Hanna Lapacho: Slunce ve Štíru – Hluboká proměna je cestou k osvobození

23. 10. 2022 ve 12:36 vstoupí Slunce do znamení Štíra, kdy přibývá tmy a stromy odhazují všechna vnější „pozlátka“, aby se uvnitřnily a přežily zimu. I pro člověka nastává čas, kdy by měl odhodit vše vnější, co jej vyčerpává a stáhnout se dovnitř sebe, aby si ponechal energii pro přežití v době, kdy přibývá chladu a ubývá vnějšího světla. Když nemůžeme čerpat energii z vnějších zdrojů jako je Slunce, musíme čerpat energii z vnitřních zdrojů a s touto energii je potřeba hospodařit a zbytečně se nevyčerpávat, protože komu energie schází, ten chřadne.

Slunce vstoupí do znamení Štíra za doprovodu Venuše, která jej bude provázet téměř po celou dobu pobytu v tomto znamení. Zatímco Venuše v předchozím znamení Vah vládne, ve Štíru je ve vyhnanství. Tady vládne Mars, společně se svou radikálnější formou Plutem, který je naopak ve vyhnanství v předešlém znamení Vah. Venuše a Mars jsou tvůrci vztahů, jejichž pozice je ve Štíru prohozena, proto vztah, který je Váhami vytvořen, je následně Štírem prověřován. Štír svým rentgenovým zářením skenuje hranice a hledá slabá místa, aby zpevnil to, co je potřeba anebo odhalil, kde si vytváříme iluze a není pravda. To, co zjistí, můžeme buď popřít, aby se neřeklo, že je něco špatně, za což se stydíme anebo si přiznat, i když se o tom, co je špatně, bude mluvit a my se budeme stydět. Stud je strach ze své přirozenosti, kterou schováváme pod masku, protože máme pocit, že jsme nedokonalí, proto ani své přirození nepřijímáme přirozeně. Vztah, který odhalenou nepříjemnou „štírovskou“ pravdu ustojí, se prohloubí, v opačném případě se iluze o opravdové lásce rozpadne.

lapacho

23.10. se otočí do přímého směru přísný učitel Saturn ve Vodnáři, který nás učí, že správné nastavení hranic, kterými si vymezujeme osobní prostor, a jejich vzájemné respektování, je pro fungování vztahů nezbytné. Máme-li pocit, že vymezení a dělení je spravedlivé, vládne ve vztahu harmonie. Saturn vytvoří 11.11. neharmonický aspekt se Sluncem ve Štíru, kdy se ukáže, jak vztahy fungují a jak jsme tolerantní. Pokud se jeden chová jako nezodpovědné dítě a přesouvá starosti na druhého, který jako rodič přebírá zodpovědnost a cítí se zatěžkán, vztah není vyvážený. Nerovnováha je překážkou, se kterou se nedá smířit, proto je potřeba se k ní zodpovědně postavit. Uvědomme si svoje hranice, svobodu a zodpovědnost. Neutíkejme před překážkami, ale vyjádřeme se jasně, stručně a jednoduše, abychom se cítili svobodně. Saturnskou zkouškou vyspíváme, učíme se samostatnosti a zodpovědnosti. Kdo je opravdu dospělý, nepotřebuje vůdce, který za něj rozhoduje, kontroluje ho a přikazuje mu, co může a nesmí ani neporušuje pravidla, která jsou pro fungování vztahu důležitá. Chovejme se tak, jak chceme, aby se chovali druzí k nám.

28.10. se Jupiter při svém retrográdním pohybu posune do znamení Ryb, kde pobude do 20.12.2022, v němž ukončí svůj 12tiletý cyklus, při kterém jsme se od roku 2010 učili víře v něco, co nás přesahuje a co není ve viditelném světle vidět. Kdo důvěřuje, je vírou pozvedán a s odvahou se otvírá pravdě, kterou zná a ví, že existuje, přestože není vidět. 21.11. vytvoří Jupiter harmonický aspekt se Sluncem ve Štíru, kdy můžeme pocítit hlubokou lásku, která není vidět, a přesto víme, že existuje. Kdo věří v lásku, druhým neškodí a ukazuje, že láska je pravda a spása. Nechme život plynout, ať odpluje, co k nám nepatří. Když přestaneme tlačit, usilovat a bojovat a pustíme, co silou vůle držíme a vyčerpává nás, uvidíme nové dveře, které se otevírají. Důvěřujme, že se otvírá nová kapitola života. Dívejme se na svět láskyplně a pozorujme, jak se vše mění.

Od 30.10. až do 29.12.2022 bude znamením Blíženců couvat aktivní Mars, který ve Štíru vládne a jenž dává věci do pohybu. Mars v Blížencích je jako meč, který stíná hlavu anebo pasuje na rytíře. Zpětně můžeme reflektovat, co spouštíme svým negativním myšlením, jak bojujeme slovy a co skutečně chceme a co pro to děláme. Chceme-li žít v klidu, míru a pokoji, ale stále někoho urážíme, kritizujme anebo se do někoho navážíme, klid tím určitě nevytvoříme. Když potřebujeme obejmout a druhému vyčítáme, že nás neobjímá, pravděpodobně se objetí nedočkáme. Nehledejme negativa a co nefunguje, ale zkusme to proměnit pozitivním myšlením a laskavým přístupem. Když mluvíme upřímně s láskou k druhým, laskáme i sebe.

5.11. Neptun v Rybách, který je vyšší formou Venuše, vytvoří harmonický aspekt s Černou Lunou v Raku. Každá duše, která přišla na tento svět, má nějaký úkol. Někdo předvádí zlo a temnotu, aby druzí mohli spatřit dobro a světlo, ke kterému všichni jednou dospějeme. Díky dualitě dokážeme rozeznávat a orientovat se. Černá Luna v sobě skrývá animální pudy a instinkty, jako je pud sebezáchovy a zachování rodu, které jsou přirozené, díky nimž jsme však v případě ohrožení všeho schopni, ale také zná cestu do ráje. Neptun v Rybách s bezpodmínečnou láskou přijímá „zvíře v nás“ a dává mu milost. Nový život se rodí ve vodě. Starejme se o vodu a studánky a udržujme je v čistotě. Nemůžeme vyčistit všechny studánky světa, ale můžeme vyčistit svoji studánku, která dává život. Pečujme o čistotu vody a k tomu si zpívejme se skupinou Elán: „Chcem sa z teba napiť, šaty odhoď preč….ty si predsa voda čo ma drží nad vodou.“

9.11. v době úplňku vytvoří Slunce ve Štíru opozici s Uranem v Býku, který je vyšší formou Merkura a ve znamení Štíra je v povýšení. Problémy, které se objevují, nemůžeme vyřešit na stejné úrovni myšlení, na které vznikly. K tomu je potřeba otevřít svoji mysl, začít se dívat na svět s nadhledem, neosobně a nezaujatě, abychom dokázali posoudit různé aspekty a viděli souvislosti. S odstupem času můžeme vidět, jak Uran od května 2018, kdy vstoupil do Býka, otřásá hmotou, našimi hodnotami, ekonomikou, ekologií a jak se nás snaží probudit, abychom si všimli, jak se chováme k Matce zemi, ke svému tělu a co pro peníze dokážeme obětovat. Uvědomme si, co vše se děje, proměňuje se, kam jsme směřováni, čemu dáváme přednost, jak a co tvoříme a co je pro nás důležité. Přehlížíme-li kvality a bohatství, které máme uvnitř sebe, honíme se za vnějšími pozlátky, hromadíme hmotu, stáváme se poživačnými konzumenty a chceme si užívat jen to, co vidíme. Buďme v klidu, není potřeba se honit. Hromada majetku nám na spokojenosti nepřidá, hodnotného člověka z nás neudělá a ani se není potřeba obětovat pro blaho jiných, kteří kážou vodu a sami pijí víno. Nakonec jak je psáno: „Mnozí první budou poslední a poslední budou první“. Uran se snaží, abychom viděli pravdu, osvobodili se z pout nevědomí, otroctví starých přesvědčení a posunuli se na novou úroveň. Můžeme udělat změny, které povedou k vytvoření lidské společnosti, rovnosti, svornosti a bratrství.

hanna

15.11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Neptunem v Rybách a 16.11. s Černou Lunou v Raku. Láska je spása, ale láska, která ničí, není pravá láska. Lásku spojujeme se sexem, ale kvantita sexu nevypovídá nic o kvalitě lásky. Jak píše Benjamin Kuras ve své knize Tao sexu: „Sexuální energie se vyskytují v různých formách a stupních, které spadají do dvou základních a velmi odlišných kategorií zvaných chtíč a něha. Rozdíly mezi nimi jsou naprosto zásadní a tyto: Chtíč zotročuje, něha osvobozuje. Chtíč duši mrská, něha ji chlácholí. Chtíč válčí, něha smiřuje. Chtíč je sebestředný, něha se otvírá světu. Chtíč je bigotní, něha je zvídavá. Chtíč je panovačný, něha je hravá. Chtíč nás ochuzuje, něha obohacuje. Chtíč vyčerpává, něha oživuje, hojí a léčí. Něha je energie terapeutická, a to v kontextu sexuálním i nesexuálním. Něha je v taoistické (ale třeba i buddhistické a judaistické) tradici jednou ze dvou hlavních duševních dovedností, které musí člověk pěstovat jako základ lidství. Tou druhou je soucit.“ Všichni chceme být milováni a toužíme po božské lásce. Chceme-li ji najít, musíme spatřit své božství, otevřít své milují srdce a pak můžeme plout na vlně lásky.

18.11. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Plutem v Kozorohu, který ve znamení Štíra vládne. Toto spojení nám dává obrovskou sílu transformace, kdy můžeme měnit staré systémy a struktury, které jsou rigidní a omezují nás. Skrze sebe zhmotňujeme a vytváříme realitu. I když nás vnější svět formuje, my jej svým vnitřním nastavením, které vyzařujeme, měníme. To neviditelné je prvotním impulsem, který tvoří viditelný svět. Pokud zastíráme a potlačujeme svoji vnitřní pravdu, vytváříme iluzi a tuto nepravdu žijeme. To, co vidíme, je výsledkem toho, co vyzařujeme a projektujeme. Nenechme se tlačit vnějším světem, který nás dostává do pocitu bezmoci, ale používejme svoji moc na vytváření míru, klidu a pohody uvnitř sebe, kterou ovlivňujeme vnější svět. Zůstaňme ve své síle a důvěřujme svým schopnostem, které jsou naším bohatstvím, jimiž obohacujeme svět. Vše, co potřebujeme, máme v sobě. Máme-li pocit, že nám některé schopnosti chybí, buď je nepotřebujeme anebo jsme je ještě neobjevili a objevíme, až budou potřeba.

A na závěr krátký úryvek z knihy Tao sexu od Benjamina Kurase: „Máloco jiného než šťastná žena stojí za větší snažení a máloco může být bohulibějším cílem tvoření. Šťastná a blažená žena vytváří bezděky a bez námahy chlácholivé a hojivé energie nezbytné pro zdraví planety. Vytvářet šťastnou a blaženou ženu je pro muže posláním hlavním, ne-li jediným. Po hlubokém zamyšlení se těžko vyhneme otázce, jaké vlastně by muž mohl mít poslání jiné, chce-li žít na šťastné a zdravé planetě.“

 


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/
 

Nejnovější články na našem portálu

duben 21, 2024 100
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 301
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 368
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 301
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2061
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 325
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 400
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1686
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 756
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 765
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3040
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 984
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2020225
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515388
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456806
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292829
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282337
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272757
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259286
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250879
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249405
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242789
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240583
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215108
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206541
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188103
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186461
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184255
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176605
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166666
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163301
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161049
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142704
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128142
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124501
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122455
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...