Hanna Lapacho - Slunce v Rybách – Odpuštění je klíčem ke šťastné budoucnosti

18.02. 2023 ve 23:35 vstoupí Slunce do posledního znamení Ryb, které je časem dokončení, ukončení jednoho ročního cyklu a příprav na nový start. Šetřeme svojí energií, abychom se nerozpustili jako sůl v moři a odpouštějme, abychom se vydali na nový roční cyklus bez zátěže minulosti. Udělejme si malou revizi, zavzpomínejme, co jsme prožili, pochvalme se za vše, co se nám podařilo a odpusťme si to, co se nám nevydařilo anebo nevyšlo. Sami jsme svými největšími kritiky a soudíme se častěji a dřív, než nás odsuzují druzí. Mějme pro sebe pochopení a soucit se sebou, abychom se mohli koupat v bezpodmínečné lásce. Jsme-li v harmonii sami se sebou, jsme požehnaní.

22.2. vytvoří Merkur ve Vodnáři harmonický aspekt s Marsem v Blížencích, kdy nadhled a pochopení tříbí naše rozhodnutí a naše kroky. Vždy máme na výběr. Můžeme odpočívat anebo konat. Můžeme, ale nemusíme. Je to na nás. Pozitivní myšlení nás vede vzhůru. Jsme-li probuzení, jsme vzhůru, vidíme svýma očima a máme jasno.

26.2. vytvoří Slunce harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Býku, kdy odpuštění vede k rozpuštění vnitřních bloků, které nám brání vynést na povrch naše vnitřní bohatství. Dopřejme si čas pro sebe a uvědomujme si, co nás baví, kde bychom se rádi realizovali a co pro to můžeme udělat, abychom ukázali své kvality a nadání a náš život se proměnil v radost.

Ve znamení Ryb je v povýšení Venuše, která je pozemským projevem božské, bezpodmínečné lásky Neptuna. Všichni hledáme lásku, kterou jsme a kterou najdeme uvnitř sebe. Skrze nás je projevována a šířena do pozemské roviny. Na svět jsme přišli, abychom ji mohli prožít v těle. Tvořením lásky předáváme božskou lásku, kterou jsme obdařeni, jíž obohacujeme svět a to je naším posláním.

24.2. Venuše v Beranu vytvoří harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu. Když jsme v harmonii, naše srdce je klidné, jsme uvolnění, vyzařujeme lásku a vytváříme vyvážené vztahy. Všichni jsme propojení, jsme jedno a to, co děláme někomu, se nám vrátí, i když často od někoho jiného. Vše začíná a končí u nás. Máme-li zavřené srdce, naše láska je egoistická, sobecká a sebestředná. Když si nevěříme, lásku si vynucujeme silou, bojujeme o ni, oplácíme, vracíme a zraňujeme. Kdo má otevřené srdce, cítí božskou lásku, která je naplňující, proto vše nechává plynout. Důvěřuje, že vše k něčemu slouží, boje se neúčastní a raději ustoupí. Proto Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.” Buďme ve svém srdci, objevme lásku uvnitř sebe a vysílejme ji do světa těm, kdo ji nepoznali.

2.3. se Venuše spojí s Jupiterem v Beranu a 3. 3. s Chironem v Beranu. Rozšiřující Jupiter nás otvírá a moudrý Chiron léčí naše zranění. Chceme-li poznat lásku, musíme se za ní vydat. Nenajdeme ji však ve vnějším světě, ale uvnitř nás, proto musíme své smysly otočit dovnitř a vnímat, co se uvnitř nás děje. Druzí mohou zažehnout plamen lásky v našem srdci, ale pouze zrcadlí lásku, kterou máme v sobě. Vydáme-li se do svého nitra, narazíme na odpor, hněv, strach a různé démony, se kterými se budeme muset potkat a smířit. Láska není jen léčivá, láska i bolí, ale srdce má schopnost transformovat bolest v lásku. Kdo dokáže otevřít své srdce a začne cítit radost, uzdraví se. Naplňujme své srdce radostí. Dovolme si to a jděme za tím, co nás baví. Jakmile se naše srdce začne léčit, přestaneme se cítit osaměle, pocítíme lásku a promění se svět kolem nás.

6.3. se Slunce harmonicky spojí s Uranem v Býku. Změny ve hmotě s námi otřásají a čím více se jim bráníme, tím více se dostáváme do víru a zmatku. Když přestaneme klást odpor a pustíme je do svého života, budeme unášeni a doplujeme tam, kde máme být a kam se máme posunout. Uvolněme se a přehodnoťme svůj hodnotový systém. Co je opravdu důležité? Za čím se ženeme? Uvědomme si, co vše máme a poděkujme, že nám bylo dáno.

7.3. přestoupí náš přísný učitel Saturn do znamení Ryb, kde nás do května 2025 bude učit, že Vesmír nás miluje a dostáváme vše, co potřebujeme, ale lpěním, strachy, nedůvěrou a netrpělivostí si způsobujeme utrpení. Není potřeba trpět ani se obětovat. Pravá láska nemá nic společného se sebeobětováním. Máme-li se rádi, propouštíme ze svého života to, co nás vysiluje a ničí, abychom vystoupili ze začarovaného kruhu. Sami si nastavujeme hranice a rozhodujeme, co si necháme líbit, koho a kam necháme vstoupit a kdy je potřeba se ozvat. Oddáme-li se životu, budeme unášeni proudem tam, kde máme být a vše, co potřebujeme, k nám přijde. Když něco odchází, vždy něco nového přichází. Odejde jen to, co nám nepatří a to, co je skutečně naše, o to nemůžeme přijít. Zkušenosti každého z nás se propisují do kolektivního vědomí. Jedeme v tom společně. Jeden druhému jsme zrcadlem a vzájemně se učíme růst. Důvěřujme Vesmíru, že se o všechny stará.

12.3. se Jupiter spojí s Chironem v Beranu, kdy se projeví naše zranění z dětství, která nás stahují do minulosti, brání nám v otevření se životu, proto nežijeme, ale přežíváme. Zranění slouží k duchovnímu růstu, posunu na vyšší úroveň, při kterém se učíme odpouštět. Odpuštění vede ke sjednocení. Když pustíme minulost a s odvahou se vydáme za tím, co jsme jako děti nedělali, nemohli, ale baví nás a přináší nám radost, můžeme svá zranění „přerůst“. Pochopíme-li jejich příčinu, uzdravíme se a dospějeme k moudrosti, pokoře a soucitu.

16.3. se Slunce spojí s Neptunem v Rybách, který je vládcem znamení Ryb a od dubna 2011 do března 2025 v Rybách dokončuje svůj 165letý cyklus. Učí nás, že vše jede podle božského plánu, jehož jsme součástí. Promlouvá k nám skrze symboly a intuici, které často nevěnujeme pozornost, protože logická mysl ji přehluší. Když si nevěříme, mysl nám rozmluví, co uvnitř víme. Neptun nás všechny miluje, žehná nám a posílá vše, co potřebujeme. Chceme-li se s ním spojit, musíme stáhnout své smysly dovnitř a vnímat svůj vnitřní svět, své srdce, kde je božská jiskra. Čím více jsme ve svém srdci, tím více jsme napojeni na Neptuna, rozumíme Bohu či Vesmíru a tím více důvěřujeme sami sobě. Uvnitř nás je božské království, kde můžeme uzdravit a rozpustit vše, co sami dovolíme. Modlitbami a vděčností může být zažehnut plamen v nás. Uvolněme se a nechme si požehnat. Božská láska je bezpodmínečná. Nesoudí, nedělá rozdíly a je dostupná pro všechny.

17.3. se Slunce spojí s Merkurem v Rybách, který je v Rybách v pádu i ve vyhnanství, protože život je iracionální, nedá se vymyslet, kontrolovat ani ovládat, nemůžeme nad ním vyzrát ani ho přechytračit. Život musíme žít a prožívat. Neexistuje universální návod na život. Každý máme jiné zadání, jiný nativní horoskop, a jiné podmínky. Pochopení našich prožitků a reakcí našeho těla nás vede k pochopení života.

Proto Buddha řekl: „Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.“

Mysl ovlivňuje chemii našeho těla a cesta ke zdravému tělu vede přes zdravou mysl. Naučme se ovládat svoji mysl. Když se dokážeme koncentrovat na jednu myšlenku, začínáme meditovat. Meditace promění náš život. Přestaneme přemýšlet o minulosti a budoucnosti a dokážeme se soustředit na tady a teď.

Odpouštějme sobě a smiřme se s tím, co bylo. Neřešme druhé, protože do nich nevidíme, ale díky nim poznáváme sebe a učíme se milovat sami sebe bezpodmínečně. Vnější svět je jen iluzí, naším klamným očekáváním. Opravdový život je uvnitř nás, vychází z břicha, kde máme „druhý mozek“ a náš život je o nás. My jsme tvůrci. Začněme důvěřovat sobě, své intuici a Vesmíru.

A na závěr citát slovenské spisovatelky Táni Keleové-Vasilkové: „Když někomu odpouštíte, neomlouváte tím jeho chování. Vaším odpuštěním pouze zabráníte, aby jeho chování zničilo vaše srdce.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

květen 03, 2024 305
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 124
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 592
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 641
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 706
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 627
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 549
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2322
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 555
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 599
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 2142
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 901
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2036601
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515660
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457217
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293227
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282824
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273002
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259809
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 251862
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250305
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243048
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241081
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215327
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206834
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188516
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186579
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184362
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176761
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166850
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163429
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161184
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142878
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128261
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124642
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122631
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...