Morální zásady. Být morální znamená dodržovat společenské pravidla a zvyklosti. Následovat všeobecně platné systémy ve společnosti. Morální zásady ukazují na to, jestli je to, co děláme, správné nebo nesprávné, dobré nebo špatné. Člověk, který je dodržuje, má jasno v tom, co je pravda a věří, že má pravdu. Pokud nejedná v souladu s těmito pravidly, má pocity viny.

Morální zásady ale mohou být mezi sebou v rozporu a každá skupina si je může vysvětlovat po svém. Někteří lidé věří, že trest smrti je vhodný pro člověka, který spáchal odsouzení schopný zločin a je pro naši společnost nebezpečný. Jiní lidé zastávají názor, že trest smrti je nepřípustný. Někteří lidé věří, že je dobré být upřímný. Jiní lidé věří, že je špatné zranit něčí city.

Ivana Valová: Morální zásady a integritaIntegrita. Integrita znamená být celistvým, žít v souladu se svým vědomím, neoddělovat se a být autentický. Je to vnitřní pocit, vnitřní hlas, který člověka subjektivně vede k tomu, aby udělal to, co je pro něj správné.

Člověk, který žije v integritě, následuje své vedení a je pro sebe důležitý. Vybírá si jednání, které je pro něj správné. Jeho cesta bere v potaz morální zásady. Vnímá zásady ostatních, ale dokáže je překročit. Neřídí se tím, co je obecně správné udělat a pocit viny je mu méně známý. Jeho vědomí je světlo, které ho vede.

Příklady nedostatku integrity: Řeknete si, že něco uděláte, ale pak uděláte pravý opak. Lžete - pravda je opakem toho, co říkáte. Necháte někoho, aby vám věřil, a pak zradíte jeho důvěru. Skrýváte se, neukazujete část sebe. Obětujete se, místo toho, abyste jednali v souladu se sebou. Měníte své názory, abyste zapadli do většinového názoru, abyste vypadali lépe. Máte svůj názor a chcete být autentičtí, ale díky tlaku ostatních změníte svůj postoj, abyste vypadali jako dobrý člověk.

Všechny tyto případy mají jedno společné – dva vaše aspekty jsou v opozici. Nejste celiství a jednáte v rozporu se sebou. Jedna část vám říká: „Řekni pravdu“ a druhá část vám říká: „Neříkej pravdu.“ Jedna část vám říká: „Chci to“ a druhá část se vám říká: „Nenásleduj svůj sen, bylo by to příliš komplikované.“ Tento stav oddělení dvou aspektů nám brání jednat v integritě.

Díky nedostatku integrity také hodnotíme toho, kdo nejedná v souladu s našimi zásadami. Velmi dobře vidíme nedostatek integrity na druhých – víme, čemu náš partner věří a pak vidíme, jak dělá pravý opak. Vidíme rozkol a trhlinu mezi dvěma jeho aspekty. Mezi tím, co dělá, a tím, co si myslí, že je správné udělat, a své vedení upozaďuje.

Nedostatek integrity je neschopnost se řídit tím, co nám sděluje vlastní vědomí. Je to nežití vlastní celistvosti. Pokud se zachováte v rozporu s vaším vědomím, vaše emoce vám to oznámí tím, že se nebudete cítit dobře. Emoce jsou vaše vlastní navigace – říkají vám: „Běž tímto směrem“. Přítomnost negativních emocí v těle vám říká: „Jdeš špatným směrem, zabývej se současnou situací“. Pokud nejdeme svou cestou, hromadí se napětí v těle - máte problém s vlastní navigací.

Lidé pak říkají, že jsou ve stresu. Cítí napětí, protože nestojí za sebou. Pokud by byli v integritě, vnější okolnosti by je tolik nerozhodily. Lžou, protože říct pravdu přináší problém. Kradou, protože mají problém s financemi. Trápí se a pak zradí někoho důvěru. Udělají cokoliv, aby unikli neustálému vnitřnímu tlaku. Dokonce i to, že se rozdělí do dvou částí.

Ve stavu integrity nám nemůže nikdo nic vzít. Dokonce i když nás někdo zabije, můžeme zůstat v souladu a v integritě. Nedostatek integrity je zrada sama sebe.

Cesta k integritě. Získejte více povědomí o oblasti, ve které jednáte v nedostatku integrity. Poslechněte si názor druhých, i když víte, že nejednají v integritě. Budete se tím zabývat a to vám pomůže vnést do situace více jasnosti.

Buďte si vědomi různých aspektů sebe. Když něco děláte, může to být v souladu s jedním aspektem, ale v rozporu s druhým. Máte rád svou práci a chcete být v práci úspěšný, ale také máte dvě děti a chcete být dobrým otcem. Spojte v sobě oba aspekty a najděte způsob, jak naplnit potřeby obou aspektů.

Musíte být připraveni zklamat druhé lidi – například někdo ve vašem okolí nemá rád konflikt, ale někdy to může být jediný způsob, jak zůstat v integritě. Buďte k sobě úplně upřímní a sdělujte svou pravdu druhým.

Nejednejte impulzivně. Impulzivita znamená, že jedna vaše část obsadila celou vaši osobnost, celé vaše jednání. Tato část koná bez ohledu na jiné aspekty – při konfliktu se projevuje větami typu: „Můžeme se rozejít“, ale jiné aspekty vám mohou říkat: „Počkej, nechci se rozejít.“

Každý má jeden způsob chování, který užíváme v situacích, když jsme vyděšení. Na tento způsob reakce můžeme nahlédnout a využít ho k léčení části, která vyžaduje naši péči a pozornost. Například věříte, že je dobré být upřímný, ale vaše upřímnost děsí lidi kolem vás a pak vás označují za černou ovci v rodině. Proto než půjdete znovu do akce, dejte péči a pozornost potřebě, která nebyla uspokojena. Což někdy vyžaduje hluboké léčení.

Pokud jste v minulosti nejednali v integritě, přiznejte si to a přiznejte to druhým. Neospravedlňujte se. Omluvte se.

Integrita vyžaduje odvahu. Odvaha ale není nepřítomnost strachu. Odvaha zahrnuje vnímání svého strachu.

Jednat v integritě nemusí být jednoduché, ale stojí za to :)

Napsala - Ivana Valová
Většina poznatků - video Integrity - Teal Swan
www.atlantskaskola.cz


Napsala: Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč