Hanna Lapacho:  Slunce v Panně – ZDRAVÉ PLODY

22. 8. 2021 ve 23:35, kdy jsme plně zaměstnaní sklizní plodů, které během léta dozrály, přechází Slunce do znamení Panny. Plody jsou výsledkem nejen naší práce a péče, ale také prostředím, ve kterém rostly. Každý jsme výsledkem prostředí, ve kterém vyrůstáme, péče, kterou si dáváme a práce, jež děláme. To vše se odráží na našem fyzickém těle a na myšlení, které se formuje podle společnosti, které jsme součástí. Tělo a mysl jsou propojeny a podle toho, jak zdravé myšlenky máme, si vytváříme prostředí, které se odráží na našem zdraví.

Tělo je úžasná továrna, která spotřebovává to, co přijme a vylučuje to, co nepotřebuje. Řízení této továrny zajišťuje mozek prostřednictvím impulzů, nervových přenašečů a hormonů, které jsou chemickými koordinátory a spouští reakce. Když tělo a mysl spolupracují, v systému vládne harmonie.

27. srpna Slunce vytváří neharmonický aspekt s Černou Lunou, kdy se mohou objevit informace a skutečnosti, o kterých jsme neměli ani tušení anebo nám byly záměrně tajeny, zveličeny či jinak zkresleny. Můžete to být pro nás bolestivé, když zjistíme nová fakta a to, čemu jsme věřili, je úplně jinak. Můžeme se dostat do pocitu zmaru a nesmyslnosti, připadat si podvedení a hloupí, že jsme naletěli a nechali se napálit. I když to pro nás může být frustrující, pro budoucnost je to obohacující, protože nové poznání nás osvobozuje. Dostáváme svobodu se rozhodnout jinak a změnit tak svůj směr, pokud to přijmeme a zpracujeme. Přijetí, kdy se musíme vzchopit z otřesu a zvyknout si na nové skutečnosti a udělat změny ve svém životě, může být náročnější než popření. Pokud nejsme ochotní řešit nové skutečnosti, podívat se na záležitosti jinak a bráníme se změně, informace popíráme.

panna

K tomuto aspektu se přidá Severní Lunární uzel, který se přesně 7. září spojí s Černou Lunou v Blížencích, a při novoluní v Panně dojde ke spojení karmických prvků. Jestliže si raději něco nalháváme, protože se bojíme podívat pravdě do očí, setkat se se svými strachy a převzít zodpovědnost za své „hříchy minulosti“, pak nemůžeme vystoupit z karmického kola. Karmu si vytváříme svým konáním a často se točíme jako v začarovaném kruhu, pokud děláme dokola stejné věci. To, co nechápeme, musíme v realitě prožít, abychom vyrovnali účty tam, kde je máme otevřené. Jak se říká, sytý hladovému nevěří, ale kdo dokáže pochopit obě strany a chápe, že mezi „má dáti a dal“ musí být rovnítko, pak nahlíží na záležitosti z opačných pólů, chápe obě strany, nesoudí a může dojít k obratu a vystoupení z karmických zátěží.

Severní Lunární uzel v Blížencích, který vytvoří neharmonický aspekt se Sluncem v Panně přesně 29. srpna, ukazuje, že moudrost, kterou jsme nabyli his-stori(y)-ckými zkušenostmi, jak šly děj-iny, máme vnést do obyčejného života. Co ještě potřebujeme prožít, jaké utrpení si vzájemně způsobovat, abychom pochopili, kudy cesta nevede? Starověké civilizace věděli to, co se nám dnes pomocí vědy potvrzuje. Zatímco oni věřili v existenci něčeho vyššího, nehmotného, neviditelného, duchovního a v souladu s touto energií žili a ctili ji, my věříme v to, co vidíme, co je hmotné a máme pocit, že o vše musíme bojovat, vše si zasloužit a k tomu, oč usilujeme, používáme různé lsti a pasti. Pokud nám lest vyjde, podaří se nám někoho podvést, máme pocit vítězství, ale pokud získáme něco, co nám nepatří, budeme to muset nějakým způsobem odvést. Buďme moudří ve své mysli, která plodí myšlenky a myšlenka je ta, která tvoří. Zamysleme se nad tím, jak spolu souvisí myšlenky, slova a činy.

V době novoluní v Panně 7. září Slunce vytvoří harmonický aspekt s Uranem, který je od 20. srpna retrográdní, kdy si můžeme uvědomit, jak si tvoříme realitu. Když něco chceme, soustředíme se na to, pracujeme na tom, abychom to měli a ono se to děje. Nejsme-li si jistí, že to chceme, chybí nám sebejistota, pochybujeme o svém záměru a svými kritickými myšlenkami se podkopáváme, přesouváme pozornost jinam, ztrácíme koncentraci a tím ztrácíme svůj záměr. Sebejistota musí vycházet z důvěry v sebe, v přijetí své přirozenosti a přirozeného tvoření, z důvěry ve své konání, kdy se nenecháme svázat představami a hodnocením druhých. Pokud jsou naše úmysly a záměry čistě ze srdce, cesta se vždycky ukáže.

14. září Slunce vytvoří opozici s Neptunem v Rybách, kdy můžeme vystřízlivět z klamu a iluze, pokud se nenecháme ukolébat a budeme věnovat pozornost detailům. Detail, který nesedí, je klíčem k odkrytí nesrovnalostí. Jsme-li naopak ponořeni do detailů, zamotáváme se a ztrácíme. Pak je potřeba „rozostřit vidění“ a podívat se na vše jako na jeden celek, kdy z celého obrazu vystoupí to důležité.

17. září vytvoří Slunce harmonický aspekt s Plutem v Kozorohu. Uvnitř nás je síla, kterou dokážeme štěpit atomy. Touto silou se umíme léčit stejně jako ničit. Pokud se na tento vnitřní zdroj napojíme, dokážeme uzdravit každou buňku našeho těla, jež je součástí celku, orgánu a organismu. Buňky v těle odumírají a opět se obnovují, čímž se naše tělo přeměňuje a regeneruje. Kožní buňky se obnoví za 7 dní, sliznice střev za 3 dny a kosti za 5 až 6 let. Pokud buňky dostávají potřebnou energii, jsou zásobovány a vyživovány, jsou zdravé a s nimi celý organismus. Na zdraví každé buňky, i když je jedna z mnoha, záleží, protože je součástí celku. Stejně tak záleží na každém člověku. Uvědomujme si tuto sílu v nás a uzdravme své buňky a celý systém.

Merkur 30. srpna ukončuje svoji pouť v Panně. Do té doby můžeme pročisťovat svoji mysl, analyzovat přesvědčení, která nám neprospívají a zbavovat se představ, přesvědčení a odsudků, které nám neslouží. Zbavíme-li se toxických myšlenkových pochodů, uzdravíme mysl a s ní tělo. Až Merkur vejde do Vah, naše mysl bude váhavá, bude hledat, jak své myšlenky podat druhým a spojit opačné polarity. 3. září vytvoří Merkur harmonický aspekt s Černou Lunou a se Severním Lunárním uzlem. Pokud zdravě přemýšlíme, pak dokážeme jasně vysvětlit a obhájit svůj názor, nenecháme se zastrašit, nepodlehneme pomluvám, intrikám a lžím, protože víme, že víme.

plody

5. září vytvoří Merkur harmonický aspekt se Saturnem, kdy dokážeme pochopit a případně se oddělit od starostivých řečí rodičů a autorit, které projevují svůj strach a zastrašováním nás vedou k poslušnosti. Např. věty typu: „Nechoď tam, spadneš!“ anebo „Nedělej to, ublížíš si!“ vedou dítě k tomu, že přestává dělat to, co chce, a dělá to, co chce okolí. Čím delší dobu je dítě pod tlakem anebo čím větší tlak je na něho vynaložen, tím delší dobu hledá v dospělosti cestu k sobě a přepisuje negativní, omezující, zastrašující a kritické zápisy ve své mysli. A tak se ukáže, kdo myslí samostatně, dospěle a zodpovědně.

Mars se do 15. září nachází ve znamení Panny, kdy můžeme pilovat to, na čem zrovna pracujeme, zdokonalovat se v záležitostech, které nám prospívají a dělají dobře. Pokud se některé činnosti pravidelně věnujeme, toto dělá-ní nás vz-dělá-vá, zdokonalujeme se v detailech, rosteme v jeho umu a stáváme se odborníky. Dělání spojené s pohybem myšlenkovým anebo fyzickým, nejlépe když jsou v rovnováze, tříbí naše smysly, ovlivňuje naši mysl a má vliv na naše zdraví.

2. září vytvoří Mars opozici s Neptunem v Rybách, kdy si můžeme uvědomit, že pohyb je pro tělo důležitý, ale nadbytek nás vyčerpává, proto bychom měli udržovat rovnováhu mezi činností a nečinností, kdy máme čas se zklidnit, tělo se odpočinkem zregeneruje a může přijít inspirace z vyšších dimenzí.

6. září vytvoří Mars harmonický aspekt s Plutem, kdy si můžeme uvědomit, jaká moc nás vede k tomu, abychom pracovali. Pokud pracujeme proto, abychom zaměstnali mysl, jsme odváděni od procesů, které se dějí uvnitř nás a necítíme své tělo. Jsou-li touto mocí peníze, honíme se za nimi, vyčerpáváme se a obětujeme své zdraví, abychom je následně investovali do léčení. Dokážeme-li s tímto hnacím motorem správně zacházet, máme moc ve svých rukou. Když tělu poskytneme prostor a čas k regeneraci, sami se dokážeme léčit.

A na závěr si můžeme zazpívat s Mirem Žbirkou a Ráchel Skleničkovou písničku o panenském světě, který čistou láskou léčí a uzdravuje: „Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát lživých slov a podlých vět, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem deal, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád, tak začni hned, než přijde zkrat.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/ 

Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4652
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 265
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 494
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 430
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7512
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8957
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 654
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 456
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 555
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 574
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 719
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 662
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068348
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516065
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458311
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294372
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283734
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273533
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260553
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253517
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251834
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243490
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241726
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215709
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207294
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189509
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186836
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184572
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177030
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163681
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161430
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143257
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128448
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124962
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122958
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...