Soňa Sofi: NUMEROLOGIE - Osobní roční vibrační číslo
Charakteristiky pro jednotlivé roční vibrace. Jsou to devítileté cykly, ve kterých se pohybujeme všichni. Je dobré se v tomto orientovat a mít přehled v jakém osobním ročním vibračním čísle se právě teď pohybujeme a co nás v tomto roce čeká, popřípadě se na to připravit a pomocí věštby z karet tak i některým nepříjemným věcem moci předejít. Roční vibrace vyvolané čísly v datu narození nám povědí mnohé o povaze a schopnostech každého z nás. Čísla sama vytvářejí vibrace a tyto vibrace mají pro každý rok svůj specifický význam. Říká se jim osobní roční vibrace.

Účinky každé vibrace trvají po dobu dvanácti měsíců, od jedněch narozenin ke druhým. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech, každý rok přináší změnu vibrace od jedničky až do devítky a pak se vrací zpět k jedničce. Na začátku každého dalšího devítiletého cyklu je v člověku nastřádáno už dost zkušeností a jeho vědomí je rozvinuto natolik, aby mohl započít nový cyklus ve vyšší rovině. Ponaučení uvnitř každého z těchto cyklů vývoje závisí na tom, co jsme se naučili předtím, a na tom, nakolik jsme stačili rozšířit své vědomí, proto se některá ponaučení navzájem podobají, ale způsob, jakým se s těmito ustavičnými cykly vypořádáváme, je pokaždé odlišný.

Osobní roční čísla nás informují o daném osobním roce:

 • Jaké aktivity jsou v tomto období obzvláště vhodné a příznivé
 • Čemu se naopak můžeme vyvarovat
 • Kdy je nejlepší chvíle pro nový začátek
 • Kdy byste měli uzavřít projekt, začít podnikat nebo změnit práci
 • Kdy je nejpříznivější doba pro cestování
 • Kdy je ideální doba pro vytvoření rodiny, početí potomka
 • Kdy byste se měli koncentrovat na své finanční záležitosti

Číslo osobního roku patří mezi jeden z nejdůležitějších životních cyklů v numeroskopu. Cyklus osobního roku začíná narozeninami a trvá do našich příštích narozenin. Jeho vliv však můžeme pocítit mnohem dříve, někdy i více jak dva měsíce před našimi narozeninami. Opakuje se v pravidelných devítiletých cyklech. Tento cyklus devítiletého osobního růstu, má pro každý rok své osobní vibrační číslo od 1 do 9. Každá vibrace roku má jedinečné téma, co se týká charakteru lekcí a zkušeností, které nás v daném roce potkávají.

Znáte-li číslo svého osobního roku, pak se můžete připravit na případné výzvy a příležitosti, které vás na této cestě čekají. Číslo osobního roku je také výrazným indikátorem ideální doby, v níž je nejvhodnější podniknout nejrůznější akce, například zaměřit se na svou profesní dráhu, přestěhovat se, vydat se na cesty anebo za dobrodružstvím, napravit, ukončit anebo navázat vztah, uzavřít sňatek, studovat, zapracovat na svém osobním růstu nebo založit rodinu.

Nadstavbovým prvkem osobního roku je devítiletý cyklus, ve kterém se nacházíme. Na zřetel je třeba brát i vrchol devítiletého cyklu - což je náš potenciál nebo zlomový rok – ve kterém prožíváme vnitřní proměny, je - li shodný, důležité jsou karmické lekce a úkoly, které tvoří překážky a nutí nás k osobnímu rozvoji, a vše toto zaštiťuje vaše esenciální číslo spolu s životním číslem, což je náš genetický kód, který si naše duše vybrala jako den svého narození.

Další důležitou roli hrají karmické zátěže v datu narození a v našem jméně a příjmení, které se mohou projevovat zejména v karmicky zatížených osobních rocích čtyřky, sedmičky a osmičky, částečně dochází k dočišťování karmy i v devítkovém roce. Jsou to roky pro nás specifické a náročnější, ale není třeba se jich obávat a předem se děsit, že například vstupujeme do roku velké karmy. Naopak je třeba se připravit a negativním dopadům karmických zátěží předcházet tím, že karmu z minulosti a již vytvořenou zpracováváme a nevytváříme si svými myšlenkami postoji a chováním další nová karmická zatížení. Vše je jen o nás samotných a v karmickém roce 8 sami nejlépe poznáte, jak na tom s karmou rovnováhou jste.

Uvedené charakteristiky berte jako rady, návod a kuchařku toho, co se vám v daném osobním roce může dít, jak dané situace můžete řešit a žít spokojenější život. Tyto numerologické a karmalogické souvislosti jsem vypracovávala několik let a sledovala i v praxi. Veškeré zdroje, ze kterých jsem čerpala, jsou uvedeny na mých webových stránkách.

Výpočet: DEN NAROZENÍ + MĚSÍC NAROZENÍ + ROK SOUČASNÝ

 •   Ti z vás, co již měli v daném letošním roce narozeniny, pak sečtou den narození + měsíc narození + letošní rok (tj. momentálně 2016)
 •   Ti z vás, kteří k dnešnímu dni teprve budou mít narozeniny, pak musí přičítat ještě rok 2015
 •   Příklad: datum narození 18. 8. 1970 – bude-li teprve mít k danému dnešnímu dni narozeniny, pak sčítáte

          18 + 8 + 2015 =9 + 8 + 8 = 25 = 7 OSOBNÍ ROK

 •   Příklad: datum narození 18. 6. 1971 – pokud již měl tento člověk k dnešnímu dni narozeniny, pak sčítáte

          18 + 6 + 2016 = 9 + 6 + 9 = 15 + 9 = 24 = 6 OSOBNÍ ROK

 • OSOBNÍ ROK 1 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

NOVÝ ZAČÁTEK A AKTIVITA

Je to rok plný aktivity, nových začátků a příležitostí ke staru s čerstvým větrem v zádech. Musíte najít odvahu na provedení nezbytných změn ve vašem životě, aby se vám žilo lépe. Může jít o navázání nového vztahu, o nástup do nového zaměstnání, nebo o stěhování do nového domova. Bude pro tyto změny nejlepší příležitost, proto ji popadněte za pačesy. Nepodléhejte obavám a pocitům nejistoty. Jděte do toho i přesto, že máte strach, chce to skok víry. Přijměte svou individualitu a nezávislost a postavte se na vlastní nohy. Budete-li dělat věci po svém, místo abyste se svezli s davem, vaše šance na úspěch vzrostou. V tomto roce bude sílit vaše víra ve vlastní úsudek a intuici, proto buďte proaktivní a každé rozhodnutí, které učiníte, a mohlo by vést ke změně v životě, dotáhněte do konce. Jednička značí jedinečnost a originalitu a proto buďte pyšní na to, že jste, jací jste a dělejte všechno pro to, abyste šli za svými sny i tehdy, vypadá-li to, že jsou nedosažitelné anebo v rozporu s tím, co si pro vás představují jiní lidé. V tomto roce ze sebe můžete udělat jedničku a konat to, co je pro vás dobré. Je to ideální rok pro to, abyste se stali novým člověkem. Rekonstruujte sami sebe a věnujte se svému osobnímu rozvoji, najděte si nového koníčka, začněte žít zdravě nebo jen třeba zaujměte nový pozitivní postoj k sobě i svému okolí. Číslo 1 je mocným realizačním číslem, takže co tento rok zasejete, udáte tím tón následujícím devíti rokům. Sebe i svou budoucnost proto vnímejte optimisticky, zaměřujte se jen na své silné stránky a směle se vydejte za svým cílem, ať nepropásnete žádnou životní šanci.

Já sám – rok, kdy se nespoléháme na nic a nikoho, pouze sami na sebe, i když jsme v páru. Musíme tak získat sílu k překonávání překážek. Cestování. Iniciativa. Počátek nebo začátek nějakého životního nebo pracovního procesu. Změna zaměstnání, bydliště nebo celková proměna. Povýšení, rozhodnutí. Schůzky a vztahy s muži.

Nový začátek. Začněte s energií, sebevědomím a iniciativou s novými záměry. S novými nápady přinesete čerstvý vítr do již běžících projektů a můžete vyřešit všechny problémy. Pevně si definujte své cíle. Osobní rozvoj je v prvním roce cyklu velmi důležitý. Nechte se vést svoji odvahou, nápady a vizemi. Buďte aktivní, kreativní a tvořiví při realizaci svých plánů, tak vám půjde vše lehce od ruky. Vše, co v tomto roce začnete, má reálné šance na úspěšný rozvoj. Se sebeláskou a individualitou jděte svou cestou a podrobíte si celý svět.

 • Afirmace: Jsem aktivní a dosáhnu svého cíle.

 • Roční číslo 1 vás podporuje v těchto aktivitách:

 •  Dynamicky začít něco nového.
 •  Prosadit se v lásce.
 •  Snažit se o zlepšení a zvýšení obecného blaha.
 •  Dále se vzdělávat v práci i osobně.
 •  Věřit si a stát za sebou samými.
 •  Být samostatní, ale ne opuštění.
 •  Být v souladu, abyste mohli jít svou vlastní cestou s tolerancí a pokorou se zásadou „Staň se tvá vůle“.
 •  Zjednat ve svém životě pořádek a volné prostory.
 •  Nechat si čas pro své nápady. 
 • OSOBNÍ ROK 2 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

SOUNÁLEŽITOST

       Mezilidské vztahy, rovnováha, city.

V tomto roce se věnujte budování svého sebevědomí a uzdravení všeho, co potřebuje být uzdraveno, a vaší prvořadou prioritou je láska a vztah k sobě samým. Pokud budete věnovat pozornost všem neřešeným emocím nebo předsudkům, které vám brání v tom, abyste vedli spokojený a vyrovnaný život, je to rok, v němž můžete dosáhnout mentální a citové rovnováhy. V tomto roce také můžete vybalancovat intuici a logické myšlení, osobní a profesní život, dávání a braní a potřeby druhých lidí i svých vlastních a vnést tak do svého života soulad. Rovněž záležitosti mezilidských vztahů, které kvasí mezi vámi a vašimi kolegy v práci, členy rodiny, přáteli nebo partnery, vybublají v tomto roce na povrch a budou si žádat řešení, proto je dobré za všech okolností spolupracovat, být tolerantní, chápaví a diplomatičtí. Protože číslo 2 reprezentuje partnerství a smysluplné svazky s ostatními lidmi, je to skvostný rok pro upevnění vztahů, které ještě mají budoucnost. Je to také velmi vstřícný rok pro osamělé, protože mohou najít novou lásku, je ovšem třeba mít na paměti, že zdravé vztahy s jinými lidmi mohou vzejít jen ze zdravého vztahu k sobě samému. Tento rok může být i rokem zjitřených emocí a mimosmyslových zkušeností, takže by se vám mohlo stát, že budete přecitlivěle reagovat na kritiku a občas to někde přeženete. Máte posílenou intuici, a tak se nechte vést svým vnitřním já, a automaticky se dostanete tam, kde máte být. Je to doba vhodná k budování harmonického prostředí, meditaci, vytváření nebo poslechu krásné hudby, pěstování psychických schopností, pobytu v přírodě a ke zdravému životnímu stylu. Čas v tomto roce plyne pomalu a rovnoměrně, přizpůsobit se vyžaduje trpělivost. Když se od všeho oprostíte a necháte se unášet, může to být pro vás hodně užitečné období. Číslo 2 je pod vládou Luny, a tak se během roku řiďte lunárními cykly, pomůže vám to uskutečňovat vaše sny a přání. Dva-pár-harmonie. Potkáváme osudového partnera. Můžeme se spolehnout na druhého. Možné těhotenství z lásky. Pozor v oblasti zdravotní na párové orgány-ledviny, plíce. Řešení vztahů z lásky. Je to rok narození, setkání, sdružování, spolupráce a týmové práce, usmíření, vyjednávání, řešení vztahů převážně se ženami. Rok 2 je rokem vzájemných vztahů, společné práce a ochoty pomáhat. Číslo 2 posouvá partnerství do popředí. Dvojky spolupracují, jsou společenské a rády se seznamují s ostatními lidmi. Jednají s nimi pozitivně a vnímavě. Každé setkání je pro ně plodné, protože jim umožňuje sbírat vědění a znalosti. Druhý rok je plný senzitivity a citů. Posilujte své spojení se svým vnitřním já, vnímejte své vize a mimosmyslové vjemy. Vědomě přijímejte své sny. Nenechte se zastavit pochybnostmi a strachy. Nechte se vést svou intuicí a věřte, že vás nechává jednat a reagovat správně. Když dokážete vybalancovat dávání a braní, budete s lehkostí pracovat za dva.

 • Afirmace: Věřím svému vnitřnímu hlasu a nechám se jím vést!

 • Roční číslo 2 nás podporuje v těchto aktivitách:

 • Nalezení vašeho zaměstnání.
 • Rozvoj vašeho vnímání a kontrola senzibility.
 • Schopnost rozmlouvat s ostatními, podporovat týmovou práci.
 • Motivovat sebe samé a ostatní.
 • Otevřít se setkání.
 • Věřit vlastní pravdě a síle.
 • Uklidnit se, procházky, trénink, meditace.
 • Mít jasné myšlenky a cíle a převzít za ně zodpovědnost.
 • Přijmout a přepracovat představy a nápady.
 • Naučit se říkat NE, a pokud je to nutné, stanovit si hranic.
 • OSOBNÍ ROK 3 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

KOMUNIKACE A PROJEV

Roční číslo 3 vám přináší štěstí, radost a veselí. Buďte kreativní, třetí rok je ideální na vyzkoušení nových nápadů a výzev. Realizujte své umělecké nadání. S energií prosadíte plány, které jste před tím naplánovali. S optimismem, výkonností a rozhodností se koncentrujte na jeden projekt. Hledání opravdové lásky a radosti vám propůjčuje pozitivní vyzařování. Těšte na společenské aktivity a rozvíjejte se v této oblasti. Ptejte se po podstatě a pronikejte do souvislostí života. Poznejte odpovědi. Rok tři je o kolektivu, lidech a společnosti. Tvoříme. 90 % lidí otěhotní nebo porodí v tomto roce potomka, popřípadě zahájí nový pracovní projekt. Je to rok profesního růstu, kariéry a podnikání. Může vám v tomto roce přijít spřízněná duše v podobě partnera, partnerky, přítele či přítelkyně. Budete řešit setkání všeho druhu, bohémský život, spor, dovolená, cesty, tvořivost, psaní a rozvíjení.

 • Afirmace: Jsem cílevědomý, kreativní a komunikativní!

 • Roční číslo 3 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Starost o vztahy a přátelství, společenské chování.
 • Odhalit talent a nadání.
 • Navštěvovat semináře a školení.
 • Podívat se na stinné stránky, uchopit vlastní nedokonalosti a transformovat je.
 • Vítat změny.
 • Být veselými, čilými, velkodušnými a šťastnými.
 • Urovnat si vztah s matkou.
 • Přemoci chaos uvnitř sebe samých.
 • Oprostit se od závislých vztahů a negativních spojení, najít duchovního partnera.
 • OSOBNÍ ROK 4 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

BUDOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

Kdo má karmické zatížení, je to skutečně nejtěžší rok z devítiletého numerologického cyklu. Rok Velké karmy. Lidem jsou kladeny do života ty nejtěžší překážky od nemocí, úrazů, ztrát někoho blízkého, zaměstnání, bydliště, financí, majetku. Je třeba se věnovat zdraví a nic nepodceňovat. Jsou to kritické roky pro prověřování vztahů postavených na pevných základech. Každý dostává, co si zaslouží. Nic v tomto roce neprodávat ani nekupovat a dobře zvažovat investice. Je to rok tvrdé dřiny. Můžete řešit vážné záležitosti úředního charakteru. Je pro vás nutné myslet konstruktivně. Veškeré plány se mohou opožďovat. Nutno hlídat si přepracovanost a energii, prostě tento rok přežít, protože po narozeninách bude líp a tyto energie se uvolní. Rok 4 nám přináší hodně práce. S organizací, určitou strukturou a pořádkem vám vše půjde mnohem lépe od ruky. Vyřizujte vzniklé činnosti s vědomím povinnosti, odpovědně a s koncentrací. Plány, které jste v minulých letech nechali zrát, budou teď proměněny v činy. Prosazujte je s odhodlaností, pílí a vytrvalostí. Překontrolujte si své peníze, úspory, výdaje, vaše finance, pojištění a veškeré smlouvy a udělejte případné změny. Lásku k přírodě můžete v tomto roce obzvláště jednoduše realizovat a dobře si v přírodě odpočinout, načerpat tam síly.

 • Afirmace: Realizuji se a jednám odvážně!

 • Roční číslo 4 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Jednat rozhodně a realizovat projekty.
 • Využívat nové, doposud netušené síly.
 • Zažívat lehkost bytí.
 • Přebírat odpovědnost a ukázat výdrž.
 • Žít tady a teď.
 • Získat správný vztah k penězům.
 • Nebrat si půjčky a úvěry, zvážit pozdější problémy se splácením.
 • Chránit si energii, zejména karmicky zatížení lidé.
 • Vše dělat s láskou a radostí.
 • Definovat nově vzniklé vztahy.
 • Vzít útokem potřebné renovace.
 • Respektovat a milovat zemi a přírodu.
 • Nepodceňovat zdraví.
 • OSOBNÍ ROK 5 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

POHYB A ZMĚNA

Změna, uvolnění, osvobození. Nacházení víry v Boha. Odcházení od stereotypů. Rok poznání a skutečné moudrosti. Skutečně se učíme dávat a přijímat. Můžeme dělat kariéru a práci, najít práci svých dnů, více pracovních aktivit a nabídek, nebo postup v současném zaměstnání, pokud jsme v něm spokojeni. Úřady, jednání, soudy – vše hraje v náš prospěch, pokud jsme v právu spravedlnosti. Možná milostná dobrodružství. Svoboda. Volnost. Reklama. Komunikace. Cestování. Úspěch v obchodování. Dobrodružství. Je nutné přizpůsobit se novinkám, překročit hranice, vnímat dobré příležitosti a zajistit si volný prostor. Zůstaňte při tom klidní a trénujte se v trpělivosti. Dobře si vše promyslete, jednejte rozhodně a účelně. Užívejte si života, pěstujte stará přátelství a poznávejte nová. Pěstujte vědění a dbejte na osobní rozvoj. Myslete a jednejte pozitivně. S tolerancí a vnímavostí se dostanete rychleji vpřed. Překonejte svůj strach a těšte se na nečekaná, příjemná a velkorysá překvapení. Věnujte se svému zdravotnímu stavu, zejména nohám, které souvisí s první čakrou, emocemi, strachem, hněvem, jistotou a uzemněním, přežitím, přítomností, vaší rodinou, důvěrou, tělesnou sílou a financemi. Vyrovnané energie v 1. čakře poukazují na nezkalenou životní sílu a radost. Existuje hluboká spojitost se životem, člověk žije vědomě a dorostl svých úkolů.

V kořenové čakře se vyjadřuje vůle k bytí a k životnímu boji. Je to zdroj síly a zdravé smyslnosti a něžností, harmonického vývoje důvěry.

Blokády v kořenové čakře se projevují často v omezené regenerační schopnosti nebo ve formě potíží kostí, zubů a páteře a v potížích spojených s tlustým střevem a konečníkem (například hemeroidy).

Psychicky se projevuje sklonem k zesílené agresivitě. Ukazuje se také v závislosti nebo poslušnosti. Častým důsledkem jsou životní strach nebo znechucení.

Disharmonickou funkci kořenové čakry značí kromě toho také přílišně orientované myšlení na materiální svět a závislost na penězích a majetku, přehnaná potřeba jistoty, násilné prosazování vlastních přání. Chtění za každou cenu.

Vyjadřuje se též v přehnané žárlivosti, chybějícím sebevědomím, neostatečném zájmu o sex a silným egoismem.

Na tělesné rovině se projevuje ve formě zácpy, nadváhy a poruch látkové výměny.

Hypofunkce 1. čakry se ukazuje také v slabé tělesné konstituci, v pocitech nejistoty, strachu, starostí a přehnaných obav. Člověk si stále myslí, že ztrácí půdu pod nohama.

Přebytek energie se vyjadřuje v nervózní hektičnosti a závislosti na smyslových podnětech a prožitcích (drogy, alkohol apod.).

 • Afirmace: Myslím a věřím svému vyššímu vedení!

 • Roční číslo 5 vás podporuje v těchto aktivitách:

 •  Být zvědaví na svůj život.

 •  Být otevření změnám a překračovat hranice.

 •  Rozšiřovat znalosti a vést lidi.
 •  Uzavírat nové známosti.
 •  Komunikovat s lidmi, vyhledávat rozhovory.
 •  Rozvíjet se trpělivě a nechtít všechno najednou.
 •  Vytvořit si spojení s vlastními pocity, brát je vážně, akceptovat je a dělit se o ně s ostatními.
 •  Najít v chaosu pořádek.
 •  Použít sílu duchovních myšlenek.
 •  Najít v sobě chuť k pohybu, být aktivní, provozovat sport nebo jógu.
 • OSOBNÍ ROK 6 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

ODPOVĚDNOST A UNIVERZÁLNÍ LÁSKA

Symbolizuje životní energii a touhu po dokonalosti. Vítaný klid se dostavuje po pátém aktivním roce. Šestka často prokazuje službu ostatním nebo koná práci pro obecné blaho. Máte smysl pro povinnost, angažovanost v práci a zodpovědnost. Mějte občanskou odvahu a cvičte se při tom v toleranci a pokoře. Vyřešte všechna nedorozumění. Věnujte svým bližním něco lásky, tepla a pozornosti a obdržíte tyto pocity a chování od mnoha jiných zase nazpět. Naplňte svůj život láskou a harmonií. Naučte se neodporovat a slučovat protiklady. Šestý rok je také vhodný pro renovaci domova, ke zkrášlení, úklidu a vyhazování starých nepotřebných věcí. Je to rok lásky, spojení, sexu a harmonie. Rozhodnutí. Zažíváme hojnost ve vztahu s životním partnerem. Nacházíme víru. Také je možný naprosto nový životní styl. Řešíme odpovědnost, svazky, povinnosti, domov, možné i stěhování, nemovitosti, romantika, setkání. Finance navíc, se kterými jsme nepočítali.

 • Afirmace: Těším se ze života a žiju v lásce!

 • Roční číslo 6 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Poznat, jak je rodina důležitá.
 • Radit ostatním a podporovat je.
 • Najít rovnováhu mezi rodinou a prací.
 • Nesoudit a neodsuzovat.
 • Zastávat se pravdy, přejímat zodpovědnost a přijímat rady.
 • Dokázat obejmout, být blíže ostatním lidem.
 • Pokud je to nutné, vymezit se.
 • Renovovat nebo vytvářet svůj domov nebo byt.
 • Slavit svátky, zpívat, tancovat a být veselí.
 • Sportovat.
 • OSOBNÍ ROK 7 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

INTROSPEKCE A OSOBNÍ RŮST

Druhý nejšílenější rok z devítiletého numerologického cyklu. Rok změn, všeho druhu. Může jít o změnu práce, partnera, bydliště, čehokoliv, co nám již nevyhovovalo a nebylo nám ku prospěchu. Nic bychom neměli rozvíjet. Vše se transformuje a musí vyčistit. Jinak bychom z toho mohli i onemocnět. Zejména ti, co mají slabší psychiku a neumí mít vyrovnané energie. Vnitřní samota a přemýšlení, zdrženlivost, hledání, intuice, studium, zdokonalování, cesty. Nutný odpočinek a nezanedbat nic po zdravotní stránce. Nepřehlížet fyzické symptomy nemocí, které souvisí především s psychikou. Je to rok vědomé cesty do našeho nitra, který přináší moudrost a spiritualitu, štěstí, svobodu a realizaci. V tomto roce se snažíme o vysokou kvalitu života a chceme si užívat svého bytí ve všech směrech. Je to rok předurčený pro osobní rozvoj. Zlepšujeme své duševní hodnoty a osvojujeme si nové vědění. Věřte životu, jen tak může být rozvinuta vaše kreativita, vitalismus a optimismus. Harmonizujte svá slova a činy a věřte ve svůj vlastní úspěch. Sedmičkový rok nás konfrontuje s věcmi, které se staly předcházející rok a které doposud nebyly úplně zpracovány a vyřešeny.  Citově od vás bude hodně vyžadováno. Uvědomíte si hodně věcí. Vaše intuice, inteligence a moudrost vám pomůžou dělat správná rozhodnutí. Překonejte svou osamělost. Realizujte vysněné a ideální partnerství. V prxi jsem se stkala s tím, že i v sedmičkovém roce lze vydělávat peníze, pokud pracujete v duchovních a uměleckých oblastech a především, děláte - li svou práci srdcem, nikoliv jen pro byznys.

 • Afirmace: Čerpám z bohatosti života!

 • Roční číslo 7 vás podporuje v těchto aktivitách:

 • Navázat spojení s vnitřním JÁ.
 • Spoléhat se na vlastní intuici a následovat ji.
 • Dále se rozvíjet na vyšší úrovni.
 • Činit na správném místě správné věci.
 • Být kreativní a zdokonalit svůj talent.
 • Zabývat se mystikou, spiritualitou, meditací, jógou.
 • Pociťovat nadšení a obětavost.
 • Překonat pocit osamělosti.
 • Uvolnit se a zotavit se.
 • Vést zdravý a přirozený život.
 • Odpočívat!
 • OSOBNÍ ROK 8 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

KARMICKÁ SPRAVEDLNOST A MOC

Rok karmy. Bůh sčítá karmický účet. Je to spravedlivý rok. Každý dostává, co si zaslouží. Prvních 9 měsíců KARMA, pak 3 měsíce DHARMA. Karma = zkušenosti pomocí překážek. Dharma jsou dary z Nebes, pokud si je zasloužíme. Kdo má čistý štít může se mu dařit, dělat kariéru i po finanční stránce. Kdo byl lakomý, může přijít o všechno. Pokud jsme nenakládali poctivě s financemi, pak je to odplata. Každý dostává jen to, co sám vysílá, jak kdo zaseje, tak i sklidí.

Rok 8 symbolizuje obchodní i materiální zájmy, vnitřní uzavřenost a pozitivní moc. Štěstí může stát na vaší straně. Tento rok bývá plný finančních příležitostí. Staré investice nebo plány přinesou v tomto roce své ovoce. Pro další úspěch a pohyb je důležitá práce na všech polích. Možná také pocítíte touhu zakořenit se a získat dlouhodobé jistoty. Dávejte pozor na své partnerství, a to jak v práci, tak i doma. Nefunkční a uměle udržované vztahy, kde není láska, úcta, důvěra a komunikace a nejsou postaveny na pevných základech, se rozpadají. Pro ostatní je to prověrka zkoušky pevnosti vztahu tzv. kritický rok. V tomto roce však máte tu správnou energii k nalezení rovnováhy v oblasti materiální i duchovní. Opatrně následujte svoji cestu, klidně a ve svém středu, abyste v životě našli naplnění a harmonii. V tomto roce však máte tu správnou energii k nalezení rovnováhy v oblasti materiální i duchovní. Opatrně následujte svoji cestu, klidně a ve svém středu, abyste v životě našli naplnění a harmonii. Tento rok je ve znamení podnikání, profesní kariéry, majetku, financí a právních záležitostí. Někteří lidé budou mít příležitost k získání uznání, k rozmachu a finančnímu zisku, zatímco k jiným se štěstěna otočí zády nebo přijdou o peníze. Protože číslo osm je číslem karmické rovnováhy, jsou události tohoto osobního roku často v příslušném poměru k tomu, jaké životní lekce jste podstoupili za posledních sedm let, o co jste se snažili, jaké postoje jste zaujímali a jaké záměry jste měli. V roce pod vládou čísla 8 sklidíte, co jste zaseli, a pokud jste byli čestní, pracovití a rozumní, dostane se vám zasloužené odměny. Je to také rok příznivý k tomu, abyste se znovu chopili své osobní moci a prosadili se v jednáních s nadřízenými a ve střetech s tím, co vás v nějakém ohledu o moc připravilo, ať už to bylo povahy osobní, či neosobní, třeba nějaký neodolatelný člověk, závislosti, strach nebo nějaké přesvědčení. Tento rok je tím správným časem, abyste se s tou záležitostí vypořádali jednou pro vždy a převzali moc zpět do svých rukou.

K energii čísla 8 patří peníze a manifestace, a tak si dejte do pořádku finance a moc neutrácejte. Abyste si přitahovali bohatství a dobré příležitosti, budete muset najít rovnováhu mezi materiálním a spirituálním světem a pochopit, že peníze, vnější zdání, vzhled, postavené a moc nejsou tím, co o vás skutečně hovoří.

Je to mocné období manifestace, během něhož si můžete přitáhnout to, na co se nejvíc zaměříte, zaměřujte se tedy na pozitivní záležitosti a minimalizujte své obavy. V tomto roku podstoupíte velké komické lekce a navážete důležitá spojení. Přijdou vám do cesty významní lidé, kteří vás na vaší profesní dráze mohou posunout nebo vám mohou podstatně změnit život k lepšímu.  Protože číslo 8 je pod vládou zákona příčin a následků, je nezbytně nutné, abyste si za všech okolností počínali v životě čestně a zachovávali si celistvost.

 • Afirmace: Udržuji si čistou hlavu a rozhoduji se čestně a zodpovědně!

 • Roční číslo 8 vás podporuje v těchto aktivitách:

 •  Vyrovnat se s minulostí.
 •  Převzít zodpovědnost za svůj život, myšlení, pocity a jednání.
 •  Vyvarovat se potíží a najt rovnováhu.
 •  Být čestný, spravedlivý a odvážný.
 •  Otevřít své srdce.
 •  Milovat sebe samé a své bližní a přijímat je takové, jací jsou.
 •  Učit se odpouštět a omlouvat se.
 •  Koupit si byt, dům, nebo kousek země.
 • OSOBNÍ ROK 9 – OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

UZAVÍRÁNÍ A BILANCOVÁNÍ

Tento rok je posledním rokem v devítiletém cyklu, a je proto ve znamení bilancování a transformace jako přípravy na nové začátky. Znamená to umět se oprostit od všeho, co vám již v životě není k užitku – může to být zaměstnání, přátelství, vztah, bydliště, smýšlení nebo chování, zkrátka všechno, co už je dávno přežité, překonané, abyste se mohli vydat směrem k něčemu lepšímu.

Bilancování, zakončování. Třetí „nejhorší“ rok z devítiletého numerologického cyklu. Budeme přemýšlet o tom, kdo jsem, co jsem, čeho jsem v životě dosáhnul, co jsem dokázal? Odpouštějte, zejména nepřátelům. Budete se zbavovat lidí i věcí, které vám již ve vašem životě nevyhovovali, anebo již nic dobrého nepřinášeli. Možné loučení se s něčím, stěhování nebo zvelebování či přeměna domova. Ukončování nefunkčních partnerských vztahů, které měly krizi v roce 4 nebo 8. Vyhoďte všechny nepotřebné věci, rozdejte třeba na charitu oblečení i boty, které již nepotřebujete, co vám již neslouží, nebo nepoužíváte, abyste tím mohli uvolnit energie, které vás blokují v osobním rozvoji nebo nějaké změně. Vše v tomto roce dělejte s rozvahou a pomalu. Možná proslulost, dobročinnost, popularita, velká cesta, zahraničí.

Tento rok také symbolizuje sílu pro obnovu a transformaci. Je to rok plný aktivit a změn. S klidem a trpělivostí dosáhnete více, neboť budete moci dokončit projekty započaté v minulých letech. Vyzkoušejte, v jakém stupni vývoje se nacházíte. Je možné, že buse nutné se přeorientovat a odtrhnout se od minulosti. Je ten pravý čas oddělit se od lidí, plánů a všeho, co vás tíží a čeho už nechcete být součástí. Váš soucit, možnosti odpuštění a bezmezná láska ke všem lidem v tomto roce posílí. Vaše upřímnost, flexibilita a velkorysost vám otevřou cestu. Připravte si na příští rok nové nápady, plány a předsevzetí.

Pro ty, kdo mají strach z neznáma nebo jimž je zatěžko se přizpůsobovat změnám, může být tento rok citově náročný. Snažte se tedy být odvážní, optimističtí a silní, říkejte si, že všechno, co se děje, je správné. Abyste z tohoto roku vytěžili maximum, důvěřujte božskému plánu, podřiďte se změnám, odpusťte sobě i druhým, i když zrovna něco nedopadlo podle vašich představ, nechte to být a jděte dál. Je to rok nejen uzavírání, ale také znovuzrození, kde konečně zúročíte vše, o co jste usilovali.

Hlavní roli hraje soucit a odpuštění, buďte tedy otevřeni druhým lidem a zpracujte si nedořešené konflikty a spory. V tomto roce je také vhodné zaměřit se na službu druhým a věnovat se humanitárním projektům. Investujte do nich čas, peníze i pozornost a to, co už nechcete, odevzdejte na dobročinné účely. Třeba dokážete udělat něco, co pomůže zlepšení životního prostředí, nebo nabídnete pomocnou ruku charitě, či nějakému člověku v nouzi.

 • Afirmace: Nacházím podstatné v jednoduchosti!

 • Roční číslo 9 vás podporuje v těchto aktivitách.

 • Zakusit transformaci.
 • Žít vlastní představy o světě.
 • Dát ostatním bez toho, že bychom něco čekali.
 • Žít obětavou lásku a nejen o ní mluvit.
 • Pomáhat jen tehdy, když je o pomoc požádáno.
 • Být zvědaví na život.
 • Být duchovně opatrní, učit se jazyky a regenerovat se.
 • Cestovat, poznávat nové lidi a odhalovat neznámé.
 • Sledovat touhu po bádání v duchovních vědách nebo psychologii. 

S láskou úctou a hlubokou pokorou v srdci Soňa Sofi


Autorka článku: Soňa Sofi: http://www.vestirna-u-sonjy.cz telefon: +420 605 78 76 76

Numerologie čislo dne narození

Jsem narozená ve znamení Raka. V minulém životě jsem byla vědma a léčitelka. Tato životní cesta není náhoda, že jsem si ji zvolila. Ráda pomáhám lidem. Pracovala jsem 25 let s mentálně retardovanými dětmi. Své schopnosti i výjimečnost jsem si začala uvědomovat a plně rozvíjet ve věku 35 let. Do té doby jsem procházela všemi útrapami života jako každý jiný člověk. Svoji karmu jsem zpracovala až ve 45. roku věku. Před třemi lety jsem přepsala svůj karmický vzorec duše a začala ho praktikovat v životě. Výsledky se dostavily záhy a byly viditelné do půl roku. Nejtěžší je změna myšlení a mít své emoce pod kontrolou.

Přijímám informace z pátého elementu akáši prostřednictvím channelingu. Zajímám se o čtení z akáši, psychologii, sociologii, karmalogii, numerologii, karmu, karmické lekce, úkoly, dluhy i přebytek karmy tedy karmický potenciál, karmické vzorce duše, čakry, krystaly, andělskou terapii a pomoc při léčení duše. Studuji astropsychologii a karmickou astrologii. Zabývám se intuitivní astrologií, která mne pohltila ze všech astrologických směrů nejvíce pro svoji jednoduchost a nádhernou tvořivost.

Pomocí andělské terapie, jasnovidění i jasnoslyšení komunikuji s anděly a předávám lidem jejich poselství. Hovořím přímo s Vaší duší, pokud je mi to dovoleno a proto vnímám, co skutečně cítíte, i věci, které si mnohdy neuvědomujete, právě často na nevědomé úrovni si je všichni do života přitahujeme. Jdu přímo k jádru věcí, které Vás trápí a zabývám se skutečnými příčinami i řešením. Pracuji intuitivně převážně s mariášovými, andělskými, tarotovými i karmickými kartami, a také s kyvadlem. Spojuji v praxi všechny tyto techniky, proto je konzultace a rozbor maximálně kompletní a specifický.

Preferuji individuální přístup ke všem, kteří mě o radu či pomoc požádají. Pracuji jako nezávislý poradce a terapeut. A každý, kdo se měl možnost seznámit s mojí prací, může s postupem času konstatovat, že byl život před a po "setkání" se mnou, jako kdyby rozdělil svůj život na dvě rozličné etapy, dva různé a naprosto diametrálně odlišné světy.

Pomohu vám se rozhodnout a znovu nalézt smysl života. Každý problém má řešení. Jde jen o to chtít udělat v životě nějakou změnu a učinit rozhodnutí, že to, co v našich životech nefunguje, se rozhodneme změnit.


Soňa Sofi: Co nám přinese rok 2018 z hlediska energie čísel a karmických souvislostí 


Nejnovější články na našem portálu

září 20, 2023 446744
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 36710
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84709
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1039
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16401
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1115
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11327
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10616
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
srpen 12, 2023 22360
KOŘEN A POČÁTEK. Kořen je myšlen v tomto světě, ve fyzické podobě – ZROZENÍ. Tak bych vyjádřila...
srpen 09, 2023 14321
Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se...
červenec 19, 2023 3996
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a naplňuje energií,...
červenec 14, 2023 1333
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1882603
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513730
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 446744
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 354069
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 287695
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276329
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270199
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254476
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242401
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241591
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240528
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236804
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213492
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204164
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185510
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184342
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183116
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175368
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165149
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162384
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159985
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141516
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127192
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123422
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...