Pět Tibeťanů – Dynamické cviky jsou klíčem k dlouhému a zdravému životu

„Mějte vždy na paměti dvě věci. Za prvé si stále uvědomujte, že člověk je zázračná a zvláštní bytost, která se dokáže dostat za hranice svých omezených myšlenek a názorů. Za druhé si uvědomte, že si zasloužíte, aby se splnily vaše nejniternější touhy, dokonce i touha po obnoveném mládí a vitalitě“. – Peter Kelder

Žijeme v uspěchané době a na nic nemáme pořádně čas. Tedy alespoň si to myslíme. Zkusme se však na chvíli pozastavit nad denním harmonogramem a zeptejme se sami sebe, zda nemáme alespoň pár minut na to, abychom si zlepšili dýchání a mysl. Pět Tibeťanů vám zabere každý den maximálně 15 minut. Není to pouze cvičení, ale rituál, který nastartuje váš den, dodá vám energii a uvede vaše tělo i mysl do lepšího stavu. Říká se, že v tomto zázračném cvičení je prý skryto tajemství dlouhověkosti a pevného zdraví.

Tibetští mniši si již po staletí předávají znalost série cvičení, jež má mystické a omlazující účinky.

Pět Tibeťanů má dvě rozdílné historie.

  • Jedna z nich je tradiční, pochází z vyprávění, obsahuje mnoho tajemna a sahá daleko do minulosti. Zároveň ale není ověřená, a tak vyvolává mnoho dohadů.
  • Ta druhá sahá pouze do roku 1939, je doložitelná, ale nevysvětluje původ cviků. Dozvíte se z ní pouze to, jak se z Pěti Tibeťanů stalo cvičení populární v západním světě. Pojďme se podívat nejprve na historii známou, která nás přímou cestou dovede ke tradičnímu původu Pěti Tibeťanů.

Cviky se poprvé objevily v roce 1939, v knize Američana Petera Keldera nazvané The Eye of Revelation. Kelder v knize tvrdí, a zde se již dostáváme do roviny tradice, že veškeré cvičení pochází z vyprávění vysloužilého důstojníka britské armády, který zde vystupuje pod pseudonymem plukovník Bradford. Ten prý během svých cest v Tibetu objevil klášter s mnichy, kteří se těšili neobvyklému zdraví a vitalitě. Rozhodl se proto s nimi žít, a naučil se od nich nejen zdravému stravování (kterému je velká část knihy věnována), ale také jejich cvičení, kterému své neobyčejné zdraví připisovali.

Mniši tuto sérii 5 cviků, které se cvičí v 21 opakováních každý cvik, než se přejde k dalšímu cviku, dle Bradfordova vyprávění provozovali každý den. Počet 21 opakování je přitom velmi důležitý. Cvičit více než 21 opakování totiž škodí čakrám, takže tuto hranici není radno překročit. Nejméně pak od každého cviku mají být cvičena 3 opakování.

Skutečný původ cviků je a asi už navždy zůstane zahalen tajemstvím. Podle některých autorů se vyvinuly z Tibetské jógy. Podle jiných jsou ale dokonce ještě starší, a jejich základem je 2500 let starý tibetský systém Kum nye („kumně“), který je józe blízce příbuzný. Kum nye je umění, jak vyvolávat a udržet rovnováhu. A z rovnováhy vyvěrá hluboký pocit důvěry, síly, svěžesti a skutečného štěstí. V Kum nye se na rozdíl od klasické jógy nedává důraz na dokonale správné provedení cviku, skutečná podstata spočívá ve schopnosti stimulovat energii. Jde o pomyslnou vnitřní masáž pocitů. Ta nás vede k lepšímu vnímání sebe a svého okolí.

Cvičení Pět Tibeťanů probíhá „tady a teď“

Zaměření se na přítomnost není pro moderního člověka ničím jednoduchým. Naše mysl neustále někam „odlétá“. Málokdo se umí zcela zastavit a myslet jen na to, co probíhá právě v tento okamžik. Neboť právě jen tento jediný okamžik je skutečný. Minulost neovlivníme a budoucnost je zatím jen iluze, která vlastně už ani nemusí být. A už vůbec ne tak, jak se ji snažíme vykreslit si ve své mysli. Najděte si každé ráno alespoň 10 minut volného času a věnujte jej tomuto cvičení. Pomůže vám zakotvit se více v přítomnosti, a navíc si uděláte i příjemnou ranní rozcvičku.

Aby měla relaxace a meditace skutečně léčebný účinek na lidské tělo, je třeba provádět tyto cviky v absolutním tichu. Pokud vám to nepůjde, pusťte si tlumenou relaxační hudbu. Později však ale cvičení Pět Tibeťanů zkuste zcela bez ní. Jen naprostý klid totiž může pomoci objevit spojení s absolutním vědomím.

Pět Tibeťanů nastartuje každý váš den

  1. TIBEŤAN – Postavte se zpříma a široce rozpažte. Prsty rukou se dotýkají, dlaně jsou otevřené a obrácené směrem dolů. Držte ruce rozpaženy a točte se jako káča kolem své osy ve směru hodinových ručiček. Opakujte 21x bez přestávky. Když skončíte s točením, postavte se zpříma a dejte ruce v bok. Nadechněte se jako při dlouhém a hlubokém vdechu, vdechujte nosem, vydechněte ústy. Zopakujte nádech a výdech a přejděte k Tibeťanovi č.2.
  • Důležité! Při prvním pokusu o tento cvik můžete pocítit určitou závrať. Buďte opatrní a nepřepínejte se, točte se pomalu kolikrát bez potíží zvládnete a časem počet otáček přidávejte. Toto cvičení posiluje vestibulární aparát, centrum rovnováhy umístěné ve vnitřním uchu. Následkem pravidelného cvičení závratě ustoupí, otáčení těla  bude snadné a plynulé.
  1. TIBEŤAN – Položte se na záda (vždy na podložku). Nohy natáhněte zpříma, chodidla směřují vzhůru, kotníky se vzájemně dotýkají. Paže položte podél těla, natažené dlaně jsou otočeny k podlaze. Nadechněte se nosem, zvedejte nohy, až mírně překonáte úhel 90 stupňů. Současně zvedejte hlavu, až se brada dotkne hrudníku. Vše proveďte jedním plynulým pohybem. Prsty nohou míří přímo k obloze, spodní část zad by se neměla zvednout ze země. Vydechujte nosem nebo ústy a vraťte se nohama i hlavou do původní polohy, v níž ležíte dokonale rovně na podložku. Opakujte celý cvik 21x. Vdechujte při zdvihání hlavy a nohou, vydechujte při jejich spouštění. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.
  2. TIBEŤAN – Klekněte si tak, že se prsty nohou dotýkají země. Kolena jsou od sebe asi 10 cm, ruce zapřete dlaněmi proti zadní straně stehen těsně pod hýžděmi. Páteř držte zpříma, bradou se dotýkejte hrudníku. Nadechněte se nosem a současně se zaklánějte v pase. Hlavu zaklánějte, jak nejvíce dokážete. Zapřené ruce vám v záklonu pomohou udržet rovnováhu. Pak vydechujte nosem nebo ústy a plynule se vracejte do výchozí polohy. Celý pohyb opakujte 21x v plynulém, nepřerušovaném rytmu. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.
  3. TIBEŤAN – Posaďte se zpříma, nohy natáhněte před trupem. Natažené dlaně položte na podlahu rovnoběžně s boky. Poloha dlaní je velmi důležitá, musejí ležet těsně vedle boků. Bradou se dotýkejte hrudníku. Nadechněte se nosem a plynulým pohybem zvedněte boky ze země, a to tak, že nohy pokrčíte v kolenou, čímž se chodidla opřou o zem. Současně proveďte největší možný záklon hlavy. Dostanete se do polohy, v níž je váš trup rovnoběžný se zemí, zatímco nohy a paže jsou svislé. Vydechujte nosem nebo ústy, zatímco se vracíte do výchozí polohy. Paže by se neměly ohýbat. Celý pohyb musí proběhnout kolem osy ramen. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.
  4. TIBEŤAN – Vzepřete se na dlaních a prstech nohou. Rozestup mezi dlaněmi i chodidly je asi 65 cm. Hlava je vztyčená v záklonu. Zatímco vdechujete nosem, udržujte paže i nohy napjaté, zvedejte hýždě a sklánějte hlavu k hrudníku, čímž se tělo ohne do polohy kdy vytváří dokonalý trojúhelník. Vydechněte nosem nebo ústy, zatímco se přehupujete do výchozí polohy. Tělo s výjimkou prstů nohou a dlaní se během cvičení nedotýká země, nohy a paže se neohnou. Cvičení opakujte 21x v plynulém, nepřerušovaném rytmu. Po skončení série se postavte zpříma a dejte ruce v bok a proveďte dva hluboké nádechy a výdechy.

Po ukončení cvičení si lehněte, odpočívejte a relaxujte tak dlouho, než se vaše tělo vrátí do normálu. Pět Tibeťanů lze cvičit kdekoliv a kdykoliv, nejlépe však ráno před snídaní – dodává energii na celý den. Pokud cvičíte Pět Tibeťanů před spánkem, ujistěte se, že je mezi cvičením a spánkem interval alespoň 30-45 minut. Sestavu cvičit minimálně 3 hodiny po jídle. Cvičte pomalu, soustřeďte se na správné provedení, nejde o rychlost, máte čas. Zpočátku opakujte každý cvik 3x. Pokud nepocítíte výraznou námahu, zvyšujte počet cviků až na 21.

Cvičení Pět Tibeťanů nás otevírá příjmu přirozených energií z Vesmíru a okolní přírody. Navíc posiluje, optimalizuje hmotné fungování našeho těla a jednotlivých orgánů v něm. A tím pak přirozeně působí i na naši psychiku, psychické prožívání. Mimořádná účinnost Pěti Tibeťanů na zdraví člověka je vysvětlována také působením na hormonální systém člověka, na stimulování žláz s vnitřní sekrecí. Tyto žlázy udržují prostřednictvím hormonů život v těle, řídí a regulují všechny funkce těla, a tím ovlivňují zdraví člověka i proces stárnutí. Vyladíte-li svůj hormonální systém do optimální rovnováhy, člověku to přináší pocit svěžesti, plného zdraví a vnitřního omládnutí.


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 307
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 223
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2004
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 247
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 351
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1594
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 680
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 703
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3018
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 943
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1015
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1177
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2016165
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515348
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456725
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292744
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282201
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272703
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259197
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250637
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249189
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242734
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240491
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215074
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206456
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188011
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186438
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184233
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176503
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166615
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163226
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161018
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142658
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128119
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124467
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122414
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...