Geopatogenní zóny – Zemská záření, která negativně ovlivňují lidské zdraví

Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od nejstarších dob. Spojení člověka s přírodou bylo dříve mnohem užší a lidé reagovali na přírodní vlivy zcela přirozeně, což se dnes považuje spíše jako výjimka. O takových schopnostech se často mluví jako o atavismu. Jedná se o skryté schopnosti, které jsou již u člověka potlačeny a nevyužívány. Naši předkové se dokázali s problémy negativních účinků dráždivých zón snadno vypořádat. Celkově organismus dnešního člověka je na tom mnohem hůře než v minulosti. Žijeme v přetechnizované době, plné elektromagnetického smogu a negativního působení chemizace. Nezdravý způsob života, odtržený od přírody, spolu s dráždivými zónami tvoří komplex škodlivých vlivů na lidský organismus.

Co je to vlastně ta geopatogenní zóna? Slovo geopatogenní vzniklo z dvou řeckých slov, a to ze slova „geo“ (Země, zemní) a „pathos“ (utrpení). Geopatogenní zóny mají ale ještě mnoho dalších označení. Mohou být označovány jako geoanomální zóny, dračí žíly či v obecném podvědomí jako patogenní zóny. Můžeme je rozdělit na dvě části. Jsou to jednak druhy různých anomálií, které vytvořila sama příroda (vodní prameny procházející podložím, tektonické zlomy a další anomálie). Dále poruchy geomagnetického pole a také vyzařování radioaktivity z podloží, díky tzv. dračím okům, která nejsou ničím jiným než uloženou masou uranové rudy v podloží. Avšak ve většině případů se jedná o směsice různých druhů záření, které je schopen zachytit jen odborník. Dále jsou zde různé změny a vyzařování elektromagnetického pole, infrazvuku či ultrazvuku.

Nejstarší zmínky o geopatogenních zónách pocházejí z Číny (cca 2000 př.n.l.)

Nejstarší zmínky související s geopatogenními zónami se zachovaly podle tehdejších dokumentů prakticky u všech vyspělejších civilizací, první byly zaznamenány ve staré Číně za vlády císaře Kuang Yü zhruba 2000 let př.n.l. a nazývaly se dračími žilami, kdy jejich objev souvisel s výstavbou budov – nejprve se na dané místo pozval proutkař, aby určil tyto žíly a poté se mohlo začít stavět. Tato metoda byla také známa u Římanů či Egypťanů (ti tyto žíly údajně nalezli s pomocí dobytka – stádo krav vyhnali na pozemek a tam, kde krávy odpočívaly, byla jistota, že zde nevede žádná žíla, a tudíž mohli pokračovat v práci). Římané podrobně sledovali faunu a floru na místě budoucí stavby. Pozemek rozdělili na několik čtverců a do nich dali pást se ovce. Po nějaké době je zabili a podle kvality jejich vnitřností, především jater, posuzovali zdravotní podmínky dané parcely. Staří Germáni umisťovali do budoucích základů budov mraveniště. Pokud se mravenci přestěhovali, tak začali stavět a na konkrétním místě udělali ložnici. Mravenci se soustřeďují na negativní zóny a mraveniště se vždycky nachází alespoň na křížení negativních zón. Když se jim tedy poloha z hlediska negativních zón nelíbila, jednoduše mraveniště přemístili. Toto byl důkaz, že je to prostor vhodný pro ložnici – bez negativních zón.

V Galii (dnešní Francii) používali proti škodlivému záření kaolín. Do jámy vykopané pro základy dali dvaceticentimetrovou vrstvu kaolínu a ta chránila celou stavbu před negativním zářením. Na Balkánském poloostrově se ještě donedávna pečlivě sbíraly z polí kameny a skládaly se jako ohrady kolem obytných a hospodářských stavení. Prostor obehnaný takovou ohradou byl chráněn před negativním zářením z podzemních toků. Skvělými indikátory pro zjištění geopatogenních zón jsou také psi a kočky. Pes reaguje obdobně jako člověk – pokud je nervózní a chce dané místo opustit, pravděpodobně tudy prochází geopatogenní zóna. Kočky naopak tato „nevhodná“ místa vyhledávají. Lehněte si tedy tam, kam si v prázdném prostoru lehne pes. Obdobně je to s rostlinami. V místech výskytu zón si můžete povšimnout, že se rostlinkám nedaří a je jedno, zda jsou v bytě, na zahrádce nebo na balkóně. Můžete neustále zasazovat nové a nové květiny, ale stejně budete mít pocit, že to místo je snad prokleté.

Geopatogenní zóny nám dokáží velmi znepříjemnit život!

Základem lidského organismu je buňka, která si udržuje vnitřní napětí o hodnotách 60 až 80 mV (milivoltů), lidské tělo se skládá z několika milionů buněk, a to znamená, že se stává obrovským akumulátorem elektrické energie, který udržuje život od narození až po jeho smrt. Podle geofyzika a senzibila Evžena Andrese mohou mít geopatogenní zóny velmi neblahý účinek na lidský organismus. Geopatogenní zóna může vznikat na jistých nesourodostech určitých sousedství hornin nebo pokud byl vytvořen zlom. A právě toto porušené fyzikální pole může způsobovat v průběhu času vyčerpanost, únavu, sníženou pracovní schopnost a výkonnost, ale také různé druhy chronických onemocnění, zejména nádorových. Tyto negativní projevy se ještě mohou zvýšit, pokud tyto nehomogenní místa doprovází zvýšené radioaktivní záření či pokud pod povrchem trvale proudí voda. Dalším jeho názorem je ten fakt, že vystavujeme-li se ve spánku v klidové poloze fyzikálně homogennímu poli, naše buňky odpočívají a načerpávají novou energii, ale pokud spíme na lůžku umístěném právě v nehomogenním poli, naše tělo se nepřirozeně namáhá, jelikož dochází ke ztrátě elektrického náboje v buňkách a ke snížení hladiny serotoninu v lidském organismu. To způsobuje v první fázi únavu a vyčerpanost, po delším časovém období ztrátu imunity a zvýšení rizika onemocnění různými, zejména chronickými chorobami – těmi mohou být již zmíněná nádorová onemocnění, ale také choroby postihující srdce, nervovou soustavu a různé alergie, které se vyskytují především u dětí.

Na geopatogenní zóny jsou citlivé malé děti: vylézají nebo vypadávají z lůžek, přecházejí do postelí rodičů nebo sourozenců, lehají si na zem mimo negativní zónu. V noci často pláčou, neklidně spí a mohou trpět nechutenstvím. Také dospělí se podvědomě brání odchodu do postele, která je umístěna nad nepříznivou zónou. Trpí poruchami spánku, ranní únavou a nervozitou, mívají studené nohy, brnění údů, mrazení těla, pocity tepelné nevyladěnosti a strnulou šíji. Mohou se dostavit i revmatické bolesti nebo bolesti kyčlí. Největší zdravotní potíže vznikají tehdy, když máte lůžko v místě křížení geopatogenních zón.

Velmi zajímavým poznatkem se stává vliv geopatogenních zón na řízení vozidla. Citliví řidiči (15-20 %) mohou být fyzikálně ovlivněni vodními toky, bývalými řečišti řek, rudnými žilami, geologickými zlomy apod. Tato místa byla podrobně prostudována proutkaři, kteří zde potvrdili vliv dráždivého působení podzemních vodních toků, posunů atd. Při změnách počasí se mění i šířka a vliv zemní dráždivosti. Vlivem změny počasí a tím i půdní dráždivosti může citlivý řidič upadnout do náhlého šoku nebo kolapsu spojeným se změnou vnímání, kdy nevědomě řídí rukama volantem a nohama šlape na pedály. Můžeme uvést příklady jako přímočarou jízdu místo zatočení do zatáčky nebo přejetí do protisměru a opuštění vozovky. Jako příklad bychom mohli uvést vozovky E55 za obcí Klíčany, dále silnici č. 611 za Horními Počernicemi nebo silnici z Prahy do Strakonic na 32. kilometru – v těchto uvedených lokalitách se vyskytovaly geopatogenní zóny.

Na detekci geopatogenních zón zatím neexistuje žádný přístroj, který by dokázal takto jemné záření změřit, a proto se vše provádí tak, jak tomu bylo po staletí. Senzibilové či proutkaři dovedou místa nepříznivých zón zjistit pomocí virgule nebo proutku. Určí, kudy zóny prochází a kde jsou „uzly“ geopatogenních zón. Následně lze přizpůsobit rozložení nábytku v bytě či na pracovišti tak, aby člověk v nepříznivých zónách pobýval co nejméně. Zlepšovat naše zdraví pomocí toho, že budeme důsledně vybírat harmonická a vyladěná místa, která vysílají správné působení, je velmi přínosné a osvědčené. Byla zjištěna překvapivá skutečnost: intenzita záření geopatogenních zón se v průběhu dne i měsíce pravidelně mění. Týká se to pozitivní i negativní zóny. Nejnižších hodnot během dne dosahuje zóna mezi devátou a jedenáctou dopolední. V odpoledních hodinách intenzita narůstá a nejvyšších hodnot dosahuje mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. Kolem šesté ráno nastává prudký pokles intenzity.


Nejnovější články na našem portálu

červenec 08, 2024 4652
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 265
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 494
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 430
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7512
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 8957
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 654
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 456
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 555
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 575
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 719
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
květen 03, 2024 663
„A jako drží ochrannou ruku nad doly svatí a světice, tak zase podzemní temné hlubiny hlídají a...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2068351
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516065
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458311
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294372
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283734
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273533
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260553
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253517
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 251835
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243490
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241726
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215709
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207294
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189509
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186836
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184572
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177030
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167205
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163681
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161430
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143257
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128448
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124963
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122958
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...