Životní příběh: Sigmund Freud

Sigmund Freud, rodným jménem SIGISMUND ŠLOMO FREUD se narodil 6. května 1856 v Příboře.

Byl nejstarším z osmi dětí z třetího manželství židovského obchodníka s látkami Jacoba Freuda a Amálie Nathannové. Významnou postavou jeho časného dětství, byla jeho katolická chůva, která ho brávala často do kostela. Kvůli hospodářské krizi, která vedla k bankrotu otcova obchodu se rodina v roce 1859 usadila ve Vídni. Freud jako malý nechodil do školy a základní vzdělání získal doma. V 10 letech nastoupil na LEOPOLDSTADTER KOMMUNAL- REAL GYMNASIUM, později známé jako SPERLOVO GYMNÁZIUM. Patřil zde k nejlepším žákům, stal se primusem a absolvoval s vyznamenáním.

V  roce 1873 začal studovat medicínu a to velmi širokém spektru a opět s vynikajícími výsledky. V osmém roce studia se stal doktorem veškerého lékařství. Začínal jako asistent vídeňské nemocnice a později si založil vlastní neurologickou praxi, kde začal zkoumat případy hysterických pacientek a přes elektroléčbu a hypnózu se propracoval k vlastní metodě a vlastní teorii lidské osobnosti- PSYCHOANALÝZE.

V roce 1885 se stal soukromým docentem na klinice v Oberdöblingu, kde se poprvé doslechl o hypnóze a poté odjel na roční stipendijní pobyt do Paříže k profesoru Jean- Martinu Charcotovi. Charcot používal hypnózu při svých přednáškách na dobrovolnících. Freud byl fascinován! Do centra jeho pozornosti se dostávala i hysterie, jíž se profesor Charcot také zabýval.

Roku 1886 se Freud vrátil do Vídně a oženil se s Martou Bernaysovou, se kterou měl později 6 dětí. Otevřel si soukromou praxi a zabýval se léčením neuróz a hysterie. Nejprve užíval elektroléčbu, ale brzy poznal, že účinky jsou nulové. Jiné způsoby, jak pomoci hysterickým pacientům nebyly tehdy známy. A tak začal používat hypnózu a již zmiňovanou PSYCHOANALÝZU. Klíčovou roli při objevu psychoanalýzy sehrál případ Anny O., jak je nazývána ve Freudových spisech. Dozvěděl se o ní od přítele Breuera. Trpěla fyzickými poruchami, jako je ztráta zraku, ztráta řeči a ochrnutí, které měly původ v psychickém vypětí, protože se po nocích starala o nemocného otce. Po smrti jejího otce, ale symptomy nezmizely, což naznačovalo, že stres nebyl jedinou příčinou problémů. Freud si vymyslel novou techniku a to takovou, že vsugeroval pacientům, že když jim sáhne na čelo , vybaví si vše. Tato metoda měla velmi překvapivý úspěch. Freud dospěl ke klíčovému objevu první fáze své tvorby a tou je, že „ HYSTERICI TRPÍ VZPOMÍNKAMI“.

Freud dále rozvíjel metodu VOLNÉ ASOCIACE, což je dialog mezi lékařem a pacientem, který postupně povýšil na pacientův monolog, čímž také vyloučil nebezpečí ovlivnění vzpomínek lékařem. A aby je ještě méně rozptyloval, vytvořil i dokonalé prostředí k léčbě, které je dnes známé především jako „ FREUDOVA POHOVKA“.

Nová metoda Freuda utvrdila v několika věcech. A to že, existuje i nevědomá část mysli a že klíčovou zprávou o ní v terapii je noční sen a že zásadní roli v neurotické poruše hraje sexualita. Role sexuality však Freuda mátla, protože se nejdříve domníval, že neurotici byli v dětství sexuálně svedení dospělými, neboť o tom takřka bez výjimky svědčili jeho pacienti. Nakonec to však v jeho „ TEORII TRAUMATU“ zavrhl a dospěl k přesvědčení, že scény svedení v dětství byly dětskými sexuálními fantaziemi a že neurotik je neurotikem právě proto, že se k fantazii vztahuje jako k realitě. Dodnes však existují autoři, jako je například Jeffrey Masson, kteří se domnívají, že původní stanovisko bylo správné a Freud jen podlehl snaze ochránit pověst měšťanské společnosti.

Na správnost Freudovy původní teorii „ SVEDENÍ“ upozornila na začátku 80. let minulého století psychoanalytička Alice Millerová, která se problematikou zneužívání dětí a jeho následky v dospělosti terapeuticky zabývala.

Freud však psychoanalýzu neobjevil jen studiem neurotiků. Klíčovou byla jeho analýza sama sebe, tzv. AUTOANALÝZA. Již roku 1895 začal analyzovat své sny. Jeho hlavním tématem byl jeho otec a také jeho přítel Wilhelm z Berlína, o němž Freud pochopil, že byl latentně homosexuální, a že v něm sám Freud prožil to, co jeho pacienti prožívají k němu – HYSTERICKOU LÁSKU, tedy stav tzv. „ přenosu“. Takto Freud objevil „ OIDIPOVSKÝ KOMPLEX“ a prohlásil:

„ VZEŠLA VE MNĚ MYŠLENKA, KTERÁ MÁ OBECNOU HODNOTU.I U SEBE JSEM OBJEVIL ZAMILOVANOST DO MATKY A ŽÁRLIVOST VŮČI OTCI, A POVAŽUJI JE DNES ZA OBECNÝ ZÁŽITEK RANÉHO DĚTSTVÍ…POKUD TOMU TAK JE, POCHOPÍ ČLOVĚK STRHUJÍCÍ MOC KRÁLE OIDIPA. KAŽDÝ Z POSLUCHAČŮ BYL JEDNOU V ZÁRODKU A VE FANTAZII TAKOVÝM OIDIPEM A PŘED SPLNĚNÍM PŘÁNÍ, KTERÉ JE PROMĚNĚNO VE SKUTEČNOST, POCIŤUJE KAŽDÝ HRŮZU“.

Freud své nové poznatky zformuloval v několika spisech. V jeho knize „ VÝKLAD SNŮ „ definoval nevědomí a oidipovský komplex. Ve třech pojednáních a sexuální teorii, definoval LIBIDO, JEHO VÝVOJ a také DĚTSKOU SEXUALITU. Základní model z „ VÝKLADŮ SNŮ“ pak rozvinul ve dvou populárních pracích, které se jmenují : PSYCHOPATOLOGIE VŠEDNÍHO ŽIVOTA – tzv. freudovské přeřeknutí a druhá práce se jmenuje: VTIP A JEHO VZTAH K NEVĚDOMÍ, kde využil svou rozsáhlou sbírku anekdot, zejména židovských.

Zpočátku Freudovy objevy budily odpor a Freud žil v izolaci. Avšak roku 1902 byl jmenován mimořádným profesorem a pozvolna začal získávat první příznivce mezi vídeňskými lékaři. Vytvořil si celou škálu svých žáků, i když s některými se rozešel, jako například s C.G. Jungem, který odmítl jeho sexuální teorii.

V červu 1938 emigroval do Londýna, jelikož nacionálně socialistická vláda odebrala práva na výkon povolání židovským lékařům. V Londýně pokračoval Freud v léčení, ale už měl méně pacientů, protože rakovina patra mu způsobovala velké bolesti a nemohl moc mluvit. Začal užívat kokainový derivát, aby vůbec přežil den. Byl na něj úděsný pohled, jelikož měl hnisající rány na obou tvářích, které skrýval pod malou moskytiérou.

Ve středu 21. září 1939 řekl s jasným rozumem svému lékaři : „ Drahý Schnure, slíbil jste mi, že mě pomůžete, když už nebudu moci dál. Jsou to pro mě hrozná muka a nemá to žádný smysl“.
Doktor mu druhý den podal dávku morfia, po které Freud usnul a už se neprobudil. Zemřel 23. září 1939 ve svých 83. letech.

ZAJÍMAVOSTI  

Freud patřil k nejvýraznějším představitelům ateismu v historii. Náboženství označil za kolektivní nutkavou neurózu.

Vyslovil názor, že existuje telepatický přenos myšlenek mezi lidmi.

Byl přesvědčený pacifista a podpořil mírový aktivismus Alberta Einsteina před druhou světovou válkou, o což ho Einstein osobně požádal.

Freud byl už od dětství fascinován klasickým uměním. Ve svých osmi letech četl díla Homéra, Goetheho a Shakespeara.

Na rodný Příbor vzpomínal velmi rád. Naposledy v něm byl jako sedmnáctiletý gymnazista na prázdninách. Prožil zde tehdy nejsilnější zamilovanost svého života, kdy ho okouzlila 15. letá dcera jeho hostitelů, Gisela Flussová.

Freud se vždy cítil Židem v národním smyslu. V židovství viděl mimořádný zdroj energie. Není však jasné co tím myslel neboť náboženství odmítal.

Freud se velmi zajímal o kokain, který byl považován v té době za neškodný. Přišel na jeho povzbuzující účinky a dost s ním experimentoval. Později si jeho účinky ověřil i na příteli, který si stěžoval na děsivé bolesti zubů.

SIGMUND FREUD ŘEKL…

„ Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se prosím, že nejste obklopeni blbci“.

„ Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou“.


Nejnovější články na našem portálu

duben 09, 2024 301
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 222
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2000
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 246
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 350
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1589
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 677
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 700
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3017
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
březen 06, 2024 942
Krystaly jsou mistrovskými díly přírody. Jejich tajuplný třpyt okouzluje člověka od nepaměti....
únor 28, 2024 1015
Snad nejpozoruhodnějším tvorem jdoucím tiše ve stopách člověka je kočka. Historie jejího vztahu s...
únor 20, 2024 1176
„Paraziti představují nejvíc zanedbaný zdravotní problém v dějinách lidstva“. – Dr. Ross Anderson,...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2015980
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515348
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456717
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292742
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282194
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272700
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259190
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250626
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249184
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242732
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240485
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215073
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206456
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188006
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186437
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184233
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176502
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166612
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163225
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161018
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142656
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128117
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124465
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122412
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...