Radana Třešňáková Kolcová: Poselství našich Předků

Přichází mnoho dotazů, z nichž je patrné, jak vás tíží nynější celosvětová situace. Ptáte se, jak vnímám tuto situaci ze svého pohledu, co říkají Andělé, Země a další bytosti.

Odpověď není snadná a ani jednoznačná, neb se každý z nás podílí na celém procesu a v každý jeden okamžik svým vlastním nastavením, rozhodnutím, činem i myšlenkou tvoříme to, co bude. Mnoho lidí si přesto ještě stále myslí, že to není možné, a odmítají připustit, že to tak skutečně je.

 

Dovoluji si říct, že ještě o mnoho intenzivněji budeme prožívat vše, co stvoříme ve své mysli, a proto se přestaňte bát a miřte svoji energii efektivně – směrem, který je vám zdrojem klidu.

 

Mnoho lidí tápe, je agresivních, nervózních, neb jistoty, o nichž sami sebe celý život přesvědčovali, že jistotami jsou, se rozplynuly a oni zjišťují, že žádná jistota na světě není.

Lidstvo je nyní vyzváno k tomu, o čem si mainstreamová společnost myslela, že neexistuje.

Každý je situací zasažen právě tolik, nakolik je jeho nastavení připraveno k růstu, nakolik je vyzýván k přehodnocení života.

Mnoho lidí si myslí, že vše bude jako dřív, ale já vás ujišťuji, že nebude.

 

Většina z vás, kteří tyto řádky čtete, víte, že je třeba pozvednout lidské vědomí. Toto vědění je třeba předávat i dalším lidem. Ne poučováním a příkazy, ale laskavostí a podporou s uvědoměním, že hodnoty druhých jsou právě pro ně v naprostém pořádku, a to i přesto, že jsou odlišné od našich. Jsou přesně takové, jaké je mít potřebují, a jsou jejich zdrojem k nynějšímu růstu. Proto prosím, ať vám přijde u druhých cokoliv pošetilé, mějte na paměti, že to je jejich cesta a je to tak v pořádku.

 

Kolektivní pole naší vlasti je velmi silné a předci, kteří tvořili základy naší země, do ní vkládali silnou duchovní energii pro čas, až český národ zahalí temnoty.

Dělali to vědomě a vědomě nám ponechali dědictví, jehož čas se naplnil a otevírá nám své dary, ke kterým má každý z nás přístup.

Přirozeně čím více lidí jej počne vědomě přijímat, tím vydatnější Světlo celku rozzáříme.

V energetickém poli naší vlasti je silný duchovní potenciál, který je velmi silnou výživou (nejen) pro současné období, a mnoho lidí je připraveno do něj vstoupit.

Někteří to cítí a slyší silné volání čehosi, jiní potřebují jemné cinknutí, nasměrování či vysvětlení od těch, kteří jsou voláni. Bez vnucování, podbízení a velebení jednoho názoru či směru.

Podporovat jemnou laskavostí druhé k uvolnění závoje nevědomosti z jejich cesty, tak aby oni sami použili svoji vlastní sílu a uvolnili si cestu ke klenotům Českých zemí, k síle svých předků a ke kořenům.

Mnoho národů prožívá to nejkrutější utrpení a já s nimi prožívám svůj nejhlubší soucit, a současně jsem vděčná, že my situaci smíme prožívat o mnoho jemněji.

Jsme vedeni cestou bez ochromující bolesti, a přesto je třeba ze sebe vydat to nejlepší.

Všechny klíče, potřebné k odemčení veškerých zdrojů, máme.

Vše, co nás v nynějších dnech podpoří, mi bylo předáno o mnoho dříve, než jsme do tohoto pole vstoupili, přestože jsem sama tehdy netušila hlubokou Božskou provázanost.

 

Právě tak, jako nyní jen tušíme ohrožení lidstva a netroufáme si své myšlenky rozvíjet dál, tak právě tak je přítomný léčivý nástroj, jehož síla je mnohem větší, než si umí kdokoliv z nás představit.

Píšu vám to tak, jak to je, bez příkras či zveličování a domnívám se, že máme obrovskou naději, aby pupeny našeho lidství byly políbeny touto sílou a opětovně se rozvíjely.

Právě v tomto čase přestává fungovat úplně vše, ať se to týká duchovních, či hmotných záležitostí. Všímáte si toho, jak veliká proměna nastává? Vidíte, jak se vše sype?

 

Obrození, kterým planeta prochází, je potřeba posílit skrze každého z nás. Jedinou možnou cestou je navrácení se k sobě a ke své celistvosti. Ke kontinuu, které jsme tvořili se svojí druhou, Božskou částí – placentou.

 

Ujišťuji vás, že jiné cesty není, a jestli ve vás mé řádky probouzí odpor, nelekejte se – je to jen kolektivní trauma z krutých činů, které byly napáchány na vaší duchovní části.

Je třeba vstoupit do své síly, se kterou každý člověk na Zemi přicházel – projít propojením se svojí placentou. To je lék, díky kterému dochází k převratným procesům, lék tak hluboký a silný, že pracuje skrze všechny vrstvy našeho života.

Nezávisle na tom, jak dlouho žijete duchovním životem, a myslíte si, co vše máte vyřešeno, tak toto uzdravení je zásadní.

Bez toho se nepohnete dál.

 

Nezávisle na tom, jestli je vám třicet nebo sedmdesát (a myslíte si, že už to nemá cenu, když jste to až doteď přežili), tak vám říkám: „Udělejte to!“

Tento mocný nástroj – propojení s naší placentou – na Zemi přišel, aby se každý z nás zachránil – abychom se my zachránili. Propojení s naší placentou nás vrací do Božského kontinua, do času, kdy jsme zažívali celistvost. Odtržením od placenty bylo toto kontinuum násilně přerušeno, a my tak přišli o mnoho sil, které k nám nestihly „dotéci“. Když spojení s placentou obnovíme, znovu se napojíme na Zdroj a ztracenou sílu konečně dočerpáme.

Vím, že propojení s placentou pro vás může být neznámý pojem a můžete to považovat za bláznovství (nebo za něco odporného).

 

Uvědomte si však, že přesně to je ono – tento pocit, který právě teď cítíte, ve vás na povrch vynáší to, jak na tom skutečně jste se svojí sílou, s kontinuem Božství, se spojením se Zemí, se svými kořeny, s předky a se Stromem Života. Zrcadlí vám tu propast, do které spadla vaše spirituální, ale i pozemská – životní – síla, a bolest, kterou to způsobuje.

Zkuste o tom přemýšlet.

Přemýšlejte o tom, jak je to logické, prosté, obyčejné, a to dokonce tolik, že vám může připadat absurdní, že léčivý nástroj lidstva je tak jednoduchý!

Díky napojení na placentu obnovíte své napojení na předky, na ohromnou sílu svého rodu a postavíte se do své síly – spirituální i životní. Díky tomu se stanete průchozí transformačním procesům nynějšího děje a vaše tělo bude ve vysokých imunitních frekvencích.

Prozřete, že není jiného léku než toho nejobyčejnějšího – opětovně vstoupit do svého pole síly a poklonit se Životu a své druhé části.

♥ Nemyslete si, že bude stačit, abyste se modlili k Andělům, k Bohu či předkům.

♥ Nedoufejte, že přijdou zázraky, jestliže pro to něco neuděláte.

♥ Vězte, že když nastane plošné uzdravení placent lidstva, tak se tento děj natolik silně propíše skrze kolektivní vědomí, že nemoc napadající dech, který je naší bránou k Životu, bude zaplavena fluidem znovuzrození každého, kdo se této síle pokloní.

♥ Vždyť placenta na symbolické úrovni ukazuje náš vztah se Zemí.

♥ A jakpak má Země unést tolik bolestného zneuctění sebe sama?

♥ Jak skrze naříkání, které už nemůže unést, má mít sílu nás dál objímat?

♥ Jak přes bolest, která leží v jejím prachu, můžeme slyšet modlitby našich předků a čistá požehnání našich vlastenců?

♥ Každá zneuctěná placenta, které je navrácena úcta, se hmatatelně podílí na probíhajícím obrození celé planety. To ona je pojítkem k Životu, to ona uvolňuje silné frekvence lásky, uzdravující osobní i kolektivní pole.

♥ Vaše placenta je Zdrojem síly k vaší další cestě na Zemi.

♥ Je dědictvím vašich předků.

♥ Je tím nejhlubším a nejkrásnějším darem samotného Života.

♥ Nic víc a nic míň.

 

Tento článek jsem napsala před více než třemi týdny. Čekal na „svůj čas“ – zrál spolu s každým člověkem, který jej bude číst. Dnes ráno, když jsem se vrátila z ranního běhu jsem na naší zahrádce poklekla, políbila Zemi a ona se roztryskala láskou k celému lidstvu ve které mi sdělila „že je čas“…

S nejhlubší úctou Děkuji za nás všechny. Radana


Autorka článku: Radana Třešňáková Kolcová

https://pramensvetla.cz/


Nejnovější články na našem portálu

červenec 22, 2024 17
22. 7. 2024 v 9:45 vstoupilo Slunce do Lva za podpory milujícího Neptuna v Rybách, který se nás...
červenec 08, 2024 4862
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 333
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 622
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 519
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7611
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9008
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 724
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 545
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 608
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 599
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 753
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2072623
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516109
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458463
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294496
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283830
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273571
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260695
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253719
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252025
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243542
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241816
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215744
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207357
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189629
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186878
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184596
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177072
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167239
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163733
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161461
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143306
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128472
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125014
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 123001
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...