Naše galaxie prochází nyní  evoluční transformační bránou známou jako „Fotonový Pás”

Přibližně každých 24 000 let začíná galaxie („Mléčná Dráha“), jejíž součástí je Země / Gaia, procházet evoluční, transformační bránou známou jako „Fotonový Pás“ (Photon Belt), (nazývaný také „Alcyone“,toroidální pole energie, které vychází z Alcyonu v Plejádách), a průchod každým vírem z jeho dvanácti vírů (vortexů) trvá 2 000 let.

V předchozím časoprostorovém kontinuu k tomu došlo již nesčetněkrát a bylo to zaznamenáno ve starověkých textech a na zdech chrámů starověkými civilizacemi, které byly vysoce naladěny na duchovní jevy, které často unikají současnému lidstvu.

Jak galaxie cestuje, každá planeta přijímá zvýšené Světlo a dostává rychlejší rotaci.

Uvažujme o velmi jednoduché metaforě. Pomyslete na typickou pračku. Prací cyklus pomalu čistí naše prádlo a poté po chvíli začne cyklus máchání a rychlost odstřeďování se zvyšuje a nakonec se zastaví, přičemž poté můžeme čisté prádlo vložit do sušičky.

Podobně je i galaxie „praná“ a je jí poskytnuto úžasné množství Světla, zatímco ve stejnou dobu je během svého „praní“ povýšena výše. Jako živá bytost má Země / Gaia molekuly, atomy, subatomární částice atd., Stejně jako má i veškeré stvoření na „Ní“. Molekuly se během cesty „Fotonovým Pásem“ otáčejí rychleji, stejně jako molekuly lidské fyzické nádoby.

Náš „Rotační Cyklus“ (Spin Cycle) pomáhá při přechodu od uhlíkové struktury ke krystalické formaci, protože uhlík se stane diamantem po milionech let tepla a tlaku v hlubinách Země / Gaia.

planeta

Tento probíhající proces odpovídá za četné „Příznaky Aktivace Světla“ (Light Activation Symptoms), které se vyskytují, i když jsou sluneční erupce slabé až neexistující, když je slabý sluneční vítr, když je nízký počet neuronů a když jsou výrony koronální hmoty pouhým třpytivým jiskřením Slunce, spíše než masivní stoupající plazmové vlny.

Když tedy lidé zkontrolují hlášení různých zpráv o vesmírném počasí a zjistí, že podmínky jsou hodnoceny jako „klidné“, i přesto mají nepříjemné fyziologické, emocionální nebo mentální zážitky, diví se proč a mohou si dělat starosti, pokud je něco nevyvážené nebo v nich špatně, což může vyžadovat tradiční „3D“ lékařskou péči.

Proto je třeba získat znalosti o tom, co se ve skutečnosti děje.

Ve starověkých chrámech se od studentů očekávalo dosažení intelektuálního porozumění i duchovní hloubky, a proto byla vyvinuta první „Duchovní Věda“ (Spiritual Science).

V „Hetu“ („Chrámech“) starověkého Kemetu jsme zjistili, že studenti byli vyučováni sedmi typy „Sebu“ („Učitelů“):

1.) „Učitelé Tajemství Nebes“ (instruktoři posvátných věd).
2.) „Učitelé Tajemství Všech Zemí“ (věda o památkách).
3.) „Učitelé Tajemství Hlubin“ (minerály, těžba, příroda, půda atd.)
4.) „Učitelé Tajemství Posvátného Slova“ (filozofové, metafyzici, učitelé svatých knih).
5.) „Učitelé Tajemství Posvátného Jazyka“ (instruktoři v Medu Neter, [„posvátná řeč“], gramatici, jak správně být písařem).
6.) „Učitelé Tajemství Královských Rodin“ (poradci královských rodin).
7.) „Učitelé Tajemství, Kteří Zkoumají Slova“ (soudci, právníci).

Studenti, kteří prokázali způsobilost po letech pečlivého studia a testování, dosáhli za dlouhou dobu tří stupňů:

1.) „Sia Tememu“ („Božská Moudrost Smrtelníků“),
2.) „Sia Sekhemu“ („Božská Moudrost Mistrů“) a
3.) „Sa Ra“ („Syn Světla“ pro muže) nebo „Sat Ra“ („Dcera Světla“ pro ženu).

Učební plán chrámů byl znám jako „Kem Sesasta“, což se překládá jako „Silný“.

Jak lze shrnout, poznání hmotné i kosmické říše bylo posvátné.

Z tohoto systému vzešla studie „Petu“ („Nebe“) a „Geb“ („Země“) a „Aten“ („Solární Disk“) a také jak bylo možné dosáhnout „Ankh“ („Věčný Život“) „Khab“ („Fyzického Těla“) spolu s již nesmrtelným „Ka“ („Duch“) a „Ba“ („Duše“).

„Kemetu“ (lidé z Kemetu) vystopovali jejich dědictví k hvězdnému systému „Sepdet“, který je obecně známý jako „Sirius“.

Slavný řecký filosof Platón, který studoval v Kemetu, se jednou zeptal svého „Kheri-Heb / Sebu“ („Učitele / Kněze“), jak stará byla civilizace Kemet, protože byl ohromen jejich úspěchy.

Odpověď, kterou dostal, zněla: „Jsme tak staří, že Slunce dvakrát vyšlo tam, kde nyní zapadá, a dvakrát zapadlo tam, kde nyní vychází.“ (zaznamenal Dr. Albert Churchward v PRIMORDIAL MAN, strana 9).

Toto tvrzení je docela přesvědčivým svědectvím o pokročilých kosmických znalostech Kemetu, kteří, stejně jako jejich védští příbuzní, vypadali, že jsou schopni spočítat hvězdy na nebesích a vyučovat o různých „jugách“ nebo „věcích“ prostoru / času a charakteristikám každého.

Současnému, ego-zaměřenému lidstvu, se možná zdá neuvěřitelné, že již v roce 83 000 př. N. L. byly položeny základy starověkého světa a že se řídily Pravdou, Spravedlností, Rovnováhou, Harmonií a Právem, kterým se říkalo „ Zákony Maat “ (The Laws of Maat).

Učili, že nebeský a pozemský svět se prolíná a že existuje „Pět Stavů Reality“ (Five States of Reality), kterými jsou:

1.) „Posvátnost“ (Věčný Zdroj).
2.) „Kosmos“ (mnohostranné zákony spatřené v dynamice přírody).
3.) „Vláda“ (která spravovala záležitosti na základě „Maat“).
4.) „Společnost“ (kolektivní občané, jejichž potřeby byly při tvorbě zákonů brány v úvahu vážně).
5.) „Lidská Bytost“ (která byla vytvořena Zdrojem se dvěma polaritami: fyzickou a psychickou - fyzická se skládá z pěti smyslů a psychická se skládá z nadvědomé mysli nebo vyššího Já, které je také duší.

Bylo by velmi dobré, kdyby se současné lidstvo dostalo zpět k moudrosti předků, aby se pohlo kupředu.

vesmír

Země / Gaia neboli „Geb“ cestuje vesmírem po nespočet věků, které lidstvo nedokáže skutečně vypočítat - lze pouze shrnout na základě starověkých rukopisů a písem na zdech chrámu, jak již bylo zmíněno dříve.

Naši předkové věděli, že jsou obojím „Galaktickými Občany“ (Galactic Citizens) a „Kosmickými Občany“ (Cosmic Citizens).

V knize Starověký Egypt: Světlo Světla (Ancient Egypt: Light of the World), Dr. Gerald Massey uvádí, že mnoho osobností, o nichž si průměrný člověk myslí, že jsou skutečně živými lidskými bytostmi, byly hvězdy vypočítané v kosmu starověkými astronomy: „Ze záznamů, které nám zanechal Herodotus, víme, že Kemetu počítali a registrovali hvězdy. Seth pro ně byl hvězda stará 912 let; Enochovi bylo 905; Keninovi bylo 910; Jaredovi bylo 962; a Metuzalém byl 969.

Jméno „Adam“, entita která údajně žila 930 let, pochází z hebrejského slova „Adoumah“, což znamená „Dítě Černé Hlíny“. “
Byla to snad černá díra mezi zmíněnými hvězdami, o kterých se starověcí zmiňovali na základě svých znalostí o výtvorech Zdroje?

Skutečně víme, že to také odkazuje na zbarvení kůže původních obyvatel Kemetu, a proto se s tímto zbarvením vyzobrazovali na stěny a sochy.

Bylo to považováno za barvu posvátnosti, z níž vychází nový život jako úsvit z noční oblohy nebo perla z ústřice nebo jako dítě z matčiny lůna.

Světlo pochází z temnoty, a proto by ne všechno, co se nazývá „temné“, mělo být považováno za špatnou věc.

Moderní lidstvo si myslí, že toho ví hodně; když se však člověk skloní v pokoře a je ochoten si uvědomit, že starověké záznamy svědčí o mnohem vyspělejších kulturách, odhalí se větší znalosti.
Všechny hlavní svaté knihy o tom hovoří.

Například v Koránu (Holy Qur'an) najdeme následující verš: „Bůh zvýší vedení již vedených“ (Kapitola xix, strana 123, překlad J.M. Rodwella).

Apocrypha uvádí, že přichází doba, kdy: „Pravda, která byla tak dlouho bez ovoce, se projeví.“

Nacházíme se na „Korunovaci“ Nového Zlatého Věku, o kterém se historie mnohokrát zmiňuje.

Země / Gaia se točí rychleji, pohybuje se výše a září jasněji bez vzplanutí, větru nebo plazmatických vln.

Zdroj rotuje/točí molekuly naší vzácné planety i naše vlastní.

Někdy pociťujeme „rotaci“ jako návaly tepla doprovázené pocením. Slyšíme „Hlas“ éterických říší a dalších dimenzí, jak nám zvoní v uších.

Mnoho lidí pociťuje únavu, bolesti a úzkost. Chuť k jídlu se nám někdy vyhýbá. Často však velmi žízníme po vodě, protože pohyb „fotonovým pásem“ může způsobit dehydrataci a musíme nahradit vodu, která je v nás nejrozšířenějším prvkem.

Musíme si pamatovat posvátnou zásadu, že: „Duch se pohybuje po vodní hladině.“

S tímto procesem transformace musíme být trpěliví. Začínáme si uvědomovat, co naši předkové dávno věděli - že naše DNA je dlouhá a silná. Jsme rozmanitá díla Nekonečné Přítomnosti.

Při přechodu na „Kosmickou Scénu“ provádíme tanec s názvem „Molekulární Rotace“ (The Molecular Spin). Když „Rotujeme“, přijímáme více Světla.

Jak přijímáme více Světla, aktivujeme naši „Božskou Buňku“, známou také jako „Božskou Částici“, umístěnou mezi pravou a levou hemisférou našeho mozku. Jak pokračujeme v „točení“, odhalují se tajemství dlouho ukrytá v našich molekulách, protože naše atomy a všechny ostatní částice toho, co je označováno jako „lidské“, jsou křišťálově jasné!


ZDROJ: Dr. Schavi

Sdíleno v postupném odhalování skutečné podstaty duše, rozpomenutí a probuzení pravého JÁ,
Mikai.


Nejnovější články na našem portálu

listopad 27, 2023 298
Bretaň (francouzsky Bretagne, bretonsky Breizh, v jazyce gallo Bertaeyn), divoký skalnatý, větrem...
listopad 26, 2023 3937
Při letošní Lví bráně jsem díky jedné klientce znovu otevřela svůj větší zájem o asteroidy. S tím...
listopad 24, 2023 353
„Nazývám mučednictvím to, že pro strast a protivenství trpím ve vězení a nevím, zda nebudu trpět...
listopad 22, 2023 435
„In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. – Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého....
listopad 20, 2023 827
22.11. 2023 v 15:03 vstoupí Slunce do znamení Střelce, který v čase přibývající temnoty hledá...
listopad 17, 2023 394
Diamant je pokládán za krále drahých kamenů, čemuž nasvědčuje i jeho řecké jméno „adamas“, což...
listopad 13, 2023 1620
Většina lidí, se pro praktikování autopatie rozhodla z toho důvodu, že jim konvenční medicína...
listopad 06, 2023 454
„Vúdú je náboženstvím stvoření a života. Je uctíváním slunce, vody a dalších přírodních sil, ale...
říjen 29, 2023 791
Občas se setkávám s názory, že lidské ego (představa o sobě a o světě) nebo stín (potlačené...
říjen 24, 2023 1858
Obecně anémie vyjadřuje, že jedinec emočně i mentálně upadá, protože nenachází smysl života. Trpí...
říjen 23, 2023 1243
23. 10. v 18:21 vstoupí Slunce do znamení Štíra, který hledá, co je pod povrchem, aby objevil...
říjen 18, 2023 2348
Kouzla a čáry byly odpradávna spojené s věšteckým uměním romského národa. Důležitou úlohu při...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1937068
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 514319
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 454859
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 290186
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 279765
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 271663
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 257064
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 245739
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 245266
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 241345
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 238296
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 214086
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 205081
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 185948
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
30 září 2019 185756
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
27 srpen 2020 183733
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 175851
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 165809
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 162752
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 160370
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 141922
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 127591
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 123822
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 121564
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...