20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován nový rok, protože Beran je prvním astrologickým znamením. Je to počátek zrození, kdy se příroda probouzí a dává svým impulsem svět do pohybu. Toto znamení má nejvíce energie, a tak není náhoda, že v něm vládne aktivní a bojovný Mars. Ten je vládcem celého roku 2023, proto se každý dle postavení svého Marse v nativním horoskopu dáme do pohybu. Na každém z nás záleží, jak své zrození prožijeme. Můžeme život přijímat a žít anebo s ním bojovat, ničit jej a s ním vše živé.

Den po vstupu Slunce do znamení Berana se k němu přidá Luna a 21. 3. 2023 v 18:22 nastane novoluní v Beranu, které se zopakuje ještě 20. 4. 2023 v 6:12. Druhým novoluním, při kterém bude Slunce zatemněno, dojde k obratu, kdy až do července 2024 bude nejdříve probíhat úplněk ve znamení a teprve pak nastane novoluní. Bude docházet k tomu, že energie znamení se nám při úplňku nejdříve zviditelni v opačném znamení, abychom ji při novoluní mohli uchopit nově a proměnili ji na počátku cyklu. 

Novoluní v Beranu je začátkem vykročení do života. Vše, co sejeme, v budoucnu sklidíme.

Nemusíme to být přímo my, ale v některých záležitostech až naše děti anebo vnoučata, kteří sklidí úrodu toho, co jsme kdy zaseli. Každý jsme tu sám za sebe a na každém z nás záleží, jaké hodnoty ctíme a jak se chováme. Můžeme zasévat dobro a rozsévat lásku anebo soutěžením s použitím nekalých praktik šířit zlo. Svým charakterem, odvahou, vůlí a odpovědností budujeme svět kolem nás.

Během prvního novoluní v Beranu přestoupí Pluto z Kozoroha do znamení Vodnáře, ve kterém od března 2020 pobýval přísný Saturn a učil nás, že svoboda není automatická a svými strachy, nezodpovědností a lehkovážností o ni můžeme snadno přijít.

Pluto, které 23. 3. vstoupí do Vodnáře, i když se ještě při retrográdním pohybu vrátí do Kozoroha, prověří, jak hluboce jsme si téměř tříletou lekci Saturna vzali k srdci. Pokud máme strach a požadujeme kontroly a omezení, která nás svazují, přicházíme o svobodu. Potřeba kontrol vytváří vůdce a autority, kterým roste moc a mají-li strach z její ztráty, šíří strach, aby o ni nepřišli. Když se necháme zastrašit a odevzdáme svoji moc do rukou druhých, přijdeme o svobodu. Až do roku 2043, kdy bude Pluto ve Vodnáři, bude odkrýváno, jak hluboko jsou naše strachy zakořeněné, zda se bojíme převzít zodpovědnost za svůj život a zastrašováním bude veden boj o moc. Budou nám podsouvány lživé informace, aby se naše vědomí nerozšiřovalo a s pomocí technologií a umělé inteligence budeme kontrolováni a omezováni. Technologie by nám měly sloužit a ne nás ovládat. Udělají za nás velkou práci, ale neměli bychom se stát jejich otroky a oběťmi. Zní-li jejich příkaz jasně, obyčejný člověk se s nimi nedomluví. Vše má své hranice, které je potřeba hlídat, abychom se nepřipravili o svobodu. Každý si musíme uvědomit, zda to, co tvoříme, děláme pro lidi anebo proti nim.

The 'deep state' is real. But are its leaks against Trump justified? | Jack  Goldsmith | The Guardian
(Zdroj: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/22/leaks-trump-deep-state-fbi-cia-michael-flynn)

Mějme na paměti rčení: „S čím kdo zachází, tím také schází.“ Lidskou společnost, kterou můžeme vybudovat, tvoří obyčejné lidství, jež tvoříme srdcem. 

25.03. se Mars, který je vládcem znamení Berana a téměř 7 měsíců (od 20. 8. 2022) se držel ve znamení Blíženců, kde sbíral potřebné informace, přesune do Raka, kde je v pádu, protože každý musíme ke své odvaze dospět sám. Když si vyjasníme, co v životě chceme a postavíme se na vlastní nohy, což je známkou dospělosti, budeme žít svůj život, který naplníme vlastním poznáním a svými prožitky. 30. 3. vytvoří Mars v Raku harmonický aspekt se Saturnem v Rybách, který podpoří naši odvahu překročit omezení a touhu vydat se za tím, co cítíme, že máme udělat. Jsme zodpovědní za to, co děláme i za to, co neděláme. Vše je spojeno s prožitky, které nás naplňují pocity. Pokud z pohodlnosti či nedostatku odvahy neděláme to, co máme dělat anebo děláme vše kvůli druhým, protože nedokážeme odmítnout, chceme se zavděčit a zalíbit, výsledek je stejný, cítíme se frustrovaní, nevyužití či zneužití. Buďme odvážní. Volme si své činnosti, kultivujme svoji vůli a dovolme si následovat volání své duše.

30.03. vytvoří Slunce harmonický aspekt s Černou Lunou ve Lvu, kdy si posvítíme na svoji odvrácenou tvář. Dokud se bojíme podívat se na vlastní temnotu, odmítáme tu část sebe, ze které máme strach a tuto temnotu si projektujeme na druhé. Když si myslíme, že to nepatří nám, ale druhým, cítíme se lepší a naše ego roste. Přijmeme-li své nejhlubší strachy, rozpoznáme temnotu, objevíme svoji sílu a odhalíme hluboké tajemství. Vše, co poznáme u sebe, pak poznáme u druhých a zjistíme, že všichni jsme stejní, že vše je jedno, nic není dobré ani špatné, ale toto zrcadlení a rozlišování je důležité na cestě poznání. Když přijmeme svoji temnotu, přestaneme egoisticky bojovat a zmizí potřeba někomu něco dokazovat. Tak budeme v harmonii, sami sebou ve své přirozenosti a budeme mít soucit a pochopení pro druhé.

06.04. se Slunce spojí se zraněným léčitelem Chironem v Beranu, který ukáže, jak máme poléčená svá zranění z dětství. Cítíme-li bolest, jsme jí stahováni, proto nežijeme, ale přežíváme. Zranění nás vede k duchovnímu růstu, abychom poznali mysteria života, co je za oponou, přijali se tací, jací jsme a nalezli bezpodmínečnou lásku a božství v sobě. Milovat se znamená nalézt harmonii, vnitřní klid a mír. Co se stalo, nejde vrátit, ale budoucnost začínáme tvořit tady a teď. Vlastní vůlí můžeme transformovat bolest v lásku a otevřít se životu. Zranění způsobující utrpení nejsou překážkou, ale cestou. Otočme list a začněme psát novu kapitolu, ve které se hrdina vydává za láskou ve svém srdci, aby nalezl klid a mír na duši. Svým aktivním přístupem, zapálením ohně, své božské jiskry v sobě, můžeme uzdravit nejen sebe, ale svým rozsvíceným světlem svítit na cestu a tak pomoc podobně zraněným.

12.04. se Slunce setká s Jupiterem v Beranu, kdy se nám otvírá nový 12letý cyklus (ten předešlý začal v dubnu 2011). Přicházejí nové možnosti, díky kterým můžeme získat vyšší poznání a otevřít se zázrakům života. Studujme mysteria života a všímejme si dokonalé synchronicity, jak nahoře, tak dole, se kterou vše do sebe zapadá. Můžeme dojít k pochopení, jak si svými rozhodnutími utváříme život a svým postojem se naplňujeme prožitky. Kdo je odvážný, vydává se na svoji dobrodružnou pouť, na cestu toho, v co věří, cestu lásky a pravdy, aby dospěl k poznání a moudrosti. Vše, co podnikneme s radostí a poctivými úmysly, bude vítězné. Získáme vlastní zkušenosti, které nás rozvíjejí, jsou nepřenositelné a utvářejí naši osobnost. Každý máme svoji vůli a možnost volby.

19.04. vytvoří Saturn v Rybách harmonický aspekt se Severním Lunárním uzlem v Býku, kdy jsme podporováni, abychom se vyjadřovali kreativně a vše, co děláme, dělali s láskou a vděčností, protože jsme byli obdarováni a máme možnost zhmotnit své božské dary a naplnit tak své poslání. Chceme-li něčeho dosáhnout, je potřeba se rozhodnout pro to, co chceme tvořit a důvěřovat, že se nám vždy správné dveře otevřou. Nic není náhoda, ani to, že jsme na světě. Skrze nás může být zviditelněna božská hra a projeveno božské vědomí.

Každý držíme volant, kolo života ve svých rukou a na řidiči záleží, jaká bude jeho jízda. Nasměrujme jej tam, co chceme poznat, vidět a zažít. Můžeme zabloudit, narazit a udělat chybu, ale bez toho bychom nepoznali život. Život není bezchybný, ale učí nás poznávat, ochutnávat a prožívat. Když stojíme, můžeme se kochat, ale také uvedením do pohybu můžeme poznat různá místa a zákoutí. Naše energie chce být smysluplně využita. 

Vystupme z moře emocí, kterými jsme zaplaveni a zažehněme svoji božskou jiskru, aby naše světlo mohlo zářit. Není potřeba nikam spěchat, usilovat ani dokazovat druhým, ale přijímat život takový jaký je. Tak bude náš život úspěšný.

A na závěr dva citáty. Jeden od britského politika Benjamina Disraeliho: „Úspěch je potomkem odvahy.“ a druhý od francouzského umělce Henriho Matisseho: „Jiné pojmenování pro kreativitu je odvaha.“


Astrologie Hanna Lapacho

Článek napsala astroložka Hanna Lapacho, která spolupracuje s projektem Příznaky transformace již od roku 2018. Její jedinečný, trefný a hluboký pohled na aktuální situace na nebi v rámci pohybu Slunce během roku v jednotlivých znameních, obohacuje každý měsíc čtenáře astrologické sekce webu Příznaky transformace. http://astrohannalapacho.cz

"Přesvědčila jsem se, že vesmírná tělesa na nás energeticky působí a stejně tak se my vzájemně energeticky ovlivňujeme, protože všichni jsme součástí Vesmíru. Právě pochopení těchto energií a jejich působení mi pomáhá porozumět vztahu okolního světa ke mně samotné."


Nejnovější články na našem portálu

květen 24, 2023 2059
Pluto vstoupilo 23.3. do znamení Vodnáře, kde bude do 11.6.2023 do 11:46 h a jsme tak svědky...
květen 18, 2023 1316
21. 5. 2023 v 9:09 vstoupí Slunce do znamení Blíženců, kdy budeme chtít být blízko spřízněných...
květen 01, 2023 3075
Dne 5.5.2023 v 19:33 h nastává na 14. stupni vodního znamení Štíra úplněk a současně polostínové...
duben 24, 2023 2209
„Je třeba vidět, že lidská duše, ačkoliv vyplňuje celé tělo, přece jen má své zvláštní sídlo v...
duben 19, 2023 1472
20.4. 2023 v 10:14, krátce po novoluní v Beranu (ráno v 6:12), vchází Slunce do znamení Býka,...
duben 16, 2023 1249
Dne 20.4.2023 v 6:12 h nastane na 29. stupni ohnivého znamení Berana druhé novoluní v tomto...
březen 29, 2023 1753
Celý život se topím v dříve nepřiznávaném, poslední roky však už zcela naplno prožívaném a...
březen 25, 2023 2637
„Pokud chcete najít tajemství vesmíru, přemýšlejte z pohledu energie, frekvence a vibrace“. –...
březen 19, 2023 1327
21.3.2023 v 18:22 h, PLEJÁDSKÝ TRANSFORMAČNÍ PORTÁL. Dne 21.3.2023 v 18:22 h nastává na nultém...
březen 17, 2023 1417
20.03. 2023 ve 22:25 vstoupí Slunce do znamení Berana a touto událostí bude skutečně odstartován...
březen 05, 2023 2039
Dne 7.3.2023 v 13:40 h nastane na 16. stupni zemského znamení Panny úplněk. Březnovému úplňku se...
únor 27, 2023 5766
„Určitými kuřidly, dle hvězd sestavenými, lze velmi mnoho vykonati, neboť silně povzbuzují vzduch...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 1790094
Věřím, že každý se někdy zarazil nad časem (čísla na hodinách, to ale není čas…), který na sebe...
4 listopad 2019 512714
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
16 leden 2016 444063
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
30 září 2020 352638
V České republice je to bohužel často pravda, jelikož patříme na první místa v evropském žebříčku...
1 prosinec 2020 285376
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
2 prosinec 2019 274525
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
27 říjen 2018 269410
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
17 červenec 2020 251662
Proč tato nemoc rapidně mezi lidmi narůstá? Proč tomu tak je skrz naší duši?? DUCHOVNÍ PŘIČÍNA:...
12 prosinec 2020 239381
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
3 srpen 2019 238280
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
13 duben 2020 234784
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
30 květen 2022 233992
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 212474
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 202448
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
17 září 2020 184684
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 182533
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
30 září 2019 181436
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
6 prosinec 2018 174287
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 164110
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 161614
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 159422
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 140812
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 126541
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 122951
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...