TV je psychosociální zbraň

Je to kruté zjištění ale uvědomuji si, že když se občas koukám na TV tak se přistihnu, že na obrazovku jenom tupě zírám. Na nic nemyslím a zírám. U televize zásadně nepřemýšlím, podvědomě ji vyhledávám jako rychlou zábavu. Jako útěk před stresující realitou plnou problémů. Televize je něco na co se můžeme těšit. Nastává chvíle oddechu. Po náročném dni se usadíme před blikající obrazovku.

A to je ten nejvhodnější okamžik pro spotřebitelskou, myšlenkovou manipulativní propagandu. Posloucháme jako tupé stádo a ani o tom nevíme. Jsme oběťmi, aniž bychom o tom věděli. Činíme rozhodnutí, která nejsou naše. Nakupujeme a spotřebováváme a to je to jediné, co nás zajímá.

Zjednodušený ale přesný a poučný náhled na tuto problematiku zde: http://probuzeni.blogspot.com/2010/08/pribeh-veci.html

Myslím, že většina myslících lidí je srozuměna s názorem, že obsah většiny dnešních TV programů (zdůrazňuji slovo programovat – jako proces který zahrnuje pasivní příjem informací) je navržen tak, aby podsouval společenský světonázor a systém hodnot, který je sebestředný a ve skutečnosti je pravým opakem toho, co zdravá a trvalá společnost vyžaduje. Individualismus za každou cenu hýbe světem a je více a více zřejmé, že empatie ke spoluobčanům a pocit osobní zodpovědnosti zrychleně mizí spolu s mravní zásadou, kterou všechny zdravé civilizace chápaly jako nezbytnou pro přežití.

Lidé před televizí tráví příliš ze svého volného času. Myslím, že nepřeháním, když tvrdím, že TV je hlavní zdroj pro tvorbu názorů mnoha lidí. Když uvážíme všechen čas, který mnoho lidí tráví před televizní obrazovkou, dává nám perfektně smysl názor, že pokud budeme chtít tvarovat veřejný názor, je televize médiem par excellence, pomocí kterého rozšíříte svoji informaci.

Takže pokud si představíme existenci nějakého hnutí, jehož záměrem je změnit svět v lidském předobrazu, nehledě k tomu jak  křivý a perverzní je, pak se taková organizace logicky snaží zajistit si kontrolu nad televizním vysíláním a přeměnit jej na propagandistickou videodráhu. Někdo by mohl říct, že neexistuje důkaz, že TV je tak ovlivněná vulgárním, chlípným, amorálním životním stylem a že zobrazení křesťanské víry, skutečné síly, která vytvořila naši společnost, je tak negativní, záměrně desinformační a nepřátelské, že jistě takové spiknutí existuje. 

Zpracování této myšlenky by zabralo další článek ale fakta zde jsou a spiknutí je nasnadě. Abychom dali dva příklady, BBC přiznalo únik interního sdělení, ve kterém bylo připuštěno, že na veřejnost působí jako Antichrist. Po stížnostech, že BBC opakovaně chybovala v citlivosti přístupu k Islámu a dalším minoritám (náboženským a jiným) a provinila se předsudky vůči křesťanství (zejména římsko katolickému), připustila svoji vinu. Vrcholové setkání funkcionářů BBC kulminovalo v připuštění, že „BBC není nestrannou či neutrální,“ jak uvedl politický editor BBC Andrew Marr. Výsledky setkání za zavřenými dveřmi unikly do britských novin The Mail.

Existují také důkazy, že vlády kontrolují zprávy a jejich obsah. 14. Ledna 1983 US prezident Regan podepsal Příkaz 77, který dal CIA a vládě plnou moc nad  určováním a kontrolou obsahu zpráv, které americká veřejnost obdrží, zpráv, které nyní mohou být nahrány a nebo upraveny během minut díky moderním technologiím. Göbbls by byl hrdý.

Přemýšlejte o tom. Je to rozhodnutí pouze jednoho šéf editora, rozhodnout, které zprávy uvidí miliony a v US je téměř 90% všech mediálních formátů, včetně novin a časopisů kontrolovaných 3 nebo 4 společnostmi. Číslo, které se neustále snižuje spolu s tím jak víc a víc agentur je skupováno a slučováno. Vše, co agentura musí udělat, aby zajistila, že vysílané zprávy budou sloužit určité agendě, je dosadit velice málo lidí do správných pozic.

Alex Jones, vycházející hvězda amerického „Hnutí pravdy“, je moderátor talk-show v nezávislém rádiu a investigativní novinář z Austinu v Texasu. Osobně se setkal s lidmi z mnoha hlavních amerických společností jako je FOX a CNN a tvrdí, že mnoho lidí zaměstnaných u těchto společností nesouhlasí se stylem a obsahem zpráv a ve skutečnosti ví, že mnoho těchto zpráv je záměrně manipulováno, zkresleno nebo prostě nesprávných.

Fyzikální způsob, kterým TV ovlivňuje mozek je perfektním prostředkem pro propagandu. Je důležité poznamenat, že oči rostou přímo, jako stonek,  z mozku. Tím pádem jsou skutečně oknem do duše a perfektně zajišťují přívod informací do posvátných míst mozku.

Lidský mozek pracuje na čtyřech základních frekvencích. Beta, Alfa, Théta a Delta. Vlny Beta vznikají, když myslíme a používáme vyšší schopnosti. Delta vlna jsou spojeny se spánkem a/nebo stavy hlubokého transu. Zářivé světlo a frekvenční blikání obrazu TV způsobí, že mozek upadne do úrovně aktivity někde mezi Alfa a Théta – což je v podstatě snový stav mysli, kde jsou vyšší kritické funkce mozku vypnuty.

Dokonce i když čtete text na TV obrazovce, vykazuje mozek nízkoúrovňové vlnění Alfa. Vlny Théta jsou projevem vnitřního a intuitivního podvědomí. Vlnění Théta naleznete na místech, kde jsou uloženy vaše vzpomínky, vjemy a emoce. Tím pádem každá emoce nasátá z televize obchází naše logické, kriticky myslící síto a jde přímo do těchto hlubších území naší mysli, která jsou spojena s více emotivní reakcí.

TV proto útočí více na emoce než na mysl. Běžnou reakcí na velké otázky je obvykle emotivní reakce následovaná rychlou změnou předmětu (Elektřina bude zase dražší, to jsou ha*zlové. Hele, jí leze prso! pozn. překl.).

Psycholog Thomas Mulholland objevil, že již po 30 vteřinách sledování televize začíná mozek produkovat vlny Alfa, na základě chabých (téměř komatozních) frekvencí. Alfa vlny jsou spojeny s nesoustředěnými, zejména pasivními stavy vědomí. Vysoký výskyt vln Alfa není běžně pozorován, pokud má člověk otevřené oči. Popravdě, Mulhollandův výzkum naznačuje, že sledování televize je neurologicky stejné jako zírání na prázdnou zeď. Není bez významu, že cílem hypnotizérů je navodit stav pomalých mozkových vln. Vlny Alfa jsou přítomny během lehké hypnózy a jsou používány hypnoterapeuty pro sugestivní terapii.

Rozhodující strana vašeho mozku je levá. Když čtete tento článek, utváříte si názor, procházíte možnosti a docházíte k závěrům, které mají formu mozkových vln Beta. To jsou vlny, které jsou aktivovány, když začnete používat levou stranu, centrum logické lidské komunikace a analytiky.

Výzkumníci objevili, že jakmile je televize zapnutá, celá levá strana a všechny její schopnosti mají tendenci upadat. Přechod z Beta vln do Alfa vln to dokazuje. Alfa vlny jsou ty, které spojujeme s meditací a spánkem. To znamená, že vpouštíme všechny informace dovnitř, akorát je nejsme schopni kriticky zhodnotit vůči informacím přijatým z jiných zdrojů. Videohry snižují mozkovou aktivitu až pod frekvenci Delta vln!

Je známo, že překreslovací frekvence televizní obrazovky sama o sobě v lidech navozuje hypnotický stav. Tato překreslovací frekvence je rychlost jakou se obraz obnovuje, zhruba 50 až 60krát za vteřinu. DARPA je výzkumný program dotovaný US armádou. Jeden z jejich cílů zahrnoval vývoj televizní překreslovací frekvence, který by mohl být vysílán kdykoliv, jakmile bude vyžadováno navození hypnotického stavu u určité části populace.

Endorfiny jsou vylučovány při nadměrném vystavení světlu. Oslňující televizní záře způsobuje uvolňování endorfinů. Výzkumník Herbert Krugman dokázal, že zatímco lidé sledují TV, je pravá hemisféra dvakrát tak aktivní jak levá, což je neurologickou anomálií. Přechod z levé do pravé hemisféry uvolňuje vlnu přirozených tělesných opiátů: endorfinů, které obsahují beta-endorfiny a enkefaliny. Endorfiny jsou  strukturálně stejné jako opium a jeho deriváty (morfin, kodein, heroin, atd.) Činnosti, které pomáhají vyplavovat do krve endorfiny (také zvané opioidní peptidy) jsou obvykle návykové. Například lupání klouby nebo intenzivní cvičení. Vnější opiáty působní na stejné receptory jako endorfiny, takže je mezi nimi pouze malý rozdíl.

Dokonce i běžní televizní diváci zažívají takové abstinenční příznaky, když přestanou na delší čas sledovat televizi. Článek v jihoafrickém Eastern Province Heraldu (říjen 1975) popisoval dva experimenty, ve kterých lidé z rozdílných sociálně-ekonomických prostředí byli požádáni, aby se na pouhý jeden měsíc přestali koukat na TV. Nejchudší rodina to vzdala již po týdnu a ostatní trpěli depresemi protože prožívali emoce, jako by „ztratili přítele“. V druhém experimentu, 182 západních Němců souhlasilo, že se přestanou koukat na TV celý rok, za což jim dokonce byla nabídnuta finanční odměna. Nikdo z nich tu touhu nevydržel déle než šest měsíců a po celou tuto dobu účastníci vykazovali abstinenční příznaky: zvýšenou úzkost, frustraci a depresi.

Výzkum Herberta Krugmana dokázal, že sledování televize otupuje levou hemisféru a nechává všechny rozpoznávací povinnosti na pravé hemisféře. To má trýznivé důsledky na vývoj a zdraví mozku. Levá hemisféra je rozhodující oblast pro organizaci, analýzu a posuzování přicházejících informací. Pravá část mozku zpracovává informace nekriticky a nerozděluje informace na jejich součásti.

Výzkumy účinků TV varují, že děti do dvou let by za žádnou cenu neměly sledovat televizi, kvůli negativnímu dopadu na různé oblasti vývinu dětské psychiky jako např. postřeh, řeč, sluch, hloubkové vidění, schopnost číst což vede k nedostatečné pozornosti a neschopnosti se soustředit, chybějí motorické dovednosti atd. TV je absolutně nevhodný a neefektivní výukový nástroj. Je zbytečné vést debaty o jejich klesající intelektuální úrovni, když intelekt ani nedostal příležitost pořádně a zdravě se vyvíjet, právě kvůli ochromujícím účinkům televize a to zejména a právě na děti. 

Naopak rádio má přesně opačný efekt a ve skutečnosti rozvíjí vyšší procento koncentrace, zvuk nutí posluchače k vizualizaci toho, co slyší. Čtení samozřejmě dále rozvíjí schopnost koncentrace a kritického hodnocení informací.

Dokonce i styl televizní produkce v těchto dnech je formován do takového formátu, že příjem informací připomíná závislost na amfetaminech. Kadence změny scény, tj. frekvence, jakou se mění obrazy je velmi rychlá a dále otupuje mysl, která je pak neschopná soustředit se delší dobu na delší textové informace. Průměrná doba schopnosti věnovat se hlubokému myšlení klesla na pouhých pár minut, přičemž  před několika desítkami let tato doba činila více než hodinu.

Studie přímo úměrně spojují kvalitu života se slovní zásobou, která je negativně ovlivňována intenzivním sledováním televize. Pokud máte dobré komunikační schopnosti, lépe dokážete popsat svět ve kterém žijete a pokud by toto měla být berná mince pro posuzování, pak by pro mladé mnoha světových zemí musel být svět ve skutečnosti velmi banální. Chabá slovní zásoba znamená, že žijete krátkozrakou existencí, máte tunelové vnímání této nádherné planety a kvalita vašeho života je nepříznivě ovlivněna. Obzvláště poslouchání popových hvězd, idolů mladých, nutí člověka choulit se trapností před bezduchým a nesrozumitelným plácáním, kterým se prezentují.

Žijeme ve světě, kde je lidská osobnost formována neskutečnými věcmi. TV, hudebním průmyslem, videohrami, filmy, účinky drog. Virtuální realita zajímá spoustu lidí zejména adolescenty a lidi v mé věkové kategorii třicátníků. Všechny konverzace se vedou o té nebo tamté televizní show, o poslední videohře na nejnovější herní konzolu nebo kdo právě vede fotbalovou ligu. Je to smutný stav událostí.

Všechny tyto negativní vlivy na společnost jsou známy, ve skutečnosti jsou tak zkonstruovány a naplánovány. Nový světový pořádek povstává. Před nedávnem v Indii, tehdejší britský premiér Gordon Brown ve svém projevu zmínil právě tento „Nový globální pořádek“, který vstupuje v účinnost. Tento Nový pořádek bude tou noční můrou, kterou předvídal Orwell. Myslím, že dokonce ani Orwell neměl vizi dystopické technokratické diktatury skryté za humanitou. Huxley byl o něco blíže ve svém románu Brave New World.

Televize je naše tělo, udržuje nás hypnotizované a otupělé zatímco naše svobody nám jsou odepírány a jsou přijímány zákony, které dělají z nás všech kriminálníky, takže NWO může vstoupit do byznysu a vytvořit ze Země vězení založené na ekonomickém systému, stejně jako v současné Číně.

Zbavte se vaší televize ještě dnes. Vyměňte ji za projektory pokud ještě nejste připraveni vzdát se té návykové videodráhy. Je potřeba získat zpět naši osobnost od agentur a organizací, které televizi používají k pohlcení našich myslí, k vytvoření spotřebitelské loajality a držet nás dále od pravdy, reality a plnohodnotného lidského života. Je potřeba získat zpět naše já a vštípit budoucím generacím cit pro vnímání skutečného světa a jeho krásných hrdinů skutečného života a lidí, kteří si zaslouží obdiv.

Ken Doyle

Miroslav Rýznar
http://probuzeni.blogspot.cz

Nejnovější články na našem portálu

duben 24, 2024 21
Po tisíciletí většina kultur považuje dotek za něco přirozeného a léčivého. Prakticky všechny...
duben 21, 2024 174
19. 4. 2024 v 16:00 vstoupí Slunce do Býka, který zpomalí naši aktivitu, abychom si mohli...
duben 17, 2024 345
- hojnost přichází, když ji přeješ jiným lidem - hojnost přichází, když neposuzuješ tvorbu druhých...
duben 09, 2024 382
měj pevné, stabilní kořeny /stůj pevně nohama na zemi buď v proudu života /řekni ano životu/...
duben 09, 2024 310
„V podzemí zůstává duch místa, a to i přesto, že kouzlo města nad zemí se často pomalu vytrácí a...
duben 03, 2024 2071
Medicinální nebo někdy také funkční či vitální houby, jsou specifické houby s výjimečnými účinky....
duben 02, 2024 340
Místa záhadná, tajemná či obestřená jistým mystickým nebezpečím přitahovala pozornost člověka...
březen 27, 2024 408
Mnoho lidí věří, že jednorožci existovali. Někteří jsou dokonce přesvědčeni, že žijí někde mimo...
březen 23, 2024 1703
20. 3. 2024 ve 4:07 vstoupí Slunce do Berana, prvního znamení horoskopu a otevře nový roční...
březen 19, 2024 774
Studánky, jezírka, louže...- první zrcadla lidí. Ta nejpřirozenější zrcadla, která člověku dala...
březen 11, 2024 772
Tisíce let lidé věří, že postavení Slunce a planet v okamžiku narození každého jedince značně...
březen 08, 2024 3043
Počátky Mezinárodního dne žen sahají do Spojených států amerických poloviny 19. století. V roce...
PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč

Nejčtenější články na našem portálu osobního rozvoje

16 květen 2020 2021126
Věřím, že každý se někdy zarazil nad "časem", tedy lépe řečeno nad čísly na hodinách, která na...
4 listopad 2019 515397
Taky jste si všimli, že stále více lidí hlásí různé formy intolerance nebo alergie na pšenici,...
20 září 2023 456831
Naše jméno nás representuje na veřejnosti a je do jisté míry i naší vizitkou. Každé jednotlivé...
1 prosinec 2020 292846
Nauka o číslech nebo-li numerologie je prastará opravdu zajímavá věda. Možná právě proto byla po...
28 září 2023 282371
1. Změna spánkových vzorců: nervozita, horká chodidla, přerušovaný spánek Pocit únavy po probuzení...
3 říjen 2023 272764
Byla roztěkaná, utahaná a kafe pila neúměrně rychle. Prý musí brzy jít, protože na ni doma čeká...
6 říjen 2023 259311
Ekzémy vyjadřují náš VNITŘNÍ ZÁPAS mezi tím počem toužíme, a tím co ve skutečnosti prožíváme....
13 duben 2020 250945
Pokud opakovaně vídáte čísla 11, 111 nebo 1111, je pro to důvod. Nejčastějším způsobem, jakým...
3 srpen 2019 249441
Zajímá vás, zda jste byli v minulém životě mužem či ženou nebo příčina smrti, co nás čeká po...
12 prosinec 2020 242798
Obezita znamená z mluvy naší duše nejen POTŘEBU OCHRANY, OBAL STRACHU, ale také ÚTĚK PŘED -...
30 květen 2022 240610
VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - Duchovní příčina Vysokým tlakem trpí lidé, kteří v sobě dusí VELKÝ TLAK....
29 srpen 2021 215118
Každá myšlenka vibruje, každá myšlenka vyzařuje nějaký signál a současně přitahuje jí odpovídající...
7 leden 2018 206559
O konceptu dvojplamenů toho bylo napsáno hodně a koluje mnoho názorů a přesvědčení. Zdá se, že...
30 září 2019 188132
Mohlo by se zdát, že čísla na dveřích jsou abstraktní, kromě základní orientace nic neznamenající...
17 září 2020 186465
V dnešní době snad už neexistuje jediná žena, která by neměla nějaké "ženské problémy". Čím je to...
27 srpen 2020 184260
Většinu mužů přitahují silné ženy. Někdo si na ni troufne jiný jen tak z povzdálí kouká a...
6 prosinec 2018 176610
Jste štíhlá, cvičíte, držíte dietu, ale stále nemůžete zhubnout velké břicho ? KDE JE CHYBA? Náš...
23 září 2019 166680
"To, čím jsi, záleží na třech faktorech:na tom, co jsi zdědil, co z tebe udělalo tvé okolí a co...
25 listopad 2020 163316
Často se dva dospělí dají dohromady a jenom donekonečna přehrávají svá dětská dramata. Poměrně...
13 srpen 2022 161060
Tak jak nic v životě není náhoda, není ani náhoda, že žena porodí syna. Tím, že žena přivede na...
24 květen 2018 142715
Každý z vás jistě ví, jaký se píše rok, nyní, když dávám dohromady tento článek, jsme na sklonku...
20 červenec 2022 128151
Když muž skutečně miluje a otevře své srdce ženě, měla by žena o jeho zranitelné srdce pečovat a...
21 květen 2020 124507
OBKLAD Z JABLEČNÉHO OCTA: – Vezměte si bavlněný ručník nebo nějaký hadřík a namočte ho v...
29 červenec 2022 122463
MIGRÉNY a bolesti hlavy nebo-li náš PAPIŇÁK V HLAVĚ - DUCHOVNÍ PŘÍČINA Bolest z fyzického hlediska...