Soňa Sofi: CESTA KARMICKÉHO OČIŠTĚNÍ

Poslední dobou se stále častěji setkávám s prosbami lidí o vyčištění karmy, anebo jejich zkušenostmi, že něco takového absolvovali a to buď neúspěšně, anebo toto fungovalo jen velmi krátce, to již nehovořím o tom, kolik je to stálo peněz. Všem odpovídám stejně.

Já karmu za nikoho neodpracovávám ani nečistím. Nechtějte po mě vyjádření k práci někoho, koho neznám a pochopte, že mě nepřísluší někoho soudit nebo se s někým měřit, soutěžit ani soupeřit. Jdu si vlastní cestou terapeutické práce jako nezávislý poradce.

Pokud jste navštívili nesprávné lidi, tak i to je součástí vašeho učení a poznání vaší duše. Nehledejte za ničím žádné složitosti. Nečtěte články, pokud víte, že vás ovlivňují špatným směrem nebo manipulují. Řiďte se v rozhodování svým srdcem a zdravým selským rozumem. Na konzultaci jděte, pokud víte, proč tam jdete, co očekáváte a především, pokud chcete změnit to, co ve vašem životě nefunguje nebo není v rovnováze.

Karma se musí pochopit, zpracovat, odžít a jediná cesta je ODPUŠTĚNÍ. Mohu pouze ukázat KDE JE PROBLÉM, SPECIFIKOVAT DRUH KARMICKÉHO ZATÍŽENÍ A TO ZEJMÉNA V SOUVISLOSTI S REINKARNAČNÍM DLUHEM, ZDA ZPRACOVÁVÁTE KARMU VZTAHOVOU, PARTNERSKOU, RODINNOU, PRACOVNÍ, FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ, ZDRAVOTNÍ, CITOVOU, PO OTCI, MATCE, ŽENÁCH RODU NEBO MUŽÍCH, PŘÍPADNĚ KOLIK POKOLENÍ. Stručně řečeno ukážu a nasměruji PROČ - KDE - JAK.

Sona Sofi karma výklad karet terapieTo ostatní je již na vás, jak s těmito informacemi naložíte. Každý jsme si v životě prošli různými situacemi a zkušenostmi. Pokud jste nepochopili, jak karma funguje, že jde o energii, která se každému vrací v podobě toho, co vyslal a především, že je to práce vás samotných na sobě a mnohdy celoživotní, protože naše duše mohli vytvořit vzájemné dohody duší pro svůj osobní růst a takovou cestu s životním úkolem jsme si zvolili my sami ještě před svým narozením, než se naše duše vtělila do fyzické roviny.

Karma je završením cyklu růstu naší duše, takže je to naše práce na sobě samých. Maturitu za vás taky nesloží nikdo jiný, než vy sami a pokud chcete řídit auto, tak taky chodíte do autoškoly. Jakým jste pak řidičem anebo studentem ukáže až život. Jako duše sem přicházíme poznávat a zažívat všechny aspekty života na Zemi. Když z jakéhokoli důvodu zanecháme našeho zvoleného úkolu, vytváříme si touto nedokončenou akcí karmu. Jinými slovy jsme se nenaučili to, co jsme se přišli naučit a naše duše nemohli vyrůst tím způsobem, jakým jsme zamýšleli. Tím, jak procházíme životem a vyživujeme naši duši, zkušenostmi rosteme, pokud však nedokončíme naše poznání v různých situacích, které se mohou opakovat a to nejenom v jednom, ale po mnoho následujících životů, unikáme ze své karmy a jejího zpracování do nekonečna.

Někteří z nás jsou na to upozorňováni nepřehlédnutelnými situacemi, které nás potkávají v podobě nezdaru, neúspěchu, nenaplněných partnerských vztazích, finančními nesnázemi, ztrátou majetku, rodiny, práce, vážnými nemocemi, autonehodami, úrazy, přepadením či okradením. Někomu to prostě dojde až v důsledku toho, že zemřeme.

Někteří z nás utíkají k drogám, alkoholu, citovým závislostem a neustále hledáme své štěstí někde v někom nebo něčem, žehráme na nepřízeň osudu, smůlu a někteří se v těžkých chvílích zlobí na Boha, protože nechtějí přijmout zodpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí a je pro nás jednodušší v danou těžkou chvíli hledat viníka našeho trápení, než se ponořit do sebe v náporu emocí to ovšem není možné. Jenže nic nemůže trvat věčně, ani smutek, ani radost, ani bolest.

Život je cesta pravda a láska. Kdo nechce pochopit, ten hledá výmluvy – důvody, kdo chce, ten hledá způsoby. Jde však pouze o únikové cesty, které však mnohdy vedou do slepé uličky.

Mnoho z nás sem přišlo dokončit a završit karmu z minulých životů, kdy si duše navzájem vytvořili dohody s dalšími dušemi, se kterými měli v minulosti složité vztahy a tak ne náhodou jsme ve vztazích s karmickými partnery, spolupracovníky, rodinnými příslušníky, šéfem, kamarádem, sourozencem.

Pokud však neumíme upřímně odpouštět, nezavršíme naši karmu a namísto toho, abychom karmické souvislosti pochopili a ukončili, tak nezpracováním a nepochopením si vytváříme novou karmu, když odcházíme z různých situací vzteklí, rozhořčení, ublížení, zklamaní, zahořklí, s pocity viny, pýchy pak nejsme schopni dospět k odpuštění. Je to tím, že prožíváme svou lidskou zkušenost v hustých energiích. Pokud se nejsme schopni postupem času odpoutat, pak se z tohoto kola karmy a reinkarnačních dluhů nikdy nevymaníme.

DOBORU ZPRÁVOU JE, ŽE KARMA SE POJÍ S NAŠÍM JÁ A ŽE JE NĚČÍM, CO MŮŽEME PROČISTIT PROSTŘEDNICTVÍM ODPUŠTĚNÍ A BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. NEJVĚTŠÍ DAR JE ŽIVOT. NEJSILNĚJŠÍ JE ENERGIE LÁSKY. PAK UŽ JEN ZÁLEŽÍ NA PROMÍCHANÝCH INGREDIENCÍCH VÍRY, MOUDROSTI, LASKAVOSTI A PŘEDEVŠÍM ZAŽEHNUTÍ NAŠÍ BOŽSKÉ JISKRY, PROTOŽE VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ BOHA, KTERÝ NÁM DAL SVOBODNOU VOLBU A DO NAŠICH ZÁLEŽITOSTÍ NEZASAHUJE, POKUD K TOMU NEDÁME SOUHLAS.

Pokud ubližujeme druhým nebo i sobě, přijde čas, kdy se naše duše rozhodne završit tuto karmu, poučit se ze své zkušenosti a vyrůst takovým způsobem, jakým původně zamýšlela. Pokud se vám podaří karmu završit, pak jste splnili jednu z dohod, pro kterou se naše duše rozhoduje při procesu narození. Pokud nezavršíme ve svém současném životě svou karmu prostřednictvím dávání a přijímání lásky a odpuštění, pak se nám jistě naskytne příležitost dokončit tuto svoji karmu v jiném životě v podobných vzorcích a situacích. Snažte se tedy objevit tyto vzorce a poznat svou karmu, abyste ji mohli završit jednou pro vždy.

Jedním ze způsobů, jakým můžete poznat, zda jste již dosáhli rozpuštění dané karmy, je všímat si svých myšlenek a pocitů ve vztahu k dotyčnému člověku, se kterým jste měli v minulosti problém. Pokud v klidu prochází vaší myslí a srdcem, tak jste svou práci s ním dokončili. Zeptejte se sami sebe, jestli na toho člověka dokážete myslet, aniž byste se cítili připoutaní k jeho slovům nebo činům. Pokud si odpovíte „ano“, nevynořují se již ve vás při pomyšlení na tohoto člověka žádné traumatické příběhy ani vás pomyšlení na něj emočně nerozrušuje. Samozřejmě to neznamená, že máte zůstat ve vztahu s dotyčným člověkem, ani setrvávat ve vztahu, ve kterém jste týráni či nadále vystavovat své děti týrání ze strany některého člena rodiny. Můžete však dotyčným odpustit na úrovni duše a dokonce i na úrovni osobnosti, pokud je to vhodné.

Odpuštění je nejrychlejší a nejsnazší cestou k pročištění karmy napříč časem a prostorem. Umožňuje nám uzdravit naši minulost, která je tvořena vším, co jsme až do tohoto okamžiku udělali druhým či sobě samým. Zahrnuje naše dětství a naše minulé životy. Důležité je pro to zvolit účinnou modlitbu. Pokud však neznáte hlubokou příčinu, pak nelze nic uzdravovat, mnohdy to bývá na nevědomé úrovni a proto jisté afirmace, které používáme, mohou fungovat jen dočasně, jestliže není problém pochopen, uzdraven na energetické úrovni a zapečetěn. Vykonat to „musí“ každý sám za sebe. Nikoliv formou hromadných rituálů, pálením papírků, čištěním čaker a různými metodami či zaručenými způsoby.

Kdyby se lidé uměli jednoduše zamyslet a použili by zdravý selský rozum, pak by pochopili, že žádný odborník nemůže odpracovávat vaši cestu za vás, protože je to růst vaší duše a z toho se nelze vykoupit, něco ošidit, přeskočit, protože nemůžeme z první třídy rovnou být připuštěni k maturitě. Tento časový úsek, který každá duše potřebuje ke svému pochopení, odpuštění a růstu je velmi individuální.

Mimořádně účinná modlitba vám může pomoci pročistit všechnu negativní energii, která se nahromadila ve vás a okolo vás. Když na sobě vydržíte pracovat po sobě následujících 33 dnů, uzdravíte bolest a oddělenost, kterou jste ve svém životě zažívali v negativních a bolestných vztazích s Bohem/ Duchem/ Zdrojem a druhými lidmi či v různých situacích.

Více se dozvíte zde na mých webových stránkách http://www.vestirna-u-sonjy.cz

 S láskou Soňa Sofi 


UPOZORNĚNÍ!!! pro čtenáře a uživatele tohoto textu. 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této písemné či elektronické podoby nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu autorky.

SDÍLET MŮŽETE ODKAZ PROSTŘEDNICTVÍM FB POUZE S UVEDENÍM ZDROJE MÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK. Děkuji všem za pochopení Soňa Sofi.


Autorka článku: Soňa Sofi: http://www.vestirna-u-sonjy.cz 

Soňa Sofi

Jmenuji se Soňa Sofi

Jsem narozená ve znamení Raka. V minulém životě jsem byla vědma a léčitelka. Tato životní cesta není náhoda, že jsem si ji zvolila. Ráda pomáhám lidem. Pracovala jsem 25 let s mentálně retardovanými dětmi. Své schopnosti i výjimečnost jsem si začala uvědomovat a plně rozvíjet ve věku 35 let. Do té doby jsem procházela všemi útrapami života jako každý jiný člověk. Svoji karmu jsem zpracovala až ve 45. roku věku. Před třemi lety jsem přepsala svůj karmický vzorec duše a začala ho praktikovat v životě. Výsledky se dostavily záhy a byly viditelné do půl roku. Nejtěžší je změna myšlení a mít své emoce pod kontrolou.

Pomohu vám se rozhodnout a znovu nalézt smysl života. Každý problém má řešení. Jde jen o to chtít udělat v životě nějakou změnu a učinit rozhodnutí, že to, co v našich životech nefunguje, se rozhodneme změnit.


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 307
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 223
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2003
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 247
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 351
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1594
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 680
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 703
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3018
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 943
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1015
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1177
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2016161
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515348
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456725
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292744
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282199
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272703
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259197
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250636
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249189
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242733
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240491
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215074
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206456
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188011
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186438
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184233
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176503
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166615
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163226
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161018
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142657
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128118
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124467
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122414
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...