Lucidní sny jako nástroj sebepoznání

Sny mají největší hodnotu v kontextu duchovní cesty. Ve snech se nám nabízí možnost udělat mnohé z toho, co v běžném bdělém stavu udělat nemůžeme, včetně určitých cvičení, které usnadňují náš růst. Na sny se lze obrátit v otázkách diagnóz různých onemocnění, neboť sny na hluboké úrovni vypovídají o stavu snícího a o jeho vztazích k různým energiím.

Pro některé Tibeťany jsou sny nejdůležitějším prostředkem komunikace s hlubšími úrovněmi sebe samých i s jinými světy. Jasné sny se využívají k věštění, budoucnost však není podle tibetského učení pevně dána a my ji můžeme svými činy měnit.

Lucidní sen je takový sen, ve kterém víme, že sníme.

Termín „lucidní snění“ zavedl nizozemský spisovatel Frederik van Eeden, který použil slovo „lucidní“ ve smyslu jasného vnímání.

K navození lucidity dochází obvykle uprostřed snu, když si snící uvědomí, že probíhající události nejsou ze skutečného světa, ale že se odehrávají ve snu.

Někdy je toto zjištění spontánní (snící si to uvědomí bez nějaké vnější příčiny), často však bývá spuštěno událostmi, ke kterým v běžném životě obvykle nedochází (létání, setkání s již zemřelou osobou…).

Lucidní sny jako nástroj sebepoznáníLucidní snění je z fyziologického hlediska vlastně normálním sněním. Avšak na rozdíl od běžných snů nám může poskytnout mnohem více informací o nás samých. Jsme totiž schopni sledovat vývoj snu a usměrňovat své pocity a rozhodnutí. Lucidní snění není nic jiného než vědomí vlastní existence během spánku. Někteří přirovnávají lucidní sny ke zkušenostem se zážitky s virtuální realitou, avšak s tím rozdílem, že lucidní sny jsou daleko opravdovější a intenzivnější. Při dosažení lucidního snu má člověk pocity větší svobody, volnosti, psychického uvolnění a radosti. V lucidních snech člověk může překonávat zkušenost reálného světa, v němž žije. Může být neviditelný, procházet zdmi, nebo také omládnout.

Oblíbenou zábavou mnoha snících je létání, při kterém je možno pociťovat závany větru na vlastních tvářích, kinetické změny směru a další prožitky, které lze slovy jen těžko popsat.

Společnou vlastností lucidně-snových prožitků je jejich úžasná opravdovost. Tyto prožitky jsou tak reálné, že dokážou snícího znejistit v jeho postoji vyhraněného materialismu nebo dokonce navodit pochybnosti o jeho duševním zdraví.

Lucidní snění a řízení snů

Lucidní sny jako nástroj sebepoznáníLucidní snění není synonymem k řízení snů. Je možné být lucidní, a přitom mít jen malou kontrolu nad obsahem snů a naopak-lze značně kontrolovat sen, aniž si jste vědomi toho, že sníte. Přesto je pravděpodoné, že ovládne-li člověk techniku lucidního snění, jeho schopnost záměrně ovlivňovat obsah snů se zvětší.

Jakmile k tomu dojde, snící si často vybírá takové činnosti, které jsou možné právě jen díky neobvyklé svobodě a možnostem snů. Kontrola nad sny může nabývat různých podob. Je například možné pokračovat v činnosti spojené s dějem snu po nabytí lucidity s vědomím, že sníte.

Lze ovládat vlastní jednání, ale je možné určovat i cokoli dalšího – měnit sebe i jiné snové postavy, nebo dokonce proměňovat objekty či celé scény. Posledně zmiňované transformace však již vyžadují poměrně značnou praxi a úspěšnost zřejmě dosti závisí také na sebevědomí snícího.

Lucidní snění a astrální cestování

Astrální cestování je mimotělním zážitkem, při němž dochází k projekci v reálném čase blízko fyzického těla. Při takovémto stavu dochází podle parapsychologů k oddělování fyzické a duchovní podstaty člověka. Nejčastěji lidé zakoušejí pocit „opouštění vlastního těla“, když leží na posteli a náhle začnou pociťovat celou škálu převážně tělesných pocitů, jenž často zahrnují vibrace, pocit tíže a paralýzy. Pak mají jasný pocit oddělování se od „fyzického těla“ a poté se často začnou vznášet nad postelí.

Rozdíly mezi lucidním sněním a astrálním cestováním (astrální cestování neboli OBE/OOBE - out of body experiences)

 • lucidní sny se vyskytují u 50–70% populace, zatímco Astrální cestování u 14–25 %.
 • při lucidních snech lidé dovedou vědomě programovat svůj sen, zatímco ti, kdo prožívají OOBE, jsou většinou pasivní pozorovatelé
 • lidé s lucidními sny vidí ucelený obraz svého těla, zatímco lidé prožívající OOBE se vidí odděleni od fyzického těla, které je nehybné a bezmyšlenkovité
 • lidé s lucidními sny mají vědomí příliš živé, dokonce až mystické, zatímco při OOBE má jejich vědomí reálnější formu
 • lidé s lucidními sny se dívají na svůj zážitek jako na produkt mysli, zatímco při OOBE jej vnímají jako realitu
 • lidé s lucidními sny mají mozkové vlny typické pro spánek, zatímco mozek při OOBE nevykazuje typicky spánkové vlny (během encefalografického měření mozku byly evidovány změny mozkových frekvencí, jejich typologie se nachází někde mezi spánkem a bděním, tedy stavu podobnému snění)
 • při lucidním snění lidé obvykle nevidí svoje fyzické tělo, při OOBE ho naopak většinou vidí
 • v lucidních snech se člověku obvykle nezdá o tom, že je ve svém pokoji, jak je běžné u OOBE
 • po probuzení z lucidního snu člověk akceptuje „nereálnost“ daného snu, po OOBE člověk většinou důrazně tvrdí, že zážitek byl „reálný“
 • četné lucidní sny mají sexuální obsah, OOBE však mívají sexuální obsah jen málokdy
 • lucidní sny-stejně jako běžné sny-není snadné si zapamatovat, pokud k tomu člověk nemá předpoklady. OOBE si však člověk přesně pamatuje i po několik let, a to bez předchozích podmínek

Tibetská podstata snů a jejich využití

Kniha Tenzina Wangyala vychází z tibetských jóg budhistické tradice. Autor představuje téma, které patřilo mezi tajné nauky Tibetu. Jóga snu vychází z přesvědčení, že prostřednictvím cvičení můžeme rozvíjet bdělé uvědomění v každém okamžiku svého života.

Lucidní sny jako nástroj sebepoznáníAčkoli bývá sen obvykle považován za „neskutečný“ v protikladu ke „skutečnému“ životu, který žijeme, když nespíme, je podle této nauky normální bdělý život stejně neskutečný jako sen. Sen skrývá obrovský potenciál, jehož lze využít na duchovní cestě. Podle tibetského učení vše, co zažíváme, vzniká z nevědomosti (například lpění na určitých věcech, předsudky atd.).

Ve skutečnosti je však vše, co nás trápí, v naší mysli – prvotní příčinou je vrozená nevědomost a z ní plynoucí touha, aby vše bylo jinak, než je. Jakákoli naše volba učiněná v reakci na jakoukoli vnitřní či vnější situaci, má své následky (tzv. karma a karmické stopy). Nejlépe odpovíme na negativní emoce, setrváme-li v nedualistickém bděle uvědomělém stavu a bez lpění i odporu umožníme emocím, aby samy sebe osvobodily. Během snění se pak karmické stopy projevují ve vědomí nespoutaném racionální myslí.

Jóga snu má zvýšit naše bdělé uvědomění a prohloubit vhled, abychom dokázali volit v životě pozitivní řešení. Po odstranění všech karmických nečistot zůstane v mysli jen čiré světlo vědomí.

sen

Každá zkušenost, kterou zažíváme v bdělém či snovém stavu, má svůj energetický základ (nazývá se životní energie neboli prána). Každá tato zkušenost má svou vnitřní strukturu, jež je přesnou kombinací různých podmínek a příčin. Porozumíme-li, proč a jakým způsobem vzniká zkušenost, a začneme-li rozpoznávat její dynamiku, můžeme pak vytvářet zkušenosti, které podporují duchovní praxi, a vyhýbat se těm, které jí škodí.

Energie v lidském těle proudí pomocí kanálů – zaujímáním různých poloh při různých příležitostech měníme proudění prány v těle a otevíráme či uzavíráme tak ohniska energie (tzv. čakry). Snění je dynamický proces, obsah snů je vytvářen myslí, ale základem vitality a animace snů je prána. Na duchovní cestě je nezbytné rozvinout mentální stabilitu – mysl musí být pevná, pozorná k přítomnosti a soustředěná. Pro schopnost zažívat vědomé (lucidní) sny musíme být dostatečně pevně ukotveni v přítomnosti, abychom dokázali stabilizovat sny vytvořené pohybem karmické prány a abychom nad nimi postupně získali kontrolu.

„Pro toho, kdo je v průběhu snění pozorný a bděle uvědomělý, je lepší, aby sen ovládal, než aby byl sám pouze snem. Totéž platí pro myšlenky – je lepší, když ten, kdo přemýšlí, své myšlenky ovládá, než aby myšlenky ovládaly jeho“.

Tibetská nauka rozlišuje tři druhy snů:

 • Běžné sansárické sny-vznikají z karmických stop, snící v nich může být lucidní i nelucidní. Význam, který v nich nacházíme, je význam, jejž do nich promítáme. Takový sen proto nemá svůj vlastní inherentní význam.
 • Jasné sny-vznikají z transparentních karmických stop, snící v nich může být lucidní i nelucidní. Vznikají, když jsou mysl a prána v rovnováze. Sny se projasní, jsou podrobnější a více si z nich pamatujeme. V těchto snech je mysl stabilní.
 • Sny čirého světla-objevují se ve stavu nedualistického bdělého uvědomění, snící je v nich vždy lucidní a setrvává v pravé podstatě mysli.

V lucidních snech je možno dosáhnout čehokoli – vedle prožívání nejrůznějších fantazií je lze využít jako nástroj pro řešení problémů, sebe-uzdravování a osobní růst.

Lucidní snění může pomoci najít vaši nejhlubší identitu – odhalit, kdo opravdu jste. Lucidní snění je známo již po staletí, ale donedávna zůstávalo v ústraní a téměř nepochopeno. Lucidní snění může být neobyčejně živé, příjemné a vzrušující.

A ve svých důsledcích dokonce umožňuje zlepšení kvality života. Zdokonalováním vědomého bytí ve snech se člověk stává více vědomým (a vnímavým) také v bdělém životě.Nejnovější články na našem portálu

leden 29, 2023 443
„Najdete-li si ke svému keltskému amuletu osobní vztah, stane se z něj silný zdroj energie“. Již...
leden 28, 2023 6466
Vedle Samhainu (spojeného s příchodem zimy) a Beltainu (začátek jara) slavili staří Keltové i...
leden 27, 2023 469
„…Jde o stav, kdy se zcela reálně ocitnete mimo své vlastní tělo, a to při plném vědomí, kdy jste...
leden 23, 2023 518
20.1. 2023 v 9:30 vstupuje Slunce do znamení Vodnáře, který nás učí vnímat energie, kterými jsme...
leden 20, 2023 506
Zlomené srdce máme, když nás někdo opustí a přestane milovat, ale možná i tehdy, když nám končí...
leden 16, 2023 2491
Dne 21.1.2023 v 21.53 h nastane první letošní novoluní na 1.stupni vzdušného znamení Vodnáře. Jeho...
leden 15, 2023 1923
Naše duše si musí urazit dlouhou cestu k osvícení. Procházejí si několikerými světlými i temnými...
leden 14, 2023 711
EMOCE Můžete být bolestně plaší a nejistí si tím, kde ve světě stojíte. Dosáhli jste bodu, kdy...
leden 10, 2023 996
Úzkost je nepříjemný pocit související s obavami o budoucnost. Je jiný než strach, který je...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1673606
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 511261
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 441214
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 350852
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 282092
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 271990
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 268480
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 247653
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 238326
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 232622
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
30 květen 2022 230811
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
13 duben 2020 224806
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
29 srpen 2021 210706
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 200699
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 183879
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 181812
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 177323
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 173376
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 162495
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 160756
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 158697
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 139977
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 125567
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122386
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...