Mgr. Helena Cmurová: Olejovo-bílkovinová strava – nejdůležitější pilíř prevence rakoviny

                                                     Dr. Johanna Budwig

               olejovo-bílkovinová strava – nejdůležitější pilíř prevence rakoviny

Dr. Johanna Budwig (1908–2003) byla aprobovaná lékárnice, s diplomy z chemie a z fyziky, vědkyně nominovaná sedmkrát na Nobelovu cenu. Byla vedoucí znalkyní pro léky a tuky ve Státním zdravotnickém úřadě, kde se schvalovaly nové léky. Studovala také medicínu.

V padesátých letech minulého století objevila metodu, která umožnila rozeznávat různé druhy tuků, tzv. papírovou chromatografii. Do té nebylo ani možné určit, zda je tuk nasycený či nenasycený nebo jestli je to takzvaný trans tuk, tedy tepelně a/i chemicky opracovaná mastná kyselina. Při svých výzkumech zjistila, že právě nenasycené mastné kyseliny v přirozené, neboli cis formě spolu s bílkovinou, která obsahuje aminokyseliny, jež obsahují síru (např. cystein), hrají tu nejdůležitější roli v buněčném dýchání a závisí na nich zdraví lidského organizmu. Tuky jsou totiž spolu s fosfáty hlavními stavebními kameny buněčné membrány i membrány mitochondrií. Kvalita a složení těchto fosfolipidů je rozhodující pro správné fungování buněčné membrány a jejích receptorů i membrán mitochondrií. Mitochondrie jsou vlastně malé „továrničky“ pro výrobu energie potřebné pro zajištění všech funkcí buňky čili celého organizmu. Tomuto cíli je podřízena celá struktura mitochondrií a jejich enzymové vybavení. Při oxidaci dochází k přenosu elektronů přes mitochondriální membránu a postupně se uvolňující energie je fixována ve formě adenosintrifosfátu (ATP =nukleoid, tzn. základní kámen DNA a RNA, buňky ho vyrábí právě z kyslíku), který je univerzálním poskytovatelem energie pro všechny buněčné pochody. Protože mitochondrie při své činnosti spotřebovávají kyslík, a naopak uvolňují oxid uhličitý, byl celý proces označen jako buněčné dýchání. Jednoduše řečeno: při tzv. biologické oxidaci vzniká z živin a kyslíku energie a voda. Je-li funkce těchto membrán v důsledku konzumace špatných tuků narušena, je narušena celá funkce buňky a tím i celého organizmu.

Paní Dr. Johanna Budwig tedy svojí prací navázala na výzkumy Dr. Otto Heinricha Warburga (1883–1970), který v r. 1924 zjistil, že rakovinové buňky se od zdravých liší tím, jakým způsobem získávají energii. Normálně buňky získávají energii spalováním kyslíku v mitochondriích. Každá buňka obsahuje cca 500–5000 mitochondrií. Nejvíce je jich v buňkách, které mají největší spotřebu energie, to znamená nervové, smyslové a svalové buňky, buňky srdce a vajíčka. Mitochondrie jsou velice citlivé na jedy z životního prostředí, těžké kovy, nedostatek kyslíku a živin, jedy obsažené v chemických lécích, na určité dodatkové látky ve stravě a psychický stres. Všechny tyto faktory vedou ke snížení napětí buněčné membrány, k překyselení organizmu a vzniku volných radikálů. To způsobuje poškození buněčného dýchání. Především cytostatika, pro buňky ty největší jedy, mitochondrie silně ničí a tím zhoršují problém pacientů s rakovinou. Při poškození mitochondrií již tyto nejsou schopny správného buněčného dýchání, a přepnou proto na jiný způsob získávání kyslíku, na kvašení. Objevem cytochromoxidázy – Warburgův ferment – Otto Warburg rozluštil mechanizmus dýchání buněk a r. 1931 za to obdržel Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Tyto poznatky nejsou, bohužel a k velké škodě pacientů, používány v „moderní medicíně“, přestože po 80 letech byly potvrzeny (viz studie v biologickém odborném časopise Journal of Biological Chemistry).

Dr. Warburg zjistil, že při Warburgově fermentu, resp. cytochromoxidáze, hrají při nedostatečném příjmu kyslíku (dechový ferment kvašení) a při kyslíkové utilizaci (využití v živém substrátu) roli nějaké tuky, ale nepodařilo se mu zjistit jaké.

 To dokázala až Dr. Budwig tím, že objevila „protihráče“ síru obsahující bílkovinové vazby sulfhydrylové skupiny, která je prokazatelně obsažena ve všech dýchajících tkáních, a tak dokončila  to, co začal Dr. Otto Warburg. Tímto protihráčem je právě nenasycená mastná kyselina v cis formě, ideálně kvalitní lněný olej. Ten obsahuje ve svých dvojných vazbách hodně energie ve formě elektronového oblaku, a je tedy velice důležitý pro buněčné dýchání. Jeho konzumace v kombinaci s bílkovinou obsahující aminokyseliny, v nichž je obsažena síra, je jedním z nejdůležitějších faktorů působících na naše zdraví. Právě tyto aminokyseliny (v odtučněném tvarohu) způsobí, že energie projde i do těch nejtenčích kapilár.

Lněný olej obsahuje nenasycenou omega-3 kyselinu linolenovou (cca 60 % ) a nenasycenou omega-6 kyselinu linolovou. Aby byl lněný olej kvalitní, musí být semínka samozřejmě za studena lisovaná, měla by pocházet z evropského, pokud možno ekologického zemědělství, musí být dodržována pravidla správného skladování a transportu (temno, permanentní chladicí řetězec od zpracování přes skladování až po transport k zákazníkovi, ochrana před kyslíkem, tmavé skleněné lahve) i konzumace. Jinak dochází k rychlé oxidaci, tedy ztrátě elektronů a jejich energie, která je pro nás tak důležitá, mohou dokonce vznikat transmastné kyseliny. Dobrý lněný olej by neměl mít záruční dobu delší než 3 měsíce a po otevření lahve by neměl být hořký.

Jestliže jsou v naší stravě na úkor nenasycených mastných kyselin v cis (přirozeném) stavu obsaženy transmastné kyseliny v jakékoli formě (margaríny, rafinované oleje na smažení, průmyslově zpracované rostlinné oleje v pečivu, hotových omáčkách a polévkách, sušenkách, tyčinkách, polevách, v pražených semínkách a ořeších, tedy veškeré rostlinné oleje, které prošly tepelnou úpravou jak při průmyslové výrobě potravin, tak doma na pánvi či při pečení a smažení), dochází k deformaci a nesprávnému fungování buněčných a mitochondrických membrán, a tedy k narušení buněčného dýchání. To je příčinou nedostatku energie v celém systému „člověk“ a tento nedostatek energie se za určitou dobu projeví ve formě civilizačních nemocí včetně rakoviny. Z pohledu olejovo-bílkovinové stravy stojí  tedy za zdravotními problémy nesprávný přenos energie (elektronů) v buňce.

Mimochodem, paní Dr. Budwig nebyla s těmito názory osamocena. Stejný názor na tuto problematiku mělo mnoho lékařů z USA, Evropy i Asie. Byli to např. Dr. Seeger (1903-1991),vědec zabývající se celý život výzkumem  rakoviny, nebo Dr. Robert E. Willner z Miami, či Dr. Roehm z Floridy. Ten v roce 1990 napsal článek o tom, že byl zprvu k účinkům olejovo-bílkovinové stravy velice skeptický, ale postupně se přesvědčil, že tato výživová terapie je schona rakovinu vyléčit.

Co se týče onkologických onemocnění, dlouhodobý nedostatek energie vede k tomu, že buňky nemohou dokončit proces buněčného dělení a buněčné smrti a zůstanou „na půli cesty mezi životem a smrtí“.

To znamená, že v určité fázi dělení, ve které jsou původní a nově vznikající buňka ještě spojeny, se dělící proces zastaví, buňky se neoddělí a stará buňka nemůže odumřít. Stane-li se to na určitém místě postupně miliardám buněk, vznikne seskupení napůl rozdělených buněk, které nazýváme nádorem. Léčba paní dr. Budwig se zakládá na tom, že pacientovi se pomocí olejovo-bílkovinové stravy a dalších opatření dodá energie, kterou napůl rozdělené, tedy rakovinové buňky použijí k dokončení procesů dělení a buněčné smrti. Nádor se na počátku trochu zvětší, ale pak po určité době mizí. Zde záleží na tom, v jakém orgánu se nádor nachází a také na tom, jak přesně pacient olejovo-bílkovinovou stravu dodržuje.

Léčba olejovo-bílkovinovou stravou je tedy pravý opak toho, co se děje při ozařování a chemoterapii. Tyto metody mají jediný cíl: buňku zabít. Bohužel stále není možné zacílit pouze na rakovinové buňky, aniž by nebyly ničeny či poškozovány buňky zdravé. Toho dlouhodobě nedosahuje ani tzv. cílená nebo biologická léčba a problémy s trvalými či dočasnými vedlejšími účinky a s nově vznikajícími nádory jsou toho důkazem.

Dr. Budwig je známá svými úspěchy v léčbě nemocných rakovinou pomocí systému olejovo-bílkovinové stravy na celém světě. Přesvědčena o správnosti svých vědeckých poznatků, úspěšně se věnovala pacientům, kteří za ní jezdili ze všech částí světa skoro půl století. Více než 50 % jejích pacientů byli lékaři a jejich příbuzní, kteří dobře věděli, na koho se s tak vážnou nemocí obrátit.

Její olejovo-bílkovinová strava je jednoduchý, ucelený systém, který se věnuje nejenom stravování, ale všem složkám každodenního života. Přitom je docela nenáročný a při troše cviku se dodržuje velice snadno a bez větší námahy. Je však třeba držet se vždy originálu a nic neměnit. Jen tak olejovo-bílkovinová strava funguje.

Nejdůležitější je, používat správní ingredience na olejovo-tvarohový krém: kvalitní, za studena lisovaný lněný olej s obsahem kyseliny linolenové (omega3) nejméně 60%, netučný bio tvaroh, čerstvé nebo pouze pasterované mléko, kvalitní med, pokud možno bio ovoce a ochucující látky (skořice, vanilka, citronová štáva, ořechy)

Knihy této výjimečné ženy mají dnes v knihovně nejen lidé, kteří se díky její olejovo- bílkovinové stravě uzdravili, ale např. i vrcholoví sportovci nebo studenti a lidé na vedoucích místech, kteří díky ní získávají velké množství energie. Znalosti Dr. Budwig o životně důležitých tucích a jejich významu pro onkologicky nemocné byly nesmírné. Její učení a výroky byly a jsou dodnes – ať už z jakýchkoli důvodů – často znevažovány, narážely a stále narážejí na kritiku a odpor zastánců většinového mínění.

Aplikace originálu její olejovo-bílkovinové stravy není přínosem pouze v případech léčby rakoviny, ale je úspěšná i při léčbě civilizačních chorob, jako jsou onemocnění kardiovaskulárního systému, astma, alergie, onemocnění žaludku a celého trávicího traktu, cukrovka, migréna, revmatická onemocnění, stavy chronické bolesti, deprese a mnoho dalších. Tato strava je tak  ideální prevencí proti civilizačním nemocem.

Celá problematika je samozřejmě ještě složitější, výše uvedené jsou pouze základní informace.

Moje osobní zkušenost s olejovo-bílkovinovou stravou: Se jmény Dr. Johanna Budwig a Lothar Hirneise (jediný žák a spolupracovník paní Dr. Johanny Budwig, učitel originální podoby olejovo-bílkovinové stravy a celosvětově uznávaný specialista na alternativní způsoby léčení rakoviny) jsem se čistě „náhodou“ setkala na internetu asi před třemi lety.

Měla jsem za sebou velice těžké životní období. Fyzicky i psychicky jsem byla v dost špatném stavu, těžko jsem vyšla do třetího patra, byla jsem stále unavená, měla jsem nekvalitní vlasy, nehezkou barvu pokožky..., převládaly u mě pocity beznaděje a smutku. Vůbec jsem si nedovedla představit, že budu ještě někdy schopná radovat se ze života. Objednala jsem si knihu paní Dr. Budwig a Lothara Hirneiseho Velká kuchařka a učebnice olejovo-bílkovinové stravy a vyzkoušela základní recept na snídaňové mysli, přestože tvaroh ani lněný olej nikdy nepatřily k mým oblíbeným potravinám. První den mi müsli připadalo docela zvláštní, ale snědla jsem ho. Druhý den mi již docela chutnalo. Od třetího dne (a již to budou tři roky) jsem se na této snídani stala přímo závislou. Začala jsem se řídit dalšími radami uvedenými v knize, a přestože jsem olejovo-bílkovinovou stravu nedodržovala striktně, začala jsem na sobě brzy pociťovat pomalé, ale jisté změny k lepšímu jak po stránce tělesné, tak po stránce duševní. Cítím příval energie a elánu. Ve svých 55 letech běhám jako srnka (smajlík). Přihlásila jsem se ke studiu, jež nabízí Lothar Hirneise, abych získala znalosti týkající se vzniku onkologických onemocnění a možností jejich léčby i znalosti týkající se olejovo-bílkovinové stravy. Po dvou letech jsem studium úspěšně zakončila zkouškou z komplexního poradenství pro onkologická onemocnění a zkouškou ze znalostí o originální olejovo-bílkovinové stravě. To, co pan Hirneise ví o rakovině a všeobecně o lidském těle, je prostě fenomenální. Požádala jsem ho proto, zda mohu knihu Velká kuchařka a učebnice olejovo-bílkovinové stravy a knihu paní Dr. Johanny Budwig Rakovina – problém a řešení přeložit do českého jazyka, a on svolil. Tak se cenné informace v nich obsažené mohou dostat i k českým čtenářům.

Věřím, že tyto knihy budou pro všechny velice přínosné, a z celého srdce vám přeji hodně zdraví.

Mgr. Helena Cmurová, Plzeň

odborná poradkyně olejovo-bílkovinové stravy a komplexního přístupu k léčbě rakoviny

tel.. 603 782 798

 

Základní recept na snídaňové müsli paní Dr. Budwig a možnost objednat knihy najdete na

www.rakovina-komplexni-poradensvi.cz

www.olejovo-bilkovinova-strava.cz

www.dr-johanna-budwig.cz

 

Nejzajímavější články na našem portálu

 • Kvantová terapie: LIMITY EXISTUJÍ POUZE V NAŠÍ HLAVĚ

  Kvantová terapie: LIMITY EXISTUJÍ POUZE V NAŠÍ HLAVĚ Jsme hrdí na naše absolventy a na to, jak dělají svět skrze sebe krásnějším. Děkujeme Pavlíně za sdílení jejího příběhu. : "Přijela jsem k nehodě osobního auta a motorky. Viděla jsem u svodidel ležet motorkáře a postávat lidi kolem. Já vyběhla z mého auta, hlavou mi Číst dál
 • Adéla Chytilová: Samota může být lék

  Adéla Chytilová: Samota může být lék Samota není zlá, je to jen způsob, jak se sblížit sám se sebou. Vždy jsem se samoty bála. Byla pro mě symbolem úzkosti, nudy a prázdnoty.Připadala jsem si sama, když jsem měla být bez druhých. Neuměla jsem samotu správně pochopit ani využít. Děsila mě. Nesebeláska Číst dál
 • Vendula Kociánová: Silná žena nebo raněná holčička?

  Vendula Kociánová: Silná žena nebo raněná holčička? Na základě článku o „silných ženách“ přicházím s dalším tématem, které by mohlo lépe osvětlit celou bublinu kolem silných žen. Mnoho z vás totiž tento, skoro už fenomén, chytilo za špatný konec. Naštěstí ne všechny. Vzaly jste si tento článek jako omluvu, proč máte špatné Číst dál
 • ČASOPIS ŠIFRA: Wi-Fi - Problém, který nevidíme

  ČASOPIS ŠIFRA: Wi-Fi - Problém, který nevidíme Wi-Fi: Problém, který nevidíme Hladina elektromagnetického záření je zvlášť ve velkých městech v řádu tisícinásobků vyšší, než by bylo přirozené. To může podle některých odborníků narušit náš vnitřní systém. Jednou v létě se Per Segerbäck vydal na procházku, při níž potkal souseda, který bydlí zhruba Číst dál
 • Soňa Sofi: NUMEROLOGIE - Jak vybrat název firmy z numerologického hlediska?

  Soňa Sofi: Jak vybrat název firmy z numerologického hlediska? Při výběru názvu vaší firmy je důležité, abyste našli takový název, který bude přispívat k dobrému rozvoji podnikání a umožní vám uskutečňovat vaše vytyčené cíle. Zároveň s tím však musíte vědět, co chcete, čeho chcete dosáhnout. Každý podnikatel si přeje, aby se jeho firmě dařilo Číst dál
 • Ava Chrtková Brožová: Milujte sami sebe

  Ava Chrtková: Milujte sami sebe Naplníme-li svou mysl láskyplnými myšlenkami, budeme plni radostné a tvořivé energie. Roztočíme spirálu lásky, která je nejsilnějším čističem. Vyčistí pole vašeho těla i mysli. Vaši bližní budou říkat: "Co se s tebou stalo? Vypadáš jinak, nejsi zamilovaný?" Je to jako kouzlo z pohádky. Lidé na Číst dál
 • Soňa Sofi: Jak zjistit z numerologie kým jsme byli a jak jsme zemřeli v minulém životě?

  Jak zjistit z numerologie kým jsme byli a jak jsme zemřeli v minulém životě? Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po fyzické smrti? Tak to vše a mnohem více dokáže vědní disciplína numerologie. VAŠÍ OSOBNÍ CESTOU K SEBEZDOKONALENÍ POMOCÍ POCHOPENÍ ZÁKONITOSTÍ KARMY, MINULÝCH ŽIVOTŮ MŮŽETE OBJEVIT SAMI SEBE. Číst dál
 • Simona Lásková: Příchod nové Duše do života

  Posledních pár let se často stává, že na sezení se mnou si rodiče přivede jejich budoucí dítě (duše). Je to velké požehnání, protože máme možnost urovnat karmu a tím tento vztah prožít na jiné, kvalitní úrovni v radosti a poznání toho, kdo k nám přichází. Číst dál
 • Je ten muž pro mě skutečně tím pravým?

  Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně běžná hra vášní je na programu tehdy, když se muž, který nikdy opravdu nedospěl, zamiluje do ženy, která si myslí, že z něj možná dokáže "udělat dospělého člověka". Žena, která se Číst dál
 • Jitka Chrtková: Jak pomoci dětem zmírnit stres a podpořit je, aby se lépe učily

  Jitka Chrtková: Jak pomoci dětem zmírnit stres a podpořit je, aby se lépe učily Massage in Schools Programme (MISP) je mezinárodní program, který pomáhá ve více než 38 zemích světa zlepšovat kvalitu života dětí ve školách a školkách. Je založen na základní lidské potřebě – pečujícím doteku. Dítě masíruje jiné dítě pod dohledem dospělé osoby, a tak se učí empatii Číst dál
 • Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY

  Ivana Valová: VIZE Z ATLANTIDY Byla jsem oboupohlavní bytostí, mužem i ženou. Ta bytost byla tvořena aspektem muže a ženy, kteří se drželi za ruce a dívali se do jasného světla krystalu, který vyrůstal mezi nimi. Čerpali z něj energii a byl pro ně zdrojem všech informací. Přes jeho záři Číst dál
 • Časopis Šifra: Včelstva vymírají jako nikdy v historii. Dva včelaři vyrazili do boje za jejich záchranu

  Včelstva vymírají jako nikdy v historii. Jablka, jahody, okurky, med… Přibližně třetina našich potravin závisí na rostlinách, které opylují včely. Na celém světě probíhá dramatický úhyn včelí populace, který je podle odborníků zapříčiněn monokulturami, parazity a pesticidy. Dva biovčelaři ze severního Německa už toho mají dost a rozhodli se s tím Číst dál
 • Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům

  Nacisté ukradli symbol svastiky Slovanům Slovanské Svastiky byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši Předkové věděli, jak jsou mocné, a znali jejich velkou sílu. Proto je používaly jako Číst dál
 • Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek

  Adéla Chytilová: Zaměřte pozornost na dostatek Děláme to všichni, s oblibou kritizujeme vše okolo nás, práci, partnera, přátele, situace. Proč máme takovou potřebu zaměřovat se jen na negativní momenty v našich životech? Možná je to naším nastavením, takový český pesimismus, mít pocit, že nám stále něco chybí ke štěstí. Obecná nespokojenost, Číst dál
 • Očima laskavé rebelky: Stíháte být šťastní?

  Očima laskavé rebelky: Stíháte být šťastní? Dneska mě u snídaně pod pergolou, kam krásně svítilo sluníčko a při pohledu na záplavu voňavých kytek v truhlících zaplavil ohromný pocit vděčnosti a klidu, pocitu, že jsem přesně tam, kde chci být. A že to tak nebylo vždycky, vlastně že to tak nebylo dost Číst dál
 • RHASSOUL – MAROCKÝ LÁVOVÝ JÍL minerální zázrak na tělo, pleť i vlasy

  RHASSOUL – MAROCKÝ LÁVOVÝ JÍL Marocký jíl (také zvaný ghassoul z arabského slova „ghassala“– čistit) je exotický jíl, který se před miliony let usazoval v tehdejším moři na území dnešního pohoří Atlas. Vyniká výbornými čistícími účinky – marocké ženy ho užívají místo mýdla nebo šampónu. Marocký jíl je těžen na severovýchodě Číst dál
 • Mojmír Mišun: Slovanství v dnešní době

  Mojmír Mišun: Slovanství v dnešní době Dostáváme se do společnosti, která převrací a mění snad úplně všechno. Tedy i to, na čem vyrůstá životaschopná, morálně vyspělá duchovní společnost. Často vyvstává otázka, kdo a proč ji takto řídí a co tím sleduje. Jsme snad už jen manipulováni? Pokusím se podat svůj pohled, Číst dál
 • Vztah dvojplamenů - karmických duchovních dvojčat

  Vztah dvojplamenů - karmických duchovních dvojčat O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že zájem o toto téma roste tím víc, čím víc se projevuje v realitě. Muži a ženy z celého světa se ocitají v situacích, kdy potkají své dvojče a nic Číst dál
 • Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách

  Aniel Sejková: Pyramida v Jižních Čechách Práci s energiemi, krystaly a bylinami jsem studovala od té doby, co jsem uměla číst. O existenci duchovních světů jsem však věděla dávno. Také o tom, že každá duše má svůj životní plán, než se vtělí na planetu Zemi. O tom zda a jak plán Číst dál
 • Soňa Sofi: Volba kartáře aneb Proč by měli být lidé opatrní, komu svěří výklad svého osudu

  Měli by volit dle intuice kartáře, kterému vloží svoji důvěru. Ne každý totiž pracuje s čistými energiemi světelné terapie. Někteří "rádobykartáři" mají napojení z nižších podsvětů, aniž by o tom věděli. Ano, věštba jim může po určitou dobu vycházet, dokonce Vám přesně sdělí Vaší minulost Číst dál
 • Můmie altajské princezny stará 2500 let má moderní tetování jelena

  Vědci odhalili tajemství smrti altajské princezny – záhadné 25 leté ženy s tetovaním jelena na levém rameni, která žila na euroasijské stepi a zemřela před 2500 lety. Ve světě je známá jako altajská princezna. Tajemství jejího života a smrti stále nedá pokoj vědcům. Proč tuto altajskou Číst dál
 • Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí

  Radka Svobodová: Osm tipů, jak zvýšit své sebevědomí Otázka zdravého sebevědomí souvisí především s pocitem vlastní hodnoty. Naše společnost nám vštěpuje, že velikost naší hodnoty se úměrně zvyšuje nebo snižuje v závislosti na tom, jak se dokážeme přizpůsobit očekávání svého okolí. Jestliže nás v minulosti naučili, že nesmíme vyčnívat z řady, máme být Číst dál
 • Vendula Kociánová: 10 rad jak učinit muže ve vztahu štastným

  Vendula Kociánová: 10 rad jak učinit muže ve vztahu štastným Mějte často sex, milujte se Pro muže je sex velmi důležitý. Pokud mu není žena schopna nebo ochotna nabídnout hlubší milování, o to častěji jej bude vyžadovat. Dnešní muži jsou nedomazlení a už od dětství jim velmi chybí dotyk. Ještě dnes se traduje, že mazlit Číst dál
 • Lucie Švecová: Když doma straší a nejen to

  Lucie Švecová: Když doma straší a nejen to Všichni milujeme svůj domov a pocit, že jsme někde doma. Avšak i naše obydlí má svoji paměť a vědomí. Proto se někde cítíme nevysvětlitelně dobře a někde, i když nedokážeme říci proč, se cítíme nepříjemně. A nebojte, dnešní článek nebude zas tak strašidelný, jak říká Číst dál
 • Michal Říha: Proč je chůze na boso tak prospěšná?

  Michal Říha: Proč je chůze na boso tak prospěšná? Masážemi chodidel, reflexologií, se zabývám již 14 let a krom toho chodím bos, co to jen lze. Je to přirozené a je dobré být přirozený. Řekněme si: Proč je dobré choit bos? Noha, přesněji chodilo, je to, co každý z nás od zrození do konce Číst dál
 • 1
 • 2
 • 3
national cpr association