Platónský rok a pohyb Sluneční soustavy v Mléčné dráze

V současné době dochází k obrovským změnám ve Sluneční soustavě a tyto změny mají zásadní význam na proměnu života na Zemi a lidstva.

V této části bych se chtěl věnovat současné transformaci lidstva, ke které momentálně dochází, z pohledu kosmických pohybů a dějů. Důvodům proč zcela zákonitě k této transformaci dojde a proč se nemusíme bát sil, které by jí zabránily. Je hodně lidí, kteří šíří negativní informace např., že nás temní zotročí, že budeme očipováni, že Q-Anon je podvod, že nás přepadnou negativní mimozemšťané….. a podobně. Tito lidé v podstatě tvrdí to samé jako kdyby vám ve čtyři hodiny ráno někdo tvrdil, že nevyjde Slunce. Vy mu řeknete, ale vždyť vyšlo i včera a on vás bude přesvědčovat argumenty, „podívej se vždyť je čím dál větší tma“. Je známé, že před rozednění bývá největší tma a přesně to samé se nyní děje s lidstvem na této planetě. Dochází k masivnímu přílivu energií do Sluneční soustavy, což se projevuje nejen na Zemi, ale i na ostatních planetách. Na Marsu roztála velká část polárních čepiček, odhadem více než 25% (tyto čepičky jsou tvořeny zmrzlým CO2 a vodou), podstatně se zvýšilo světlo odrážené Venuší, došlo k velkým změnám v proudění plynů na povrchu Jupiteru, Saturnu i Neptunu. Z výše zmíněného vyplývá, že celá Sluneční soustava se mimořádně rychle dostává do oblasti v naší galaxii, která je energeticky hustší. Když tuto myšlenku ještě rozvedu a zpřesním v rámci mého současného poznání, tak řeknu, že nejen Sluneční soustava, ale i okolní vesmír se periodicky dostal do energeticky bohatší části galaxie.

Píši zcela záměrně periodicky, protože je obecně znám cyklus 25 920 let, který bývá označován jako Platónský rok. Platónský rok je podobně jako rok na zemi rozdělen na 12 částí. V normálním roce jsou to měsíce a v Platónském roce jsou to věky. A právě nyní přecházíme z temného zimního věku Ryb do prvního jarního věku Vodnáře. Použil jsem název jarního z důvodu, že podobně jako v normálním roce, tak také v Platónském roce máme rozdělení na jarní, letní, podzimní a zimní věky po třech. A právě věk Ryb je poslední zimní nejtemnější věk a přicházející věk Vodnáře je první jarní věk. Stejně jako když na jaře přijdou první slunečné dny a příroda přímo exploduje životem, tak k tomu samému dochází s přílivem energie při nástupu Vodnářského věku v lidské společnosti. Stejně jako v přírodě na jaře, tak i v lidské společnosti s příchodem energií věku Vodnáře dochází zcela zákonitě k obrovskému růstu a poznání, které je zcela zákonité.

V této části se pokusím, alespoň z mé úrovně poznání popsat k čemu vlastně v této době dochází a co je trochu mylně vykládáno. Je známo, že Slunce se pohybuje s dalšími sedmi hvězdami kolem centrální hvězdy Plejád Alcyone. Slunce je osmou nejvzdálenější hvězdou této skupiny obíhající kolem Alcyone, mezi další hvězdy blíže k centrální hvězdě patří např. Merope, Taygeta, Maia. Plejády jsou mimořádně mladé hvězdy, které vznikly z kosmického hlediska před velmi krátkou dobou zhruba 100 000 000 let. Slunce je staré cca 4 až 5 miliard let. Plejádské hvězdy jsou počátečních fázích vývoje, proto jsou energetiky velmi aktivní. Musím tu poopravit představu, že hvězdy Plejád a Slunce obíhají kolem velmi hmotné hvězdy Alcyone, podobně jako planety v naší soustavě obíhají kolem Slunce. Tady je to jinak. Ve Sluneční soustavě má Slunce zhruba 99% hmotnosti, proto planety obíhají prakticky kolem něj. V soustavě Alcyone jsou další velmi hmotné hvězdy a dochází k oběhu všech hvězd včetně Alcyone kolem společného těžiště! A to je zásadní rozdíl. Společné těžiště je místo, které je výslednicí hmotností a sil působících ze všech zúčastněných hvězd. Slunce je vzdáleno od hvězdy Alcyone zhruba 400 světelných let, doba Platónského roku je zhruba 26 000 let. Dráha, kterou uskuteční Sluneční soustava při oběhu kolem Alcyone je 3,14x800= 2 500 světelných let. Z tohoto jednoduchého výpočtu vyplývá zásadní věc, že pokud by byl Platónský rok jeden oběh kolem Alcyone (nebo společného těžiště) musela by být rychlost pohybu Sluneční soustavy rovna zhruba jedné desetině rychlosti světla, tedy 30 000 km/s což je naprosto vyloučené a odporující poměrům ve vesmíru. Pro porovnání Země obíhá kolem

Slunce rychlostí 30 km/s čili tisíckrát pomaleji a rychlost oběhu Sluneční soustavy kolem středu galaxie je 220 km/s(jeden oběh trvá cca. 230 000 000 let). Rychlost Sluneční soustavy kolem Alcyone by se měla pohybovat někde mezi těmito dvěma rychlostmi a když vše zjednoduším a vyjdu z odhadu, že se pohybuje rychlostí 100 km/s 30 000:100= 300 pomaleji, čili při vzdálenosti 400 světelných let Slunce od Alcyone by správně jeden oběh čili Platónský rok měl trvat 26 000x300 zhruba 7 800 000 let. Z toho logickým výpočtem potom vyplývá, že Platónský rok je doba, kterou Sluneční soustava oběhne hypotetické těleso ve vzdálenosti zhruba 800:300=2,7 světelného roku. Samozřejmě nepopírám skutečnost, že obíháme kolem Alcyone a jsme sluneční soustavou, která je součástí Plejád. Jen jsem se pokusil dokázat, že neplatí teorie o tom, že Platónský rok který trvá 25 920 let, je oběh kolem Alcyone. Je tu prostě něco velmi hmotného ve vzdálenosti 2,5 až 3 světelné roky, kolem čehož obíhá Sluneční soustava za 25 920 let. Vše může být samozřejmě zcela jinak, ale vyšel jsem jednoznačně prokázaných čísel a matematiky pro druhý stupeň Základní školy a stávajícího stupně poznání. Prosím, pokud v těchto úvahách najdete nějakou zásadní logickou, nebo matematickou chybu, budu vám nesmírně vděčný, pokud mne na ní upozorníte a zbavíte mne pochybností které mám. Mluvil jsem s jedním astronomem, který pracoval na hvězdárně Ondřejov, položil jsem mu otázku co je Platónský rok 25 920 a on mi odpověděl, že je to doba za kterou se otočí osa precese o 360 stupňů. Ptal jsem se okolo čeho se za tu dobu otočíme a bylo mi řečeno, že se netočíme kolem ničeho. Přitom je známé, že periodicky v tomto cyklu procházíme oblastmi s velkou hustotou energie a hmoty a oblastmi s malou hustotou energie a hmoty. Pokud by to skutečně bylo jen otáčení zemské precesní osy, neplatily by věky jako Vodnář a další. Z historie ale víme, že se tyto věky periodicky střídají a mají zásadní vliv na lidskou společnost, planetu Zemi i celou Sluneční soustavu.

Chtěl bych vás upozornit na zcela zásadní a mimořádně nadčasový český film z roku 1972 Akce Bororo. Je to obsahově jednoznačně jeden z nejlepších filmů v žánru sci-fi, které byly na světě natočeny. Vřele vám jej doporučuji pozorně shlédnout a upozorňuji vás na klíčové informace a momenty tohoto filmu.

1 film vychází z skutečných zápisů a podkladů cestovatele Alberta Vojtěcha Friče

2 hlavní ženská role Božidara Turzunovová ve snímku vypadá jako skutečná plejáďanka, jak jsou dnes zobrazovány. Má světlé vlasy, je velmi krásná a v celém filmu prakticky neprojevuje žádné emoce.

3 vedlejší mužská role mimozemšťana je velmi podobná panu Spokovi ze Star Treck

4 ve filmu se uvádí, že domovská planeta návštěvníků je u plejádské hvězdy Maia.

5 V jedné části je zdůrazněno, že cestovatel Frič mluvil o amazonských indiánech, jako o potomcích velmi vyspělé zaniklé civilizace. Říká, že mají věci, které my budeme hledat ještě hodně dlouho.

6 hlavní hrdinka je zavražděna agenty farmaceutické loby, což je praktika realizovaná v současné době, aby se zabránilo pokroku v alternativní léčbě lidí.

Zdá se, že tvůrce námětu a scénáře tohoto filmu měl k dispozici informace, ke kterým se dostáváme o 50 let později.

Když jsem začal psát o českých sci-fi filmech, nemůžu nezmínit film Ikarie XB1. Tento snímek měl tak vysokou úroveň zpracování a triků, že překonával obdobné filmy americké produkce. V tomto filmu jsou dva zásadní momenty, které stojí za pozornost. Prvním je, že posádka narazila na létající talíř s lidskou posádkou vybavenou jadernými zbraněmi. Připomíná to tajný nacistický kosmický program, který je nyní postupně odhalován. Druhý moment, který je z mého pohledu možná ještě důležitější, je objev posádky do té doby neznámé temné hvězdy jejíž energie negativně ovlivňuje zdraví lidí. Tady bych chtěl ještě upozornit na jednu zajímavou skutečnost. Ikarie letěla k nejbližší hvězdě Alfa Centauri vzdálené 4,4 světelného roku od Slunce a někde mezi se nacházela neznámá obrovská černá hvězda. V textu výše jsem zhruba spočítal, že pokud by Platónský rok byl oběhem kolem nějakého tělesa, bylo by pravděpodobně vzdáleno cca 2,7 světelného roku. Tím samozřejmě netvrdím, že to co je ve filmu odpovídá skutečnosti. Je to jen moje čistá spekulace, nemající žádný reálný podklad.

Posledním filmem, na který si vás dovoluji upozornit je snímek Svět podle Prota. Tento film je nabytý informacemi, má skvělý námět a hraje v něm plno známých herců v životních rolích. Dovoluji si upozornit, že jeden moment, kdy je Prot ve hvězdárně a mluví o své domovské hvězdě a planetě je okopírovaný z výše zmíněného filmu Akce Bororo. Pro mne je klíčová informace z tohoto filmu až na samém konci jak fungují zákony Stvoření.

Film Akce Bororo můžete zdarma stáhnout zde

https://ulozto.cz/hledej?q=Akce+bororo

Film Ikarie XB1 zde

https://ulozto.cz/hledej?q=ikarie+xb1&autocomplete=std

Film Svět podle Prota zde

https://ulozto.cz/hledej?q=sv%C4%9Bt+podle+prota&autocomplete=std


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2190
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1373
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3103
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2275
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1479
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1264
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1790
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2664
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1336
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1424
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2054
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5779
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1792015
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512734
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444092
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352672
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285411
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274568
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269419
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251713
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239397
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238327
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234925
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234050
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212489
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202481
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184694
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182539
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181471
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174310
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164126
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161638
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159435
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126552
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122958
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...