Petra Jelínková: Jak jsem umřela a znovu se narodila

Dnes se s vámi podělím o jeden svůj prožitek, který jsem měla na konci roku 2020. Teď zpětně, když se ohlédnu, vím, že najížděl celý Advent. Ale až ke konci roku mě v jednom okamžiku došlo, v čem nějaký týden už jsem. V ten okamžik na konci roku to jen vyvrcholilo nebo ještě lépe řečeno, se to stalo velmi vědomé. Já dostala ohromný dar, ohromné požehnání v té lekci, která mně tím přišla, dar v těch informacích, které jsem tímto u sebe procítila.

Tento článek je opět jeden z těch „jiných“, než které běžně píši takto veřejně všem. Obsahem spadá spíše do Klubové sekce, ale jasně cítím, že ho mám sdílet veřejně s vámi všemi.

Podotýkám, že to byl můj prožitek, mé informace vztahující se k mému životu. A byl to prožitek. A tedy dané informace pocházely z prostoru břicha a srdce a nikoliv z prostoru hlavy, odkud pochází, když si jen něco vyslechneme, přečteme atd, avšak nijak se to uvnitř nás nepropojí. Možná však tento můj prožitek, který tu s vámi sdílím, bude pro některé z vás tím mostem k tomu vašemu vlastnímu prožitku. Třeba některým z vás obsah tohoto článku poslouží jako most k vaší vlastní moudrosti uvnitř vás.

Při běžných činnostech v kuchyni jsem se náhle, samovolně, nečekaně a neplánovaně dostala do prožitku, kdy jsem svým vnitřním zrakem uviděla sebe v posledních minutách tohoto svého života. V těch posledních minutách jsem samovolně a zrychleně procházela vše, co jsem žila, nežila, udělala, neudělala, všechna má rozhodnutí, mé reakce atd. Pocitově jsem opravdu prošla vše, byť ten prožitek trval jen několik málo sekund. Ale tak to je. Informace z nitra přijdou na sekundu a přitom když je máme pojmout do slov, obsahují informace na knihu či na dlouhý několikahodinový monolog. To mimo jiné zažívají lidé na individuálkách, jelikož během sezení dovnitř sebe v různé míře vstupují.

Tento zmíněný prožitek, kdy jsem prolítla všechen můj dosavadní život a uviděla jej z pohledu toho, který již svůj život končí, byl pro mě nesmírně cenný. Já si tak natvrdo prožila, co pro mě skutečně má cenu a co nikoliv.

Uviděla jsem své předchozí volby ve zcela jasném světle. Za některé jsem hluboce děkovala, byla na sebe hrdá, že jsem se tak rozhodla, a některé jsem z pohledu té smrtelné postele viděla jako promarněný čas, jako nevyužití mého potenciálu. Samozřejmě že nic není z toho vyššího pohledu promarněné, vším se sleduje hlubší smysl, nic se neděje bez důvodu a dané lekce, které se nám dějí, jsou právě ty, které potřebujeme. Avšak na té smrtelné posteli já jasně viděla, kde jsem šla přímo a plně využívala svoji energii, a kde jsem jí plýtvala a ten potenciál nevyužila nebo ne plně.

Například moji hlubokou vnitřní proměnu, která započala roku 2012 a pokračovala v následujících letech, jsem vnímala jako požehnání. Byť se mi rozcupovala podstatná část mé stávající reality, já na té smrtelné posteli jasně cítila, že toto byl ohromný zářivý milník na mé cestě. A spíše jsem děkovala Bohu za to, že se tak stalo a že jsem tehdy, Bůh ví odkud, vzala sílu a rozhodla se vystoupit z toho, co jsem převážně profesně ale i osobně žila. Zažít tuto proměnu v životě, zvolit si ji, projít jí a prožít si, jaký rozdíl to je, to byla moje velká experimentální zkušenost. To bylo plné využití mého potenciálu.

zoufala-ztracena

Stejně jak jsem z té smrtelné postele vnímala svoji hlubokou vnitřní proměnu, kterou jsem se vydala na cestu zrychleného sebepoznání, jsem vnímala i změnu mého profesního směřování – z advokacie k webu jinypristup.cz. Jasně jsem cítila, že na tom bych z pohledu té smrtelné postele vůbec nic neměnila. Naopak jsem děkovala Bohu, že jsem před lety dokázala vyskočit z té staré práce a z toho starého způsobu života, kde jsem se já osobně věznila, a začít co se práce (seberealizace) týče skutečně žít – plněji projevovat to, kým jsem. V této oblasti mého života jsem jasně cítila, že pro toto jsem sem přišla, že od okamžiku toho mého rozhodnutí pouštět advokacii, jelikož mě osobně to ubíjelo a neviděla jsem v tom pro sebe smysl, já začala plně využívat svůj potenciál, své dary, které se postupně více otevíraly a projevovaly ve stále větší hloubce.

Naopak byly oblasti, kde jsem jasně pocítila, že jsem měla rezervy. Byť mnohé se v rámci té mé velké zmíněné proměny zlepšilo i v těchto oblastech, na té smrtelné posteli jsem jasně věděla, že jsem tam i přesto plně nevyužívala svůj potenciál.

Byla to oblast partnerského vztahu. Kde jsem jasně věděla, že jsem stále nedokázala být plně svá, kde jsem stále nedokázala plně svobodně komunikovat (byť jsem v tom ušla kus cesty a byť mnohé vztahy jiných lidí by naši vzájemnou hlubokou a otevřenou komunikaci mohli závidět). Ale já jasně cítila, že jsem v tom nebyla ještě úplná, plná, svá, svobodná. A současně jsem pocítila, že je to moje, že je to moje odpovědnost, moje volba, byť partner si tím taky řešil svoje.

Také jsem jasně cítila, že jsem se celý svůj život bála lásky, bála se otevřít partnerovi, měla kolem svého srdce stále hradby. A to i přesto, že tou velkou proměnou před lety, spadly i mnohé z těch hradeb okolo mého srdce. A ačkoliv mnozí mají mnohem větší hradby nevědomě celý život a z jejich pohledu by ty moje zůstatkové hradby nebyly hradbami, ale již svobodou. Já byla schopna vnímat, že tam stále ještě hradby jsou. Ty hradby jsem měla ze strachu ze zranění. A jak to tak bývá, toho se mi za život v osobních vztazích událo nespočetně, jelikož jsem se toho bála.

Najednou na té smrtelné posteli se mi to zdálo tak snadné, tak jasné, tak jednoduché. V těch posledních minutách života jakoby nebyla žádná překážka dost velká, žádná výzva, které bych se zalekla, která by mě zastrašila, žádný strach nebyl dostatečně velký, aby mě limitoval. Na té smrtelné posteli jsem i jasně cítila, v jaké nerovnováze jsem mnoho let žila, jakou nerovnováhu jsem dopustila mezi tím, co hodnotného přináším a jakou materiální hojnost si dovolím.

Jasně jsem cítila, jak jsem se dlouhá léta naprosto zbytečně podhodnocovala. Z nedostatku úcty k sobě samé, samozřejmě. Sice se to postupně lepšilo tím, jak rostla má úcta k sobě samé a vědomí si sebe sama a to, co dělám a jaké dary přináším na Zemi (my všichni přinášíme dary na Zemi!), ale jasně jsem viděla, jak jsem si to svojí vlastní vůlí brzdila a ta větší materiální hojnost mohla přijít mnohem dříve.

Jasně jsem cítila, že po celý ten život bylo pro mě důležité vybudovat domov, kde se budu cítit příjemně já a všichni členové a i ti, kteří zavítají. Jak důležité pro mě bylo mít dostatek peněz na vše, co budu potřebovat, na všechny mé projekty, na všechno mé tvoření, podnikatelské záměry, na vše, co mi rozradostní tělo, potěší mě a jiné. Avšak jaká ztráta času bylo hromadění majetku v jakýchkoliv formách nebo jen myšlenka na hromadění nebo trápení se pro to, že ostatní hromadí a já ne. Na té smrtelné posteli jsem si jasně prožila, že si s sebou nic z toho nahromaděného nevezmu a že ani argument, že to bude pro moje děti, není tolik opodstatněný.

rodina-obrazek

Jelikož našim dětem můžeme odkázat majetek a finanční konta jaké chceme, avšak pokud jsme je jako jejich rodiče svým vlastním přístupem k sobě neinspirovali v tom, že jsou hodnotní, a tedy pokud si nevypěstovali zdravou sebeúctu – vědomí si sebe sama, materiální blahobyt námi jim odkázaný si stejně neudrží, nebo zuby nehty udrží, avšak moc radosti jim nejspíš nepřinese, jelikož nechovají dostatečnou úctu k sobě samým. A ta nízká sebeúcta se bude projevovat i v jiných oblastech, třeba v osobním životě, kterou už jako rodiče nashromážděným majetkem pro naše děti nezalepíme.

A s tím souvisí další věc, kterou jsem si v těch pár sekundách toho prožitku uvědomila. A toto uvědomění považuji za to snad nejzásadnější. Došlo mi, jaké rezervy jsem měla ve skutečném trávení času se svými blízkými. Za poslední roky se to hodně změnilo, zlepšilo. Avšak v těch posledních minutách života jsem jasně cítila, jak velké nedostatky tam stále mám. Jak malinko z toho moře času, co jsem věnovala svým blízkým, jsem v jejich přítomnosti byla skutečně přítomná, uvědomovala si tu posvátnost toho okamžiku, to požehnání a užila si to se vším, i s těmi rozličnými názory atd.

Současně s tím vším jsem procítila, jak je život krásnej. Ano, není to tu lehký, každý zažíváme své. Mně proběhl v těch pár sekundách před očima celý můj život, všechny ty těžkosti, velké euforické zázraky i ta každodennost a já si prožila, jaký krásný život jsem měla, žila, jak obecně život je krásný. Řekla bych hořkosladké chuti, že je, ale je krásný, jedinečný a byl celý můj.

V tom prožitku, který trval pár sekund, bylo ještě mnohem víc a i ty oblasti, které jsem tu zmínila, jsou opravdu jen nastíněné, jelikož ty informace o tom byly mnohovrstevnaté a mnohem hlubší. Avšak to prozatím stačí. Více se o tom budu jistě zmiňovat v Klubové sekci v mnoha článcích a videích, jelikož celá tato zkušenost u mě samotné spustila procesy, které teprve přinesou své plody.

Po tomto prožitku jsem se jakoby znovu narodila. Nešlo se znovu narodit, kdybych před tím, byť symbolicky, uvnitř nezemřela.

V podstatě se v těch pár sekundách stalo to, že jsem uviděla svůj život, vše, co jsem v něm udělala či neudělala očima sebe, která již odchází a již tedy jí nezbývá nic jiného než přijmout to vše jako ponaučení, jelikož již nemá čas na změnu. Jenže mně byl tento prožitek dán v průběhu života a nikoliv na jeho konci. Mně byl dán dar to vše uvidět a procítit v době, kdy mám čas na změnu. Proto ten nový život. Proto jsem psala, že jsem jakoby zemřela a znovu se narodila. Jakoby můj dosavadní život skončil a od té chvíle jsem se narodila znovu. Jen jakoby zrychleně. Nejsem mimino, zůstalo mi mé dospělé tělo, uvědomění všeho, čím jsem prošla. Jen vím, mám prožito to, co bych si prožila na konci života. Jenže s tím rozdílem, že já mám čas v těch místech, kde jsem měla dosud rezervy, žít víc plně.

prožitek-radost

Jakoby tento můj život byl jasnou tlustou čárou rozdělen na dva životy. A ten první život ke konci roku 2020 skončil. Já uzavřela ohromnou etapu a započala novou.

A to vše se událo naprosto samovolně, bez mého úsilí a hlavně bez nutnosti nějakého dramatu. A to se dostávám k další věci, o které se krátce zmíním. Dle mého pohledu všechny naše aha momenty, všechna uvědomění, vhledy atd., pokud jsou skutečné, a nikoliv výplodem našeho ega, přichází samy, bez našeho nátlaku, úsilí, nevyvoláváme si je záměrně.

Věřte mi, že by mě ještě mezi svátky vůbec nenapadlo, že toto bude obsah prvního článku v roce 2021.

To, co jsem tímto článkem chtěla předat, je, že já sama na sobě mám prožito, že na sklonku života vidíme vše odžité mnohdy úplně obráceně. Těžká období nebo to, co jsme tolik chtěli a nedostali, jako ohromné příležitosti a dary. Volby, díky kterým jsme něco zkusili, byť to třeba nevyšlo dle představ, jako využití příležitosti. Naopak setrvání v pohodlné komfortní zóně a uchlácholení se, že nám to tak stačí, jako promarněnou příležitost, energii a čas.

Více o tom budu psát v Klubové sekci, jelikož tento prožitek se mi teprve nedávno stal a on započal další můj velký cyklus, změnil ve velkém mou vnitřní chemii, rozbořil mnohé z toho, co mi již nesloužilo, a jak to bude dosedat, budou nejspíš přicházet další nová a ještě hlubší uvědomění a s tím spojené změny. Současně vnímám, že se tento prožitek v tento čas nestal jen mně, nýbrž mnoha lidem. Byť k tomu mohlo vést mnoho jiných cest. A nejspíš je tento prožitek pro všechny ty lidi důležitý pro období, do kterého vstupujeme. V tom prožitku jsou nejspíš skryty dary, které budeme v následují fázi své cesty mnozí potřebovat.

S láskou Peťa


Autorka: Petra Jelínková

Zdroj: www.jinypristup.cz

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.


Nejnovější články na našem portálu

únor 20, 2024 16
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 164
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 366
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 434
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 690
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 633
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1027
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 888
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1107
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1149
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1672
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
prosinec 20, 2023 1163
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to, co děláme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1983267
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514873
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 455992
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291756
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281059
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272207
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258374
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248453
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247281
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242213
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239612
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214661
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205844
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187035
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186216
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184021
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176238
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166256
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162981
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160641
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142326
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127870
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124188
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122040
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...