Hanna Lapacho: Přelom – Slunce v Kozorohu

21.12.2020 v 11:03 vchází Slunce do znamení Kozoroha, nastává zimní slunovrat a bod zlomu. Od tohoto okamžiku se Slunce začne vracet, světla bude přibývat a dny se budou prodlužovat.

Zatímco předchozí znamení Střelce nás učilo optimismu, důvěře, a víře, že světlo přijde, protože nic netrvá věčně, jen je potřeba vyčkat na správný okamžik, zimním slunovratem jsme se přehoupli k realizaci toho, v co věříme, doufáme a přejeme si. Čeká nás práce na zhmotňování svého nadšení a zápalu, který nosíme uvnitř sebe a je naším posláním. Je nutné jít za svým cílem, nepochybovat o něm, pracovat na jeho dosažení a postupovat krok za krokem. Nesmíme se vzdávat, když se nám zrovna nedaří a dostaneme se na kolena. Nenechávejme vyprchat a pohasnout svůj vnitřní oheň, nadšení a víru, které nám pomáhají najít v sobě sílu zvednout se, jít dál a svého cíle dosáhnout.

Vládnoucí planetou Kozoroha je Saturn, náš přísný učitel, který nás nutí opakovat lekce, dokud se je nenaučíme samostatně zvládat. Učí nás zodpovědnosti, trpělivosti, pracovitosti, abychom se stali dospělými a spoléhali se na sebe. V horoskopu ukazuje na naši karmu, místo, kde se musíme zdokonalovat a pracovat, abychom zabezpečili svoji duši, své vnitřní dítě. Zákon karmy je neúprosný. Ve Vesmíru má vše naprosto přesný řád a pořádek. Vše někde v minulosti vzniklo, všechno má svůj počátek, a tak sklízíme to, co jsme kdysi někde zaseli.

Hanna Lapacho Astrologie

Saturn se 17.12.2020 přesunul do znamení Vodnáře a bude zde až do 7.3.2023. Po celou dobu budeme vyučování a zkoušeni ze samostatnosti a zodpovědnosti, budeme hledat a vyvažovat hranice mezi svobodou a omezením. Kdo je samostatný a chová se zodpovědně, vyžaduje svobodu a nepotřebuje autority, které by mu přikazovali, co má dělat a omezovali ho v tom, co smí a nesmí. Podobně jako dítě, které nechce, aby jej rodič, autorita, doprovázel do školy, protože ví, že to zvládne sám. Nepotřebuje vodit za ruku ani čekat na rodiče, až dá povel k odchodu. Rodič pustí dítě do školy samotné, když ví, že školák je zodpovědný a dodržuje pravidla bezpečnosti. Tímto krokem se nastavují hranice, kdy se na dítě přenese zodpovědnost, získá svobodu a samostatnost a rodič se osvobodí od povinností. Se Saturnem ve Vodnáři si budeme nastavovat hranice, aby zodpovědnost za jednotlivce neležela na bedrech autorit, vůdců, aby se jedinec mohl svobodně rozhodnout, nebyla omezována jeho svoboda a vůdci nezískali absolutní moc. 

Rok 2021 je zároveň rokem Saturna. Proto bude po celý rok kladen důraz na naši samostatnost, zodpovědnost a sebedisciplínu. Budeme hledat odpovědi na otázky týkající se hranic a svobody. Kde jsou naše hranice? Co si dovolíme a co dovolíme druhým? Kde se necháme omezovat a proč se zbavujeme svobody? Potřebujeme autority, aby nás chránili a rozhodovali za nás? Pro koho pracují vůdci? Proč přenášíme zodpovědnost za svůj život na druhé? Na co mám jako jedinec svobodné právo? Kde končí svoboda jednotlivce?

Saturn také ukazuje na autority a rodiče a na místo, kde máme dospět a převzít zodpovědnost, postavit se autoritám a sami se stát autoritou. Rok 2020 byl rokem Luny, která ukazuje na paměť duše, co si neseme ve svém karmickém otisku, a také na naše vnitřní dítě. Proto jsme se v roce 2020 vraceli do svých domovů, hledali, kde se cítíme v bezpečí, jaké jsou naše citové potřeby, co nás naplňuje a kde jsou naše kořeny. Navazovali jsme spojení se svým vnitřním dítětem, se svojí duší a mohli jsme jí poskytnout bezpodmínečnou lásku, to, co potřebuje a co se nám v dětství nedostávalo a přijmout se celí bez podmínek. Díky tomu jsme si mohli poléčit svá citová zranění z dětství, kdy jsme se cítili odmítnutí a nemilovaní, aby naše vnitřní dítě mohlo dospět a v roce 2021, v roce Saturna, jsme mohli převzít zodpovědnost za sebe, dokázali se postavit autoritám, sami se stali autoritami, vymezili se a určili si hranice, co si necháme líbit, co dovolíme sobě a co druhým, co do svého života pustíme, co si pustíme k tělu a do těla, a tak ochránili svoje vnitřní dítě. Je důležité naučit se říkat ne beze strachu, že nás druzí nebudou mít rádi a že budeme černou ovcí, druhými odmítnuti a odvrženi. Ne nás vymezuje a ukazuje, co ve svém životě nechceme. Tím si stanovujeme svoje hranice a ukazujeme svoji hodnotu. Hodní lidé, kteří se bojí říkat ne, se nechávají druhými zneužívat a svoji hodnotu snižují.

21.12.2020 v 19:20 dochází ke spojení Saturna, našeho přísného učitele, který vládne v Kozorohu, a Jupitera, našeho hodného učitele, který vládne ve Střelci a učí nás víře, na začátku znamení Vodnáře. Toto spojení trvá až do 28.2.2021. I když se Saturn a Jupiter potkávají každých přibližně 20 let, tohle setkání je významné, protože se děje právě v období slunovratu, kdy se rodí světlo, a na začátku svobodomyslného znamení Vodnáře. Podobná konjunkce se na obloze objevila v roce 1226.

Podle J. Keplera právě narození Ježíše, které oslavujeme o půlnoci z 24.12. na 25.12., který přinesl světlo do našeho života, vidinu toho, co je běžným zrakům neviditelné, jež nám osvětlil boží zákony, bylo provázeno konjunkcí Jupitera se Saturnem, které bylo na obloze viditelné jako Betlémská hvězda, podle které mudrcové věděli, že se narodil Boží syn. K tomuto spojení tenkrát došlo ve znamení Ryb, které je symbolem prvních křesťanů. Ježíš, jako autorita Saturn a zároveň věrozvěst Jupiter, přišel na svět, aby přinesl poslání, ukázal lidstvu zázraky, které je možné konat.

Narozením Ježíše začala doba po Kristu, od té chvíle se počítá náš letopočet, běží éra Ryb, která odpovídá platonskému měsíci Ryb, jež trvá přibližně 2150 let. Jako konec platonského měsíce Ryb a začátek éry Vodnáře se někde uvádí rok 2012, kdy zároveň končí mayský kalendář. Mayové možná předpokládali, že lidstvo nepřežije rok 2000, kdy nové technologie, které jsou spojené se znamením Vodnáře, a na přelomu tisíciletí se začaly prudce rozvíjet, převezmou řízení a zničí lidstvo. Záleží na vyspělosti a vědomí civilizace, jak použije svoje vynálezy. Sami se můžeme zlikvidovat, pokud použijeme k ničení to, co jsme stvořili. Podobně jako vynález dynamitu, který byl velkým pomocníkem a ulehčil náročnou práci lidem v dolech a kamenolomech, ale ve válkách byl použit k zabíjení lidí ve velkém.

Nečekejme narození Mesiáše a Spasitele, jak tomu bylo, když se Saturn s Jupiterem spojili ve znamení Ryb. Dnes už není potřeba, aby se musel někdo obětovat, byl obětním beránkem a zemřel jako Ježíš anebo Jan Hus, Jeroným Pražský a podobní proroci za to, že ukáží lidem cestu, rozšíří jejich obzory, otevřou jejich oči a mysl. Toto spojení ve znamení Vodnáře symbolizuje zrození vyššího vědomí, rozšíření vědomí, pochopení, revoluci, evoluci, vývoj něčeho nového, převratného, kvantový skok. Hledejme vizionáře, inovátory, podobně laděné lidi, kteří nás mohou inspirovat a dát nám nadhled a pochopení, abychom se nebáli jít svobodně svou cestou, která je každého jedinečná. Díky nim můžeme zažít aha momenty, napojit se na něco vyššího, co nás přesahuje a vidět, jak je ve Vesmíru vše propojené, že všichni jsme součástí jednoho celku, že jsme bratři a sestry, proto je potřeba se propojovat a spolupracovat, protože každý jsme originál, každý přispívá svojí trochou do mlýna a jeden druhému můžeme pomoc podle svého vědomí, znalostí a zkušeností a společně vytvořit něco velkého, úžasného a originálního.

14.1.2021 se spojí král Slunce s mocným Plutem ve znamení Kozoroha. Bůh podsvětí Pluto má vždy eso v rukávu, hraje zásadně vysokou hru, moc dobře ví, co na nás platí a jak nás dostat tam, kam potřebuje. Dokáže ukrýt a schovat s kamennou tváří vše, co nechceme vidět a pokud máme podezření, bez hnutí brvy to zapře a bude to dělat tak dlouho, dokud jeho hru neodhalíme nebo s ním tuto hru budeme hrát. Těmito manipulacemi nás dokáže zničit, pokud se mu bojíme postavit, nebo naopak posílit, když nepřistoupíme na jeho hru, postavíme se do své sily a vezmeme mu jeho eso. Pluto se pohybuje znamením Kozoroha od roku 2008 až do roku 2023, kde se po nás chce, abychom odhalili skryté hry a manipulace v systémech, společenském řádu a strukturách, které jsme si jako společnost vybudovali.

V lednu 2020 se mocné Pluto setkalo společně s králem Sluncem, autoritou Saturnem a zprostředkovatelem Merkurem. Všichni čtyři hráči rozehráli hru o společenský systém. Dnes je nám jasné, že po jejich setkání, ke kterému došlo před rokem, už nikdy nebude svět takový, jaký býval, podobně jako se svět proměnil v roce 2001 po 11.9., kdy Pluto ve Střelci vytvořilo opozici k autoritě Saturnu v Blížencích. Saturn je v současnosti už ve Vodnáři, proto bude hledat nový funkční systém a společenský řád, který může upevnit a technologie, které mu pomohou jej budovat. 14.1.2021 se s Plutem spojí Slunce a tak záleží na nás, zda uvěříme, že před námi Pluto něco netají a neschovává, že to, co vidíme, je pravda a víme, jakou hru hrajeme. Zároveň se v tento den otáčí do přímého směru inovátor Uran, který může vnést jasno a pochopení do celé hry a nastartovat změny, abychom opustili to, co nás stahuje a svazuje.

Astrologie horoskop

Nemůžeme ovlivnit a změnit všechny vnější vlivy, ale můžeme ovlivnit a změnit, jak na ně reagujeme. Proto je důležité udržet si vnitřní klid a mír, který udržuje naši mysl jasnou, jež vidí dál do budoucnosti. Svůj klid můžeme přenášet na druhé lidi a tím ovlivňovat prostředí kolem sebe. Učme se spolupracovat, propojovat a přenášet energii a pochopení v duchu vodnářské dovednosti: „jeden za všechny, všichni za jednoho“, protože všichni jsme jedna rodina a společně to zvládneme. 

Užijme si pohodové vánoční svátky v kruhu rodinném, šiřme světlo a lásku kolem sebe. Radujme se ze svého bytí, jen proto, že jsme, z maličkostí jako děti. Radost posiluje srdce, ze kterého vychází láska, která je nejmocnější energií na světě, jež léčí a uzdravuje. Radujme se, ať jsme zdraví. Přejme si lásku, zdraví a pohodu v novém roce. Vizualizujme si svůj nový rok a budoucí svět, jaký chceme mít. Nenechme tvořit za nás jiné, ale tvořme si jej sami, podle svých představ. Bude to takové, jaké si to uděláme.

A na závěr jeden citát od italského fyzika a astronoma Galilea Galileiho, jednoho z těch, kteří byli za svoji pravdu perzekuováni, naštěstí neskončil na hranici, ale až do konce svého života byl držen v domácím vězení: „Nikoho nic nemůžeš naučit, můžeš mu pouze pomoci, aby to sám nalezl.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.

Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku. Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

Nejnovější články na našem portálu

září 20, 2023 446876
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
září 19, 2023 36856
Je mnoho způsobů vyjádření pro partnera, se kterým prý máte zažít neuvěřitelně romantickou lásku,...
září 17, 2023 84753
Bolest kdekoliv na páteři může duchovně znamenat, že jdete v životě špatným směrem či děláte něco,...
září 16, 2023 1106
23. 9. v 8:50 vstoupí Slunce do znamení Vah, které je prvním znamením v řadě, jež nás otevírá...
září 07, 2023 16414
Před 30 lety objevila známá americká lékařka Dr. Hulda Clarková něco, co významně změnilo směr...
srpen 23, 2023 1139
23.08.2023 v 11:02 vstoupí Slunce do znamení Panny, kdy sklidíme plody toho, co jsme nejen na...
srpen 20, 2023 11334
Jak často jsme si řekli, že bychom potřebovali trochu ubrat? Naše tělo je unavené nedostatečnou...
srpen 17, 2023 10623
V poslední době se objevil nový termín, Chanelling. Tento pojem se prezentuje jako výjimečná...
srpen 12, 2023 22365
KOŘEN A POČÁTEK. Kořen je myšlen v tomto světě, ve fyzické podobě – ZROZENÍ. Tak bych vyjádřila...
srpen 09, 2023 14329
Požehnání je velice harmonická vibrační energie, která dokáže zažehnat negativní energii, která se...
červenec 19, 2023 3999
23.07. 2023 ve 3:51 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva, které nás prohřívá a naplňuje energií,...
červenec 14, 2023 1343
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1884105
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 513740
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 446876
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 354084
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 287722
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 276337
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 270208
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 254505
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
3 srpen 2019 242449
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 241653
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
12 prosinec 2020 240539
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 236825
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 213502
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 204180
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185511
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 184371
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183129
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175377
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165165
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162390
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159988
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141520
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127196
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123424
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...