Helen Stanku: Symboly lásky a milostná magie aneb pozor Amor!

Láska je mocná čarodějka… Zpívají se o ní písně, píší se vzletné básně, má své patrony. Její symboly vídáte vryté do dřeva a kamenů. Ochutnáváte srdce z perníku. Symboly lásky nesou i tarotové karty, zvířata, květiny, či drahokamy. A jaké že to symboly jsou? Nejznámější je určitě červené srdce, které je považováno za sídlo duše a citů člověka. Pokud je zasaženo Amorovým, nebo chcete-li Kupidovým šípem, nemáte šanci se vášnivé zamilovanosti bránit. Symboly lásky jsou všude kolem, stačí se jen pořádně dívat.

Barvou srdce a lásky je červená

Tato barva se pojí s vášní, životem a plodností. Symbolizuje hlubokou a vášnivou lásku dvou srdcí a proto má barvu krve – červenou. Dalším symbolem lásky byly od nepaměti rubíny. Jejich nošení mělo dle tradic zachovat věrnost. Ve starém Egyptě navíc lidé věřili tomu, že rubíny nosí nejenom lásku, ale i bohatství. Hodně mytických příběhů se pojí s bohyněmi, zvláště pak s těmi, které vyzařovaly krásu a byly zosobněním lásky a vášně. Řecká Afrodité, nebo její římská obdoba Venuše byly patronkami lásky. Rubíny přinášely štěstí i ve starověkém Egyptě, či Indii. Zbožňovala je Kleopatra i Bohyně Kálí.

Proč k lásce patří diamant?

Čistota diamantu symbolizuje čistotu úmyslů, jeho tvrdost pak trvalost citů. Diamant je také spojován se sluncem, neboť očišťuje duši svého nositele pohlcováním negativních emocí a energií. Diamanty jsou pro své vlastnosti často vsazovány do zásnubních prstenů, ale i všívány do bílých svatebních šatů. A když už jsme u svatebních šatů, ve starém Římě bývaly šaty nevěsty často oblečené červené s přechodem do oranžova.
Červená růže byla zasvěcena Venuši.

Planoucí lásku symbolizuje také červená růže, zasvěcená bohyni Venuši. Nádhera růže symbolizuje dokonalost smyslů a čistou romantickou vášeň. V alchymii se váže k moudrosti, mládí a kráse. V milostné poezii prý zastupuje pohlavní orgány. Ale i jiné květy bývají spojovány s ženstvím. Nejčastěji takové, které sladce a podmanivě voní, tak jak člověka podmaňuje přítomnost, dotek i vůně milované osoby. Většinou jde o fialky, lilie, lotos, či jasmín.

Oheň a krev

Zamilovanost a vášeň se často opisuje pomocí metafor svázaných s krví, či ohněm: Vzplála mu krev v žilách, vzňal se jako plamínek, vzplanul láskou, vášní… Oheň a žár se často pojí s láskou, bývá však i vše stravující, až ničící. Poukazuje to na několik tváří tohoto citu. Rychlé vzplanutí a vášnivý cit mohou přinést štěstí, také však mohou být zdrojem trápení.

Upleťte si lásku

Láska spojuje lidi mocným poutem, proto jsou jejími symboly i věnce, girlandy. Staří Řekové znali i uzel věčné lásky, který byl symbolem Herkulovy zázračné plodnosti. Svatební uzel byl zase na pásu nevěsty a rozvázat jej mohl jenom novomanžel. Uzly, věnce, či girlandy tedy symbolizují propojenost a společné sdílení osudu. Trvalost citů též vyjadřují obroučky. Prsteny jsou kruhy bez počátku a konce – znamenají věčnost. Manželé je většinou nosí na čtvrtém prstu levé ruky, z nějž má vést céva do srdce. Tím se poukazuje na spojený osud páru.

Proč jsou na svatebních oznámeních hrdličky?

Na svatebních oznámeních jsou často vyobrazeny hrdličky, které jsou předobrazem Venuše. Hrdličky spolu prožívají celý život a jsou symbol věrnosti.

Polibek pod jmelím

Zvyk líbat se pod jmelím pochází z keltských tradic. Jmelí mělo symbolizovat stálost. Je věčně zelené a stále plné života. Jmelí není ani keř, ani strom a proto také představuje svobodnou vůli.

Pomalované ruce

Ruce zdobené henou indických nevěst na sváteční den Mehndy jsou zdobené vzory symbolizujícími sílu manželské lásky. Hutný a pestrý vzor přináší štěstí a jsou do něj často vepsána jména nevěsty a ženicha.

Společný přípitek

Pohár lásky a jeho užití spadá do dávných keltských, ale i židovských tradic. První napití ženicha a nevěsty by mělo proběhnout ze společné číše na znamení spojení jejich rodů.

Svatý Valentýn

Možná vám tenhle svátek nepřirostl k srdci, ale třeba vás bude zajímat pár historických faktů.
První valentýnku, neboli valentýnské přání poslal vévoda Charles d´Orléans své ženě do Francie roku 1415 ze svého zajetí v londýnském Toweru po bitvě u Agincourtu a první zmínku o spojení data 14. února a zamilovaných se dá najít v Chaucerově Ptačím parlamentu z r.1382

Magie, rituály a kouzla lásky

Patronkou lásky u Slovanů byla bohyně Lada, symbol všeobjímající lásky, také dárkyně života, ochránkyní dětí a žen. Od Lady odvozujeme slova ladný, či soulad. Jejím synem byl bůh lásky Kupalo. Svátky Lady se slavily od 25. května do 25. června. Během těchto obřadů se tančily tance svargy, které údajně obnovovaly rovnováhu. Bohyni Ladě se také přinášely oběti. A když se kouzlilo, volala se Lada i při magii lásky. Měla přivolat nové partnery, či milence a naplnit nový pár láskou. Lidé jí za to obětovali vejce, kaši, zrní, chléb, med, mléko, či olej, nebo různé misky, nebo pohárky.

Milostná kouzla

Jenom málo věcí může potěšit lidi víc, nežli šťastná láska. Když to však nešlo jinak, často se lidé uchylovali k milostné magii. To v sobě nesla jisté riziko, že se vlastně manipuluje s city druhé osoby. Ale o to víc se čarovalo. Pokud vás někdo nemiluje a nechce s vámi být ve vztahu, měli byste mu dovolit odejít. Tím spíš, když je již citově zaangažován jinde. Někdy se to pojí s nedostatkem vzájemných citů, nebo se žárlivostí, či strachem z toho, že se vám milovaný člověk vytratí ze života. O lásce se často hovoří v tom smyslu, že přináší muka – byť sladká. Pro východní Slovany je velmi časté rčení „trpět pro lásku“. V kouzlech milostné magie dívky tedy často žádaly, aby pro ně jejich vyvolený trpěl.

Pokud však máte jistotu v tom, že vaše city jsou oboustranně silné, nevychladly a důvodem nedorozumění je odlišnost názorů, nebo vašich povah, vy jste ve vztahu ochotni nabídnou kompromis, může mít kouzlení smysl.

Myslíte si, že magií změníte charakter a jednání objektu své touhy a věříte, že se celý změní? Potom vaše úmysly nejsou čisté, štěstí nepřináší a do bílé magie nepatří. Pokud chcete získat bývalého partnera zpět s tím, že se změní, je lepší se zaměřit na přivábení skutečné lásky a lepšího partnera. Jestli věříte, že vaše vzájemná láska je stále silná a je ještě naděje na záchranu vztahu, potom tedy můžete hledat pomoc v magii. A jak na to

Pokud má poškození vašeho vztahu na svědomí úlet a váš drahoušek se vám už neozývá, může pomoci kouzlo s lahví. Na lístek napište jméno vašeho partnera, stočte do ruličky a vložte do láhve s vodou. Hrdlo láhve uzavřete bílou svíčkou. Při zapalování svíce myslete na to, že tak, jako je bílá svíce, tak zbělá a vyčistí se i váš vztah. Svíci nechte dohořet na bezpečném místě. To, co zbude, zakopejte pod strom. Kouzlo můžete opakovat.

Nebo je tu jiné kouzlo. To si žádá, abyste pod své lůžko postavili sklenici s vodou a pod ní daly obrázek svého miláčka. Jak bude ze sklenice voda ubývat, tak jí doplňujte. Dělejte to tak dlouho, dokud se vám partner nevrátí.

Pokud máte zlomené srdce, může vám pomoci, když zapálíte růžovou a modrou svíci a vyslovíte zaklínadlo:

“Pouto citů odešlo a neslouží již více
mé srdce se látá a sílí jako lvice.
Teď odcházejí bolest a slzy,
mé srdce je svobodné a pravá láska přichází brzy. ”

Jak si přivolat lásku?

Vezměte tři provázky různých, vám milých barev. Může to být červená, zelená, či růžová, prostě jakou máte ráda. Spleťte z nich copánek. Na konci udělejte sedm uzlů. Myslete při tom na to, že potřebujete ve svém životě lásku. Poté s sebou tento pletenec noste jako talisman, dokud vás nepotká láska. Talisman nerozvazujte. Buď jej spalte, nebo pusťte po vodě.

Znáte ve svém okolí nějaký vám blízký strom, který má přirozenou dutinu, či otvor? Vezměte dva listy stromu a namalujte na ně sebe a podobu člověka, kterého si chcete přitáhnout do života. Listy k sobě sešijte zelenou nití. Poté je dejte do otvoru a poproste strom o přivolání lásky. Pod strom zakopejte patnáct jednokorunových mincí.

K rostlinám v milostných kouzlech bude vždy patřit čekanka. Někdy se jí říká koření sv. Petra. Podle tradic se vykopávala o svatém Petru ze země při pomoci zaříkání. Nesměla se však brát holou rukou, ale jenom do bílého šátku, aby neztratila svoji moc. Vlastník takto získané rostlinky mohl vzbudit lásku v osobě, které se touto rostlinou byť lehounce dotknul.

Když naleznete čtyřlístek a dáte si jej do boty, než vyjdete ven, je velmi pravděpodobné, že potkáte novou lásku. Pokud dva lidé snědí rozpůlený čtyřlístek, ihned k sobě vzplanou citem. Našli jste dvojlistý jetel? Vaše láska je někde nablízku. Omotáte li trojlístek modrou bavlnkou, pomůže vám překonat zklamání v lásce.

Kořen rulíku nošený sebou dívkám zajišťoval, že se zdály všem mládencům v okolí hezčí, než ostatní děvčata. O tancovačkách tak nevyšla z kola. Mělo to však podmínku. Kořen měla dívka vykopat o půlnoci, společně se svoji matkou. Do jamky po kořenu se do země vložil kousek chleba, špetka soli a trocha kořalky. Když by se cestou zpět někdo na něco dívky ptal, musela odpovědět pravdivě, aby kořen neztratil svoji kouzelnou moc. Aby se předešlo neštěstí, také se cestou nesmělo křičet a dojít k hádce.

Jak rychle pomocí kouzla zjistíte, že se líbíte i vy objektu svého zájmu?

Kopretina je známé orákulum lásky. Dívky při otrhávání lístků odříkávaly: ” Má mě rád, vřele a zjevně, tajně a věrně, láskou se souží, po mně jen touží, láska již chabne, jiná jím vládne, nemá mě rád?” Platilo poslední slovo a poslední lístek.

Kromě trhání lístků kopretin se osvědčilo ještě další zajímavé kouzlo, staré jako sirky samy. Je však třeba opatrnosti při manipulaci s ohněm. Vezměte talířek a na něj položte čtyři sirky do tvaru kříže, hlavičkami k sobě. Střed zapálíme pátou sirkou – lehce podeberte a držte rovně. Nechte sirky dohořet. Na levé straně je osoba, na kterou si myslíte a na pravé straně vy, coby tazatel. Uprostřed může být někdo jiný, třeba sokyně. Podle toho kam se sirky naklání a jak jsou zkroucené, se vine pohled vašeho objevu. Druhá varianta tohoto kouzla se může použít, pokud chcete zjistit, který z vašich nápadníků je ten pravý. Vaše sirka je v tomto případě uprostřed a jeden nápadník je zleva a druhý zprava. Stav ohoření vám napoví.


Pokud máte obavy, že by vám mohl někdo vaši lásku závidět a hatit, vezměte v první sudý den sudého měsíce, nebo v první den měsíce lichého jasně žlutou stuhu. Do vázy dejte tři bílé květy, jako symbol čistoty vašich úmyslů. Uprostřed žluté stuhy navažte tři uzly. Poté stuhu spalte v plameni bílé svíce a popel rozházejte do čtyř světových stran.

Bojíte se, že k vám nebude upřímný? Vezměte purpurovou stuhu, navažte na ní dvanáct uzlů a noste jí na levém zápěstí. Podmínkou je, že stuhu si takto připravíte o půlnoci. Jako úlitbu bohům vložíte purpurovou růži do vázy s vodou a necháte vyhořet oranžovou svíci.

Chcete, aby na vás stále myslel? Potom si na sebe, kdykoliv se vidíte, kápněte pár kapek olejíčku z fialek.

Máte pocit, že se na vás energeticky útočí sok/sokyně?

Vezměte nať pelyňku, asi 100 g a svařte litr odvaru. Poté vrbovou kůru, 50 g na litr odvaru bude stačit. Napusťte vanu vodou, do níž pak vlijte nejdřív pelyňkový a přesně za čtyři minuty na to vrbový odvar. Vykoupejte se. Koupel opakujte po tři večery.


Chcete ze vztahu ven a partner vás nechce nechat jít?

Trochu jste si pohráli s magií a přičarovali jste si do svého života partnera a nyní víte, že to byla chyba, že se k sobě vůbec nehodíte? Nevíte jak z toho ven, když partner je na vás stále více fixován a nejraději by se od vás nehnul ani na metr? Toužíte být opět volní?

Odčarování

Tady pomůže jedna kouzelná bylinka, říká se jí vratič. Má silné očistné účinky a dokáže zvrátit milostné kouzlo. Usušený vratič dejte do vykuřovací misky a v dobře větraném prostranství očaďte něco, co zastupuje vašeho partnera. Třeba fotku, nebo pramínek vlasů. Druhá varianta je, že mu připravíte lázeň, do které přimícháte odvar z vratiče. Máte pocit, že někdo očaroval vás? Totéž aplikujte na sebe. Chcete na někoho zapomenout? Lžičku květů vratiče zalijte ve sklenici vodou a nechte přes noc odstát. Při východu slunce si tou vodou opláchněte obličej, krk, prsa a okolí srdce. Zbytek nálevu přeceďte a totéž zopakujte při západu slunce. Budete udiveni, jakou moc mohou bylinky mít. Stejně vám pomůže i bodlák. Pamatujte si však, že po takové koupeli se neotíráte ručníkem, ale necháte se jen oschnout.

Jiný způsob, jak se osvobodit spočívá v tom, že na dvě hnědé svíce napíšete vaše jména a svážete je červenou nití. Zapálíte svíce. Až oheň bude hořet u jmen, vezměte nůžky a pronese zaklínadlo: „Přetínám energetické vazby mezi mnou a doplníte jméno. Ruším kouzlo. Jsi volná/ý. Jdi svou cestou.“ Posléze nůžkami přestřihnete nit, zhasnete svíce a každou z nich hodíte do jiného koše. Nit je třeba hodit na křižovatce dvou cest nebo na konci cesty za sebe přes levé rameno.

Hodně štěstí v lásce!


Autorka článku: Helen Stanku http://www.dobrakartarka.cz/

Helen StankuPocházím ze starobylého rodu, ve kterém nebyla nouze o kartářky, mágy a vědmy. Z rodiny kde se dědí řemeslo, ale především otevřená 7. a 6. čakra. S kartami je dobré se spřátelit. Karty potom oplácejí s láskou a ukazují okolnosti, které se později stanou. „Karty reagují na mne, na moje podvědomí a na energii člověka, jemuž vykládám. Tyto energie jsou proměnlivé, jako všechno kolem nás. Žádný výklad není zbytečný.


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2361
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1462
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3139
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2420
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1500
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1295
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1854
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2708
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1352
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1434
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2071
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5845
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1795355
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512772
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444150
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352723
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285460
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274634
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269443
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251824
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239432
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238418
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 235171
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234147
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212527
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202543
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184716
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182564
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181562
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174341
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164161
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161659
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159459
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140842
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126580
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122970
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...