Hanna Lapacho: TEMNÝ SVĚT UVNITŘ NÁS - SLUNCE V RAKU

21. června 2021 v 5:33 přechází Slunce do vodního znamení Raka, znamení citů, péče, domova, bezpečí a rodiny, kterému vládne temná Luna, jež odráží světlo Slunce. Vše se rodí v temném lůnu, rostliny v lůnu matky ze-mě a zvířata v lůnu biologické matky. Zatímco na Matce přírodě jsme závislí po celý život, protože nás vyživuje, na své biologické mamince jsme závislí po dobu svého dětství, než se postavíme na vlastní nohy. V dětství nám naše maminka poskytuje hmotnou výživu, kterou plníme žaludek, proto znamení Raka ovládá žaludek, ale dává nám i nehmotnou potravu, tedy psychickou výživu.

Psyché v řečtině znamená duše a naše duše touží po nehmotném, duchovním naplnění, proto si vybrala takovou maminku, která v nás probouzí pocity a emoce, kterými se naše psyché potřebuje naplnit. Proto jsme se „zahnízdili“ v děloze, řecky hystera, jelikož v našem hnízdě, rodině, se učíme poznávat své pocity a emoce, které nás dokáží přivést až do hysterie, a které potřebujeme poznat, abychom poznali sami sebe.

Pocity a emoce jsou jako voda. Když volně proudí, jsou jako zurčící potůček a my cítíme, že skrze naše tělo proudí život. Pokud neproudí a hromadí se, pociťujeme je jako psychickou a následně fyzickou bolest, tj. nejdříve cítíme bolest na duši a pak na těle. Chceme-li udržovat svoji duši čistou, musíme ji průběžně promývat, proplachovat a emoce vypouštět. Proto i pláč, kdy slzy odplavují smutek, je očistný. Pečujme o všechny své pocity a emoce a nechme je proudit tělem. Když je zadržujeme, hromadí se a sílí, až prolomí hráze a zaplaví nás jako potopa. Pokud je zavřeme, kazí se jako stojatá voda a mohou otrávit nás i naše blízké.

rak

23. června Slunce v Raku vytvoří harmonický aspekt s retrográdním Jupiterem v Rybách. Jupiter je ve znamení Raka v povýšení, protože dítě se musí vydat s důvěrou do světa za svým štěstím a otevřít se novým poznáním, aby dospělo. Zůstává-li v bezpečí rodiny, kde je o něj postaráno a pečováno, jeho obzory jsou rodinou zkreslené. Když překročí práh svého bezpečného prostoru, jde do nebe-z-pečí, ale s důvěrou se otvírá nebi a jeho péči. Takové dítě bere zodpovědnost za svůj život do svých rukou, „přestřihává“ pupeční šňůru, kterou je svázán s maminkou, staví se na vlastní nohy, dospívá a jeho duše se naplňuje.

V Bibli se praví: „Proto muž opustí svého otce i svou matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ Tato věta má dva významy. Můžeme jí rozumět tak, že jedinec, ať muž či žena, opouští své rodiče, aby se aktivní stránka osobnosti, vnitřní muž, vydala za svou touhou, vnitřní ženou, čímž se stal celistvým, sám sebou. Na úrovni vztahů to znamená, že chlapec, který dospěl v muže, opouští rodiče, aby vytvořil prostor své ženě, která jej vyplní, čímž z domu vytvoří domov, ve kterém splynou v jednotu.

Vytváří-li Jupiter harmonický aspekt se Sluncem v Raku, udělejme to, po čem naše duše touží. Dovolme si, co si dlouho přejeme a odkládáme. Nečekejme na až pak, teď je ten správný čas. Přijměme výzvu, která nám rozšíří obzory, čímž „dospějeme“, dorosteme a dáme prostor své vnitřní ženě.

5. července Slunce vytvoří harmonický aspekt s Uranem v Býku. Pokud toužíme po změně, ale žádnou změnu neuděláme, nic se nemůže změnit. Cítíme-li dlouhodobě tlak a nutkání, naše duše je v depresi, pak je potřeba začít dělat něco jinak. Při tomto aspektu půjdou změny jednodušeji uskutečnit. Nebojme se následovat volání své duše. Jedině tak se můžeme cítit šťastní.

15. července se Slunce pozitivně propojí s retrográdním Neptunem v Rybách. Pokud popíráme potřeby a touhy své duše, pak se cítíme citově vyprahlí. To, že jsme tady na světě, není náhoda. Každá duše má své místo, Vesmír ho zná, a protože nás miluje, dává nám svobodu, abychom dělali to, co uznáme za vhodné. Otevřeme-li se energiím, kterými k nám promlouvá, vždy najdeme cestu a své místo. Přijměme s pokorou božský plán, který s námi má. Ztišme se a naslouchejme, co se nám snaží sdělit.

18. července vytvoří Slunce opozicí s retrográdním Plutem v Kozorohu. Pokud se chceme obrodit, potřebujeme přijmout všechny stíny, slabosti a negativní pocity. Díky negativním pocitům a emocím se dostáváme hlouběji ke svým kořenům, abychom mohli vykořenit to, co nás omezuje a změnili rodinné vzorce a programy, které se nám zapsaly do podvědomí. Když v nás něco spouští emoce, máme v sobě program, který nám škodí a vrací nás do minulosti. Buďme se svými emocemi a zkusme odhalit, co je za nimi skryto. Proč se to děje? Jaké události jsou s nimi spojené? Pochopíme-li, kde je jádro problému, můžeme jej vyléčit. Buďme na sebe hodní a k sobě milostiví. Přes citovou bolest, nepochopení a nelásku se učíme milovat a poznávat sami sebe. Zamilujme se do své jedinečné duše a zroďme se v lásce.

venuše

Venuše se nachází v Raku od 2. června, kdy pečujeme s láskou o své blízké a můžeme hýčkat svoji duši stejně jako bychom hýčkali své dítě. Dejme našemu vnitřnímu dítěti to, co potřebuje. 24. června vytvoří opozici s retrográdním Plutem a harmonický aspekt s Černou Lunou. Každý máme svou bolest, ale pocity viny, trestání, odříkání nám nepomůžou bolest vyléčit. Když se cítíme ublížení, vyplačme se a vypusťme sůl života. Je náročnější opustit trauma z rodiny, s níž jsme pokrevně spříznění, kde krvácí naše srdce, protože krev není voda. Avšak jedině vyrovnání s těmito situacemi a opuštění nám přinese klid a mír na duši. Přijměme celou svou bytost a s mateřskou péčí pofoukejme svá zranění a bolístky a nechme je větrem rozfoukat.

Od 11. až do 28. července se bude pohybovat lobbista Merkur ve znamení Raka. Naše mysl bude citlivá, vnímavá, můžeme číst energie, které jsou neviditelné, ale jsou citelné. Co je pod vodou, nemůžeme vidět, ale voda je vodič, vede elektrický proud a tak i to, co je neviditelné, se přenáší. Stejně se přenáší pocity a emoce. Energii člověka můžeme vycítit, a čím jsme citlivější, tím snáze se jeho energii přizpůsobíme. I pod-vod, který nevidíme, jen cítíme, jelikož pocitům nepřikládáme takový význam jako slovům, časem narazí na místo, kde vyplave na povrch. Buďme vnímavý, všímejme si řeči těla, zda slova rezonují s tělem a nechme informace na sebe působit a vnímejme, jak se cítíme. Každé slovo má svoji energii. Můžeme ji pocítit, může nás rozvibrovat a spustit dominový efekt.

12. července vytvoří Merkur příznivý aspekt s Jupiterem v Rybách. Není potřeba se pídit po informacích. Ony samy přijdou, stačí se jen otevřít a vnímat, co nám sděluje Vesmír, příroda, voda, vzduch a naše srdce. Důvěřujme, že správná informace k nám ve správný čas přijde.
20. července vytvoří Merkur příznivý aspekt s Uranem. Chceme-li změnit realitu, musíme změnit své vnímání a vytvářet myšlenky, které vedou ke změně, jimiž směřujeme k tomu, co chceme. Nepochybujme o sobě a poslouchejme svoji intuici. Pokud posloucháme druhé, nemůžeme si vytvořit svět, jaký chceme. Oni si tvoří svět svými myšlenkami a svými slovy a to co říkají, je jejich vnímání světa a jejich pravda.

18. července vstupuje strážkyně rovnováhy Černá Luna do Blíženců a pobude zde devět měsíců, aby „zrodila“ rovnováhu v oblasti informací, komunikace a sdílení. Černá Luna, stejně jako Luna a Jižní Lunární uzel jsou karmické prvky našeho horoskopu, které jsou spojeny s minulými životy. Naše duše reprezentovaná Lunou si pamatuje minulé životy, proto si vybrala vlast a rodinu, do které jsme se narodili.

Černá Luna ukazuje na naši největší bolest a místo, kde prožíváme nerovnováhu, co odmítáme a vytěsňujeme, protože se toho bojíme. Bez jejího přijetí nejsme celiství a prožíváme „vyhnání z ráje“. Černá Luna v Blížencích může vynést na povrch, jakým způsobem je ovlivňována naše mysl, jak jsme manipulováni slovy, informacemi, lobbisty, médii a jinými sdělovacími prostředky a programováni, abychom tvořili svět takovými myšlenkami, které nás udržují v pocitech nedostatku, nebezpečí, ohrožení, stresu, boje a nenávisti. Jak by se změnil svět, kdybychom se zaměřovali na dostatek, bezpečí a lásku? Proč se něco může říkat a o něčem se musí mlčet? Jak je přijímaný jiný názor? Proč je něco označováno za konspiraci? Stává se opakovaná lež pravdou? Co je to pravda? K čemu slouží milosrdná lež? Proč jsme přesvědčováni, abychom něčemu věřili? Je třeba za pravdu bojovat? Je pro nás názor druhých důležitější než náš osobní? Dokážeme respektovat názory druhých, i když se neshodují s našimi?

S Černou Lunou v Blížencích může přijít pochopení, že svoji realitu si utváříme svými myšlenkami. Na co myslíme, tam směřujeme svoji pozornost, to roste a takovou realitu si tvoříme. Začneme-li přemýšlet o tom, že jsme tvůrci své reality a že kolektivně tvoříme to, na co se jako kolektiv soustředíme, můžeme kolektivně obrátit svoje myšlení a být vědomými tvůrci, kteří mění svět.

Naše duše si vybrala rodinu a také vlast, jejíž označení v latině je Bohemia. Název je odvozený od bojovného kmene Bójů, který tu žil, ale možná je to země Bohem zaslíbená, praotci Čechu darovaná. A když jsme v Čechách, tak věřme, že Bůh nás miluje a kdo věří, dokáže mnohem víc a pokud má hnízdo v rodině, kde se všichni mají rádi, podporují se a věří si, je to dar od Boha.

A na závěr si můžeme zazpívat s Lenkou Filipovou a její dcerou Lenny: „Ty jsi součástí mou, vzpomínky o nás dvou si můžu číst ve tvé tváři. Ty jsi mé zázemí, v tobě mám kořeny a z nich vyrůstá moje dětství i stáří. Duše má se s duší tvou slévají, jak říční proud. Ty jsi víc, než půl mýho já, osud můj tvým prorůstá. Já jsem ty a ty jsi já.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/


 

 

Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4639
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 260
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 484
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 425
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7506
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8952
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 648
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 448
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 552
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 572
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 717
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 659
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068031
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516057
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458298
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294365
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283722
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273526
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260543
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253499
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251825
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243485
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241714
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215707
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207293
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189502
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186834
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184570
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177028
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163679
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161428
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143254
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128447
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124958
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122956
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...