Platónský rok a pohyb Sluneční soustavy v Mléčné dráze

V současné době dochází k obrovským změnám ve Sluneční soustavě a tyto změny mají zásadní význam na proměnu života na Zemi a lidstva.

V této části bych se chtěl věnovat současné transformaci lidstva, ke které momentálně dochází, z pohledu kosmických pohybů a dějů. Důvodům proč zcela zákonitě k této transformaci dojde a proč se nemusíme bát sil, které by jí zabránily. Je hodně lidí, kteří šíří negativní informace např., že nás temní zotročí, že budeme očipováni, že Q-Anon je podvod, že nás přepadnou negativní mimozemšťané….. a podobně. Tito lidé v podstatě tvrdí to samé jako kdyby vám ve čtyři hodiny ráno někdo tvrdil, že nevyjde Slunce. Vy mu řeknete, ale vždyť vyšlo i včera a on vás bude přesvědčovat argumenty, „podívej se vždyť je čím dál větší tma“. Je známé, že před rozednění bývá největší tma a přesně to samé se nyní děje s lidstvem na této planetě. Dochází k masivnímu přílivu energií do Sluneční soustavy, což se projevuje nejen na Zemi, ale i na ostatních planetách. Na Marsu roztála velká část polárních čepiček, odhadem více než 25% (tyto čepičky jsou tvořeny zmrzlým CO2 a vodou), podstatně se zvýšilo světlo odrážené Venuší, došlo k velkým změnám v proudění plynů na povrchu Jupiteru, Saturnu i Neptunu. Z výše zmíněného vyplývá, že celá Sluneční soustava se mimořádně rychle dostává do oblasti v naší galaxii, která je energeticky hustší. Když tuto myšlenku ještě rozvedu a zpřesním v rámci mého současného poznání, tak řeknu, že nejen Sluneční soustava, ale i okolní vesmír se periodicky dostal do energeticky bohatší části galaxie.

Píši zcela záměrně periodicky, protože je obecně znám cyklus 25 920 let, který bývá označován jako Platónský rok. Platónský rok je podobně jako rok na zemi rozdělen na 12 částí. V normálním roce jsou to měsíce a v Platónském roce jsou to věky. A právě nyní přecházíme z temného zimního věku Ryb do prvního jarního věku Vodnáře. Použil jsem název jarního z důvodu, že podobně jako v normálním roce, tak také v Platónském roce máme rozdělení na jarní, letní, podzimní a zimní věky po třech. A právě věk Ryb je poslední zimní nejtemnější věk a přicházející věk Vodnáře je první jarní věk. Stejně jako když na jaře přijdou první slunečné dny a příroda přímo exploduje životem, tak k tomu samému dochází s přílivem energie při nástupu Vodnářského věku v lidské společnosti. Stejně jako v přírodě na jaře, tak i v lidské společnosti s příchodem energií věku Vodnáře dochází zcela zákonitě k obrovskému růstu a poznání, které je zcela zákonité.

V této části se pokusím, alespoň z mé úrovně poznání popsat k čemu vlastně v této době dochází a co je trochu mylně vykládáno. Je známo, že Slunce se pohybuje s dalšími sedmi hvězdami kolem centrální hvězdy Plejád Alcyone. Slunce je osmou nejvzdálenější hvězdou této skupiny obíhající kolem Alcyone, mezi další hvězdy blíže k centrální hvězdě patří např. Merope, Taygeta, Maia. Plejády jsou mimořádně mladé hvězdy, které vznikly z kosmického hlediska před velmi krátkou dobou zhruba 100 000 000 let. Slunce je staré cca 4 až 5 miliard let. Plejádské hvězdy jsou počátečních fázích vývoje, proto jsou energetiky velmi aktivní. Musím tu poopravit představu, že hvězdy Plejád a Slunce obíhají kolem velmi hmotné hvězdy Alcyone, podobně jako planety v naší soustavě obíhají kolem Slunce. Tady je to jinak. Ve Sluneční soustavě má Slunce zhruba 99% hmotnosti, proto planety obíhají prakticky kolem něj. V soustavě Alcyone jsou další velmi hmotné hvězdy a dochází k oběhu všech hvězd včetně Alcyone kolem společného těžiště! A to je zásadní rozdíl. Společné těžiště je místo, které je výslednicí hmotností a sil působících ze všech zúčastněných hvězd. Slunce je vzdáleno od hvězdy Alcyone zhruba 400 světelných let, doba Platónského roku je zhruba 26 000 let. Dráha, kterou uskuteční Sluneční soustava při oběhu kolem Alcyone je 3,14x800= 2 500 světelných let. Z tohoto jednoduchého výpočtu vyplývá zásadní věc, že pokud by byl Platónský rok jeden oběh kolem Alcyone (nebo společného těžiště) musela by být rychlost pohybu Sluneční soustavy rovna zhruba jedné desetině rychlosti světla, tedy 30 000 km/s což je naprosto vyloučené a odporující poměrům ve vesmíru. Pro porovnání Země obíhá kolem

Slunce rychlostí 30 km/s čili tisíckrát pomaleji a rychlost oběhu Sluneční soustavy kolem středu galaxie je 220 km/s(jeden oběh trvá cca. 230 000 000 let). Rychlost Sluneční soustavy kolem Alcyone by se měla pohybovat někde mezi těmito dvěma rychlostmi a když vše zjednoduším a vyjdu z odhadu, že se pohybuje rychlostí 100 km/s 30 000:100= 300 pomaleji, čili při vzdálenosti 400 světelných let Slunce od Alcyone by správně jeden oběh čili Platónský rok měl trvat 26 000x300 zhruba 7 800 000 let. Z toho logickým výpočtem potom vyplývá, že Platónský rok je doba, kterou Sluneční soustava oběhne hypotetické těleso ve vzdálenosti zhruba 800:300=2,7 světelného roku. Samozřejmě nepopírám skutečnost, že obíháme kolem Alcyone a jsme sluneční soustavou, která je součástí Plejád. Jen jsem se pokusil dokázat, že neplatí teorie o tom, že Platónský rok který trvá 25 920 let, je oběh kolem Alcyone. Je tu prostě něco velmi hmotného ve vzdálenosti 2,5 až 3 světelné roky, kolem čehož obíhá Sluneční soustava za 25 920 let. Vše může být samozřejmě zcela jinak, ale vyšel jsem jednoznačně prokázaných čísel a matematiky pro druhý stupeň Základní školy a stávajícího stupně poznání. Prosím, pokud v těchto úvahách najdete nějakou zásadní logickou, nebo matematickou chybu, budu vám nesmírně vděčný, pokud mne na ní upozorníte a zbavíte mne pochybností které mám. Mluvil jsem s jedním astronomem, který pracoval na hvězdárně Ondřejov, položil jsem mu otázku co je Platónský rok 25 920 a on mi odpověděl, že je to doba za kterou se otočí osa precese o 360 stupňů. Ptal jsem se okolo čeho se za tu dobu otočíme a bylo mi řečeno, že se netočíme kolem ničeho. Přitom je známé, že periodicky v tomto cyklu procházíme oblastmi s velkou hustotou energie a hmoty a oblastmi s malou hustotou energie a hmoty. Pokud by to skutečně bylo jen otáčení zemské precesní osy, neplatily by věky jako Vodnář a další. Z historie ale víme, že se tyto věky periodicky střídají a mají zásadní vliv na lidskou společnost, planetu Zemi i celou Sluneční soustavu.

Chtěl bych vás upozornit na zcela zásadní a mimořádně nadčasový český film z roku 1972 Akce Bororo. Je to obsahově jednoznačně jeden z nejlepších filmů v žánru sci-fi, které byly na světě natočeny. Vřele vám jej doporučuji pozorně shlédnout a upozorňuji vás na klíčové informace a momenty tohoto filmu.

1 film vychází z skutečných zápisů a podkladů cestovatele Alberta Vojtěcha Friče

2 hlavní ženská role Božidara Turzunovová ve snímku vypadá jako skutečná plejáďanka, jak jsou dnes zobrazovány. Má světlé vlasy, je velmi krásná a v celém filmu prakticky neprojevuje žádné emoce.

3 vedlejší mužská role mimozemšťana je velmi podobná panu Spokovi ze Star Treck

4 ve filmu se uvádí, že domovská planeta návštěvníků je u plejádské hvězdy Maia.

5 V jedné části je zdůrazněno, že cestovatel Frič mluvil o amazonských indiánech, jako o potomcích velmi vyspělé zaniklé civilizace. Říká, že mají věci, které my budeme hledat ještě hodně dlouho.

6 hlavní hrdinka je zavražděna agenty farmaceutické loby, což je praktika realizovaná v současné době, aby se zabránilo pokroku v alternativní léčbě lidí.

Zdá se, že tvůrce námětu a scénáře tohoto filmu měl k dispozici informace, ke kterým se dostáváme o 50 let později.

Když jsem začal psát o českých sci-fi filmech, nemůžu nezmínit film Ikarie XB1. Tento snímek měl tak vysokou úroveň zpracování a triků, že překonával obdobné filmy americké produkce. V tomto filmu jsou dva zásadní momenty, které stojí za pozornost. Prvním je, že posádka narazila na létající talíř s lidskou posádkou vybavenou jadernými zbraněmi. Připomíná to tajný nacistický kosmický program, který je nyní postupně odhalován. Druhý moment, který je z mého pohledu možná ještě důležitější, je objev posádky do té doby neznámé temné hvězdy jejíž energie negativně ovlivňuje zdraví lidí. Tady bych chtěl ještě upozornit na jednu zajímavou skutečnost. Ikarie letěla k nejbližší hvězdě Alfa Centauri vzdálené 4,4 světelného roku od Slunce a někde mezi se nacházela neznámá obrovská černá hvězda. V textu výše jsem zhruba spočítal, že pokud by Platónský rok byl oběhem kolem nějakého tělesa, bylo by pravděpodobně vzdáleno cca 2,7 světelného roku. Tím samozřejmě netvrdím, že to co je ve filmu odpovídá skutečnosti. Je to jen moje čistá spekulace, nemající žádný reálný podklad.

Posledním filmem, na který si vás dovoluji upozornit je snímek Svět podle Prota. Tento film je nabytý informacemi, má skvělý námět a hraje v něm plno známých herců v životních rolích. Dovoluji si upozornit, že jeden moment, kdy je Prot ve hvězdárně a mluví o své domovské hvězdě a planetě je okopírovaný z výše zmíněného filmu Akce Bororo. Pro mne je klíčová informace z tohoto filmu až na samém konci jak fungují zákony Stvoření.

Film Akce Bororo můžete zdarma stáhnout zde

https://ulozto.cz/hledej?q=Akce+bororo

Film Ikarie XB1 zde

https://ulozto.cz/hledej?q=ikarie+xb1&autocomplete=std

Film Svět podle Prota zde

https://ulozto.cz/hledej?q=sv%C4%9Bt+podle+prota&autocomplete=std


Nejnovější články na našem portálu

květen 22, 2024 120
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 131
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 227
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 381
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
květen 03, 2024 180
Lidé po dlouhá staletí toužili ovládnout vzduch, dávno před tím, než se provedení skutečného...
duben 24, 2024 656
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 700
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 785
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 682
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 593
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2431
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 584
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2040976
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515717
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 457330
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 293324
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282927
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273059
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259917
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 252055
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 250492
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243124
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241211
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215375
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206872
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188643
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186623
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184387
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176807
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166894
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163451
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161205
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142940
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128283
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124705
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122667
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...