Hanna Lapacho: Svoboda - Slunce ve Vodnáři

19. 1. 2021 ve 21:40 vstoupí Slunce do vzdušného znamení Vodnáře. V tomto období je země promrzlá, ideálně přikrytá sněhová peřinou, venkovní práce jsou omezeny, proto se můžeme zastavit, dovolit si „hibernovat“ pod peřinou, přestat zbytečně plýtvat energií a naopak kumulovat její zbytky do doby, než se příroda začne probouzet a my s ní. Dovolme si vyšetřit čas pro sebe, zastavme se a podívejme se na věci s odstupem, abychom viděli souvislosti, přemýšlejme o svých, i společných vizích.

Pokud jsme ve shonu, spěcháme za výsledkem, vnímáme jen úzký fokus, přehlížíme signály a v chaosu se dopouštíme zbytečných přešlapů. Dokážeme-li se zastavit, podívat se s nadhledem na celou situaci, probrat a promyslet jednotlivé části, které vedou k vytvoření celku, pak vědomě a samostatně nalézáme řešení a přestáváme na povel následovat druhé nevědouce kam.

Zastavme se a zamysleme se, co děláme, jak pracujeme, proč a pro koho. Je tím důvodem možnost realizovat se a vyjádřit svoji jedinečnost? Práce, která vychází z naší vnitřní touhy tvořit, nám přináší radost, uspokojení a užitek všem. V opačném, případě vkládáme energii na potlačení své nechuti, vyčerpáváme se, když se nutíme do práce, která nás nebaví. Na výsledku je znát, zda naše konání vychází z vnitřní či vnější motivace. Jelikož každá práce se po čase stává rutinou, je potřeba hledat nové možnosti, jak rutinu čas od času oživit a vyjet ze stereotypu. Právě vodnářská energie nám přináší možnost inovace, nacházet originální způsoby, jak reformovat staré formy. Přicházíme-li na nové způsoby, měníme zaběhlou rutinu a dochází k vývoji.

Ve Vodnáři vládne revoluční planeta Uran, která byla objevena v roce 1781, v době vrcholícího osvícenectví, které přineslo změnu myšlení lidí díky vědeckým poznatkům, a lidé začali věřit v lepší budoucnost. Revoluce v myšlení nastartovala změny, které posunuly společnost k větší svobodě, rovnosti, bratrství a spolupráci. S touto dobou jsou spojené Josefínské reformy, mezi které patřilo zrušení nevolnictví pro české země v roce 1781, tzv. patent „tělesného poddanství neboli člověčenství". Ve Franci si lidé posvítili na lidskost společnosti, kde obyčejný lid neměl co jíst, zatímco Marie Antoinette tzv. „Madam Deficit“ si žila okázale a tak začala Velká francouzská revoluce, jejímž heslem bylo svoboda, rovnost a bratrství, aby narovnala společenské rozdíly. Nové vědecké a technologické objevy té doby nastartovaly průmyslovou revoluci, kdy se začalo přecházet ke strojové výrobě, těžkou práci začaly vykonávat stroje, výroba se zrychlila a vznikla nová průmyslová odvětví. Revoluce měly za následek proměnu společnosti, narovnání společenských rozdílů a evoluci lidstva. 

Uran, který vládne ve Vodnáři, se od května 2018 do července 2025 nachází ve znamení Býka, kde dělá změny v oblasti hmoty, financí, ekonomiky, ekologie, stravování a přístupu k tělu. Býk nemá rád změny, potřebuje materiální a citové jistoty, aby věděl, s čím může počítat, s jakou hmotou může zacházet a tvořit, aby se realizoval a cítil dobře. Každá reforma nejdříve něco boří, aby mohlo být vytvořeno něco nového. Býk se však nechce vzdát svého pohodlí, raději zůstane ve zlaté kleci než by opustil své jistoty. K revoluci ho vyburcuje naštvání, bezpráví a zlovůle či nové poznatky, které vedou ke zlepšení životní úrovně. Od 21.10.2020 do 18.7.2021 je v Býku i strážkyně rovnováhy, svůdná žena Lilith, která pokouší, provokuje a zkouší, co podceňujeme, co přeceňujeme, jakou dáváme váhu penězům a tělu a za co nabídneme své tělo. 6.1.2021 do Býka vstoupil i aktivista Mars, který zde pobude do 4.3.2021. 20.1. se spojí s revolucionářem Uranem, kterému dodá energii a může odstartovat rozsáhlé změny. 29.1. se spojí s Černou Lunou, kde může zaktivovat sexuální a finanční aféry, které jsme odmítali a nechtěli vidět.

24. 1. 2021 se král Slunce spojí s autoritou Saturnem ve Vodnáři a zdůrazní potřebu revize pravidel a zákonů, jaké jsme si jako společnost nastavili, zda jsou určena pro všechny stejně, zda trváním na jejich dodržování si nekomplikujeme život a neměly by být zjednodušeny. Můžeme se tak osvobodit od starých a nefunkčních pravidel a nařízení, které nás omezují, ponechat větší zodpovědnost na každém z nás a tím každému ponechat větší svobodnou volbu.

29.1. 2021 se král Slunce spojí s věrozvěstem Jupiterem, aby nám ukázali cestu ke svobodě, která spočívá ve víře v sebe, překročit svá omezení a strachy, osvobodit se od předsudků a odsudků společnosti, mít odvahu být sám sebou, autentický, originální a ukázat svoji jedinečnost, kterou můžeme inspirovat druhé a také najít své druhy a společníky, kteří nám rozumí.

Od 8.1.2021 až do 15.3.2021 se ve Vodnáři zdrží prostředník Merkur, který bude od 30.1. až do 20.2.2021 retrográdní. Otevřme svoji mysl komplexnímu myšlení, posbírejme informace, dejme si do souvislosti ty, které se k nám dostávají jako střípky, pospojujme je a přemýšlejme o tom, co je nám předkládáno v hlavním proudu a co se k nám dostává mimo něj. Díky internetu si sami můžeme vyhledat informace a propojit se s přáteli, kteří mají podobné názory, vize a mohou nás inspirovat.

Od 1.2. až do 25.2. 2021 bude Venuše ve znamení Vodnáře a bude tak pátou planetou, která se připojí do tohoto znamení, čímž svobodomyslnou a inovátorskou vodnářskou energii ještě zdůrazní. V době novoluní od 10.2 až do 12.2. se k nim přidá Luna a pocit svobody, rovnosti, svornosti a bratrství ještě zesílí. Budoucí společnost tvoříme všichni společně, sami si ji vytvoříme svými vizemi, vizualizací, myšlenkami a konkrétními kroky.

Planety, které procházejí znamením Vodnáře (Saturn a Jupiter po celý rok 2021), budou postupně vytvářet neharmonické aspekty na planety v Býku, kterými jsou Uran, Černá Luna a Mars. Slunce ve Vodnáři bude s nimi v napětí 26.1., 31.1. a 1.2., čímž rozsvítí a zaktivizuje jejich nahromaděnou energii, zviditelní se naštvání a bojovnost.

Autorita Saturn vytvoří tento neharmonický aspekt na Uran v Býku 17.2. Během roku se zopakuje celkem 3x, ještě 14.6. a 24.12.2021 a ovlivní celý letošní rok. Pod tímto aspektem se budou hledat nové formy, reformovat systémy, které povedou buď k větší svobodě anebo k omezení svobody. K tomu se budou zavádět nové vědecké objevy a technologie, bude se měnit způsob práce, přichází digitalizace, automatizace, robotizace, což je konceptem průmyslu 4.0 a 5.0, mohou přicházet nové vědecké poznatky s klonováním, jakým byla ovce Dolly a vznikat humanoidní roboti jako Sofie, která získala v roce 2017 saudskoarabské občanství. Již dnes se dají „osévat mraky“, čímž lze měnit počasí, a přijde celá řada nových vědeckých poznatků.

Rok 2021 nastavuje budoucí směr, nový řád. Nechme stroje a technologie vykonávat náročné a rutinní práce, ale nenechme si vzít svobodu, aby nad námi převzaly kontrolu a řízení. Ať jsou dobrým sluhou, ale ne naším pánem. Zajímejme se, propojujme se, abychom se informovali, chápali souvislosti a otvírali mysl novým poznatkům. Nezapomínejme na „člověčenství“ a nechme vítězit zdravý selský rozum.

A na závěr jeden citát od britského herce Charlieho Chaplina „Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme. Víc než stroje potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme laskavost a mírnost. Bez toho zvlčíme a ztratíme všecko.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.

Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku. Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

 

Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 234
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3848
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 328
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 397
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 733
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 368
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1534
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 425
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 759
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1800
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1227
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2313
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1933915
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514276
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454626
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290102
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279679
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271623
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 256980
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245554
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 244935
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241299
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238196
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214065
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205028
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185925
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185682
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183713
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175818
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165771
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162725
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160351
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141903
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127570
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123795
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121515
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...