Petra Yamuna Wolf: Ženský Archetyp VĚDMA

Archetyp Vědma je čtvrtým archetypem ze 4, kterými jsme se zde zabývali.

Pod jeho vlivem je lůno každé přirozeně menstruující ženy (nebere antikoncepci) většinou v období Novu a chvíli po něm. Je to čas, kdy menstruujeme. V tomto období, hlavně v první dny, je zásadně ovlivněn náš pracovní život, jsme unavené, vyčerpané, máme tendenci být o samotě a odpočívat, potřebujeme klid a spánek. Vědma souvisí s reflektivní fází našeho ženství. Sytí ji kontakt se zemí, s elementem ZEMĚ. Končí koncem menstruace nebo několik dní po ní.

Během této lunární fáze máme potřebu se zastavit, schoulit se do bezpečného pelíšku a odkládáme své povinnosti na dobu, kdy na ně budeme mít dostatek sil. Sílí naše intuice, máme nejsilnější spojení s naším podvědomím.  Je to jako období zimy, kdy vše spí a odpočívá, připravuje se na nové jaro (dynamickou Pannu). Jsme jako ve stavu hibernace, kdy nám připadá být namáhavé i myšlení, jakýkoliv pohyb, chůze a jednání s lidmi. Jsme netečné k potřebám a obavám druhých lidí. To ale neznamená, že nás druzí nezajímají. Jsme jen ze své přirozenosti zaměřené do sebe, svého vnitřního světa. Můžeme doma i v práci jednoduše vyhlásit tzv. Červený stan, do kterého nesmí nikdo jiný, pokud ho do něj samy nepozveme. Jde o to, abychom dokázaly vysvětlit důležitost respektování tohoto období svému okolí.

V tomto období pro nás nejsou důležité ani naše vlastní cíle a ambice. Necháváme se jednoduše unášet proudem událostí. Pokládáme si otázky jako: Chci jít tam a tam? Chci dělat to a to? apod. Když si dovolíme se odevzdat, přestanou nás ovládat očekávání, strachy a názory druhých lidí. Výsledek událostí pro nás není středem našeho vesmíru. Jsme naplno tady a teď.
Období menstruace je ideální příležitost ponořit se do hluboké meditace a nechat odejít všechny starosti a obavy. Můžeme očistit své lůno od energií, které do sebe nasálo během posledního měsíce. Můžeme požádat své lůno o odchod nejen fyzických bloků společně s krví, ale i všech našich emocionálních potíží. Pokud tuto příležitost k celkové regeneraci nicneděláním nevyužijeme, ale naopak proti ní bojujeme vůlí a kofeinem, stáváme se pak zlostné, frustrované a podrážděné. Reflektivní fáze je optimální doba pro přezkoumání a přehodnocení našeho života. Nepracujeme ale s myslí a logikou, ale s našimi pocity a intuicí. Jsme schopné rozpoznat své nejniternější potřeby a přijmout je bez posuzování a sebekritiky.

Vědma je moudrá složka našeho pravého já, naplněná všemi předchozími fázemi, které dokáže transformovat pro svůj hluboký vývoj osobnosti. Léčení Vědmy je o sebelásce a přijetí sebe. Pokud se odevzdáme, můžeme začít zažívat hluboké spojení s Vesmírem, vnitřní vyrovnanost, klid a lásku. Reflektivní fáze nám umožňuje žít svůj život s nadhledem vnímat vše z vyšší perspektivy. Neznamená to ale jen odpočívat u televize, naše duše potřebuje aktivně přehodnocovat a reflektovat svou životní situaci. Můžeme se samy sebe zeptat: Co cítím, že potřebuji dělat jinak? Co cítím, že potřebuji změnit a jak? Jak by měl vypadat výsledek? Jsem opravdu odhodlaná tuto změnu uskutečnit? Je to ta pravá změna?

Období Vědmy je ideální čas na práci s bdělým sněním. Můžeme si představovat scénáře toho, čeho chceme dosáhnout. Všímáme si při tom, jaké pocity se v nás při těchto fantaziích vynořují. Když budou naše vize jasnější a barvitější, bude je naše podvědomí vnímat jako reálnější. To umožní naše cíle snadněji materializovat. Můžeme si také vytvořit nové vzorce myšlení a nová přesvědčení.

Často ženy v tomto období nemají vůbec náladu na intimnosti, ale některé naopak mají větší chuť, než jindy a užívají si vědomí, že dny nejsou v danou dobu plodné. Při styku ale musí brát v potaz, že jsou velmi citlivé a i k sexu přistupovat jako k meditaci a ne k „divočině". Ne každý partner ale zvládne kontakt s naší krví, proto je dobré s ním o tom nejdříve otevřeně hovořit a dělat jen to, co oběma vyhovuje.

V období Vědmy jsme schopné odpustit a zapomenout minulé křivdy. Můžeme cítit silné odhodlání pro vytvoření změny, intuitivně cítíme správný krok a směr. Vnímáme celkový obraz a souvislosti. Meditace je naším přirozeným stavem bytí. Odkládáme ego. Přijímáme věci tak, jak jsou. Jsou pro nás důležité jen naše základní potřeby, které jsou naší prioritou. Jsme schopné být šťastné s tím, co máme a neusilujeme o úspěch. Jsme k sobě něžné a jemné.

Nejsme dynamické a schopné se soustředit. Nejsme společenské a spolupracující. Nedokážeme pracovat přesčas a pracovat na nových projektech. Nejsme ochotné a schopné cestovat a rychle se pohybovat. Nedokážeme málo spát, cvičit a sportovat.

Na pár dní se rozlučme s tělocvičnou. Dopřejme si krátký spánek i během dne. Pokud si můžeme dovolit strávit jeden celý den v posteli, tak to pro sebe udělejme. Meditujme a odpočívejme v přírodě. Zpomalme. Dodávejme svému tělku zdravá jídla v přirozeném stavu. Odevzdávejme svou krev matce zemi – buď venku na procházce, nebo jí vyživujme své rostliny v bytě. Vyhýbejme se emočně náročným situacím a závažným rozhodnutím. Rozhodujme se svým srdcem. Netrapme se pocity viny, že nepracujeme jako ostatní nebo jako v dny, kdy nemestruujeme. Důvěřujme svému vnitřnímu vedení.

Do ničeho se nenuťme, zvyšovalo by to pouze náš stres. Všímejme si, jestli někde vnímáme nějaké napětí, zdráhání nebo odpor. Zkusme se podívat, odkud se berou a co by se s tím dalo udělat.

Podpořit Vědmu v sobě můžeme na seminářích 4 archetypy, které pořádám v centru MAITASUNA od 31.3.2018. Více informací najdete na www.psychoterapeutka.eu.

Autorka: Petra Yamuna Wolf http://www.psychoterapeutka.eu/


Petra Yamuna Wolf - rušení kleteb a odposednutí


Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč