Hanna Lapacho:  Slunce v Panně – ZDRAVÉ PLODY

22. 8. 2021 ve 23:35, kdy jsme plně zaměstnaní sklizní plodů, které během léta dozrály, přechází Slunce do znamení Panny. Plody jsou výsledkem nejen naší práce a péče, ale také prostředím, ve kterém rostly. Každý jsme výsledkem prostředí, ve kterém vyrůstáme, péče, kterou si dáváme a práce, jež děláme. To vše se odráží na našem fyzickém těle a na myšlení, které se formuje podle společnosti, které jsme součástí. Tělo a mysl jsou propojeny a podle toho, jak zdravé myšlenky máme, si vytváříme prostředí, které se odráží na našem zdraví.

Tělo je úžasná továrna, která spotřebovává to, co přijme a vylučuje to, co nepotřebuje. Řízení této továrny zajišťuje mozek prostřednictvím impulzů, nervových přenašečů a hormonů, které jsou chemickými koordinátory a spouští reakce. Když tělo a mysl spolupracují, v systému vládne harmonie.

27. srpna Slunce vytváří neharmonický aspekt s Černou Lunou, kdy se mohou objevit informace a skutečnosti, o kterých jsme neměli ani tušení anebo nám byly záměrně tajeny, zveličeny či jinak zkresleny. Můžete to být pro nás bolestivé, když zjistíme nová fakta a to, čemu jsme věřili, je úplně jinak. Můžeme se dostat do pocitu zmaru a nesmyslnosti, připadat si podvedení a hloupí, že jsme naletěli a nechali se napálit. I když to pro nás může být frustrující, pro budoucnost je to obohacující, protože nové poznání nás osvobozuje. Dostáváme svobodu se rozhodnout jinak a změnit tak svůj směr, pokud to přijmeme a zpracujeme. Přijetí, kdy se musíme vzchopit z otřesu a zvyknout si na nové skutečnosti a udělat změny ve svém životě, může být náročnější než popření. Pokud nejsme ochotní řešit nové skutečnosti, podívat se na záležitosti jinak a bráníme se změně, informace popíráme.

panna

K tomuto aspektu se přidá Severní Lunární uzel, který se přesně 7. září spojí s Černou Lunou v Blížencích, a při novoluní v Panně dojde ke spojení karmických prvků. Jestliže si raději něco nalháváme, protože se bojíme podívat pravdě do očí, setkat se se svými strachy a převzít zodpovědnost za své „hříchy minulosti“, pak nemůžeme vystoupit z karmického kola. Karmu si vytváříme svým konáním a často se točíme jako v začarovaném kruhu, pokud děláme dokola stejné věci. To, co nechápeme, musíme v realitě prožít, abychom vyrovnali účty tam, kde je máme otevřené. Jak se říká, sytý hladovému nevěří, ale kdo dokáže pochopit obě strany a chápe, že mezi „má dáti a dal“ musí být rovnítko, pak nahlíží na záležitosti z opačných pólů, chápe obě strany, nesoudí a může dojít k obratu a vystoupení z karmických zátěží.

Severní Lunární uzel v Blížencích, který vytvoří neharmonický aspekt se Sluncem v Panně přesně 29. srpna, ukazuje, že moudrost, kterou jsme nabyli his-stori(y)-ckými zkušenostmi, jak šly děj-iny, máme vnést do obyčejného života. Co ještě potřebujeme prožít, jaké utrpení si vzájemně způsobovat, abychom pochopili, kudy cesta nevede? Starověké civilizace věděli to, co se nám dnes pomocí vědy potvrzuje. Zatímco oni věřili v existenci něčeho vyššího, nehmotného, neviditelného, duchovního a v souladu s touto energií žili a ctili ji, my věříme v to, co vidíme, co je hmotné a máme pocit, že o vše musíme bojovat, vše si zasloužit a k tomu, oč usilujeme, používáme různé lsti a pasti. Pokud nám lest vyjde, podaří se nám někoho podvést, máme pocit vítězství, ale pokud získáme něco, co nám nepatří, budeme to muset nějakým způsobem odvést. Buďme moudří ve své mysli, která plodí myšlenky a myšlenka je ta, která tvoří. Zamysleme se nad tím, jak spolu souvisí myšlenky, slova a činy.

V době novoluní v Panně 7. září Slunce vytvoří harmonický aspekt s Uranem, který je od 20. srpna retrográdní, kdy si můžeme uvědomit, jak si tvoříme realitu. Když něco chceme, soustředíme se na to, pracujeme na tom, abychom to měli a ono se to děje. Nejsme-li si jistí, že to chceme, chybí nám sebejistota, pochybujeme o svém záměru a svými kritickými myšlenkami se podkopáváme, přesouváme pozornost jinam, ztrácíme koncentraci a tím ztrácíme svůj záměr. Sebejistota musí vycházet z důvěry v sebe, v přijetí své přirozenosti a přirozeného tvoření, z důvěry ve své konání, kdy se nenecháme svázat představami a hodnocením druhých. Pokud jsou naše úmysly a záměry čistě ze srdce, cesta se vždycky ukáže.

14. září Slunce vytvoří opozici s Neptunem v Rybách, kdy můžeme vystřízlivět z klamu a iluze, pokud se nenecháme ukolébat a budeme věnovat pozornost detailům. Detail, který nesedí, je klíčem k odkrytí nesrovnalostí. Jsme-li naopak ponořeni do detailů, zamotáváme se a ztrácíme. Pak je potřeba „rozostřit vidění“ a podívat se na vše jako na jeden celek, kdy z celého obrazu vystoupí to důležité.

17. září vytvoří Slunce harmonický aspekt s Plutem v Kozorohu. Uvnitř nás je síla, kterou dokážeme štěpit atomy. Touto silou se umíme léčit stejně jako ničit. Pokud se na tento vnitřní zdroj napojíme, dokážeme uzdravit každou buňku našeho těla, jež je součástí celku, orgánu a organismu. Buňky v těle odumírají a opět se obnovují, čímž se naše tělo přeměňuje a regeneruje. Kožní buňky se obnoví za 7 dní, sliznice střev za 3 dny a kosti za 5 až 6 let. Pokud buňky dostávají potřebnou energii, jsou zásobovány a vyživovány, jsou zdravé a s nimi celý organismus. Na zdraví každé buňky, i když je jedna z mnoha, záleží, protože je součástí celku. Stejně tak záleží na každém člověku. Uvědomujme si tuto sílu v nás a uzdravme své buňky a celý systém.

Merkur 30. srpna ukončuje svoji pouť v Panně. Do té doby můžeme pročisťovat svoji mysl, analyzovat přesvědčení, která nám neprospívají a zbavovat se představ, přesvědčení a odsudků, které nám neslouží. Zbavíme-li se toxických myšlenkových pochodů, uzdravíme mysl a s ní tělo. Až Merkur vejde do Vah, naše mysl bude váhavá, bude hledat, jak své myšlenky podat druhým a spojit opačné polarity. 3. září vytvoří Merkur harmonický aspekt s Černou Lunou a se Severním Lunárním uzlem. Pokud zdravě přemýšlíme, pak dokážeme jasně vysvětlit a obhájit svůj názor, nenecháme se zastrašit, nepodlehneme pomluvám, intrikám a lžím, protože víme, že víme.

plody

5. září vytvoří Merkur harmonický aspekt se Saturnem, kdy dokážeme pochopit a případně se oddělit od starostivých řečí rodičů a autorit, které projevují svůj strach a zastrašováním nás vedou k poslušnosti. Např. věty typu: „Nechoď tam, spadneš!“ anebo „Nedělej to, ublížíš si!“ vedou dítě k tomu, že přestává dělat to, co chce, a dělá to, co chce okolí. Čím delší dobu je dítě pod tlakem anebo čím větší tlak je na něho vynaložen, tím delší dobu hledá v dospělosti cestu k sobě a přepisuje negativní, omezující, zastrašující a kritické zápisy ve své mysli. A tak se ukáže, kdo myslí samostatně, dospěle a zodpovědně.

Mars se do 15. září nachází ve znamení Panny, kdy můžeme pilovat to, na čem zrovna pracujeme, zdokonalovat se v záležitostech, které nám prospívají a dělají dobře. Pokud se některé činnosti pravidelně věnujeme, toto dělá-ní nás vz-dělá-vá, zdokonalujeme se v detailech, rosteme v jeho umu a stáváme se odborníky. Dělání spojené s pohybem myšlenkovým anebo fyzickým, nejlépe když jsou v rovnováze, tříbí naše smysly, ovlivňuje naši mysl a má vliv na naše zdraví.

2. září vytvoří Mars opozici s Neptunem v Rybách, kdy si můžeme uvědomit, že pohyb je pro tělo důležitý, ale nadbytek nás vyčerpává, proto bychom měli udržovat rovnováhu mezi činností a nečinností, kdy máme čas se zklidnit, tělo se odpočinkem zregeneruje a může přijít inspirace z vyšších dimenzí.

6. září vytvoří Mars harmonický aspekt s Plutem, kdy si můžeme uvědomit, jaká moc nás vede k tomu, abychom pracovali. Pokud pracujeme proto, abychom zaměstnali mysl, jsme odváděni od procesů, které se dějí uvnitř nás a necítíme své tělo. Jsou-li touto mocí peníze, honíme se za nimi, vyčerpáváme se a obětujeme své zdraví, abychom je následně investovali do léčení. Dokážeme-li s tímto hnacím motorem správně zacházet, máme moc ve svých rukou. Když tělu poskytneme prostor a čas k regeneraci, sami se dokážeme léčit.

A na závěr si můžeme zazpívat s Mirem Žbirkou a Ráchel Skleničkovou písničku o panenském světě, který čistou láskou léčí a uzdravuje: „Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát lživých slov a podlých vět, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem deal, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád, tak začni hned, než přijde zkrat.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018.
Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace ale i diváky YouTube kanálu Příznaky transformace, kde jsou tyto měsíční souhrny zveřejňovány v podobě graficky zdařilého audiočlánku.
Astroložku Hannu Lapacho můžete sledovat na jejím profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/Astro-Hanna-Lapacho-323836838172403/ 

Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2190
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1373
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3103
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2268
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1479
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1264
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1790
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2664
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1336
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1423
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2054
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5779
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1792010
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512734
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444092
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352672
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285411
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274568
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269418
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251713
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239397
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238326
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234925
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 234050
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212489
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202481
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184694
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182539
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181471
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174310
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164126
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161638
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159435
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140822
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126552
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122957
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...