Láska vztahy partnerství svatý Valentýn svátek zamilovaných

Svátek všech zamilovaných nebo-li svatý Valentýn každoročně připadá na 14. února. Dvojice zamilovaných si po celém světě předávají dárečky a užívají si hezké společné chvilky. V Čechách se tento den začal slavit teprve po roce 1989, v jiných evropských zemích má ale delší tradici.

V Anglii lidé v minulosti věřili, že právě 14. února si ptáci volí své partnery. Zejména holubi a holubice, kteří jsou známí tím, že celý život zůstávají v jednom svazku.

Slované slavili polovinu února jako slavností tzv. „ptačích svateb“, protože již v tomto čase se vracejí někteří ptáci z teplých krajin, namlouvají se a začínají stavět hnízda.

Ve Skotsku se zase každoročně pořádá festival, na kterém si mladí lidé losují z klobouku jméno svého protějšku, se kterým pak musí protančit následující večer. Podle jiného skotského zvyku se zase Valentýnem nebo Valentýnkou stane první člověk, do kterého dotyčný ten den náhodou narazí na ulici.

Láska vztahy partnerství svatý Valentýn svátek zamilovanýchExistují dvě hlavní pověsti o tom, kdo byl vlastně svatý Valentýn. Podle první byl Valentýn velmi počestný a moudrý mnich, který žil ve starém Římě. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař, který si ho povolal k sobě do paláce. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k jeho vědomostem. Posteskl si jen, že se Valentýn nemůže stát jeho přítelem, protože věří „těm pověrám“, kterými myslel křesťanství. Valentýn se ovšem ohradil a za bláhového označil císaře. Ten proto nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na vzpurného mnicha dohlížel. Valentýn se tedy dostal k prefektovi domů, kde se setkal s jeho krásnou, ale nevidomou dcerou. Astorius ho přitom požádal, zda by se nemohl za dceřin zrak pomodlit, když je jeho víra tak mocná. Valentýn to z lásky k mladé dívce udělal a zázrak se opravdu stal - zrak se jí vrátil. Zpráva o této události se velmi rychle rozšířila a brzy si o ní povídal celý Řím. Pohané ovšem odmítli na zázrak uvěřit, vtrhli do prefektova domu, Valentýna zajali a za městem popravili.

Láska vztahy partnerství svatý Valentýn svátek zamilovanýchDruhá legenda vypráví o tom, jak svatý Valentýn porušil císařský zákaz a oddával římské vojáky. Císař Claudius II. (historicky doložený vládce, známý také jako Claudius Gothicus II.) byl totiž velkým válečníkem a velmi mu záleželo na síle jeho vojska. Vojákům proto zakázal ženit se a zakládat rodiny. Obával se totiž, že ženatí válečníci se budou chtít usadit a odmítnou jít do boje. Valentýn, který byl knězem, se však tohoto nařízení nebál a tajně oddával zamilované páry. Jednou byl ovšem u obřadu přistižen a skončil v žaláři. Pověst vypráví, že u dveří jeho cely se pal začaly objevovat drobné dárky a přáníčka od těch, které oddal. Byly to důkazy víry v sílu lásky. Žalářníkova dcera uvězněného Valentýna často navštěvovala a ten se do ní zamiloval. V den popravy, 14. února, jí zanechal dopis nadepsaný „Od tvého Valentýna“.

Láska vztahy partnerství svatý Valentýn svátek zamilovanýchObě pověsti odkazují do doby kolem roku 269 našeho letopočtu, ale vznikly až mnohem později. Jedna z nich se objevila někdy na přelomu 6. a 7. století ve spisu s názvem Akta svatého Valentýna. V 8. století ji pak anglosaský benediktinský mnich Beda Venerabilis (Beda Ctihodný, Svatý) doplnil o druhou a obě zahrnul do svého díla MARTYROLOGIUM VENERABILIS (Životopisy světců). Kolem roku 1260 sepsal italský dominikánský mnich Jakub de Voragine, jednu z nejčtenějších knih středověku-Zlatou legendu (Legenda Aurea). Ta obsahovala velmi stručný životopis svatého Valentýna, podle kterého měl tento mučedník v roce 280 odmítnout před císařem Claudiem popřít Krista, a byl proto odsouzen k trestu smrti. Patronem zamilovaných se stal roku 1383 díky britskému básníkovi Geoffrey Chaucerovi.

Láska vztahy partnerství svatý Valentýn svátek zamilovanýchVe středověku byly svatému Valentýnovi zasvěceny hned dva římské kostely. Jedním byl SANCTI VALENTINI DE BALNEO MICCINE, druhým bazilika SANCTI VALENTINI EXTRA PORTAM. Ta byla původně pohřebním kostelem se sítí katakomb a měla jiné zasvěcení. Později byla ale připojena ke klášteru SAN SILVESTRO IN CAPITE a dochovaný výtah ze ztraceného katalogu římských kostelů ji dokonce uvádí jako „Hospital s. Valentini extra urbem“ - nemocnici svatého Valentýna za městem. Právě odtud měly být ve 13. století světcovy ostatky přeneseny do římského kostela Santa Prassede, následně prastará bazilika zchátrala. V 19. století byly v přilehlých katakombách nalezeny další kosti připisované svatému Valentýnovi, které papež Řehoř XIV. věnoval do irského Dublinu - karmelitskému kostelu na Whitefriar Street.

Valentýnské tradice z jiných zemí

Anglie – V 18. století bylo obvyklé, že nezadané ženy připichovaly ke svým polštářům pět listů vavřínu každý do jednoho rohu a poslední do středu polštáře s nadějí, že se jim ve snech bude zdát o jejich budoucím manželovi. Jiná varianta této tradice pro změnu ženy vyzývala, aby pokropily listy vavřínu růžovou vodou a položily je na polštář se slovy prosby „Drahý Valentýne, buď ke mně laskav a v mých snech dej mi mou lásku spatřit“.

Francie – Jelikož je Francie známá jako jedno z nejromantičtějších míst světa, není žádným překvapením, že Francouzi slaví tento svátek již od nepaměti. Údajně i první Valentýnka pochází z Francie. Jejím autorem byl Karel, vévoda orleánský, který ji zaslal roku 1415 své manželce poté, co byl uvězněn v londýnském Toweru. Jinou oblíbenou valentýnskou událostí byla tzv. „loterie d amour“ neboli „loterie lásky“. Svobodní lidé volali směrem k protějšímu domu jméno osoby, po které toužili, a pokud se jim dostalo odpovědi, utvořili pár. Muži, kteří nakonec nebyli spokojeni se svým výběrem, mohli jednoduše vyměnit partnerku za novou. Takto opuštěné ženy se poté téhož dne vydaly na slavnost ohně, kde spálily obrázky a fotografie muže, který je takto zklamal.

Brazílie – Protože se každý rok v průběhu února nebo března koná v Brazílii světoznámý karneval, rozhodli se Brazilci svátek svatého Valentýna vynechat. Místo něj slaví 12. června svátek „Dia dos Namorados“ neboli „Den všech zamilovaných“. Zamilované páry si v tento den vyměňují dárky v podobě čokolády, květin a zamilovaných přáníček. Den všech zamilovaných není určen jen párům, ale je také spojen s návštěvami příbuzných a společnými večeřemi s přáteli, kteří si mezi sebou rovněž dávají dárky. Dalším oblíbeným svátkem je Den svatého Antonína, patrona manželství. V tento den svobodné ženy vykonávají rituál nazývaný „simpatis“ v naději, že jim svatý Antonín přinese vysněného manžela.

Itálie – Svatý Valentýn byl v Itálii původně oslavován jako svátek příchodu jara. V tento den se scházeli zamilovaní v parcích a zahradách a užívali si hudbu, procházky a čtení milostných básní. Podle tradice měly mladé nezadané ženy v tento den vstávat již za rozbřesku. První muž, kterého v den svatého Valentýna zahlédly, se podle pověsti buď měl do roka stát jejich manželem, nebo se mu měl alespoň co nejvíce podobat. Dnes si zamilované páry na Valentýna vyměňují dárky a chodí na romantické večeře. Nejpopulárnějším valentýnským dárkem jsou tzv. „baci perugina“, což jsou malé čokoládou polévané oříšky balené v papírcích s milostnými citáty v několika jazycích.

Filipíny – Filipínci si svátek zpestřili jednou originální tradicí, kterou jsou hromadné svatby. 14. února si řeknou společně své ano stovky párů, a to klidně uprostřed nákupních center nebo na jiných veřejných místech. A k nim se ještě přidají již sezdané páry, které si chtějí svůj svatební den zopakovat. V roce 2012 tak bylo na Valentýna prostřednictvím hromadných svateb po celé zemi sezdáno neuvěřitelných 2000 zamilovaných párů!

Japonsko – V Japonsku se svátek nese v duchu rozmazlování mužů, což je naprosto odlišné od našeho vnímání tohoto svátku. Ženy v tento den zahrnují své partnery i kamarády dárky, nejčastěji v podobě čokolády, aby vyjádřily svou lásku, úctu a společenský závazek. Zatímco na Valentýna si muži v Japonsku užívají pozornost žen, v 80. letech přišli japonští výrobci čokolád s dalším (a úspěšným) nápadem na svátek, který by byl jeho obrácenou podobou. Jedná se o tzv. Bílý den, který se v Japonsku slaví 14. března. V tento den dávají muži dárky svým ženám a přítelkyním, a to nejčastěji v podobě oblečení, spodního prádla, šperků a samozřejmě čokolád. Platí zde také nepsané pravidlo, že hodnota dárku by měla být dvakrát až třikrát vyšší než dárku, který dostal muž od ženy na svátek svatého Valentýna.

Jižní Korea – Jihokorejci mají svátky v takové oblibě, že každý 14. den v měsíci slaví nějaký svátek spojený s tématikou lásky a vztahů. Začínají 14. ledna Dnem svíček, pokračuje 14. února Valentýn, 14. března Bílý den, 14. dubna Černý den, 14. května Den růží, 14. června Den polibků, 14. července Stříbrný den, 14. srpna zelený den, 14. září Hudební den, 14. října Den vína, 14. listopadu Filmový den a rok zakončí 14. prosince Dnem objímání.

Slovinsko – Svátek svatého Valentýna nevnímají Slovinci ani tak jako svátek zamilovaných, ale spíše jej mají spojený se začátkem obdělávání půdy po skončení zimního období. Svatý Valentýn neboli „Zdravko“, jak jej místní nazývají, je totiž jeden z patronů jara. Jedno slovinské úsloví dokonce říká: „Svatý Valentýn otevírá brány ke kořenům rostlin“. Podle slovinských pověstí si v tomto období slibují vzájemnou lásku polní ptáci, a aby toho mohli být lidé svědkem, musí chodit bosi po polích, kde je země často ještě úplně promrzlá. Lásku a milostné vztahy tedy slaví Slovinci spíše v jiných dnech roku.

Zajímavosti spojené se svatým Valentýnem

Nejstarší valentýnka pochází z roku 1477 a poslala ji Margery Brewsová svému snoubenci Johnu Pastonovi. Nyní je valentýnka uchována v londýnské Britské knihovně.
V USA je každoročně posláno okolo 200 milionů valentýnek.

Nejdelší polibek na světě trval necelých 47 hodin, kdy se jeden thajský pár vydržel líbat přesně 46 hodin, 24 minut a 9 sekund.

„Láska je jak dým, jak vdech se rozplyne, láska je plamen, který v očích žhne, láska je moře vyplakaných slz, láska, jak každý ví, je zákeřný jed i balzám hojivý“.
- William Shakespeare


Na našem e-shopu si nyní můžete zakoupit tento videoseminář:

Videoseminář Jak si najít ideálního partnera3 hodinový seminář v podobě videa, které si stáhnete do svého počítače.

Ava vás provede důležitými milníky, které je třeba udělat, abyste začaly přitahovat do svého života ideálního partnera.
Projděte si rituálem odpojení od bývalých partnerů, odpojením od kleteb a přísah, uvědomíte si, čeho se ve vztahu bojíte a získáte dobré rady jakého partnera do života vpustit a jakého ne.

Zakoupením semináře přispíváte na projekt Příznaky transformace. Děkujeme.

Lze zakoupit na našem e-shopu PŘÍZNAKY TRANSFORMACE.


Nejnovější články na našem portálu

červenec 22, 2024 140
22. 7. 2024 v 9:45 vstoupilo Slunce do Lva za podpory milujícího Neptuna v Rybách, který se nás...
červenec 08, 2024 4894
„Je nutné zvyšovat svůj duchovní, psychický a energetický potenciál, který bude sloužit...
červen 25, 2024 351
Již antická medicína přisuzovala vodě léčivé účinky. Kromě země, vzduchu a ohně je voda jedním ze...
červen 20, 2024 638
20. 6. 2024 ve 22:51 vstoupí Slunce do znamení Raka a bude následovat Merkura a Venuši, kteří do...
červen 17, 2024 546
V dnešní uspěchané době se stále více lidí snaží najít přirozené způsoby, jak zlepšit své zdraví a...
červen 12, 2024 7637
Viz také. Dermatitida, Zánět, Svědění, Vyrážky, Problémy s kůží EMOCE Cítíte se kontrolováni,...
červen 12, 2024 9023
Může takhle vypadat žena ve své síle? Tak křehce? Zranitelně? Právě proto, že je ve své síle, může...
červen 04, 2024 739
Člověk, který často soudí a kritizuje, vidí všude kolem sebe jen nešťastné a zkažené lidi. Pyšný...
červen 04, 2024 555
„Působí již tím, že jsou. Stojí osaměle a mají zvláštní kouzlo, zvláštní osobitou krásu. A ještě...
květen 22, 2024 624
V poslední době jsem zde četla několik stížností od mužů, kteří si tak trochu hráli do noty, když...
květen 22, 2024 606
Neviditelné záření, které se vyskytuje na určitých místech zemského povrchu, znají lidé již od...
květen 21, 2024 762
20. 5. 2024 v 15:00 vstoupilo Slunce do Blíženců v doprovodu Neptuna v Rybách, který ukáže Slunci...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2073821
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 516117
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 458504
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 294538
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 283870
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 273578
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 260715
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 253760
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 252078
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 243561
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 241841
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215757
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 207381
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 189653
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186891
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184599
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 177077
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 167264
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163743
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161466
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 143337
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128477
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 125021
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 123010
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...