Pleja Světlo Krystal: SDĚLENÍ K aktuálním ENERGIÍM Transformace

SDĚLENÍ K aktuálním ENERGIÍM Transformace

zaměřování pozornosti na pozitiva,
síla naší myšlenky,
důvěra ve vesmír,
pracovníci Světla a jejich podpora,
transformace kolektivního vědomí,

Přátelé drazí,

Na úvod začínám slovy druhé Duše...

"...bylo by dobré zaměřovat pozornost na pozitiva a negativum časem zmizí, když mu nebudeme dodávat energii. I za cenu toho, že si budeme chvíli nalhávat že je nám skvěle, i když není. Pokud nechceme lhát, je lepší mlčet. Ale znáte to.. Opakovaná lež se stává pravdou. V tomto případě to znamená, že o čem mluvíme, jak smýšlíme, kam zaměřujeme pozornost, to také žijeme a to si do života přitahujeme. Jistě, změna nepřijde ze dne na den.. Ale čím dřív začneme, tím dříve se změny začnou v našem životě projevovat...."

Krásně a srozumitelně řečeno, se mnou naprosto rezonuje. Tyhle moudré myšlenky jsou z příspěvku od Miroslava, pracovníka Světla 💖💥 a se vší vážností a v úctě, se k této moudrosti připojuji...
Těší mě a mám radost, když se pracovníkům Světla jejich práce daří a inspirují tím i ostatní. Je vidno, že naše práce není marná, má smysl pokračovat dál.

Vnímám to stejně, že bylo by dobré se zaměřit na to pozitivní a negativní časem zmizí, nebo přesněji řečeno, že energie změní sve vibrace, a z nízké frekvence přechází na vyšší frekvenci. Energie se nikam nemůže ztratit, ale změnit, nebo-li přeměnit na něco jiného.

Chci a přeji si být poslem jen dobrých zpráv, a tak, pokud tomto svým sdělení některé zklamu, berte to, jako pravdu druhé Duše. Třeba to budete vidět, vnímat, cítit, úplně stejně, a pokud ne, nic se tím nezkazí. Záleží, z jakého úhlu pohledu, úrovně vědomí, se na to kdo dívá. Nejsem z těch, co budou říkat, jak je vše růžové, krásné, i když to zrovna tak nebude a opak bude pravdou. Jedna věc, je skutečnost a druhá věc, je iluze. Bytosti Světla se usnesly, že vše, co souvisí s transformačními změnami, nám bude předkládáno, přímo na rovinu. Doteď, se na nás braly jisté ohledy, aby toho na nás nebylo příliš a náš duchovní rozvoj, neprobíhal v těžkých, hrubohmotných energiích. Lidé by si měli uvědomit, že takto to prostě už dál nejde. Je potřebné se sebou něco udělat, zapracovat na sobě. Vesmír nám teď bude nastavovat obrovské ZRCADLO, a to ještě větší, než když se nám zrcadlilo to předešlé. Jestliže se chceme duchovně posunout dále, není už nač čekat. Je potřebné se dopracovat k velkým změnám a TRANSFORMOVAT KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ.

Kupříkladu, je tady stále otevřená otázka k Chemtrails... !
To, jak lidé svou přílišnou pozornost zaměřují k Chemtrails, kdy na obloze vidí různě překřížené čáry, v podobě kondenzačních par z letadel, ze kterých se pak utváří nepřirozené mraky a chemická deka stíní slunečním paprskům. Z letadel, které se vzali bůhví odkud, jsou "prý" do ovzduší vypouštěné různorodé chemické sloučeniny, škodlivé lidskému zdraví.

Mají se lidé strachovat o své zdraví ? Mají si myslet, že vzduch který dýchají, je zamořovaný nějakými chemickými jedy ? Pravda, konspirace, výmysly, iluze?

Ač je to tak, či onak, co s tím sami uděláme?


Síla myšlenky je veliká a nemůže nám být zcela jedno, jakou myšlenkou tvoříme svou/naší realitu, jestli s pozitivní a nebo s negativní energií. Čím více pozitivních myšlenek utváříme, o to více nabývají na síle a projeví se ve fyzické realitě. Jak víme, druhý příchod Krista na Zemi - Kristovo vědomí, přichází skrze nás - kolektivní vědomí. Skrze naše propojená, milující srdce. Kristova energie v tobě/nás transformuje kolektivní vědomí a toto vědomí dává energetickou sílu (Světlo) pozitivním myšlenkám.


Svou pozornost tedy zaměřujeme na pozitivum, na to dobré, jak jsem v úvodu zmínila, kdy ve svém příspěvku napsal Miroslav.

To, co se nám děje nad hlavami (myšleno chemtrails) nevnímejme negativně a jen pozorujme. Pohlížejme na to, jako na nějaký film, který právě sledujeme. Hlavou nechme proudit pozitivní myšlenky, udržujme svou Mysl v klidovém stavu (já tomu říkám mírový stav), beze strachu a bez obav o své zdraví.

Uvědomme si, komu tím prospíváme, jaké energie posilujeme, pokud místo dobrého, budeme myslet na to zlé... !!!
Z cizích informačních zdrojů o Chemtrails se dozvídáme, že letadla co utvářejí Chemtrails, sypou na nás chemické jedy, že ty jedy dýcháme, dostávají se do vody, do půdy, takže je i pijeme, jíme a náš organismus se tak ocitá v ohrožení našeho zdraví.

Čí je tato realita? Moje, Vaše, naše, jejich (!) ?
Že je "prý" naše ?
Tohle si jako máme skutečně myslet ?
Co se pokouší, vtlouci nám do hlavy, do naší Mysli ?
Že by, jen samé staré, staré... již nefunkční programy ?
Ale jak je tohle možné, vždyť my přece již dávno jedeme ve svých nových programech ?


Tohle teď často o sobě říkáme, že již dávno jedeme ve svých nových programech, že frekvenčně stoupáme výše.
Ale nějak to k sobě frekvenčně neladí, něco říkat a přitom to tak není.

Nalháváme tak sami sobě.

Buďme k sobě upřimní a pravdiví.

"Pravdivost své Duše vždy vyzdvihujme nad popularitou, nad svým nižším Já".

Vážně, jsme skutečně už tak vysoko ?

Nejsme v iluzích (realitách) něčeho, co se tváří, jako že to je vpořádku, ale ve skutečnost to tak není ?

Říkáme, že cesta ke Světlu, je naší společnou cestou, to abychom si vzájemně pomáhali a podporovali se, drželi se za ruce, byli jeden pro druhého, cesta nám tak bude lépe ubíhát a pospolu se cítíme silnějšími, před případnými překážkami, silami, které by nás v naší cestě ke Světlu, chtěli zastavit.

Jenže na té cestě se něco přihodilo, najednou každý kráčíme zvlášť, nedržíme se za ruce, spousty nás ztratilo správný směr a cesta ke Světlu se nám vzdaluje. Všude kolem nás číhá pokušení, s všemožnými nástrahami, překážkami.

Společně by jsme to snadno zvládaly, ale takto ?

Ano, to jsme teď my, malé jiskřičky Světla, částečky z kolektivního vědomí, namísto zářivé světelné pochodně.


UVĚDOMME SI, ŽE JSME KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ KTERÉ SE TAKÉ TRANSFORMUJE.

Takže, celé toto transformační "tažení", je zase jen na těch, se silným Duchem (Světlem) a ostatní se opět pouze "vezou".

Komunikujme a spolupracujme mezi sebou, na VYŠŠÍ ÚROVNI.

Ve své podstatě jsme vnitřně silnými, svobodnými. V láskyplných, pozitivních, ochranitelských energiích Krista. S vírou v Dobro.
To co se nám projektuje, že je našemu životu nebezpečné, není náš svět, ale svět iluzí, strachu, nemocí, svět v nízké frekvenci. Náš svět je jiný, skutečný, pokojný, plný duševního a fyzického zdraví, svět vyšší frekvence.

Jsou to světelné frekvence - ENERGIE KRISTA.


Zeptejme se své Duše, svého otevřeného srdce, co nám k tomu poví.

Odpovědi, pravdy, nehledejme mimo nás. Mimo nás existuje nespočet odpovědí a pravd, a pro nezkušenou Duši je skutečně těžké se v tom nepřeberném množství informací vyznat, rozlišit co je pravdivé, čisté a co čisté není. Kdo v tom stále ještě tápe a hledá vně, ať se zaměří víc na sebe, na to, jak pracovat se svými energiemi, jak se neztrácet ve hmotě 3D. Není žádným selháním, požádat o pomoc ty, co se ve hmotě 3D již ukotvují. A duchovně vyspělé bytosti, které se do tohoto života inkarnovaly předávají především lásku, moudrost a duchovní vědění. Mohou i nabídnout, ze svých cenných zkušenosti, sesbíraných v mnoha životech. Nerady se vracejí do minulosti, a ani nepředbíhají událostem budoucím. Zaměřují se na přítomnost, toho co je právě Tady a Teď, řídí se tím, jaké energie zrovna cítí, kdo nebo co, jaké vyzařuje vibrace, a ne co si o druhých a situaci ve světě myslí. Napojením se na kolektivní vědomí a vědomí Země (informačního pole) si stahují potřebné informace ke své pozemské misi. Skromnost a pokora je jim vlastní a těší je, když druhým lidem mohou dodat jejich ztracené sebevědomí, narozdíl od těch, co to sebevědomí druhým spíše berou, aniž si to sami uvědomují. Lidé, co ještě nenašli sebe sama, hledají se, nepotkali se, se svým pravým Já, potřebují od nás pracovníků Světla obrovské povzbuzení, podpory, pochopení a hlavně spousty lásky i když nebude opětovaná. Chce to velkou dávku trpělivosti a vnitřního klidu. Jak jsem se už vícekrát zmiňovala, nejsme všichni stejní a v Transformaci nekráčíme stejným tempem. I oni jednou za čas pochopí....

Před šesti lety, při mém prvém telepatickém kontaktu se světelnými bytostmi, mi bylo Plejáďany sděleno také i to, že svými technologiemi čistí naši atmosféru, od všech těch vypouštěných chemických jedů do ovzduší (chemtrails), jaderných havárií a jiných važnějších chemických znečištění, ač to bylo způsobeno z jakýchkoliv pohnutek. V roce 2013 a za bílého dne, jsem měla možnost vidět na vlastní oči, čištění od chemtrails. Kdyby to "čištění" nedělali, náš organismus by byl silně oslabený, byli bychom hodně ne-mocní, tedy hlavně ti, co jsou energiemi - vědomím v nižší frekvenci. Proto je důležité duchovně se rozvíjet a přejít na vyšší frekvenci svého vědomí. Máme schopnost samoléčení (pozitivní a otevřenou Myslí máme schopnost, řídit své buňky v těle a tím si aktivovat zdraví). My lidé, jsme ve své pravé podstatě, láskyplné a silné bytosti. Jedinečné schopnosti, jsme od našeho Stvořitele dostali všichni do vínku, stačí je správně využít.

A tak, nadávat na ty, co Chemtrails utvářejí, zaměřovat se na to negativní, je ztrátou naší drahocenné energie. Jistěže nemůžeme dělat, že o tom nevíme, když víme, že se to děje, ale změníme to pouze tehdy, když to budeme energeticky pozvedat. Utvářejme si realitu kde nám nehrozí žádné nebezpečí, kde nežijeme ve strachu z nemoci, ale naopak, kde jsme naplněni láskou, pokojem a zdravím.

Co není v naší moci změnit, fyzicky tomu zabránit, to s pokorou a láskou přenechejme vesmíru (nejvyššímu Stvořiteli), o to ostatní se vesmír už postará. Říká se tomu, důvěra ve vesmír. Je takovým našim milujícím rodičem, který pomůže tam, kde ví, že by to jeho děti mohlo životně ohrozit a tím by se přerušilo jejich vedení - výchova. V našem případě by se dalo říct, že by se přerušil náš duchovní rozvoj.

Proto mějme plnou důvěru ve velkolepý vesmírný (Stvořitelův) projekt, v tuto jedinečnou Transformaci, která jinde ve vesmíru nemá obdoby. Jako lidské bytosti se berme zcela vážně a vnímejme se jako silné, statečné, láskyplné a moudré Duše. Jsme novodobými Tvůrci fyzické reality kolem nás, jsme kolektiv sloučený z mnohých Já a s duchovní energií pracujeme na tvoření reality v Jednotě 5D.

Pozitivními myšlenkami utváříme realitu vyšší frekvence, ne realitu, která se nám projektuje z nižší frekvence.

Síla a tvoření kolektivního vědomí, se odvíjí od velikosti našich myšlenek. Síla myšlenky je veliká, proto tvořme pozitivní myšlenkou. A tak se i staň.

Věřme v naši duchovní sílu, v naše milující SRDCE

S láskou a přáním krásných tvořivých energií  PLEJA

Tady a Teď

s použitím části textu od Miroslava Horešovského 💖

Zdroj: Autorka a zdroj článku: Pleja Světlo Krystal 


Hana Sahhu-arah: rozhovor s průvodkyní hvězdných duší 


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 178
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 144
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 1958
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 216
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 304
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1518
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 643
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 654
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 2897
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 795
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 973
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1119
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2013923
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515319
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456668
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292586
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282134
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272672
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259146
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250507
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249072
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242699
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240424
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215047
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206432
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187953
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186427
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184223
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176486
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166597
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163207
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161000
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142633
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128102
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124439
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122389
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...