Andělské sféry

Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou silou, aby pomáhaly lidem. V andělské říši existuje mnoho typů a druhů andělských bytostí (podobně jako existuje několik lidských ras), mezi nimiž jsou jednak malí andělíčci, starající se o drobné každodenní záležitosti, tak i elementární bytosti živlů, udržující všechno stvořené v rovnováze, a také obrovští andělé, kteří mají za úkol spravovat horstva, lesy, hvězdy a planety a také se starat o velké vesmírné projekty.

Rozdělení andělských sfér a bytostí v těchto sférách:

První sféra – andělé jsou v samostatném středu vesmíru, šíří vlastní božství a jeho energii čistými myšlenkami. Vlastní nejhlubší znalosti o božství. Patří jsem řády serafínů, cherubíni a trůnové.

Druhá sféra – tito andělé se zabývají řízením planet, sdělováním dílčích úkolů andělům na nižších úrovních, vznášejí se v proudu energie moci, zabývají se kosmem a jeho propojeností. Patří sem panstva, mocnosti a ctnosti.

Třetí sféra – andělé této sféry bývají složitým způsobem zapleteni do lidských záležitostí a jsou často považováni za anděly Země. Patří sem knížectva, archandělé a andělé.

anděl-članek

První sféra

SERAFÍNI – udržují energii božství stálou a netknutou, jsou to andělé čisté lásky, světla a ohně. Zajišťují, aby se k božství nedostala žádná negativní energie, udržují jeho stálou energii v čistotě a tuto posílají k nám. Slovo Serafín znamená spalující žár. Pracují se spalující božskou láskou a soucítěním. Serafíny nelze vidět bez dlouhodobé přípravy a zvýšení svých vlastních vibrací na nejvyšší možnou úroveň. Jejich zář je tak jasná, že by nepřipravený člověk mohl hrůzou zemřít. Jejich obličej je jako blesk a jejich oděv září jako arktický sníh. Lze se k nim dostat jen na pozvání, pomáhají tam, kde se pracuje na globální proměně lidského vědomí, tam kde se pracuje s energií pro dobro lidstva nebo planety. Naslouchají skupinovým meditacím. Bývají znázorňováni se šesti křídly. Vládnou zemským živlům. Jejich vládcem bývá zván MICHAEL, patří k nim též METATRON, JEHOEL, SERAFIEL, URIEL, SAMUEL a další. Při uctění serafínů zapalujeme bílou svíci pro božství a purpurovou pro serafíny.

CHERUBÍNI – také zvaní strážci světla a hvězd, zprostředkovávají božskou energii. Mají nádherný vzhled. Jejich jméno znamená – ten, který se přimlouvá. Jsou to bytosti poznání a nekonečné lásky. Je možné je vidět jako napůl lidi, napůl zvířata, většinou mívají obličej lva, tělo býka nebo koně (kentaur). Působí jako osobní strážci a všude tam, kde je třeba duchovní božské ochrany, moudrosti a vědění. Ochraňují také náboženské svatostánky, jakéhokoli vzhledu. Často jsou znázorňováni jako posvátná zvířata, mají čtyři tváře a čtvero křídel, mnozí z egyptských bohů by se dali považovat za cherubíny. Patří k nim OFANIEL, CHERUBIEL, ale i RAFAEL, GABRIEL, URIEL. Svíčky při meditaci zapalujeme barvy bílé a modré.

TRŮNOVÉ – jsou přiděleni jednotlivým planetám, takzvaní planetární andělé. Jejich jméno znamená – ti s mnoha očima (známá Andersenova pohádka). Jsou průzkumníky a učiteli pokory. Veškerá boží moc spočívá na jejich ramenou. Prosvítí každou nespravedlnost a každé oběti pošlou léčivou energii. Šíří spravedlnost a pomáhají tam, kde je třeba uhladit vztahy ve skupinách i mezi jednotlivci. Svou energii posílají nepřímo přes anděla strážného. Patří sem ORIFIEL, ZADKIEL, RAZIEL a další. K uctění zapalujeme svíci bílou pro božství a zelenou pro Trůny.

anděl

Druhá sféra

PANSTVA – Plní roli božských vůdců, pomáhají při integraci duchovního a materiálního. Nosí emblémy moci – žezlo a jablko. Pečují o všechny záležitosti týkající se vůdcovství, představující pro nás zákon příčiny a následku. Jsou velmi přesní, dávají vůdčí schopnosti a zajišťují, aby lidé pod tímto vedením prosperovali a byli šťastni. Nepodporují vládu zkorumpovaných vůdců, politiky ani náboženské vůdce, kteří nemají v srdci úmysl, poskytnout lidem to nejlepší. Umožňují přístup k boží moudrosti, jsou skvělí prostředníci a smírčí soudci. Napomáhají při vzniku nových projektů. Patří sem HASMAL, MURIEL, CASIEL a DOMINION. Zapalujme bílou a růžovou svíci.

MOCNOSTI – Jsou andělé, kteří udržují záznamy o historii lidí. Jsou anděli smrti, znovuzrození a transformace. Organizují světová náboženství a vyzařují do nich energii tak, aby vyjadřovala pozitivní aspekty. Jsou regulátory chaosu. Také vysílají lidem varování, pokud se jim někdo chystá uškodit (pocity, tlak v Solar plexus, sny, zlomky hovoru, prostřednictví šestého smyslu a intuice). Jsou to andělé bojovníci, bojují však všeobjímající láskou, dokážou vypátrat skryté machinace. Ochraňují domov a malé děti i majetek. K tomuto řádu patří VERDECHIEL, ERTOSI, GABRIEL. Jako poděkování za jejich pomoc zapalujeme bílou a žlutou svíci.

CTNOSTI – Přivádí k Zemi obrovská kvanta duchovní energie, to je jejich hlavním úkolem. Jsou zváni anděli zázraků, mají rádi lidi, kteří touží po tom, překonat své schopnosti, takové, kteří si dokážou jít za svým cílem. Pomáhají všem, kteří se pokoušejí osvítit a vést k harmonii druhé. Jsou duchové pohybu a přírody, zpracovávají energii živlů. Napomáhají lidem při potížích, strachu, léčení nemocí těla i duše. Patří sem MICHAEL, RAFAEL, HANIEL, BARBIEL. Jako poděkování za jejich pomoc zapalujeme svíci bílou a oranžovou.

Třetí sféra

KNÍŽECTVA – Tito andělé opatrují velké skupiny lidí – kontinenty, národy, města. Také se objevují všude tam, kde se setkává více lidí (učení, zábava, rozhodování). Jsou ochránci náboženství a politiky, pomáhají nám se správně rozhodovat. Svou pomoc poskytují ve všech případech diskriminace, při vyhlazování lidí i zvířat, při nesprávném vedení. Jsou ochránci lidských práv a ekonomické reformy. Patří k nim REGUEL, ANAEL, CERVIEL, NISROK. Zapalujeme bílou a červenou svíci.

ARCHANDĚLÉ – Jsou samostatná, zvláštní kategorie andělů. Mohou se pohybovat libovolným směrem, mohou vystupovat jak v roli Serafína, tak v roli anděla strážného. Jednají rádi s lidmi, kdykoli se jim naskytne příležitost. Jsou nejznámější a také nejvíce mezi lidmi oblíbení. Jsou našimi moudrými učiteli a rádci. Sedm z nich představuje duhový most mezi nebem a zemí, po kterém stoupáme nahoru. Každý z nich je jedinečný a ukazuje nám jeden stupeň našeho vývoje, sedm stupňů, sedm schodů, sedm druhů nutného poznání stejně jako sedm hlavních čaker či sedm dní v týdnu. Archandělská sedmička je založena na evropské tradici, jejíž kořeny sahají až do Atlantidy a tyto prameny se nám otevírají. Sedmička je magické číslo, vždy znamenalo nějaké propojení s tajemnem, neznámem, rozvoj vnitřních sil a magických schopností. Každý archanděl má v sobě vlastní vyzařování, které pro nás souvisí s vibracemi určité barvy, kvalitou určitých emocí a pocitů. Tak, jak se seznamujeme s jednotlivými archanděly a začínáme vnímat jejich vyzařování, stále jasněji a srozumitelněji rozumíme jejich působení v našem životě. Čistota našeho motivu a intuice duše – podle toho nás archandělé posouvají dopředu. Svíce zapalujeme vždy v příslušné barvě archanděla.

andel

ARCHANDĚL MICHAEL – První Paprsek boží – odvaha – červená svíce

ARCHANDĚL ZADKIEL – druhý paprsek boží – moudrost – oranžová svíce

ARCHANDĚL CASSIEL – třetí paprsek boží – pravda – žlutá svíce

ARCHANDĚL RAFAEL – čtvrtý paprsek boží – soucit – zelená svíce

ARCHANDĚL ANAEL – pátý paprsek boží – láska – světle modrá svíce

ARCHANDĚL SAMAEL – šestý paprsek boží – síla – indigová svíce

ARCHANDĚL GABRIEL – sedmý paprsek boží – čistota – fialová svíce

OSOBNÍ ANDĚLÉ – Jsou bytosti přiřazené určitému člověku, známé jako andělé strážní. Spojují se se záležitostmi světa lidí a hmotné manifestace forem. Anděl strážný je nám přidělen po dobu všech inkarnací na Zemi. Je naším nejlepším společníkem a nejbližším přítelem. Brání nás a chrání, když se dostaneme do potíží a podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu. Přivolává síly dalších andělů, pokud je to třeba.

MŮŽEME SE ROZHODNOUT, ŽE BUDEME MRZUTÍ, ANEBO SE ROZHODNEME BÝT SPOKOJENÍ. V OBOU PŘÍPADECH BUDOU ANDĚLÉ PO NAŠEM BOKU. JE JEN NA NÁS, ZDA SE BUDEME Z NAŠÍ SPOLEČNÉ CESTY RADOVAT. JAKO ZRANITELNÉ DĚTI SE LEHCE PŘEDSTAVÍME, JAK U NAŠÍ POSTELE STOJÍ ANDĚLÉ. OVŠEM KDYŽ VYROSTEME, PŘEDSTAVÍME SI JE JEN STĚŽÍ. A PŘESTO TAM JSOU...

Dnes pod vlivem nastupujícího věku Vodnáře se nám otvírají nové informace a dostává se nám pomoci archandělů, abychom se lépe dokázali orientovat v chaosu dnešního světa, dokázali svůj život žít pravdivě a čestně v souladu se svým vnitřním přesvědčením a svědomím. Ti, kteří se ujistili o přítomnosti archanděla ve své blízkosti, vědí, že jim může pomoci ve všech situacích. Vědí, že je dobrým přítelem, který přijde na pomoc ve chvíli, kdy to bude třeba. Nejdůležitější je vědět, že nebeské zástupy byly Bohem určeny pro celé lidstvo, a že každý z nás má možnost spojit se s těmito dokonalými světelnými bytostmi a požádat je o pomoc v jakékoli oblasti svého života.
Nejnovější články na našem portálu

březen 29, 2023 455
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 1208
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 841
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 919
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 1676
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5209
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
únor 25, 2023 1222
„Bývá označován za nežádoucí plevel nebo také za vynikající léčivou bylinu. Můžete si vybrat. A...
únor 17, 2023 1509
Naše zraněné dětské části můžeme objevovat v mnoha souvislostech a odstínech. Třeba i v naší snaze...
únor 16, 2023 811
Tento nejdůležitější včelí produkt provází dlouhá historie a spousta zajímavostí. K vytvoření 1 kg...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1736682
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512203
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 443067
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 351911
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 284213
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 273369
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269064
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 249960
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238888
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 236475
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 232673
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 230134
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 211968
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 201575
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184310
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182233
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 179391
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 173858
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 163613
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161256
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159078
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140464
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125956
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122649
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...