Další příspěvek k uvědomění si svého těla. Pokud se zaměřujeme ve svém životě na lásku a radost, naše imunita funguje. Pokud se cítíme bezbranní ve styku s lidmi a máme pocit, že se musíme mít pořád na pozoru, protože nás někdo může snadno zasáhnout a zranit, naše imunita nefunguje dostatečně. Poskytujme si navzájem péči, lásku a pozornost. Vnímejme se na úrovni srdce.

Růst je přirozený. Jsou dvě možnosti růstu. První je ta zdravá, na úrovni vědomí, směrem k rovnováze a porozumění. Pokud tento směr vytrvale odmítáme, růst se přenese dovnitř těla, kde se tento růst projeví například nádorem. Seberealizace, propojení svého Já se svým stínem, je klíčem k životu. Když se konfrontujeme se svým stínem, stáváme se opravdovými anděly pro ostatní.

Existují dvě strategie nezpracování stínů. V prvním případě stíny pojmeme dovnitř sebe v podobě alkoholismu, obezity či cukrovky. Druhá možnost je, že bojujeme s okolím a hledáme obětní beránky. Někdy kombinujeme obě strategie :) Je třeba potlačené věci opět vytáhnout na světlo, naslouchat své duši a světu kolem nás.

1. Lymfatická soustava a význam nemocí. Lymfatická soustava spolu s krevním systémem odpovídá za proudění tekutin v lidském těle. Lymfatický systém je součástí imunitního systému, který shromažďuje a vylučuje škodliviny, a to způsobem, že bojuje s infekcí tak, že odstraňuje nepotřebné látky z organismu a tvoří protilátky. Je tvořen sítí lymfatické cév, uzlin a orgánů, které mají za úkol odvádět přebytečnou tekutinu z mezibuněčného prostoru do krevního oběhu, transportovat bílkoviny, tuky vstřebané ve střevech a zplodiny tkáňového metabolismu.

Lymfatická soustava slouží jako obrana proti infekčním onemocněním a pro fungování vnitřních pochodů v organismu. Chrání nás proti choroboplodným zárodkům zvenčí, bojuje s bakteriemi, které pronikly dovnitř a se změnami v buňce, které vedou k nádorovému onemocnění. Součástí lymfatického systému jsou bílé krvinky, protilátky, slezina, krční a nosní mandle, brzlík, lymfa, lymfatické cévy a lymfatické uzliny.

Ivana ValováLymfatický systém si můžeme představit jako armádu, jejíž vojáci jsou bílé krvinky a makrofágy. Lymfa a lymfatické cévy jsou cestami, po nichž se tato armáda v našem těle pohybuje. Munici představují protilátky. Obranná postavení jsou lymfatické uzliny. Slezina je hřbitovem, kde jsou pohřbíváni mrtví. Imunitní systém zastupuje naši schopnost se bránit, a proto jejím úkolem je zastavit nepřítele a vyčistit terén po útoku. Pokud lymfatický systém nefunguje, snižuje se obranyschopnost organismu a člověk často podléhá nachlazení a virovým onemocněním (chřipkou). Pokud je příliš činný, jsme náchylní na revmatické onemocnění nebo vředy. Lidský organismus obsahuje asi 20 litrů lymfy oproti 5 litrům krve.

Lymfa tedy zajišťuje výměnu a zároveň obranu. Problémy s imunitou se budou týkat naší výměny s vnějším prostředím a naší potřeby obrany organismu. Jsou varování, že je třeba mysl zaměřit na základy života, lásku a radost.Necítím se bezbranný ve styku se svými blízkými?  Nemám pocit, že se musím mít pořád na pozoru, protože mě někdo může snadno zasáhnout a zranit? Nemám pocit, že nevím, jak se bránit?

Lymfatický systém nejen odvádí přebytečnou tekutinu z tkání, ale především brání tělo proti všem druhům infekcí. Drenážní síť je nepostradatelným pomocníkem v zemědělství, přivádí vodu nutnou k zavlažování a odvádí ji, když se na některém místě hromadí. V lidském těle působí podobně lymfatický (mízní) systém, odvádí vodu z tkání a vrací ji do krevního oběhu.

Nosní (hltanové) mandle se nacházejí v zadní části nosní dutiny, pomáhají filtrovat vstupující vzduch a ničit mikroorganismy. Krční mandle (patrové a jazykové) v zadní části úst po obou stranách hltanu při bázi jazyka pomáhají chránit před vdechnutými mikroby.

Lymfa  vzniká jako tkáňový mok, který se shromažďuje mezi buňkami po celém těle. Je odváděna do sítí drobných kapilár ve tkáňových prostorech, které se spojují a vytvářejí větší cévy nazývané lymfatické. Lymfa vstupuje do krve pravou a levou podklíčkovou žilou. Lymfa se pohybuje v lymfatických cévách a kapilárách pomocí stahování kosterních svalů. Pokud se lymfa hromadí v organismu, dochází k postupnému zanášení těla zplodinami metabolismu a toxických látek, které se podílejí na nerovnoměrném rozložení tuku a vody. Dochází k narušení spojovacích vláken mezi svaly a kůží, což způsobuje ochabnutí kůže v elastické tkáni.

Lymfatické uzliny produkují a přechovávají lymfocyty, které chrání tělo před onemocněním. Jsou roztroušeny podél tras lymfatických cév. Každá uzlina je masa lymfatické tkáně, rozdělená do oddělení přepážkami z pojivové tkáně. Než se lymfa vylije do žil, protéká jednou nebo více uzlinami, kde je filtrována a čištěna. Některé menší lymfatické cévy přivádějí lymfu k uzlině a větší céva ji odvádí. Lymfatické cévy mají chlopně k zajištění jednosměrného toku tekutiny. Lymfa je v uzlině čištěna od případných škodlivin či cizorodého materiálu a současně je obohacována bílými krvinkami a účinnými protilátkami. Pokud se v lymfě nachází příliš mnoho škodlivých látek, uzlina se aktivuje, zvětší se a přichází do ní další bílé krvinky. Lymfatická uzlina se svou strukturou podobá houbě, skrze kterou různě formovanými vnitřními prostory může protékat tekutina.

Vnitřní plocha mízní uzliny obsahuje mnoho lymfocytů, což je druh bílých krvinek, který se rozhodujícím způsobem uplatňuje v imunitních reakcích, to znamená v obraně organismu proti infekcím. Jsou zde fagocyty, které polykají pronikající bakterie, dále zde působí i lymfocyty, které spolehlivě rozeznají cizorodý element a reagují na něj.  Lymfatické uzliny se shlukují, především na krku, v hrudníku, v břiše, v podpaží, v tříslech. Úkolem uzlin je zastavit nepřítele (filtr) a vyčistit terén po útoku (zásah makrofágů). Neříká mi někdo pořád: „Musíš bojovat!?“ Nemám pocit, že svádím boj nebo že musím bojovat, abych si uchoval zdraví nebo život? Necítím, že nad nějakým mým orgánem visí hrozba pro mé zdraví nebo život?

Bílé krvinky (leukocyty) jsou krevní buňky, vznikající v kostní dřeni, které se mají schopnost bojovat proti virům, bakteriím a jiným choroboplodným zárodkům, ale i nádorovým buňkám. Mají za úkol vytvořit takový stav imunity, kdy po prvním útoku je tělo chráněno proti budoucím invazím příslušného typu mikroorganismu. Lymfocyty jsou hlavními buňkami imunitního systému, které zajišťují v organismu specifickou imunitu. Dělíme je na T-lymfocyty a B-lymfocyty. Fagocytóza je proces, kdy různé druhy bílých krvinek umí obklopit, polknout a pohltit menší částice, jak jsou bakterie a buněčný odpad. Pozřený materiál je postupně odbouráván enzymy a dalšími chemickými látkami uvnitř buňky.

Imunitní reakce se skládá z nespecifické (vrozené, přirozené) imunity a ze specifické imunity. Vrozená imunita je všeobecná obrana těla proti patogenům. Jedná se o neutrofily a makrofágy, zapojené do zánětlivé reakce, cytokiny,které usnadňují komunikaci a hojení ran, NK buňky (natural killer cells), které jsou schopné zabít nádorové buňky napadené viry, komplementární proteiny, které jsou důležité pro imunitu zprostředkovanou protilátkami. Nespecifická odpověď reaguje na fyzické poranění, popálení, extrémní chlad, žíraviny, radiaci, mikroby, parazity. Hlavní nespecifickou obrannou odpovědí je zánět. Poškozená tkáň uvolňuje chemické látky, které přitahují bílé krvinky.Specifická odpověď je buňkami a protilátkami zprostředkovaná imunita. Obě závisí na působení B-lymfocytů a T-lymfocytů. B buňky produkují bílkovinné protilátky (gamaglobuliny), působí proti antigenům (cizím bílkovinným látkám), které se liší od tělu vlastních přirozených bílkovin. T buňky se množí a napadají buňky patogenu.

Slezina je uložena v levém podžebří. Je největším lymfatickým orgánem v těle, který slouží jako zásobárna specializovaných lymfocytů, syntéze protilátek a jako krevní filtr s velkým množstvím makrofágů, které pohlcují a destruují poškozené nebo zanikající červené a bílé krvinky, bakterie a další látky. Při energetické nerovnováze z místa sleziny dochází k úniku energie, cítíme se vyčerpání, což souvisí s psychickou manipulací v minulosti. Problémy se slezinou se většinou týkají našich ztracených bojů. Neměl jsem pocit, že můj boj a úsilí, které jsem vedl za udržení své pozice, nebyly k ničemu a že mi nezbývá, než konstatovat neúspěch? Nečelím porážce nebo zjištění naprostého selhání? Nezazlívám si, že jsem neuspěl? Nezdvojnásobil jsem úsilí, abych uhájil své místo?

Brzlík je hlavní žláza imunitního systému. V brzlíku dozrávají  T- lymfocyty, které se vyvíjejí z kmenových buněk, které sem migrují z kostní dřeně. V průběhu života se brzlík stále více zmenšuje a ztučňuje. Brzlík je místem zrání osobnosti (poznat vlastní, omezit cizí), zastupuje vnitřní sebeobranu. Při problémech má člověk pocit, že ho někdo napadá. Apendix je výběžek slepého střeva, jehož stěna obsahuje lymfatickou tkáň, která slouží jako lokální mízní uzlina. Nachází se na pravé straně těla.

Zánět je rychlá obecná reakce těla na poškození nebo zranění. Vyznačuje se zarudnutím, otokem, zvýšenou teplotou a bolestí. Proces má za cíl napadnout, rozložit a odstranit všechen pronikající materiál, zbavit se vlastních zničených buněk a tkání, a současně zahájit proces hojení. Jakmile je spuštěna zánětlivá reakce, tok krve do poškozené oblasti se zvýší. Nezažil jsem situaci, kdy jsem se cítil napaden, nerespektován, znevážen a která ve mně budila hněv?

Mononukleóza je akutní virová infekce projevující se horečkou, zánětem hltanu a zduřením mízních uzlin a zvětšením objemu sleziny. Postihuje osoby, které se mermomocí nutí k dosažení výsledků. Nejčastější je mezi adolescenty, kteří přepínají své síly a nedbají na odpočinek. Člověk by si měl říct: „Je-li to moje místo, vezmou mě/stane se to. Ne-li, pak to asi pro mě není to pravé.“ Nedělal jsem si násilí, abych dosáhl výsledků nebo větší výkonnosti?

Alergie je přecitlivělost, silná obranná reakce organismu na určité látky, které jsou pro jiné (ve zdravém stavu) neškodné. Když je imunitní systém poprvé vystaven alergenu, jako je např. pyl, ořechy nebo penicilin, vytvoří si protilátky, aby s nimi mohl bojovat. Protilátky pokryjí povrch žírných buněk, nacházejících se v kůži, výstelce žaludku, plicích a horních cestách dýchacích. Tyto buňky obsahují histamin, který za normálních okolností způsobuje zánět. Když alergen opět vnikne do těla, buňky zahájí alergickou reakci. Alergie je to samé jako paranoia, což je pocit falešného nebezpečí v neškodných situacích. Je to reakce silné agrese, přehnaná obrana, která není rozeznána. Alergie znamená emocionální zahlcení a pocit viny. Bývají často vyvolané situacemi, které odmítáme nebo které v nás vyvolávají zapomenuté emoce. Je to únik a útěk, může také souviset se silnou antipatií k nějaké osobě a popírání vlastní síly. Je to konflikt mezi agresí a senzibilitou, boj na tělesné rovině.

Senná rýma je způsobena alergeny obsaženými ve vzduchu, které dráždí výstelku nosu a hrdla Může být sezónní (způsobují ji zrníčka pylu na jaře a v létě), nebo celoroční (způsobena prachovými roztoči v domácnosti, ptačím peřím, srstí zvířat, šupinkami kůže). Příznaky: kýchání, ucpaný nos, svědění a slzení očí. Odmítáme-li vůni květů (přehnaným kýcháním), odmítáme celé toto jarní a letní období. Co mi vadí, když se vrací jarní (letní období)? Co mi připomínají květiny? Potravinové alergie jsou nejčastěji na ořechy, mořské ryby, vejce a mléko. Způsobují otok a svědění v ústech a hrdle, nevolnost, zvracení i průjem, vyrážku na kůži, otok tkání, dušnost. Anafylaxie je masivní imunitní odpověď, postihující celé tělo, extrémní přecitlivělost na určitý alergen. Hromadné uvolnění velkého množství histaminu způsobuje náhlý pokles krevního tlaku (šok) a zúžení dýchacích cest, kopřivku, opuchnutí tváře, rtů a jazyka, ztrátu vědomí.

Autoimunní poruchy. Mnoho lidí má silnou nevědomou tendenci k sebedrásání, což znamená, že zpočátku jsou schopni vidět na sobě pouze to negativní, což vede na psychické úrovni k chronickým poruchám imunitního systému. Tito lidé nejsou schopni na sobě vidět krásu, důstojnost či sílu, která je ostatním jedincům zjevná. Z tohoto principu se pak může vytvořit autoimunní porucha, což je chybná imunní odpověď, která identifikuje vlastní tkáně těla jako cizí a produkuje proti nim protilátky. Z psychického hlediska například pocity ztráty práva na život mohou navodit nevědomou autodestrukci. Necítím takovou vinu, že si upírám právo na život?

Lupus je chronické onemocnění, při kterém imunitní systém produkuje látky, které napadají pojivové tkáně, které drží pohromadě kůži, klouby a vnitřní orgány. Způsobuje zánět a opuchnutí pojivových tkání. Může být spuštěn virovou infekcí, stresem, vystavením slunečnímu svitu. Lupus souvisí s narušením integrity vlastní osoby a s hněvem obracejícím se proti sobě, také vzdávání se, raději zemřít, než stát za svým právem, hněv. Nemám si za zlé, že se zlobím na ty, kteří mě mají rádi? Nemám pocit, že jsem černá ovce rodiny? Sklerodermie – vyskytují se protilátky, které poškozují kůži, tkáně kloubů a ostatní pojivové tkáně.

Plicní fibróza je onemocnění, kdy protilátky napadají plicní tkáň, což způsobuje fibrózu (zbytnění a zjizvení) plícních sklípků a ty pak nejsou schopné přijímat kyslík. Křehké stěny plícních sklípků snadno umožní průchod kyslíku ze vzduchu do krve a odchod kysličníku uhličitého z těla. Vnitřní povrch je chráněn vrstvou sliznice. Velké množství lymfocytů vstupuje do PS. Jak se rozpadají, vylučují látky, které způsobují zánět. Tento proces stimuluje fibroblasty, aby vytvářely fibrózní tkáň. Tvorba jizevnaté tkáně (fibróza) způsobuje, že stěny PS se ztlušťují a omezuje se proud plynů stěnami, což vede k jejich porušení a omezení rozpínání plic. Příznaky: suchý kašel a dušnost.

Polyarteritida je rozsáhlé poškození tepen v důsledku autoimunitní reakce, která omezuje přítok krve ke tkáním těla. Je to zánět arteriálních stěn, který může vést k selhání ledvin nebo srdečnímu záchvatu. Sarkoidóza je onemocnění, které způsobuje tvorbu boláků, které se nazývají granulomy. Způsobuje ji nepřiměřená imunitní reakce na chemikálie nebo infekci u někoho s genetickou predispozicí k danému onemocnění. Nejčastěji napadá plíce a způsobuje kašel a dušnost, ale může se vyvinout v lymfatických uzlinách, játrech, ledvinách, na kůži nebo v očích.

Hemolytická anémie vzniká z velkoplošné rapidní destrukce červených krvinek (hemolýzy). Nejčastěji je způsobena abnormální imunitní reakcí, při níž tělo produkuje protilátky, které napadají červené krvinky (pigment hemoglobinu, který dává červeným krvinkám jejich barvu) a tkáním pak kyslík chybí. Tato reakce může být následkem autoimunitní poruchy spuštěné léky jako penicilín nebo chinin. Anémie může znamenat pocit osamění, oslabené Já, chybějící účastenství, ztráta chuti do života. Postoj „ano, ale“, nedostatek radosti a strach ze života. Necítím se nepochopený a sám mezi lidmi? Je možné, že si upírám právo žít? Nemám pocit, že už nemám sílu čelit všem potížím, s nimiž se v životě setkám?  

Leukémie je rakovina bílých krvinek. Je to růst rakovinných bílých krvinek v kostní dřeni, čímž se snižuje produkce červených a bílých krvinek a krevních destiček a tělo pak není schopno bojovat s infekcí. Rakovinné buňky se šíří do krve a způsobují zvětšení lymfatických uzlin, sleziny a jater. Leukémie může být akutní nebo chronická. U akutní lymfatické leukémie se rakovinné nezralé lymfocyty, zvané lymfoblasty, nekontrolovaně množí a sílí v kostní dřeni. V důsledku toho je produkce normálních krvinek narušena, takže jejich úroveň klesá příliš nízko. Navíc lymfoblasty vnikají do krve, kde se dále množí a roznášejí rakovinu do dalších orgánů v těle. Leukémie může vyjadřovat nízké sebehodnocení, pocity méněcennosti a bezmoci, ničení se, pocit marnosti a bezvýchodnosti. Co jsem prožíval, než u mě objevili leukémii? Nezažíval jsem hluboký pocit méněcennosti? Neměl jsem pocit, že nedokážu porazit svého protivníka?

Lymfom (Hodgkinův a nehodgkinský) vzniká v lymfatickém systému. Je rakovinou postihující buňky zvané lymfomy, které se množí v lymfatických uzlinách. Rakovina se může šířit do sleziny, kostní dřeně, jater, střev a velkých krevních cév. Příznaky jsou zduření lymfatických uzlin, únava, horečka, noční pocení, svědění kůže nebo vyrážka.  

Nádorové onemocnění, rakovina jsou choroby, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne autonomně růst, ačkoli za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit, anebo se rozložit. Bujení pak může být naprosto neškodné (např. bradavice), ale také může v poměrně krátké době postiženého zahubit (některé leukémie). Obvykle se považuje za projev zhoubnosti to, že se nádor infiltruje do okolí a je schopen se rozsévat po těle a zakládat metastázy. Není to jen útok na tělo zvenčí, ale také jeho zborcení zevnitř. Normálně v buňce dochází k opravě většiny poškozených genů. Ale některé geny mohou být postupně změněny, neboli zmutovány a mohou vytvářet novotvar. Obvykle jsou nová poškození onkogenů včas ohraničena a opravena. Někdy ale klíčové funkce buňky jsou trvale  změněny a buňka se zvrhává do buňky nádorové.

Nezhoubné nádory (benigní) vznikají na podkladě buněčných změn, které způsobí, že se nekontrolovatelně dělí. Tyto buňky nezastávají původní funkci tkáně, ze kterých vznikají. Jsou obvykle obklopeny fibrózním pouzdrem, které vytváří hranici, která brání šíření nádorových buněk. Zůstávají poměrně ohraničené a nešíří se do okolních tkání a dále do těla, a tedy mohou být ponechány na svém místě. Některé nezhoubné nádory rostou tak, že utlačují okolní orgány, a proto se doporučuje odstranění.

Zhoubný nádor (maligní) je skupina pozměněných buněk, které se rychle dělí a nezastupují přirozené funkce tkáně, ze kterých vznikly. Nádor postupně roste, utlačuje zdravou tkáň, tlačí na nervy a dostává se do krevních a lymfatických cév a šíří se do ostatních částí těla. Tím, jak se pozměněné buňky dělí, nádor roste a tlačí se do okolní zdravé tkáně, kterou postupně infiltruje. Nádor často vzniká v epitelu, který pokrývá nebo vystýlá orgány. Nádorové buňky jsou obvykle větší než normální buňky a mají velká jádra. V nádoru může dojít k ukládání vápníku, který způsobí jeho značné tvrdnutí. Tlak na okolní nervy může způsobit bolest. Aby nádorové buňky metastazovaly, musí překonat mnoho překážek, například fagocytující bílé krvinky a další bariéry imunitního systému. Nádorová buňka předává své genetické modifikace všem buňkám, které vzejdou z jejího dělení. Vytvoří se tak malá skupina atypických buněk, které se šíří rychleji než ostatní a vymykají se vší hormonální a nervové kontrole.

Rakovina je autoagresivním onemocněním, které vypovídá o tom, že člověka něco sžírá, buď on sám, nebo žije v podmínkách, které ho sžírají. Je to živení starých bolestí a šoků, narůstání výčitek, smutku, blokace imunitního systému. Člověk zažil velkou ránu a chybí mu sebedůvěra se s tím vypořádat. Má v sobě hluboké tajemství. Může být ve vztahu, který není podle jeho představ. Mohl zažít emocionální otřes, který vedl k výraznější buněčné poruše. Duše člověka může toužit se vrátit „domů“, ale zároveň tu má úkol a řeší ten rozpor jít nebo zůstat. Výsledek je podlomení imunity. Je třeba zjistit, který citový prožitek stál u zrodu emocí, jež pak vedly k poruše (mozek – orgán). Odpustit, pustit se zážitku a bolesti dané životní zkušenosti a navrátit se k vnitřnímu klidu. Pokud člověk odhalí konflikt a najde řešení, nemoc se dál nerozvíjí. Poté je také třeba poděkovat zasažené části (orgánu) a říct jí, že jsme vše pochopili, že jí za vše děkujeme, a že se o ni postaráme.

Otázky: Co ve mně vyvolávalo konflikt a dilema? O jakou emoci šlo? Kdy to začalo? Kdo začal tento problém? Jaké pocity si nechci přiznat? Proč tyto pocity neukazuji veřejně a nevyslovuji je? Jaký byl spouštěcí moment, kdy tělo přestalo stres zvládat? Proč jsem dostal…? Proč potřebuji bojovat s okolím? Co mě zneklidňuje? Jaké situaci se mi nedaří se přizpůsobit? Jsem ochoten se zbavit potřeby, která přispěla k rakovině? Jakou asociaci bych spojil s bolestí, kterou cítím? Jak obnovím vnitřní mír v tom, co vedlo k vnitřní poruše?

Afirmace k podpoře lymfatické soustavy. Rozhodl jsem se naplnit svůj svět láskou. Obracím svou pozornost k tomuto dni. Je-li to moje místo, stane se to. Ne-li, pak to není to pravé pro mě. Jsem plně soustředěný na lásku a radost ze života. Pluji se životem a mám klid v duši. Průběh života je příznivý. Nemusím nic hájit, dokazovat nebo obhajovat. Moje láskyplné myšlenky udržují imunitní systém při síle. Mám se rád a kladně na sebe nahlížím. Souhlasím se svým konáním. Jsem v bezpečí uvnitř i venku. Svět je bezpečný a přátelský. Jsem smířený se svým životem. Jsem v jednotě se svým životem a svými cykly. Jdu dál. Všechno je dobré.

2. Krystaly. Krystaly jsou výbornými prostředky pro podporu imunity. Nejvhodnějšími krystaly jsou zelené krystaly, například mechový achát nebo heliotrop.
Podpora imunity a lymfatického systému, detoxifikace  – turmalín, heliotrop, mechový achát (na obrázku), ametyst, turmalín, lazurit, malachit, tyrkys
Při virovém onemocnění si vzít do ruky fluorit a 10 – 15 minut relaxovat. 
Při bakteriálním onemocnění si vzít do ruky jantar a 10 – 15 minut relaxovat. 
Při mentálním stresu si dát kolem hlavy 3 sodality, které uvolňují škodlivé myšlenky, které nás udržují ve stresu.
Slezina – zelený avanturin, zelený fluorit, jadeit, červený obsidián
Podpora sleziny (při vyčerpání z kontaktu s jinou osobou, při chřadnutí) – vytvořit pyramidu v oblasti sleziny - achát, fluorit, aventurín. Tyto krystaly pomohou uvolnit provazce připoutanosti související s nějakou osobou nebo situací.

Podpora imunity – nejprve si několikrát poklepejte prsty na kůži v místě brzlíku a pak si na něj dejte mechový achát nebo heliotrop a 10-15 minut relaxujte.
Nad brzlík položíte malachit nebo heliotrop a na brzlík si dejte černý turmalín nebo ametyst. Položte si otázky: Jaké pocity mám na brzlíku? Jsem ve stresu? Jaký krystal udělá dobře mému imunitnímu systému?  Co mi pomůže překonat stres?  Které další části těla potřebují podporu?

Imunita a duševní rovnováha. Naše tělo má schopnost rozlišovat užitečné a škodlivé látky. Pokud je náš trávící a imunitní systém oslaben, naše tělo tuto schopnost ztrácí a my v sobě zadržujeme škodlivé látky anebo naše tělo nerozpozná živiny, a tedy je nemůže přijmout. Žluté krystaly podporují metabolismus a absorpci živin. Tyrkysové krystaly podporují léčení na více úrovních.
1. Aktivace a léčení jemnohmotného těla. Podpora duševní rovnováhy - 4 olivíny nebo citríny - 2 na ledviny, 1 na srdeční a 1 na krční čakru a 1uzemňující kámen mezi chodidla. Olivín a citrín podporují energie těla, aby uvolnilo toxiny, a podporují proces léčení.
2. Síť Chirona. Chiron je zástupcem léčení, učení, léčení a integrace hluboko položených zranění, uvolnění zranění z minulosti, posílení osobní životní síly a podpora boje proti škodlivým vnějším vlivům – 6 tyrkysů (1 mezi chodidla, 1 u každého stehna, 1 u každého ramena, 1 nad hlavou).

Proud lymfy v těle souvisí s živlem vody a země. Střed činnosti lymfatické soustavy je v brzlíku. Otevřme své srdce. Vnímejme své tělo. Proud lymfy v těle. Kosterní svaly a bránici, které ji popohánějí.

3. Zvuk a hlas. Tón duše je naše vlastní vibrace, vlastní tón, vlastní nota. Tento primární zvuk je uložen v naší buněčné paměti, v jádru našeho fyzického těla a pomáhá nám porozumět sobě a být uvolněný. Je to jako kdybychom se vrátili domů, do své celistvosti, do stavu, kde víme, kým jsme. Pokud zníme tónem své duše,  jsme zdraví a víme, jak užívat svou osobní sílu.  Klíčem k tónu duše je náš hlas, který nám pomáhá pocítit naši osobnost a má na nás léčivý vliv. Až objevíme svůj tón duše, budeme také více naladění na hlas druhých lidí, budeme jim více rozumět a budeme umět si přečíst původní stopu druhého člověka.

Léčení tónem duše nás vyvede ze stavu disharmonie a my se postupně stáváme zdravým člověkem, který ví, jak užívat svou osobní sílu. Při léčení tónem duše dochází k harmonizaci každé buňky, tkáně a kosti s naším vlastním vibračním tónem, který je bránou k vyléčení na všech úrovních. Je třeba, abychom v každé chvíli zažívali kontakt se všemi částmi, abychom byli přítomní a sebe-vědomí. Až poté můžeme plně pociťovat přítomnost druhých lidí a spolupracovat s nimi.  

Toto působení nám pomáhá najít rezonanční frekvenci, která je nad orgánem. Poté dochází k regeneraci tohoto orgánu. DNA je náš hardware a jednotné pole světla je náš software. DNA je naše biologická struktura aposvátný zvuk je naše spirituální struktura. Světlo in-formuje (dává podnět ke zrození) a zvuk trans-formuje (dává povědomí o existenci). Kombinace našeho softwaru (energetického pole) a hardwaru (DNA) přináší změnu, tedy vyléčení a cestu ke zdravějšímu životnímu stylu člověka.

Zvuková sprcha.
Část těla, do kterého tónujte – 3x tón –
barvu, kterou si představujte – afirmace, kterou vysíláte
Hlava – ÍÍÍ – bílá – INFORMUJI
Krk - OÚÚ  – světle modrá – UTIŠUJI
Hruď – ÚÚÚ – zelená – POSILUJI
Pánev – AÚÚ – červená – PODPORUJI

Pořádně se nadechněte a vydejte 3x tón HÁM do čela. Pak do celé páteře.
Poté 3x do prsní kosti vydejte tón HÁÁ. Poté se ztište a vnímejte svou hruď.
Pokud by vaše duše zněla nějakými tóny, jaké tóny by to byly? Jakou barvu má tento zvuk? Jaké slovo nejpřesněji vyjádří pocit a sílu tónu? Jaké roční období? Jaké místo? Jaký obraz vám přichází na mysl, který evokuje čistotu této síly? Jaký zvuk nejvíce zastupuje tuto esenci?

4. Pohyb. Funkční princip je přibliž se a odstup. Pokud koně chceme někam dotlačit, bude vystrašený, jež je kvůli tomu, aby přežil, neustále připraven útočit a utíkat. Anebo z něj bude tichý, napůl mrtvý kůň, jehož strategie přežití je založena na tom, že nereaguje na podněty. Pokud však koně v situaci, kdy zahlédne ohrožující neznámou věc a zastaví se, jemně povzbudíte k tomu, aby kousek zacouval, dovolíte mu cítit se bezpečně, a tak podpoříte spíše pohyb než ztuhnutí. Je to, jako kdybyste mu říkali: „Je to v pořádku, v případě potřeby můžeme ustoupit.“ Tímto kůň získá větší jistotu a jeho vlastní přirozená zvědavost ho začne vést vpřed. Kůň s tímto typem jezdce ze sebe vydá všechno a bude úžasně odvážný a velkorysý. Ta naše část, která má strach, je podobná koni. Když tedy povzbudíme sebe sama k tomu, abychom trochu ustoupili poté, co se dostaneme na svou osobní hranici strachu, zjistíme, že když nastolíme dostatek vnitřního klidu a bezpečí a pocit, že si můžeme vybrat, naše přirozená zvědavost a vzrušení z nového zážitku znovu ožije.

Tanec čtyř komnat srdce. Je to tanec e-mocí, cesty oblastí srdce, rozvinutí schopnosti být soucitným a láskyplným svědkem vlastního srdce i srdcí druhých. Pusťte si hudbu a vnímejte své srdce. Vnímejte, jak jej celé tělo podporuje. Vnímejte své chodidla, kořeny vašeho energetického stromu. Vnímejte podporu země.
1. komnata je komnata probuzení, živlu země, kterou zastupuje jelen. Vnímejte bdělost jelena, jeho připravenost k akci, která s sebou nese strach. Představte si, že jste lovná zvěř a potřebujete své instinkty, abyste přežili. Jste zakořenění ve svém těle a v přítomnosti. Hledáte nový jazyk, nový způsob, aby strach neochromoval vaše tělo, nýbrž aby ho rozpohyboval. Čím tvořivější teď dokážete být ohledně tvarů strachu a pohybů, které z nich vycházejí, tím lépe. Hrajete si, vnímáte svůj dech a fyzické vjemy těla v pohybu.
2. komnata je komnata integrity, živlu oheň, kterou zastupuje jaguár. Hrajte si s pohybem vpřed. Tento pohyb je spojený s lovem a touhou, tancem zuřivosti. S vaší vůlí chránit to, co je pro vás drahé. Přecházejte z tance lovce do tance ochránce a zase zpátky. Po čem jste hladoví? Co potřebuje vaši ochranu, ať už uvnitř, nebo venku?
3. komnata je komnata odevzdání se, živlu voda, kterou zastupuje losos. Odevzdejte se tomu, co ve svém těle vnímáte. Odevzdejte se zármutku, který v sobě můžete cítit. Dejte sobě povolení vytvářet nové možnosti pro živel vody, když se u vás objeví smutek. Můžete najít novou cestu, kudy může projít, což vám poskytne jiný vztah k těmto emocím. Už se jich nebudete moci stranit. Tanec smutku může být nádherný, může vypadat různorodě, od jemné slzy až po divoký příval.
4. komnata je komnata vděčnosti, živlu vítr, kterou zastupuje kolibřík. Vaše srdce se naplňuje spokojeností s dobrými věcmi ve vašem životě. Tělo se rozpíná a stahuje, zatímco se vznášíte s elegancí a potěšením kolibříka. Roztahujete křídla a tančíte ve větru na křídlech kolibříka. Vaše srdce je šťastné a radostné.  

Klid a nehybnost ve svém středu. Můžete zde poznat lépe vlastní srdce a objevit moudrost, která tam na nás čeká. Ve středu vašeho srdce spočívá moudrý stařec. Vnímáte jeho dobrotu, moudrost a soucit. Vřele vás vítá. Tento mudrc zná tajemství lásky a vašeho srdce. V tichu cítíte, jak je vaše srdce přijímáno a vítáno. Stařec k vám hovoří o vašem srdci. Díváte se na váš emoční život a vztah k vašemu srdci, když společně procházíte příběh vašeho života a vaši současnou situaci. Cítíte, že se koupete v lázni porozumění, lásky a soucitu, kterou stařec udržuje. V kapse nacházíte dar, který mu před odchodem předáte. Děkujete mu za pomoc. I on vám dává dárek. Vnímáte tlukot svého srdce.

5. Dotek. Doporučuji chodit na masáže (nejen na ty lymfatické), které lymfu pomáhají pročistit.
Zvláštní péči si na našem těle zaslouží slezina, která se nachází v levém požebří. Lehněte si, zavřete oči a dejte si na místo sleziny obě ruce. Dejte jí péči, lásku a pozornost.
Abychom se přirozeně vyléčili, potřebujeme si navzájem předávat hodně bezpodmínečných doteků. A hodně se objímat. Vnímejme se na úrovni srdce, základním pojítkem mezi námi, lidmi.

S láskou
Ivana Valová
Atlantská škola


Napsala Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Nejnovější články na našem portálu

únor 20, 2024 389
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
únor 18, 2024 436
19. 2. 2024 v 5:13 vstoupí Slunce do Ryb, posledního znamení zvěrokruhu, abychom v tomto období...
únor 13, 2024 583
Všichni andělé byli Bohem stvořeni jako odlesk jeho nesmírné slávy. Obdaroval je inteligencí a...
únor 07, 2024 559
10.února 2024 začíná nový lunární rok a my vstupujeme do roku dřevěného jangového draka. Drak je...
únor 02, 2024 868
„Není snad zvířete, které bychom znali lépe než psa, které bychom více milovali a kterému bychom...
leden 23, 2024 755
Jakuti nebo-li Sachové patří k nejpočetnějším domorodým národům Sibiře. V počtu více než 500 000...
leden 20, 2024 1113
Nástup na vlnu, která nás donese na správné místo 20. 1. 2024 se Slunce, těsně před svým vstupem...
leden 15, 2024 991
Čína je zemí se starou orientální civilizací. Lidové svátky představují důležitou roli ve...
leden 15, 2024 1249
Když žena dává muži své tělo, dává mu také nevědomý závazek, že po dalších sedm let bude vyživovat...
leden 01, 2024 1293
Šedivci, Šediváci nebo také Greys jsou asi nejvíce známým hypotetickým druhem. Dělí se na další...
prosinec 29, 2023 1776
Po celé dějiny lidstva nás provázejí neviditelní pomocníci – andělé. Jejich svět je nesmírně...
prosinec 20, 2023 1237
22. 12. 2023 ve 4:28 vstoupí Slunce do Kozoroha, který nás učí odpovědnosti za to, co děláme...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1987658
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514975
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456140
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 291929
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 281231
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272309
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 258513
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 248740
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 247588
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242325
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 239783
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214745
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205906
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 187183
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186253
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184047
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176283
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166298
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163004
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160666
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142383
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127901
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124226
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122095
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...