SLUNCE V KOZOROHU - Vyvrcholení. Horoskop na období 21. 12. - 21. 1. 2023

21. 12. 2022 ve 22:49 vstoupí Slunce do znamení Kozoroha, který stoupá vzhůru a hledá cestu, aby na vlastní oči uviděl krásu a zažil pocit naplnění z dosažení vrcholu odkud má vše jako na dlani. Na své cestě překonává překážky, nenechá se odradit, dokáže projít náročným terénem a stoupání si užívá, protože každý krok mu přináší jiný pohled, nové poznání a je stále překvapován krásou, která ho obklopuje. Na co pohlédne, vidí svýma očima a svým vnímáním zpracovává světlo světa a to, co spatřuje, ho naplňuje pocity. On sám je autorem pocitů, které prožívá, jež jsou nepřenositelné a těžce popsatelné.

Vnější krajina je stejně krásná jako naše vnitřní, neboť vnější svět je jen naší projekcí. Vidíme-li krásu kolem sebe, díváme se pohledem své krásy, svým srdcem. Kdo vystoupal nahoru, je vzhůru, protože dovršil svou cestu a zažívá pocit naplnění, se kterým se vrací domů, do svého srdce, aby sdílel své světlo, rozdával lásku a dal světu to nejcennější, co má, své krásné vnitřní bohatství. Využijme čas Vánoc a sdílejme sebe a svůj čas se svojí rodinou a svými milovanými. V rodině máme své kořeny a jsou-li zdravé, máme bohatou korunu. Naše zdraví, plodnost a bohatství se odvíjí od kořenů. Mějme srdce na dlani a podělme se včas o jeho krásu.

Během novoluní v Kozorohu 23.12. se zraněný léčitel Chiron v Beranu otočí do přímého směru. Od 19.7. jsme se vraceli ke starým zraněním z dětství, kdy jsme ztratili sami sebe, svoji přirozenost a svoji sílu. Pod dohledem rodičů a autorit jsme se naučili fungovat ve vymezeném bezpečném prostoru, abychom byli přijímáni a milováni. Kdo se cítil stísňován a kladl odpor, dostával se do problémů. Kdo jej nekladl a naučil se ustupovat, potlačil sám sebe a ten, kdo bezpečný prostor nepoznal, cítil se nemilován. Tento základní program nás provází od dětství, přitom rodiče a autority nám vymezili takové hranice, aby nás ochránili, jež pramení z jejich poznání, prožitých zkušeností, vlastního strachu a pocitu nedostatečnosti. Naše zranění nás vede ke stažení se do sebe, abychom si uvědomili, kdo jsme, a spojili se sami se sebou. Dokážeme-li transformovat bolest v lásku, dostáváme se ke své skutečné síle, moudrosti a soucitu.

Přestane-li nás zranění omezovat, otevřeme se a „zrodíme“ se znovu a staneme se moudrými autory svého života, kteří svým vlastním příkladem inspirují druhé.

28.12. se Venuše v Kozorohu, kde pobude od 10. 12. 2022 do 3. 1. 2023, harmonicky spojí s Neptunem v Rybách. Venuše v Kozorohu je samostatná, zodpovědná a natolik vyspělá, že si uvědomuje, že problémy si způsobujeme svojí dětinskostí, nedodržováním pravidel a řádu, proto trpělivě plní své povinnosti. Jejich přemíra ji může zahltit. Vše má své hranice. Nemusíme vše zvládnout sami. To, že něco není, vadí jen zodpovědným a spolehlivým a nikomu jinému. Řekněme si o pomoc a důvěřujme, že to druzí zvládnou, i když to nebude podle našich představ. Oni se to jinak nenaučí. A to, co nebude, být nemusí anebo se to vyřeší bez našeho přičinění. Nespoléhejme jen na sebe, ale důvěřujme Vesmíru, že se o všechny postará.

Tvořme si svůj bezpečný prostor, ve kterém si dáme takovou péči, abychom byli vyživení, naplnění a spokojení. Když máme dostatek energie pro sebe, teprve pak ji můžeme dávat dál.

29.12. se Venuše v blízkosti Pluta v Kozorohu spojí s Merkurem, který se ve stejný den otočí a do 18.1. se bude vracet znamením Kozoroha. Dokud nemáme čas zastavit se a uvědomit si, co a proč děláme, kam jdeme a co je naším cílem, jedeme stále ve stejných kolejích, naučených stereotypech a zaběhnutých systémech. Když jednáme automaticky, stáváme se soumary, kteří jsou zatěžkáni zbytečnostmi jen proto, že to někdo na ně naložil a přikázal jim jít. A ten, kdo přikazuje, na soumarech vydělává. Spousta práce se nakonec vůbec dělat nemusí. Často děláme něco jen pro to, že nedokážeme být v klidu, chceme být užiteční a čekáme na ocenění a uznání za svůj výkon. Zastavme se a popřemýšlejme s retrográdním Merkurem o tom, co bychom mohli odložit, přestat dělat anebo dělat jinak. Buďme zodpovědní sami za sebe a zredukujme své povinnosti, aby se do našeho života vrátila radost. Přistupme zodpovědně k tomu, co děláme.

Děláme-li to s radostí a užíváme si to, na výsledku je to vidět. Bohatství nepramení z množství práce, ale z radostné práce.

K přesnému spojení Venuše s Plutem dojde 1.1. 2023 v 6:24. Pokud to přeženeme se Silvestrovskou nocí a pod vlivem alkoholu si popleteme postele, či přímo partnery anebo řekneme to, co bychom za normálních okolností neřekli, může dojít k radikálnímu obratu v našich vztazích. Mohou se objevit silné emoce jako žárlivost, závist, nenávist a hněv, které jsme dlouho skrývali a povedou k rozpadu vztahu anebo zažijeme kouzlo lásky, která se s důvěrou upevní a intimitou prohloubí. Záleží na naší poctivosti a upřímnosti, se kterou tvoříme vztah.

Černá Luna v Raku, která vytváří dlouhodobý aspekt s Plutem v Kozorohu, vytvoří 2.1. 2023 opozici s Venuší v Kozorohu. Na světlo se dostávají mysteria života, tajemství tabuizovaných témat jako smrti, zrození, sexu a peněz, na kterých je společnost založena a jimi ovládána. Každý musíme přijmout svého ďábla i anděla, vinu i nevinnost, aby došlo k narovnání, rozpuštění karmy a posunu vědomí směrem k jednotě. Láska je stejně andělská jako ďábelská a obě polarity se v jednom vztahu projevují. Láska a sex k sobě patří, ale zatímco lásku si nekoupíme, sex ano. Marilyn Monroe byla sexuálním symbolem, který jí vydělával peníze, byla obdivována, užívala si pozornost médií i mužů, kteří se blízko ní rádi blýskali. Její vztahy však byly pouze obchodní. Šlo v nich o její tělo, ale její duše nikoho nezajímala, proto v osobním životě spokojená nebyla, jak prohlásila: „Jsem jen malou dívkou ve velkém světě, která se snaží najít někoho, koho by milovala.“ Když se milujeme s láskou, dochází ke splynutí dvou duší, které se hluboce propojují a naplňují.

Když láska chybí, je to obchod se zábavou, při kterém se těla uvolňují, ale duše zůstává prázdná. Každý si musíme zamést před svým vlastním prahem, přijmout obě polarity a navrátit se do rovnováhy, abychom nebyli hračkou v rukou druhých ani si nezahrávali s city druhých.

8.1. 2023 vstoupí Černá Luna na devět měsíců do znamení Lva a změní téma našich karmických zátěží, pro které jsme byli vyděleni z jednoty, abychom si prožili, co potřebujeme zažít, narovnali své dluhy a navrátili se zpět do jednoty. Ukáže se, kde je naše osobnost v nerovnováze, vychýlená z osy, zda se podceňujeme, nevěříme si a máme nízké sebevědomí anebo se přeceňujeme, naše ego je nabubřelé, jsme nejlepší na celém světě, všechno víme a známe a ostatní jsou hloupí. Ukáže se, jaký vztah jsme měli s tatínkem, zda nás podporoval, ukazoval nám světlo, nechal nás přirozeně zářit anebo nás shazoval, ponižoval a ukazoval na naši temnotu a slabá místa či v našem životě úplně chyběl. Známe-li svoje silné stránky a přijímáme své slabiny, jsme v rovnováze, vidíme svoji jedinečnost a jsme sami sebou. Jsme-li přirozenou autoritou, naše světlo jasně září, známe své hranice a místo ve společnosti.

9.1. se Venuše ve Vodnáři harmonicky spojí s retrográdním Marsem v Blížencích, který se 12.1. otočí do přímého směru a promění náš úhel pohledu. Pokud jsme si při retrográdním pohybu (od 30.10.) vyjasnili, co je pro nás důležité, které informace a blízcí lidé jsou pro naši budoucnost rozhodující, víme, kterým směrem se vydat. Svůj život si tvoříme sami svými rozhodnutími na základě informací, které máme, svých myšlenkových pochodů, stupně vědomí a poznání. Jsme-li závislí na druzích, vzájemně se omezujeme, přizpůsobujeme se a děláme kompromisy, které ve výsledku nevedou ke spokojenosti.

Necháme-li prostor jeden druhému, vztah se promění. Když se naše cesty rozdělují a spojují, nezávislost přináší svobodu a důležité vlastní poznatky, kterými jeden druhého obohacuje a tím do vztahu vnášíme radost. Když vzájemně spolupracujeme a snažíme se pochopit jeden druhého a domluvit se, vždy se nějaké řešení najde. Pochopení a nadhled dává vztahům nový rozměr.

13.1. Slunce v Kozorohu vytvoří harmonický aspekt s Neptunem v Rybách. Naše rozhodnost určuje naše kroky. Víme-li, co je naším cílem, jímž může být i nalezení příčiny naší nespokojenosti, podnikáme odpovídající kroky a překračujeme omezení a své limity. Vše, co děláme, nás obohacuje a čemu se naučíme, ovládáme a zvládáme, můžeme předávat dále, čímž přispíváme k budování kolektivní spokojenosti, klidu a míru. Důvěřujme a uvolněme se. Naše kroky jsou vedeni a vždy správnou cestu najdeme.

18.1. se Slunce spojí s Plutem v Kozorohu. Každý se skrýváme pod maskou a hrajeme hry, ve kterých máme společenskou roli. Jsme naučeni, co můžeme a co nesmíme, čímž jednáme proti své přirozenosti. Nepřijímáme své přirození anebo jej využíváme k manipulaci, abychom měli prospěch, ovládali druhé a dokázali si svoji moc. Jsme-li přirození, jsme uvolnění a cítíme pravdu. Pokud důvěřujeme svým pocitům a máme v nich jasno, věříme sami sobě a víme, že to, co cítíme, je pravda a nenecháme se klamat.

Odhalení pravdy, nás vede k obratu, odhození masky, očistění starých přesvědčení a návratu ke své přirozenosti. Nebojíme-li si přiznat pravdu, vracíme se ke své nevinnosti a stáváme se průkopníky, kteří přispívají k proměně rigidních společenských systémů a struktur.

Dokončeme rok 2022, rok Jupitera, s duchovním poznáním, že vše slouží k našemu dobru, i když to dobré není. Neztrácejme naději, když se nám něco nevede. Neúspěch je součástí úspěchu. Zkusme promyslet své kroky a vejděme do roku 2023, roku Marse, s chutí se projevit a aktivně se podílet na vytváření laskavé společnosti, aby nastal klid zbraní.

Přeji všem klidné vánoční svátky a pohodový start do nového roku. A na závěr si můžeme zazpívat s Markem Ztraceným, abychom neztráceli naději, vánoční píseň Snad se něco stane: „Bože jak to letí, rok zase utek a hlavní téma je opět dobrej skutek. Tak zavři oči a přej si, co chceš, snad se něco stane, než je zas otevřeš. A třeba se svět změní aspoň na jednu noc. Dnes se sny plní, uooo. Snad se něco stane……“Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 189
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 227
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 321
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 415
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 200
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 690
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 725
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 816
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 702
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 616
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2453
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 599
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2043332
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515745
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457385
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293426
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282987
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273092
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259991
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252187
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250581
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243155
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241264
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215396
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206897
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188727
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186645
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184399
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176821
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166913
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163474
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161222
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142982
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128303
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124725
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122687
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...