších a neviditelných, tak jako schopnost rozlišit pravdu od falše je nezbytně nutné… ale toto se stane jen pokud následujeme svůj vnitřní hlas, vlastní citlivost, vlastní pravdu, a především své srdce.

Jsem přesvědčena, že ať už se stane cokoli – a upřímně je velmi těžké v tomto okamžiku něco předvídat, je lepší řídit se dle reálného situace - láska je jedinou silou, která nám dovolí jít dál, ta láska, která nebojuje, ale objímá, která neodděluje, ale zahrnuje, která nehodnotí, ale respektuje… respekt k druhému se stává základem, přijetí jiného názoru, než je ten můj a umět zdvořile, láskyplně a poklidně komunikovat.

”.... láska která hýbe Sluncem a ostatními hvězdami”!

Love
Samapatt


Autorka článku: Samapatt Eliana Toschi - italská vědma a astroložka http://www.astrologie-samapatt.webnode.cz

Samapatt Eliana Toschi se stala v roce 1983 žákyní mistra Osho. Začala svoji cestu hledání a poznání sama sebe prostřednictvím meditačních technik mistra Osho, žila a pracovala v duchovních komunitách v Itálii, Evropě a také ve Spojených státech. V roce 1990 se vrátila do Itálie, zde pokračuje ve svém učení evolutivní a karmické astrologie a v roce 2000 se začala zajímat o metodu Rodinných konstelací Berta Hellingera. Rozhodla se tedy projít vyškolením na průvodce Rodinnými konstelacemi a také absolvovala školu Holistické celostní poradkyně. Dnes je astroložkou poradkyní, Celostní poradkyní s holistickým zaměřením a průvodkyní rodinnými konstelacemi.
Píše články a horoskopy pro specializované časopisy, pro internetové stránky, věnuje se individuálnímu poradenství a vede kurzy a semináře.


Nejnovější články na našem portálu

únor 20, 2024 46
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 176
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 369
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 436
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 698
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 637
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1030
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 893
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1112
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1151
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1676
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
prosinec 20, 2023 1167
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to, co děláme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1983377
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514875
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 455993
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291759
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281061
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272214
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258377
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248457
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247285
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242216
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239616
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214664
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205845
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187037
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186216
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184021
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176238
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166257
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162981
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160641
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142326
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127871
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124189
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122040
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...