Miroslav Zelenka: Práce s čakrami

Aniž jsem dříve uvedl jakoukoliv teoretickou předmluvu, začal jsem na Svobodném vysílači dělat meditace, jejímiž součástmi jsou snad vždy práce s čakrami a dost často jsou dokonce jejich hlavní náplní. Vyházel jsem z předpokladu, že velká většina lidí, sledující tyto pořady nějaké ponětí o čakrách již má. Pro jistotu upozorňuji, že mé meditace nejsou založené na nějakém posvátném systému, nemají žádný speciální název, nesdělil mi jej žádný nanebevzatý mistr, ani nejsou převzaté od veleznámého jogína, či andských šamanů.

Marketingové praktiky a s nimi spojený placebo efekt fungují v každé oblasti a duchovno či esoterika nejsou žádnou výjimkou. Po skončení své podnikatelské činnosti pociťuji téměř ke všem marketingovým praktikám přirozený odpor, což je možná trochu na škodu věci. Vím, že představa, že věci se prosadí svojí kvalitou v dnešní době, je mírně naivní.

Práce s čakramiProto doporučuji: "Neřiďte se jmény a popularitou či marketingem, pracujte na sobě klidně sami a dělejte to, co vám nejvíce vyhovuje, co cítíte intuičně, i když přinejhorším je to třeba i zadarmo." Přitom je však nutné zachovávat určitou míru opatrnosti, protože lidí, kteří doplatili na svou důvěřivost, není málo a znám několik takových příběhů, a to se nemusí jednat jen o setkání s podvodníky. Dokonce bych řekl, že psychopati jsou i v této oblasti nebezpečnější než obyčejní podvodníci. Ostatně příběhy guruů, kteří přivedli lidi až do péče psychiatrů, nebo je připravili o majetek, jsou i obecně známé.

Práce s čakrami je pro nás důležitá, protože čakry jsou pro nás energetická centra, kterými přijímáme energie, které nám umožňují bytí v této realitě a bytí v takové kvalitě, jaká odpovídá stavu našich čaker.

O čakrách se toho dá najít na internetu skutečně mnoho a tak se popisu jednotlivých čaker a jejich funkcí budu věnovat opravdu jen velmi stručně pro ty, kteří v této oblasti mají minimální znalosti. Používat budu jako vždy pouze české názvy. Umím si představit, jak při meditaci budu používat názvy ze sanskrtu, a polovina lidí bude přemýšlet, o jakou čakru, že se to zrovna jedná. Byl jsem upozorněn, abych neříkal jen čísla čaker, ale i jejich označení či umístění, jako například čakra srdeční.

Pro zajímavost uvádím, že jako obvykle jsem se podíval na čakry do Wikipedie a zaujalo mě , že se v názorech na barvy jednotlivých čaker poměrně dost odlišuje snad od všech webových stránek týkajících se čaker, protože zcela vynechává zelenou barvu. Srdeční čakra je nebesky modrá, krční modrofialová, šestá - třetí oko bílá a temenní průzračná.  

K barvám čaker jen krátkou poznámku - není nutno barvy chápat jako přesný barevný obraz čakry, ale spíše jako vyjádření určitého pásma frekvence vibrací dané čakry a modelem je tu frekvence elektromagnetického záření (světlo) ve viditelném spektru. Z tohoto pohledu se mi ve Wikipedii zdá nelogické vynechání zelené barvy jakožto určitého pásma frekvence vibrací.

  1. První čakra nazývaná kořenová nebo základní má barvu červenou a její základní funkcí je tvorba hmotného těla.
  2. Druhá čakra nazývaná sakrální nebo sexuální má barvu oranžovou a její základní funkcí je tvořivost a sexuální energie.
  3. Třetí čakra solární nebo žaludeční má barvu žlutou a její základní funkcí je vitální energie, vztah k materiálnímu světu.
  4. Čtvrtá čakra nazývaná srdeční má barvu zelenou a její základní funkcí je energie lásky a spojování dolních a horních čaker.
  5. Pátá čakra nazývaná krční má barvu světle modrou a její základní funkcí je komunikace v nejširším smyslu slova.
  6. Šestá čakra nazývaná třetí oko má barvu tmavě modrou a její základní funkcí je inteligence a intuice.
  7. Sedmá čakra nazývaná temenní nebo korunní má barvu fialově purpurovou a její základní funkcí je spojení s vyšším vědomím.

Ještě se zmíním o osmé čakře, jejíž barva už v rámci modelu barev viditelného spektra je pro nás barvou ultrafialovou a je možné vnímat energii této čakry jako čirou. Otevřená osmá čakra již umožňuje mentální ovlivňování reality a přesahuje tak svými možnostmi schopnosti dané otevřenou pátou a šestou čakrou. Před prací s touto čakrou doporučuji vždy pracovat se srdeční čakrou a pokud možno si ji plně otevřít, protože zneužití schopností dané otevřenou osmou čakrou bývá většinou poměrně draze karmicky zaplaceno. Naštěstí pro velkou většinu lidí se osmá čakra nezačne otevírat, dokud není otevřená srdeční čakra. Osmá čakra již je mimo tělo nad naší hlavou 30 - 50 cm. I z toho důvodu jsou práce s touto čakrou a příjem energie do této čakry méně vnímatelné než je tomu u prvních sedmi čaker, které můžeme vnímat v těle.  

Miroslav Zelenka: Práce s čakramiRozdíl mezi intuicí šesté čakry a božským vedením sedmé čakry (napojení na vyšší vědomí) je poměrně obtížněji pochopitelný jinak než vhledem či vnorem, ale pokusím se to vysvětlit na příkladu a podobenství. Když jedu autem a před zatáčkou mi samočinně probleskne hlavou, že za zatáčkou by mohlo být něco nebezpečného a proto přibrzdím, tak se jedná o intuici díky otevřené šesté čakře - třetímu oku. Jestliže jedu autem a před zatáčkou bez jakékoliv myšlenky moje pravá noha automaticky přibrzdí, tak se jedná o božské vedení o napojení na vyšší vědomí díky otevřené sedmé čakře.

Jako příklad jsem uvedl pokud možno nejjednodušší situaci, ale v běžném životě se jedná o situace podstatně složitější a také méně snadné k pochopení. Snad by se to dalo vyjádřit také tak, že v životě konáme vědomě, ale na základě intuice, nebo jednáme, aniž jsme si vědomi, proč tak konáme. V mnoha případech se ukázalo, že jednání vedené tímto vyšším vědomím je pro nás nejvhodnější a je doporučováno mnoha duchovními školami.

Ale není to tak jednoduché. Je potřeba si ale uvědomit, že ne každé konání na základě božského vedení se může v ten konkrétní okamžik jevit jako pro nás prospěšné či vhodné. Jeho prospěšnost mnohokrát jsme schopni ocenit třeba až za dlouhou dobu. Třeba i v kategorii desítek let.     

Důležitá je pravidelná vědomá práce s čakrami, protože nejen otevřenost čaker, ale i aktivita má vliv na stav našich čaker a tím pádem i na náš celkový stav fyzický i psychický. Při nepoužívání se čakry přivírají. Pravidelná tvorba ochranného duhového vajíčka nám zajišťuje nejen ochranu, ale zároveň také používání všech čaker (protéká jimi energie), což neznamená, že tak musíme činit každý den. Jsou však prostředí jako například nemocnice nebo domovy důchodců, kde bych tvorbu ochranného vajíčka doporučoval téměř každý den, pokud konkrétní člověk nemá dostatečně silný jemněhmotný imunitní systém. Ale i tak je vhodné při vyšší míře vyčerpanosti, momentální indispozici nebo velkém stresu si vajíčko udělat. V této souvislosti upozorňuji, že jsem doplnil na svých stránkách článek "Příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení" o detailní popis tvorby ochranného vajíčka pro sebe i druhé, protože jsem na toto téma dostával stále se opakující dotazy.

V podstatě každý den můžeme posílat někomu energii minimálně ze srdeční čakry. Každý může během dne poslat alespoň třem lidem lásku ze srdeční čakry. Mohou to být klidně i lidé cizí. Ze začátku to bude vyžadovat určitou míru koncentrace, ale později už to budete dělat automaticky a nejen třem lidem. Zajímavé je při rozmluvě s přisedlíky, zejména o energii srdeční čakry a jejích účincích, jak často od nich slyším: "Ale proč mi to nikdo za života neřekl." To je charakteristické pro stav této společnosti. Neinformovanost či spíše desinformovanost.  

čakryPodle mých informací je vhodné přijímat energii do všech čaker přes sedmou korunní čakru, protože tato energie je čirá ze zdroje. Pokud přijímáme energii přímo do jednotlivých čaker, může docházet k určitému znečištění vlivem energií okolního prostředí a bytostí se v něm nacházejících. Ale opět připomínám, dělejte věci tak, jak je nejlépe cítíte a tak, jak vám napovídá vaše intuice. To samé platí, i pokud posíláme energii jiné bytosti. V tomto případě je  kromě čistoty energie velmi  důležité neposílat energii vlastní(která je ve svém množství omezená), ale energii,která námi protéká. Tím, že se nejedná o naší vlastní energii, ale ze zdroje (z kosmu), tak můžeme posílat nekonečné množství energie, protože ve zdroji nekonečné množství energie je. A v neposlední řadě tím neodčerpáváme vlastní energii, protože odčerpávání vlastní energie nám může v mezních případech i poměrně nepříjemně ublížit.

Opět připomínám jednu důležitou věc. Každou vaší prací s čakrami a energiemi ukládáte tuto informaci do morfogenetického pole, a pokud je takovýchto lidí větší množství, dochází ke změnám v morfogenetickém poli a dalším lidem tuto činnost usnadňujete. Mám trochu problém s používáním slova práce pro takovéto aktivity, protože to může v mnoha lidech podvědomě vzbuzovat negativní emoci, protože bohužel v tomto našem 3D matrixu je práce vnímána jako něco nepříjemného, něco k čemu se musíme nutit a raději bychom se tomu vyhnuli.

To samé se týká meditací a dosahování stavu rozšířeného vědomí. Čím více lidí medituje a dosahuje stavu rozšířeného vědomí, tím více lidem se tato možnost otvírá a usnadňuje. Jestliže bylo k dosažení určitého pokroku v oblasti práce na sobě potřeba deseti let například před dvaceti či třiceti let, tak dnes k tomu postačí třeba jen rok a nemají na to pozitivní vliv pouze energie z kosmu, ale právě tak i změny v morfogenetickém poli lidstva, ale i obyvatel určitého území.     

Zprůtočňováním vlastních čaker pomáháte zprůtočňovat čakry i bytostem ve vašem okolí i lidem vám blízkým.

Nikdy nepodceňujte prospěšnost své práce na sobě i pro ostatní bytosti. Samozřejmě, jak jsem o tom již mnohokráte mluvil, zvyšováním vlastní frekvence vibrací pomáháte zvýšit frekvenci vibrací i ostatním bytostem.

Práce s čakrami je především práce s energiemi, ale je nutné si uvědomit, že vždy prvotní je informace. Když nevíme, že máme čakry, nemůžeme s nimi začít pracovat, když nevíme, jak s nimi pracovat, opět nemůžeme s nimi kvalitně pracovat. Když nevíme důvod zablokování konkrétní čakry, je těžké ji odblokovat. Když neznáme stav našich čaker, nevíme na kterou čakru se při práci zaměřit. Práce s čakrami není ale jen a pouze o práci s energiemi a meditacích. Například při práci se srdeční čakrou je kromě meditací na srdeční čakru základem pracovat také na lásce k sobě.  Při práci s pátou komunikační čakrou je nutné se také učit naslouchat druhým bytostem, naučit se plně ztišit svojí mysl, zastavit myšlenky, abych mohl přijímat informace. Uvedl jsem pouze příklady, ale v tomto duchu by se dalo hovořit o všech čakrách.

Stav čaker při vstupu do inkarnace je dán či minimálně velmi ovlivněn naším karmickým příběhem, naším osobním morfogenetickým polem, přesněji osobním morfogenetickým polem "naší" duše. Výraz naše duše jsem použil s plným vědomím, že je nepřesný, protože my nemáme duši, ale my jsme duše. Osobní morfogenetické pole duše při jejím vstupu do nové inkarnace obsahuje informaci o stavu našich čaker a tento stav je dán rozhodující mírou stavem našich čaker v minulých inkarnacích a zejména při konci inkarnace minulé. Podle mého názoru a i mých zkušeností není správná představa, že dítě se narodí s plně otevřenými čakrami a vlivem okolí si je zablokovává. Morfogenetické pole rodiny, rodu, společnosti a lidstva má vliv na čakry dítěte, ale výchozí stav je dán osobním morfogenetickým polem duše. Zřejmě by bylo zajímavé při analýze čaker kromě současného stavu čaker zjistit i stav výchozí, abychom doslali informaci, k jakým změnám v průběhu našeho života došlo. A nedělejme si iluze, pokud nezačneme vědomě na sobě pracovat a pracovat s čakrami, nemuselo se vždy jednat o změny pozitivní.

Energetickou práci s čakrami nemusíme provádět jen v optimálním prostředí při meditaci. Ta se dá provádět kdykoliv a kdekoliv, zejména jestliže potřebujeme akutně doplnit energii sobě nebo druhé bytosti. Tato věc je většinou dost podceňována a nedostatek energie svojí, ale i druhých bytostí řešíme většinou jiným způsobem, než je čerpání energie ze zdroje. Obvyklými způsoby jsou například čerpání energie z jiných bytostí, nadměrný příjem potravy, alkoholu či jiných drog, mezi které patří i různé léky na psychické potíže. Tyto náhradní způsoby však způsobují další nepříjemné následky. Minimálně se jedná o energetickou půjčku, kterou budeme nuceni vrátit, a tak, jak je to obvyklé v ekonomii, i s určitým úrokem.  

Stav našich čaker ovlivňuje stav našeho fyzického a psychického zdraví. Nedostatek energie se projeví vždy, i když se nemusí projevit okamžitě, zejména jestliže se nejedná o radikální úbytek či nedostatek energie způsobený například energetickým upírem, přisedlíkem nebo nějakým parazitem. Dlouhodobý výraznější nedostatek energie působený přivřenou nebo zablokovanou čakrou má velmi často za následek psychické nebo fyzické onemocnění, nebo významné životní potíže.   

Energie vždy musí proudit. To znamená, že při naší práci s čakrami bychom měli vždy nechat energii čakrami protékat. Hromadění energie v čakře nemá žádoucí účinek, protože energie účinkuje (vykonává práci) jen když proudí. Tato informace je platná pro všechny oblasti a známe jí z fyziky. Důležité je nechat energii protékat a přijímat ji vždy ze zdroje a soustředit se na to, abychom byli průtoční. Zejména když posíláme energii jiným bytostem.

Znovu připomínám a opakuji, protože k tomu dostávám mnoho dotazů, to, že si energie nejste schopni vizualizovat, popřípadě, že je necítíte, neznamená, že neproudí. Dlouhodobějším opakováním prací s energiemi se stanete citlivější a budete schopni energie a jejich protékání jednotlivými čakrami vnímat a případně si je i vizualizovat. Toto je i má osobní zkušenost. Také to, že někdy energie cítíte silněji a jindy slaběji, ještě nemusí znamenat, že energie proudí silněji či slaběji, ale může to znamenat jen to, že v daný okamžik jste vůči těmto energiím citlivější. Každý také může energie vnímat odlišně. Někdo je vnímá jako intenzivní teplo, někdo jako vibrace, někdo jako tlak, jiný zase různé kombinace.

Tato proměnlivá citlivost může někdy ovlivňovat vaše pocity, když například někoho léčíte předáváním energie čakrami v dlaních. Intenzita nemoci či bolesti u toho, koho léčíte je do značné míry dána množstvím chybějící energie, což se pak projevuje zvýšeným tokem energie z dlaní. Takže pokud cítíte silně tok energie, svědčí to o vyšší intenzitě onemocnění, ale právě tak to může být ovlivněno vaší momentální vyšší citlivostí. Většinou je to však rozeznatelné a jednoznačné.

Není důvod se bát práce s čakrami u dětí i relativně malých, tedy kolem tří let. Děti ještě nejsou zablokované různými předsudky a dogmaty a nové informace přijímají bez problémů. Při meditacích pracují s čakrami zcela spontánně a často podvědomě a výsledky jsou někdy překvapivě dobré a dostavují se poměrně rychle. Dle mých zkušeností je optimální jim meditace, ve kterých se pracuje s čakrami pouštět těsně před spaním a není vůbec na závadu, když při tom usínají. Důležité je dětem vysvětlit, co jsou čakry, kde jsou a jak se jmenují, aby s nimi mohly i vědomě pracovat. Informace o jménech čaker by samozřejmě měly být v souladu s označením čaker, které se v meditacích používají.

Dalším přínosem meditací před spaním je , že pokud se při nich tvoří ochranné vajíčko, tak jsou i ve snech, v astrální realitě chráněny a astrální parazité jim neodčerpávají energii a děti tak lépe spí. Většinou také při meditacích bezproblémově usínají.

Dospělí se většinou dostávají k práci na sobě až na základě zdravotních nebo životních problémů a dost často nejen napravují výchozí situaci při vstupu do inkarnace, ale ještě bývají nuceni čistit různé bloky, které si nevědomě a v krajním případě i vědomě vytvořili v průběhu života.

V současné době mají osvícení rodiče vzhledem k přístupu k novým informacím možnost poskytnout svým dětem pomoc v oblasti práce s energií již od dětství. Je možné nechat udělat svým dětem analýzu čaker, která by se dala nazvat výchozí analýzou a podle ní také postupovat a na jednotlivých čakrách s dětmi pracovat. Z této výchozí analýzy rovněž lze orientačně zjistit výchozí stav morfogenetického pole dítěte a tím také do určité míry vlivy předchozích inkarnací. Zaměření na práci s čakrami u dětí již od útlého věku lze dosáhnout až překvapivě rychlých změn nejen stavu čaker, ale rovněž i jejich chování, zejména při práci se srdeční čakrou. Kladný vliv práce s čakrami může mít také na určité dovednosti a schopnosti, případně řešení některých potíží působených nízkým stavem otevřenosti čaker nebo bloky.  

Nelze si však představovat, že čakry jsou jakýsi uzavřený systém, který ovlivňuje jemněhmotná těla a fyzické tělo, ale sám není nijak ovlivňován. Je tomu právě naopak. Vše je vzájemně propojeno a vše se vzájemně ovlivňuje. Vše, co konáme, jak myslíme a jak žijeme, zpětně ovlivňuje naše čakry. Otevřenost našich čaker ovlivňuje naše osobní morfogenetické pole. Osobní morfogenetické pole ovlivňuje otevřenost našich čaker.

Jako příklad uvádím, že můžeme denně mnoho hodin meditovat na příjem energie do srdeční čakry, ale když se budeme chovat hrubě vůči všem nebo i jen vůči některým bytostem, tak jen těžko můžeme očekávat zlepšení stavu srdeční čakry. To samé se týká například stravy, sexuality, komunikace apod. Když pracujeme energeticky s pátou čakrou, a při komunikaci nepustíme nikoho ke slovu nebo se vůbec nesnažíme vnímat, zda to, co někomu vyprávíme, ho zajímá, tak se krční čakra nebude otevírat a nebudeme schopni využívat plně pátou čakru pro telepatii a komunikaci s jinými než lidskými bytostmi. Pokud budeme stále ignorovat naši intuici a odmítat její sdělení, tak se rovněž začne přivírat třetí oko, šestá čakra. Není možné s úspěchem vnímat pouze jednu stranu jakékoliv věci či jevu a týká se to samozřejmě i práce s čakrami.     

Dle informace Coreyho Gooda byl cvičen ke stavům rozšířeného vědomí mimo jiné i pobytem v překysličeném prostředí, kdy byl umísťován do speciální tlakové komory s vysokým obsahem kyslíku, který fungoval jako podpůrný prostředek k navození různých mentálních stavů během hluboké meditace. V této souvislosti chci připomenout ještě jeden prostředek sloužící při meditaci a při práci s čakrami k přechodu do stavu rozšířeného vědomí, stavům alfa rytmů, případně i nižších. Dostávám často dotazy typu, co mám dělat, když se mi nedaří meditovat, dostatečně se uvolnit, prorazit blok na čakře apod.

Jedním z prostředků, které doporučoval Petr Chobot je zrychlené dýchání. Je to něco podobného jako se praktikuje při holotropním dýchání. Na rozdíl od holotropního dýchání se však provádí krátkodobě, například pět minut či tak, jak komu vyhovuje. Přínosem jsou dle mého názoru dvě věci. Jedním z efektů je překysličení mozku, které napomáhá přechodu do stavu rozšířeného vědomí a druhým efektem je to, že vzhledem k předchozímu překysličení nemusíme po nějaký čas dýchat, popřípadě dýchat hodně zhluboka a pomalu a v době nedýchání a vyprázdněné mysli se dostáváme do hlubších stavů rozšířeného vědomí.  Kdo poslouchá mé meditace, tak se jedná o stav, který označuji jako splývání. Toto urychlené dýchání - hyperventilaci mohu doporučit i v případech, kdy pracujeme s nějakým blokem (například na určité čakře) a nemáme sílu jej prorazit jen mentálně. Daří se tak nahromadit větší množství energie, které pomůže blok prorazit.


Miroslav Zelenka - alternativní publicistaAutor: Miroslav Zelenka Zdroj: http://www.miroslav-zelenka.cz

Jsem normální člověk, kterého baví tenis, jízda na kole, plavání, lyžování a hudba. Velmi rád vařím i jím. Skládám si písničky či muziku k meditacím. K mým oblíbeným činnostem patří i konstruování (nástroje, stroje, ale dělal jsem si i konstrukci nábytku do celého bytu).

Zjednodušeně řečeno zajímají mě činnosti, které obsahují tvůrčí prvek. Čím jsem starší, tím se zintenzivňuje můj vztah k přírodě a jsem rád, když mohu být každý den alespoň hodinu v lese. Miluji moře a hory, i když energie moře má na mne blahodárnější účinky. 


Nejnovější články na našem portálu

červen 12, 2024 7053
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8534
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 350
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 217
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 350
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 376
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 537
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 533
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 298
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 811
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 788
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 930
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2051820
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515865
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457627
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293900
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283311
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273386
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260180
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252652
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251090
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243260
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241419
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215501
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207031
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186706
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184449
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176892
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166998
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163553
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161298
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143092
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128351
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124827
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122777
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...