Margot Anthea Gabrielle: PŘEROD MATKY ZEMĚ A NÁVRAT PRAPŮVODNÍCH PŘEDKŮ RODINY MODRÉHO PAPRSKU

Přijala: Anthea Réa / 12. 5. 2020

Milovaní Tvůrci. Na planetě Zemi se v této době dějí požehnané změny. Nyní, když je stále běžný provoz zaběhnutého zotročujícího systému na Zemi pozastavený, Matka Gaia odpočívá a rodí se do zcela nové vibrační úrovně sebe samé.

Nadechuje se a přijímá energii ke své revitalizaci, vzestupu a ukotvení vysokých vibrací Zdroje, proudících do ní skrze hlavní portály jejích Galaktických Rodičů z Modrého paprsku, ALCYONU a SÍRIA. Rodina Modrého paprsku je Vaší skutečnou, prapůvodní Rodinou Světla, otisknutou ve Vaší DNA.

JE TO TA STEJNÁ RODINA BYTOSTÍ, KTERÁ SEM KDYSI DÁVNO, PO STVOŘENÍ ZEMĚ, SESTOUPILA, ABY NAUČILA PRVNÍ LIDSKÉ RASY UMĚNÍ OVLÁDAT ELEMENTY V SOULADU S BOŽSKÝM VĚDOMÍM. JSOU TO TY SAMÉ BYTOSTI, KTERÉ ZDE ZANECHALY PRVOTNÍ PÍSMO, UMĚNÍ A POLOŽILY ZÁKLAD PRO HOSPODÁŘSTVÍ A EKONOMIKU (TEHDY SMĚNNÝ OBCHOD).

Jejich moudrost a láska vyzařovala z očí každého původního obyvatele Země. Ze srdce kmenů, které věděly, kým jsou a proč tu jsou. Znaly svůj původ a moc dobře věděly, že jejich posláním je uchovávat v živosti tradice Božské Rodiny a rozvíjet je v nižší dimenzi na Matce Zemi.

Rodina Modrého Paprsku neměla po tisíciletí tak snadný přístup do vašich srdcí a myslí. Astrální smog, vytvořený lidstvem okolo mřížek Gaii, jim znemožnil navštěvovat Vás v hojné míře. Donedávna zde byli pouze jedinci, kteří s nimi byli v přímém spojení. Dnes jsou to již tisíce probouzejících se lidí, kteří začínají vnímat moudrost a sílu svého prapůvodu.

O to více tato vlna zesiluje tím, že díky tzv. celosvětové karanténě, jež byla spuštěna skrze časovou kapsli Galaktickou Radou (jak jsme se o tom zmínili již dříve), se rozpustily ony smogové vrstvy kolem mřížek Gaii. Její aura se opět rozzářila svou magnetickou silou.

ČAKRY MATKY ZEMĚ SE MASIVNĚ ČISTÍ A NAVYŠUJÍ SVÉ VIBRACE, STEJNĚ TAK JAKO JEJÍ ŽÍLY, ŽIVOTODÁRNÉ DRÁHY JEJÍHO TĚLA – LEY LINES, JEŽ JSOU PROTKANÉ MNOHÝMI PORTÁLY, VORTEXY A KLÍČOVÝMI ČAKROVÝMI BODY NAPŘÍČ GAIOU.

Dnes k Vám promlouváme, abychom vám připomněli, že Matka Země je autonomní, silná a soběstačná bytost na úrovni svého Vědomí-Ducha. Avšak na úrovni těla, je jen a pouze projekčním plátnem vašeho vlastního energetického systému, jakožto jednotlivců, i celé společnosti.

ONA JE ČISTÉ PLÁTNO. VY JSTE TĚMI BARVAMI, KTERÉ DO NÍ VNÁŠÍTE. TAK, JAK SE MĚNÍ ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM VÁS SAMÝCH, MĚNÍ SE I ENERGETICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM MATKY ZEMĚ.

Nic není stálé, vše je v pohybu, rozšiřuje se, vzestupuje do nové kvality svého Božského potenciálu. Proto nelze napevno určit, jaká silová místa Země odpovídají těm kterým čakrám: postupně putují napříč jednotlivými státy po dosažení určitých velkých cyklů Země. Tak, jak se otáčí Země kolem své osy, přelévají se mezi sebou také energetické víry Země.

Jsme zde, abyste s námi procítili, že jste již připraveni vzdát se starého způsobu nahlížení na Zemi, starého způsobu prožívání vztahu k Ní. Ten starý způsob je založen na hodnocení, kritice a argumentačních soubojích, komentujících stav soudobé společnosti.

V této energetické transmisi Vám dáváme procítit, jak tímto Matka Země strádá, jak je jí ubírána energie, tolik potřebná pro její i vaší revitalizaci a pro úspěšné ukotvení energií vzestupu.

Žádáme Vás: rozpomeňte se na to, co je to vlastně planeta Země? Proč jste zde? Čeho zde chcete docílit? Jak je možné žít v souladu se Zemí a přispět k navrácení rovnováhy do celé společnosti? Tou odpověďí je Boží hlas uvnitř vás. Pozorně naslouchejte.

V šumění listů ve větvích, v hřejivých paprscích slunce, v zurčení potoka: skrze všechny elementy k vám promlouvají předkové vaší prapůvodní světelné linie modrého paprsku. vedou vás do stavu vnitřního ticha, prázdnoty, nicoty naplněné božským pokojem, láskou a mírem. to ticho je těhotné odpověďmi. naslouchejte.

Už není čas žít si své domnělé malé lidské životy tak, jako doposud. Jste zváni žít své Boholidství na Zemi. Ztělesnit své Božské dědictví Rodiny Světla, a tím se přerodit společně se Zemí do zcela nového světa.

NESTANE SE TO AKTIVISMEM A EKOLOGICKÝMI AKTIVITAMI, VYCHÁZEJÍ-LI Z BODU VNITŘNÍHO MOCENSKÉHO SOUBOJE A PASIVNÍ AGRESE. STANE SE TO VE STAVU SLASTNÉHO, TICHÉHO MÍRU. VE STAVU MEZI BDĚNÍM A SNĚNÍM, KDY SE ODDÁVÁTE SVÉ VIZI NOVÉHO SVĚTA.

CÍTÍTE, JAK MATKA ZEMĚ OŽÍVÁ? KOLIK ENERGIE GENERUJÍ VORTEXY PO CELÉM JEJÍM TĚLE, KDYŽ NAMÍSTO KRITICKÉ HODNOTÍCÍ MYSLI VYSÍLÁTE SVÉ VIZE, PRAMENÍCÍ ZE SRDCE?

Prosíme, nepodceňujte sílu tzv. ,,DENNÍHO SNĚNÍ“: to je přesně ten způsob, jakým byl stvořen celý vesmír, země, i vy sami. to znamená, že vy sami také máte tu moc změnit tímto způsobem celou společnost.

Je však potřeba přiznat si, že máte svůj velký podíl na tom, jak vypadá celospolečenská situace a vládnoucí systém na planetě. Zaměřte svou pozornost na hlavní státy Země, na hlavní čakry planety. Co se na nich odehrává? Jak v té které zemi vypadá ekonomika, kultura, hospodářství, celková státní správa, povaha a mentalita zdejších lidí? Co to vypovídá o vás samých, jako jednotlivcích, a jako celku?

Drazí, ztráty energie, které jste utrpěli kolektivním zvykem STĚŽOVAT SI na stav věcí, přesáhly únosnou mez. Chcete-li, aby Vás matka Země mohla plně podpořit a postavit se za Vás v procesu svržení nefunkčního systému vlády, pak se musíte postavit Vy za ni a uvědomit si, co do jejích čaker a do její Akáši (fascie jejího těla – ley lines) vnášíte za mentální a emoční energii na denní bázi. Je na čase vstoupit do další fáze bdělého vědomého tvoření.

Zaměřte na chvíli svou pozornost-energii na srdce pupku Země – na její solar plexus, jež se momentálně rozléhá ve střední a jihozápadní Americe. Zde leží na povrchu zemské mřížky kořenové záznamy zneužití moci a jednání z úrovně skryté agrese a chladné logiky odpojené od srdce.

Tato oblast se nyní masivně čistí a znovuzrozuje. Nevada, Utah, Arkansas, Arizona, Texas – to vše jsou místa, která se nyní jako plíce Země nově nadechují a rozpouštějí staré záznamy zneužití moci.

POSVÁTNÁ HORA MT. SHASTA JE V TUTO CHVÍLI SILNÝM PŘIJÍMAČEM KOSMICKÉ LÁSKY A SVĚTELNÝCH KÓDŮ PRAPŮVODNÍ RODINY MODRÉHO PAPRSKU, JEŽ SE ROZLÉVÁ LEY-LINIEMI ZEMĚ A OŽIVUJE V NICH SEMÍNKA PRADÁVNÉ MOUDROSTI PŘEDKŮ Z HVĚZD, JEŽ ZDE BYLA KDYSI DÁVNO ZASETA. NYNÍ JE ČAS SE S TĚMITO SEMÍNKY VAŠEHO PŮVODU PLNĚ SPOJIT A ČERPAT Z NICH JEJICH SÍLU A POZNÁNÍ Z HLOUBKY VAŠICH SRDCÍ, VAŠÍ DNA.

Slyšte bubnování srdce Matky Země, bubnování Předků z Hvězd, jež volají, ať povstanete ve své síle, pokoře, moudrosti a jasném zření věcí takových, jaké jsou.

Duch Navajů a dalších kmenů, napojených na prapůvodní moudrost Rodiny Světla, se právě probouzí v těchto místech solar plexu Země, aby znovu nastolil rovnováhu a připomněl vám, co to znamená tvořit ze svého středu, z úrovně vědomí ,,já jsem“ a z úrovně vědomí propojení s liniemi předků.

Nechte rozlít modro-zlaté světlo jejich poselství skrze Slunce Matky Země do všech částí Jejího těla: do jejího srdce, do mozku, do její pánve… Nechte jím vyživit všechna její energetická centra, jež jsou odrazem vašich vlastních center.

Sněte vědomě o novém světě, jež nemá žádná omezení, války, restrikce, jakékoli formy nesvobody. Ta nesvoboda je jen a pouze uvnitř vás samých. Vibrace strachu je pak vyzářená do formování vašich vlád a společenských struktur. Nahrazujte den za dnem strach láskou, přetavte ho ve světle svého hlubokého přijetí.

KÉŽ SE VAŠE VĚDOMÉ MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ PROMÍTNE DO MATKY ZEMĚ. KÉŽ VAŠE VITÁLNÍ ENERGIE TOUTO JEDNODUCHOU ZMĚNOU ZESÍLÍ NATOLIK, ŽE UŽ NEBUDE MOŽNÉ PODLEHNOUT STARÝM VZORCŮM A KOLEKTIVNÍM STRACHŮM MINULOSTI.

Jste v tom spolu s Matkou Gaiou, a jste zváni k přímému propojení s ní, jakožto s odrazem sebe sama, ve všech aspektech a podobách. Otevřete se těm nepříjemným aspektům, aby mohly být s láskou propuštěny a nahrazeny novou živoucí vizí Nebe na Zemi.

Ve Věčné Lásce a Radosti ze Znovupropojení,
💙✨ Vaši Rodiče z Hvězd✨💙

Anthea Réa


Předala
Margot Anthea Gabrielle
www.anthea.cz


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2060
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1317
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3077
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2211
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1473
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1249
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1753
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2639
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1327
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1417
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2040
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5766
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1790107
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512714
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444063
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352638
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285376
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274525
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269410
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251662
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239381
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238282
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234784
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 233993
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212474
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202449
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184684
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182533
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181436
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174287
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164110
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161614
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159422
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140812
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126541
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122951
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...