Celostní léčení je životní styl, který si vybíráme. Být otevřený ke všem aspektům života. Nejde o rychlé uzdravení, i když ti, kteří to dokážou, nás inspirují a posouvají hranice možností. Nejde o to mít neporušené tělo, ale spíše o to sžít se se sebou a světem takovým, jakým je. Pečovat o druhé a podporovat je. 

1. Sakrální centrum zastupuje vztahy, radost, rozkoš, sex, touhu, vřelost, tvořivost, plodnost, sebejistotu, trpělivost, péči, skutečné bezpečí, schopnost intimity a blízkého kontaktu. Má vliv na naše sexuální a tvůrčí síly a schopnosti. Při správné funkci jsme sebejistí, plodní, odvážní, radostní, užíváme si smyslových potěšení, přijímáme se. Jsme schopní uvolňovat nahromaděné emoce, abychom se otevřeli novým zážitkům a dojmům. Objevovat další stránky svého života a prožívat ho. Otevřít se smyslnosti.

Při nesprávné funkci máte nízkou sebeúctu, jste krutí, zuřiví a citově připoutaní. Příliš sexuálně aktivní nebo frigidní. Jíme nevhodné jídlo nebo jíme v nesprávnou dobu, pociťujeme úzkost a necítíme se ve své kůži. Afirmace k posílení centra: objímám.

Otázky, které vedou k pochopení nerovnováhy v sakrálním centru: 
Jaké bylo vaše období od 2 – 3 let? Jaké byly vaše první vztahy? Bylo pro vás jednoduché se učit motorickým dovednostem? Navštěvoval jste jesle – jaké to bylo? Co se v této době dělo ve vaší rodině? Měl jste se sourozenci dobré vztahy? Se kterým rodičem jste byli více propojení? Jaký smyslový vjem jste si nejvíc užíval? Měli jste nějaké oblíbené aktivity? Lidi? Jaké oblečení jste nosil?

S podbřiškem je spojena podrobnost vnitřní pečovatelky, která zastupuje uzemnění, bezpečí a péči. Zná vaše potřeby (jídlo, přístřeší, oblečení), stará se o ně a živí vašeho ducha tady na zemi. Vnitřní pečovatelka má na zřeteli vaši celkovou rovnováhu a pohodu. Při nedostatečném kontaktu s ní máme přílišnou potřebu pozornosti a péče od ostatních, protože tyto věci nedáváme sobě, připadáme si zrazení sami sebou a naštvaní na sebe za to, že nedohlížíme na své potřeby. Nezaměřujete se příliš na svou práci a povinnosti? Uděláte si čas na hru ani na intimní chvilky? Nepotřebujete masáž, neplánovanou chvíli pro sebe, dlouhou koupel, změnu jídelníčku? Nepotřebujete více zpívat a tančit?

Senzorická integrace - integrace smyslů. Abychom mohli reagovat na vnější podněty cíleným a plánovaným jednáním, potřebujeme dobrou organizaci vnímání našich smyslů. Senzorická integrace je smysluplný pořádek, rozčlenění a zpracování smyslových vzruchů v centrálním nervovém systému. Tento pořádek umožní člověku normálně se vypořádat se svým okolím. Informace do CNS neprotékají pouze očima, ušima, nosem, jazykem a hmatem, ale také pohybem, gravitační silou a držením těla, čímž získáváme jasnější a intenzivnější kontakt s neviditelným světem. Symptomy potřeby senzorické integrace: narušení rytmu spánek – bdění, iritace dotykem a jeho odmítání, neklid s návaly křiku nebo nápadně nízká aktivita, nemotornost, nedostatek sebevědomí a vědomí o svém těle, zpomalený vývoj řeči, citlivost na zvuky, hypoaktivita nebo hyperaktivita, poruchy učení, nápadnost v chování. Co pomáhá dětem v senzorické integraci: být chválen, milován, ponechat jim svobodu a nechat jim čas na utřídění svého vnímání a zkušeností.

Pánev je mísovitý útvar, který se skládá z pánevních kostí vpravo a vlevo a kosti křížové s kostrčí, tvořící jakýsi ocásek, vzadu. Každá pánevní kost se skládá z kyčelní kosti, sedací kosti a stydké kosti. Vzadu jsou tři páry křížokyčelních kloubů a vpředu spona stydká, což je částečně pohyblivé kloubní spojení (symfýza) z vláknité chrupavky. Pánev chrání životně důležité orgány v břišní dutině a je základnou životní osy, páteře. Představuje motor života, poskytuje nám oporu a umožňuje nám pokrok v životě, nebo ho zadržuje. Pánev je základnou života, hudebním nástrojem pro hluboké tóniny existence. Je místem pro spojení s Matkou Země, je nádobou plodnosti a porodní miskou. Je také motorem, který nás pohání dopředu v partnerském vztahu. Při problémech má člověk problém s nízkým sebehodnocením, strachem v sexuální oblasti.

Boky – levý bok je ženská, citová, vnímavá strana. Pravý bok je mužská, volní strana, záměrné, cílevědomé úsilí a jednání. Kyčle zastupují schopnost vykročit a udělat první krok. Při problémech se člověk brání pokroku, dalším krokům vpřed, necítí se pro v bezpečí, aby mohl jít dál. Může být nerozhodný. Stojíte před situací, která by mohla mít velký vliv na budoucnost? Máte strach převzít nějaké závazky? Hýždě reprezentují moc, nečinnost a odpočinek.

Třísla jsou záhyb kůže stehna na břiše, spojují zóny sexuality (genitálie) se zónou pohybu (nohy). Při problémech v nás může být dilema „chci dělat, co sám chci, ale partner mi pořád opakuje, co mám dělat a jak to mám dělat.“Kýla je vytlačení některého vnitřního orgánu z dutiny, v níž je obvykle obsažen. Vyjadřuje přání skoncovat s něčím, ukončit situaci, v níž se cítíme být uvězněni. Příklad: muž, který je po rozvodu nucen dlouhá léta platit výživné, osoba nešťastná v partnerském svazku, který nevidí šanci opustit. Nepotřeboval jsem dokazovat sobě nebo partnerovi, že to dokážu udělat?

2. Barvy. Některým lidem chybí radost z kontaktu s lidmi a vřelost. Takovým lidem z celého spektra barev může v buňkách chybět spojení s kvalitou oranžové barvy. Oranžová nám dává pocit tepla (zapadající slunce) a rozkoše (žár). Dodává radost ze života, elán a dynamiku, působí dominantně a efektivně. Oranžová je barva optimismu, sebedůvěry, příležitosti, radosti ze života a radosti z kontaktu, přátelství, velkorysosti, štědrosti, svobody, přijímání, změny, citového tepla, ctižádosti, síly a odvahy nechat se strhnout proudem.

Zvětšuje pocit živosti a chuti k aktivitám, jako žhavý, ohnivý plamen pronikne, zahřeje a osvítí svým leskem vše, co se jí postaví do cesty. Oranžová má v sobě něco vyzařujícího, sdělujícího a úchvatného. Je spojená s vřelými city, touhami a přáními a pomáhá přemoci citové výbuchy, uvést emoce na správnou kolej a dosáhnout nad sebou kontrolu. Je to barva lehce a radostně zvládnutého života, dává pocit, že je o člověka pečováno.

Oranžová dává nové impulzy a rozpouští mentální blokády. Když dá člověk slovu život pozitivní souhlas, uvolní se a posílí svůj životní potenciál. Při oblibě oranžové barvy jsme schopni obětavé odevzdanosti a pomoci. Odmítání této barvy může vyjadřovat pocit, že člověku nikdo nerozumí a že s ním osud špatně nakládá. Takový člověk má potíže s navazováním kontaktů, nebo má zábrany, což může být způsobeno sklíčeností nebo pocity méněcennosti. Pomáhá při smutku, astmatu, depresích, pesimismu. Je vhodná k podpoře jater, ledvinové slabosti, dává se na podbřišek, dolní část zad, na oblast střev a ženských orgánů, pomáhá znovu spojit zlomené kosti. Oranžové chvění má na organismus povzbuzující a posilující účinek, podporuje chuť k jídlu.

Každý člověk má svou životní barvu. Je to jako mít na sobě barevné roucho. Každá barva vykazuje podobné osobnostní rysy, vyjadřování, archetypy a způsoby chování. Oranžová osobnost vyhledává senzace, miluje vzrušení, riziko a tělesné nebezpečí. Aby cítila, že žije, zachází až do krajností - životní zkušenost a prožitek smrti, ale prosím s pořádnou dávkou adrenalinu! Oranžová osobnost je realistická a nemá ráda spirituální koncepce. Dokáže dobře odhadnout situace i lidi a duševně se na ně připravit. Své sny většinou uskutečňuje, má odvahu, sebedůvěru a umí zachraňovat ostatní z nebezpečných situací. Ale dokáže být rovněž egoistická, egocentrická a bez soucitu. Nemá ráda vlídné povahy, které kladou důraz na city, umí být chladná a nepřístupná. Náplní jejího života je přežít dobrodružství a nechce, aby jí v tom někdo omezoval.

3. Varlata jsou žlázy, které produkují spermie a mužský pohlavní hormon testosteron. U zárodku v raném stádiu ovlivňují jeho vývoj v chlapce. Každé varle je tvořeno z více než 800 semenotvorných kanálků. Spermie vznikají z buněk lemujících vnitřní obvod každého kanálku, které postupně dozrávají, až dospějí ve zralé spermie s dlouhými bičíky. Spermie získávají podobu na cestě do středu semenotvorných kanálků. Každou sekundu vznikají tisíce spermií. Než ale dozrají, uběhnou dva měsíce.

Varlata jsou orgánem rozkoše a zároveň nejcitlivější částí muže. Zastupují plodnost, kreativitu, schopnost darovat život, mužnost, kypět vitalitou a silou. Potíže s varlaty souvisí s problémem prosadit se jako muži (problém s mužskou identifikací), s emocemi ve vztahu k otcovství nebo se sexualitou. Neočerňovala matka muže a nesvalovala na svého syna vše, co jí kdy muži udělali? Necítíte se omezovaný ve své pozici muže nebo ve své sexualitě? Necítíte se nepochopený v sexuální oblasti? Nádor varlat se vyskytuje nejčastěji u mužů mezi 20 – 40 lety. Projevují se jako hmatná bezbolestná tvrdá bulka a také změnou velikosti a tvaru varlete.

Z každého varlete cestují spermie do stočených kanálků nadvarlete, kde postupně dozrávají (asi 1-3 týdny). Pokud nedojde k ejakulaci, spermie jsou v nadvarleti rozloženy a vstřebány. V průběhu ejakulace jsou spermie nasávány chámovodem a vstřikovány do močové trubice, kde se smísí se sekrety ze semenných váčků, prostaty a přídatných žláz. Výsledná tekutina, ejakulát, je vypuzena močovou trubicí ven z těla. Chámovod slouží k transportu spermií z nadvarlete do močové trubice. Zánět chámovodu je často způsobený pohlavně přenosnou nemocí. Necítíte vinu, že uspokojujete vlastní sexuální potřeby na úkor své partnerky?

Vaječníky obsahují tisíce nezralých vaječných buněk. Folikulostimulační hormon během každého menstruačního cyklu způsobí, že jedno vajíčko začne v primárním folikulu dozrávat. Buňky folikulu se začnou dělit a celý folikul se zvětší. Později se v něm vytvoří tekutinou vyplněná dutinka, čímž se stane folikulem sekundárním, který postupně roste a dostává se na povrch vaječníku. Současně produkuje stále více estrogenu. Vlna luteinizačního hormonu způsobí jeho prasknutí, čímž dojde k vyplavení zralého vajíčka neboli ovulaci. Výstelka prázdného folikulu zesílí a přemění se ve žluté tělísko. Vaječníky produkují ženský pohlavní hormon estrogen a progesteron. Mají vliv na dozrávání vajíčka a děložní stěnu. U zárodku v raném stádiu ovlivňují jeho vývoj v děvče. Po narození zůstává hladina estrogenu v krevním oběhu nízká až do puberty.

Zastupují naši tvořivost, zásobárnu plodnosti, schopnost darovat život, předávat vlastní podstatu a garantovat cyklický ženský rytmus. Kreativita se může týkat dítěte nebo něčeho, na co se jako na své dítě díváme, třeba když mluvíme o nějakém díle, které jsme realizovali, nebo o záměru na vytvoření něčeho. Nelitujete, že nemůžete otěhotnět? Nejste neklidná vůči záměru, který máte na srdci? Co je v pozadí? Co není takové, jak se zdá být? Co znáte hluboko ve svých vaječnících, co by bylo lepší, kdybyste neznala? 

Cysty na vaječníku – cysty jsou váčky naplněné tekutinou, které se vyskytují na povrchu nebo uvnitř vaječníků. Nejčastěji se vyskytují u žen v reprodukčním věku. Cysta může vzniknout, když folikul obsahující zralé vajíčko v čase ovulace nepraskne a stále roste. Větší cysty mohou tlačit na okolní orgány, působit tak bolesti břicha nebo časté nucení na močení. Mnoho menších cyst samo o sobě zmizí, větší vyžadují operativní odstranění. Buňky se někdy mohou transformovat do buněk nádorových. Důsledkem cysty je zvýšení produkce estrogenu. Je to biologická odpověď na bolest ze ztráty nebo velkého zklamání týkajících se schopnosti něco vytvořit. Cysty zastupují spolknuté slzy, problémy s mateřským principem nebo matkou. Přiznat si, co v místě cysty žena chce nechat růst a čemu chce umožnit, aby vyrostlo. Nejste smutná, že nemůžete otěhotnět nebo uskutečnit záměr, který máte na srdci? Nádor vaječníku – vyskytuje se nejčastěji u žen mezi 50. – 70. rokem.

Pohlavní soustava je jediný systém našeho těla, který začne fungovat až po dosažení puberty. Primární funkcí lidského těla je z biologického úhlu pohledu rozmnožování. Pohlavní a rodičovské instinkty patří mezi naše nejsilnější hnací síly. Pohlavní a rozmnožovací orgány zastupují schopnost darovat rozkoš, pokračování života, překonávat polaritu a prožívat extázi jednoty. Nechat zemřít polaritu - orgasmus jako malá smrt - aby vznikl nový život.

Muži, kteří se obtížně vyrovnávají s mužskou rolí, často trpí onemocněním srdce. Ženy, které se obtížně vyrovnávají s rolí ženy, trpí onemocněním ženských orgánů a endokrinního systému.

4. Pohlavní soustava muže a význam nemocí. Funkce pohlavního ústrojí muže je produkce spermií. Pohlavní orgány muže produkují pohlavní buňky, nazývané spermie. Zahrnují penis, varlata, množství úložných a vývodných kanálků a dalších podpůrných struktur. Šourek je kožní vak, v němž jsou uložena varlata dále od těla, díky čemuž je udržována jejich nižší teplota (asi 35°C). Hydrokéla (oteklý šourek) – stav, kdy se obal obklopující varle naplní tekutinou a nabude. Každé varle je obklopeno dvouvrstevným obalem, který za normálních okolností obsahuje jen malé množství tekutin. V případě hydrokély se toto množství enormně zvětší.

Přídatné žlázy jsou semenné váčky, prostata a bulbouretrální žlázy. Jejich sekret tvoří podstatnou část ejakulátu, který vzniká smíšením těchto sekretů se spermiemi během ejakulace. Obsahuje zdroj energie pro pohyb spermií. Vstřikovací kanálek slouží k transportu spermií a sekretu semenných váčků směrem do močové trubice.  

Prostata (předstojná žláza) leží těsně pod močovým měchýřem a obklopuje horní část močové trubice. Je velikosti kaštanu, vytváří tekutinu, která se při ejakulaci připojuje ke spermiím a tvoří část ejakulátu. Prostata zastupuje mužskou sílu, důvěru v mužskou sexualitu a vitalitu. Schopnost jednat tak, jak chci oproti tomu plnit očekávání druhých. Zánět prostaty může být akutní nebo chronický. Benigní zbytnění prostaty je velmi časté a u většiny mužů nad 50 let se dají vysledovat různé stupně tohoto zvětšení. Může způsobit nepříjemné problémy s močením, protože jak prostata roste, stlačuje v sobě močovou trubici.

Nádor prostaty vyrůstá z tkáně prostaty, často roste velmi pomalu a nevyvolává žádné příznaky. Problémy s prostatou bývají důsledkem hlubokého pocitu bezmoci. Může jít o nedostatek fyzické a pohlavní síly, kdy se muž trápí, že jeho partnerka je smutná, a cítí se neschopný, že ji nedokáže utěšit. Může jít o nedostatek síly ve vztahu k tomu, co podnikáme (k práci nebo záměrům). Muž si může říkat: „Když nebudu dost výkonný, propustí mě.“ „Když nebudu schopen ji uspokojit, opustí mě.“ Nebojíte se, že ztratíte lásku své partnerky, když ji nedokážete uspokojit? Necítíte se bezmocný, když vidíte, jak trpí vaše partnerka? Nebojíte se, že ztratíte zaměstnání, když už nebudete tolik výkonný?

Penis se skládá z houbovité topořivé tkáně, které se při vzrušení naplní velkým množstvím krve, čímž se uzavřou odvodné žíly. Výsledkem je, že krev nemůže z topořivých těles odtékat a penis ztvrdne a vztyčí se. Citlivé rozšíření předního konce penisu se nazývá žalud, který chrání předkožka. Penis zastupuje mužskou moc a pronikající sílu. Ovládat a obdarovat jsou blízké pojmy. Máte potěšení ze sexu? Necítíte se využívaný pro tělesné potěšení partnerky? 

Impotence může vzniknout ze strachu z požadavku na velkou výkonnost, pocitů viny, nezkušenosti, falešných očekávání, nejistoty, ztrátě porozumění, nebo strachu z matky/ženské síly. Problémy s erekcí – když muž nahlíží na partnerku jako na matku; když muž chová zášť ke své bývalé partnerce, protože ho opustila nebo podvedla; když se muž cítí ponížen v sexuální oblasti. Neschopnost ejakulace při penetraci – muž se nedokáže ženě oddat, buď má hodně starostí; má šrám v citové oblasti; má potřebu dominovat či uchovat mužskou moc. Problémy s penetrací – muži bývali svědky, jak si jejich matka nebo sestra stěžovala na otce, že jim působí bolest. Nechováte stále zášť vůči své bývalé sexuální partnerce? Necítíte vinu, že s novou partnerkou zažíváte rozkoš? Co vám chybí, abyste se uvolnil? Nesoudil jste svého otce? Nebojíte se, že partnerce ublížíte?

Pohlavně přenosné infekce jsou infekce, které jsou přenášené z člověka na člověka při pohlavním aktu, ať už se jedná o genitální, anální či orální sex – kapavka, syfilis, chlamydie. Souvisí s pocity viny za sex, získané během náboženské nebo rodinné výchovy, za pohlavní styk jen pro smyslové potěšení, s osobou stejného pohlaví atd. Tito lidé se mohou stydět za způsob, jakým svou sexualitu prožívají, nebo za to, že mají otce/matku homosexuála/prostitutku. Nebo cítí vinu, podvedl svého partnera. Nepociťuji ve vztahu k sexualitě hanbu nebo vinu? AIDS – sebedestrukce spojené s pocitem viny, že žijeme. Dosáhnout úplného uzdravení lze tehdy, když se tohoto pocitu viny zbavíme. Nezažíváte jistou formu sebedestrukce, protože si myslíte, že jste zklamal své blízké? Necítíte se provinile, že žijete, protože si myslíte, že jste svým blízkým způsobil trápení nebo starosti?

5. Pohlavní soustava ženy a význam nemocí. Funkce pohlavního ústrojí ženy je umožnit dozrávání vajíček a uvolňovat je v pravidelných intervalech. Dojde-li k oplození vajíčka, chránit a vyživovat vyvíjející embryo a posléze i plod. Po dosažení puberty, když vaječníky dozrávají, začnou uvolňovat ženské pohlavní buňky, známé jako vajíčka. K jejich uvolňování dochází přibližně 1x za měsíc v rámci menstruačního cyklu. Uvolněné vajíčko cestuje vejcovodem do dělohy.

Vnější ženské pohlavní orgány jsou uloženy pod stydkým pahorkem. Po stranách jsou velké stydké pysky, které jsou tvořeny z tukové a pojivové tkáně, nalezneme v nich množství mazových žlázek, hladkou svalovinu a citlivé kožní nervy. V pubertě na nich vyraší ochlupení. Vevnitř od nich jsou uloženy malé stydké pysky, které jsou tenčí – mezi nimi je uloženo vnější ústí močové trubice a vstup do pochvy. Na předním konci je poštěváček, který je velmi citlivý a během vzrušení se nalévá krví.  Necítím se vzdálená svému sexuálnímu partnerovi? 

Děloha je silnostěnný orgán, ve kterém se po oplození vyvíjí embryo a plod. Neoplozené vajíčko a sliznice dělohy odcházejí z těla ven vaginou. Sliznice dělohy se žlázkami (endometrium) je při správné funkci bohatě prokrvena a připravena přijmout oplozené vajíčko. Děloha tedy chrání a vyživuje zárodek a plod až do porodu. Představuje domov, rodinu, tvořivost - přijmout partnera, aby společně bylo zplozeno něco nového. „Jsem doma ve svém těle.“ Při problémech bývá tělesný kontakt s partnerem narušen. Děložní čípek zastupuje vztah k sexualitě. Rakovina děložního čípku vzniká na dolní části děložního hrdla. Dochází k abnormálnímu krvácení z pochvy. Mezi rizikové faktory patří více sexuálních partnerů a infekce lidskými papillomaviry.  

Prolaps dělohy je stav, kdy dojde k oslabení vazů a svalů, které dělohu normálně podpírají a drzí na místě. Děloha může poklesnout dolů. Často k ní dochází po menopauze, když nízká hladina estrogenu naruší schopnost vazů udržet dělohu na místě. Přispívají k němu porody, obezita a zvýšený nitrobřišní tlak při kašlání a defekaci. Děloha se vsune do pochvy a v některých těžších případech z ní může vykukovat ven.

Endometrióza - kousek děložní sliznice, která se pravidelně odlučuje z dělohy během menstruace, se přichytil na jiný orgán v těle, např. vaječník nebo tlusté střevo. Tento kousek děložní sliznice však reaguje, stejně jako děložní sliznice v děloze, na hormonální změny a stejně tak i krvácí během menstruace. Krev však nemůže odtékat pochvou ven z těla, a tak dráždí okolní orgány, způsobuje bolest a velmi těžkou menstruaci, vede k tvorbě jizev a může vést k problémům s otěhotněním. Vede k vnímání své ženskosti a vlastního rytmu, k rozvoji ženské stránky.

Myomy v děloze jsou nezhoubné nádory, které vyrůstají z děložní stěny tvořené hladkou svalovinou. Vyskytují se u jedné třetiny žen v reprodukčním věku. Větší myomy způsobují těžší a delší menstruační krvácení a nárůst silných bolestí. Mohou být příčinou neplodnosti nebo tlačit na okolní orgány, například močový měchýř nebo konečník. Vyjadřují nesplněná nebo nevědomá přání mít děti, nevědomé přání plodit překračuje počet dětí. Je třeba vytvořit pro vlastní plodnost jiné ventily.

Děložní fibrom je nádor tvořený pojivovou tkání. Často se objevuje po smrti dítěte nebo jiného člena rodiny, nebo po potratu. Nedokážu nechat odejít něco, co patří k mému domovu, kdo představoval jádro mé rodiny? Rakovina dělohy - většina nádorů vychází ze sliznice, která vystýlá vnitřek dělohy (endometrium). Nejčastěji postihuje ženy ve věku 55 – 65 let. Rizikové faktory jsou nadváha, pozdní menopauza a žádné děti. Souvisí s hlubokým zklamáním ze sexuálního partnera, kterého žena hluboce, vášnivě miluje. Nezažila jste něco, co vás ze strany muže, kterého milujete, hluboce ranilo, zklamalo nebo frustrovalo?

Menstruace je přirozenou funkcí ženského těla, způsobenou krvácením z cév v děložní sliznici v případě, že nedojde k oplodnění. Menstruace je symbolem ženskosti, když mladá dívka dostane první menstruaci, přestává být dítětem a začíná být ženou. Je to odevzdání se přirozenému vývoji více než kdy jindy. Menopauza je ukončení pravidelného menstruačního krvácení žen v přechodu. Návaly horka, deprese, podrážděnost, přibírání na váze, suchá vagína často souvisí se strachem ze stárnutí, ze ztráty přitažlivosti a z vlastní neužitečnosti. Čeho se bojíte s přibývajícím věkem? Nemáte strach, že zestárnete, a že budete méně přitažlivá, a že váš partner se poohlédne po mladší ženě? 

Problémy s menstruací mohou souviset s pomýlenými představami, které dívka slyší od jiné ženy, že krvácení je nevyhnutelným jevem, jež přichází každý měsíc se svou dávkou nepohodlí a bolesti. Mohou vyjadřovat potíže s přijetím ženského údělu, buď že dívka viděla, jak je matka ovládána a podrobena otci, vedle něhož zaujímala druhořadou roli, anebo že cítí, že není snadné zaujmout místo ženy ve světě z větší části řízeném muži. Může také souviset se sexuálním zneužíváním.

Dát pozornost svému pohlaví, porodu a ženskou mocí, nespokojenost se svou rolí nebo sexem, téma podřízenosti, upuštění od své vlastní vůle, souvisí se vztahem s matkou, změnou, pocitem viny a strachem. Je to výzva řešení omezeného vědomí, tedy osvobodit se od pomýlených představ týkajících se ženství, smířit se s ženským údělem a zaměřit se na pozitivní stránky osudu ženy. Žena má právo vyžadovat respekt a mít potřebu být chápána svým partnerem v době premenstruačního období. Máte podporu a pochopení toho, koho milujete? Nezavrhla jste se jako žena nebo matka? Necítíte zášť proti nějakému muži nebo mužům obecně?  Ztráta menstruačního krvácení - Dělá mi potíž přijmout svou citlivost, zranitelnost a úděl ženy? 

Vejcovody jsou párovým trubicovým orgánem, kterým putuje zralé vajíčko z vaječníku do dělohy. Obsahuje cípaté výběžky, které objímají vaječník. Pohybují se tak, aby nasměrovaly vajíčko do vejcovodu. Je to místo setkání vajíčka se spermiemi, týkají se komunikace mezi mužem a ženou (současným nebo bývalým partnerem, otcem vašich dětí). Nemáte problém komunikovat s mužem, kterého milujete? Nemáte pocit, jako byste mluvili různými jazyky? Necítíte se nepochopená svým partnerem v tom, co po něm žádáte?  

Pochva. Při pohlavním styku se do pochvy dostávají spermie, při menstruaci umožňuje odtok krve a při porodu tvoří porodní cesty. Zastupuje schopnost odevzdat se. Žena se musí otevřít, nebránit se připravenosti pomoci a schopnosti se ukázat taková, jaká je. Nemáte problémy se ve vztahu zcela odevzdat? Nejste v sexu netrpělivá, zejména ve vztahu k partnerovi? 

Houbovitá nebo kvasinková infekce – pocit ztráty lásky, uznání, důstojnosti, časté zklamání a hodně hněvu, náročnost a nedůvěra ve vztazích. Proč svého muže odmítáte? Je něco, co ve své sexualitě odmítáte prožívat? Hluboký pánevní zánět je častou příčinou bolestí v podbřišku u mladých žen. Další příznaky jsou horečka, těžké a delší měsíčky a bolest při pohlavním styku. Obvykle vzniká následkem pohlavně přenosných infekcí, nebo infekcí po porodu nebo při interrupci. Zánět začíná v pochvě, odkud se šíří do dělohy a vejcovodů, někdy i do vaječníků. Co ve vás živí hněv vůči sexuálnímu partnerovi?  

Frigidita, nedostatek sexuální chuti – příliš mnoho kontroly a sebeovládání, potlačené, neuvědomělé vzory chování, odmítání, nevůle podlehnout. Může vyjadřovat postoj - svého manžela mám ráda, ale nemiluji ho. Nejste v zajetí tabu spojených s nechutí k sexu? Nepociťujete nedostatek touhy ke svému partnerovi v sexu? Opravdu toho člověka milujete nebo milujete spíš to, co vám přináší? Nevidíte ve svém partnerovi spíše otce než milence?  

Neplodnost. 1/3 příčin neplodnosti je psychická – nevědomá obrana zabraňuje vpuštění duše, přetížení prací, úzkost, neplodná snaha, strnulost, neschopnost přijímat. Být skromnější, „ více je méně“, být otevřený pro to, co dostaneme, co si přejeme, nebo obdržíme něco důležitějšího, co možná si nemůžeme hned vzít. Nebudí ve vás eventuální příchod dítěte nějaké obavy? Nemáte strach ze ztráty svobody? Neslýchala jsem věty jako: „Největší pitomost, co můžeš udělat, je vdát se a mít děti?“

Mimoděložní těhotenství. Oplozené vajíčko se neuhnízdí v děloze, ale vyvíjí se (nejčastěji) ve vejcovodu. Embryo musí být chirurgicky odstraněno. Asi 1% všech těhotenství je mimoděložních. Problémy z mládí zatěžují ženu v době mateřství, netrpělivost na cestě a při otěhotnění, nesprávně řízená kreativita, na jedné straně chtít otěhotnět, na druhé straně neposkytnout dítěti životní prostor. Učit se trpělivosti ohledně svých dětských přání, čekat na správný okamžik, správné místo a správného partnera, mimořádná plodnost, učit se nechat si pomoci. Jít vlastními, i neobvyklými cestami, nechat celou svou srdeční energii proudit do dítěte (kreativity), mít děti na jiných úrovních.

Spontánní potrat označuje neúmyslný konec těhotenství před 24. týdnem těhotenství, dochází k nim až u 25% všech těhotenství. Nejčastěji k nim dochází v prvních 14. týdnech těhotenství a více než polovina z nich je způsobena genetickými vadami plodu. Žena si dítě nepřeje nebo se necítí připravená. Útěk plodu, úkol se zdá být příliš těžký, nevědomé vyhnání plodu, nevědomé a potlačené odmítnutí, odmítnutí zodpovědnosti, strach ze změny. Naučit se přijmout rozhodnutí, které člověk dříve učinil (na vyšších úrovních) a trvat na nich, přijmout vůli nadřízenou vlastnímu přání a chtění.

Umělé přerušení těhotenství může vést k pocitům viny, jejichž důsledkem mohou být potíže se ženskými orgány. Je dobré jim říct: „Představ si, že jedeš po dálnici a uvidíš stopaře. Nehodí se ti vzít někoho do auta, a tak pojedeš dál a necháš ho, aby mával na někoho jiného. Budeš cítit nějakou vinu? Ne? Proč? Protože když někdo stopuje, musí počítat s tím, že bude odmítnut.“ A stejně tak je to s duší, která přichází. Také musí počítat s odmítnutím. Tato duše se často vrací, pokud ne hned v dalším dítěti, pak velice často do stejné rodiny. Pokud chcete uvolnit pocit viny, promluvte si s dušičkou dítěte, že nemůže za to, že jste ji nechtěly, ale že vám situace nedovolila ji přijmout.

Porod je nádherný proces. Při problémech - Nepociťovala jste příchod dítěte jako omezení své svobody? Neměla jste pocit, že v těhotenství už nepatříte sama sobě? Nebála jsem se, že narození dítěte změní váš partnerský vztah, a že pro partnera bude dítě důležitější? 

Poslech hudby. Hudba pomáhá odstraňovat bolestivé stavy při porodech (i při císařských řezech). Jedna studie popisuje případ 19tileté ženy, která si poslechem hudby S. Halperna při svalových cvicích snížila tělesné napětí v posledních třech týdnech těhotenství. Jiná studie popisuje použití hudby, synchronizované v rytmu se stahy a kontrakcemi při porodu. 71% matek, které při porodu poslouchaly hudbu, popisovalo průběh porodu jako velmi klidný a relaxovaný.

Afirmace k podpoře pohlavní soustavy. Mám se rád a přijímám se. Pohybuji se životem s radostí a lehkostí. Jdu vpřed. Jiní lidé rozpoznávají lásku a uznání, které k sobě cítím a radují se z ní. Užívám si svou sexualitu. Dovoluji si být vším, čím mohu být. Jsem v rovnováze. Miluji a cením si sebe a ostatních. Jsem vyrovnaný se svým tvůrčím proudem. Je bezpečné být mužem/ženou. Jsem doma ve svém těle. Přijímám svou plnou sílu jako muž/žena a přijímám své tělesné procesy jako přirozené. Raduji se z toho, kdo jsem a s klidem procházím všemi obdobími života. Jsem ráda, že jsem žena. Je bezpečné být mužem.

S láskou
Ivana Valová
Atlantská škola

Videa s Ivanou:

 
Napsala Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 315
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 233
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2009
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 250
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 355
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1601
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 687
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 708
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3023
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 952
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1017
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1189
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2016525
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515351
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456736
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292747
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282209
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272709
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259203
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250658
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249209
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242749
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240505
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215076
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206461
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188020
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186439
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184234
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176503
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166616
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163231
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161019
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142663
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128121
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124475
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122419
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...