Helena Heclová: Jak se projevuje globální mysl a kosmické vlnění v pádu západní civilizace a v našich životech?

Asi velká většina z nás si všimla, že politici a obyvatelstvo západně od nás nějak nápadně hloupne. Denně se setkáváme s hloupými až šílenými nápady politiků, prosazují hloupé a životu škodlivé ideologie, zaprodávají své země a nechají je obsazovat cizími nájezdníky a nasazují je jako bojovou gardu proti vlastním občanům. Občané většinou nevědí, co se vlastně děje, nechápou, kam se to řítí, ale stejně svoje politiky ve velké většině nadále volí, naslouchají jim a věří jejich manipulací, nebouří se a spolu s nimi se řítí do zkázy.

Jak je to možné?

Mnoho z nás hledá odpovědi na tyto otázky, a přichází mnoho odpovědí, ale trvale nás žádná většinou neuspokojí. Na chvíli máme pocit, že něčemu rozumíme,  ale ten efekt za chvíli vyvane.

CallemanMoje úvahy se jednoho dne protly s postřehem, že ke mně chodí čím dál více klientů nemocných z tohoto světa, kteří se setkávají s terapeuty a na seminářích spirituálními pracovníky, kteří díky své prozápadní , někdy dokonce tzv. sluníčkářské orientaci, jsou necitliví a otupělí vůči zjevné realitě, někdy propadají i nenávisti a mediální masáži.

Už dlouho je mi to sice nápadné, není to jen můj postřeh, toto poznání se rozšiřuje a hovoří se o něm v alternativních médiích, která hledají odpovědi na tuto otázku hloupnutí politiků a politické orientace terapeutů a pracovníků na esoterickém poli.

Odpověď na tuto otázku můžeme hledat i v Mayském kalendáři, jak je zpracoval pak Carl Johan Calleman ve svých knihách a na svém blogu, kde můžeme přečíst větu, že globální kosmická mysl inteligence působí na mozky politiků, kteří s ní rezonují.

C.J.Calleman objevil mechanismus tvorby civilizací působením kosmických vln dle mayského kalendáře. Podle jeho teorie, zjednodušeně řečeno, naši civilizaci zformovalo šest vln stvoření, a my se vzhledem k tématu budeme zabývat především posledními  čtyřmi vlnami.

Šestá vlna stvoření byla aktivována kolem roku 3115 před naším letopočtem, kterýžto letopočet označuje počátek Pádu. Od té doby nastávají  vzestupy a pády civilizací podle toho, jak postupuje tato kosmická vlna, jejíž frekvence je 788 let, buď do světlé, denní fáze, nebo do fáze noční. Denní fáze označuje vzestup civilizací na té zemské hemisféře, kam dopadá Světlo šesté vlny, a noční fáze zapřičiňuje pád civilizace, která se ocitla právě ve stínu té šesté vlny. Kosmická mysl zapřičiňuje také vzestup a pád lidí, kteří s touto vlnou rezonují a vezou se na ní.

Šestá vlna nerušeně pokračovala ve své tvůrčí činnosti nerušeně, rytmem 394 let den, 394 let noc, až do období aktivace sedmé vlny Stvoření kolem roku 1769. Tato vlna má frekvenci  40 let. Od tohoto data naši realitu ovlivňovalo vlnění sedmi vln Stvoření až do roku 1999, kdy byla aktivována osmá vlna, která má frekvenci dva roky, a nakonec aktivace deváté vlny na konci října 2011. V současné době naši realitu formuje devět vln Stvoření, přičemž od roku 2011 jsou šestá a sedmá vlna v noční fázi vzhledem k západní polokouli, a všechno a všichni, kdo rezonují s těmito dvěma vlnami a jsou s nimi v souladu, jsou ve stavu úpadku a rozpadu. 

Částečně prosperují ti, kdo jsou v rezonanci s osmou vlnou Stvoření, protože je ob rok v denní fázi. Jsme teprve na počátku procesu, proto ještě nejsou účinky tak patrné, a pozorují je především ti, co rezonují úplně nebo alespoň částečně s devátou vlnou Stvoření, ti, kteří rezonují s šestou a sedmou  vlnou, svůj vlastní úpadek zatím nejspíš nepozorují, jen cítí, že něco nefunguje, jako vždy, a křečovitě hledají záchranu v kolaboraci s těmi, kteří jakž takž prosperují, a na úkor těch, kdo se nemohou bránit, a rovněž nechápou, co se děje, a ještě stále žijí na základech minulé prosperity Západu, vzniklé v průběhu poslední aktivní denní fáze šesté vlny Stvoření a denních fází sedmé vlny.

Vlny stvoření

Denní fáze šesté vlny Svoření byla naposledy aktivována a její Světlo dopadlo na západní polokouli kolem roku 1617, kdy nastal poslední vzestup Západního typu civilizace. Energie šesté vlny z gigantického Kosmického projektoru začalo promítat na západní polokouli světlo, prosperitu, pokrok a způsobilo ohromný rozvoj západního typu myšlení, a pomohlo vybudovat obrovskou, materiálně vyspělou západní civilizaci na základě rozvoje především racionální mysli, racionálního, především utilitárního myšlení, které v zásadě říká, že můžeme konat cokoli v prospěch svůj nebo určité skupiny lidí, bez ohledu na to, kolik jiných lidí poškodíme.  Kosmická energie podporovala vše, co vyrostlo na základu mysli, myšlení, na základu rozvíjení mentálních schopností.

Na jedné straně vyrostla obrovská města plná civilizačních vymožeností, mysl stvořila neuvěřitelné množství předmětů a zařízení, které nám usnadňují život, na druhé straně ale poškodila přírodní zdroje a procesy, a pomohla zotročit lidstvo a uzavřít jej do koncentráku západního typu, do bankovního zotročení prostřednictvím takové mentální vymoženosti, jako je nesplatitelný dluh.

Mentální rozvoj vytvořil nesmírné bohatství pro část lidstva, ale skrze koloniální zotročení, genocidu a vykradení zdrojů méně vyspělých zemí. Kosmická energie tedy podporovala po čtyři sta let rozvoj mysli, racionálního uvažování a jednání,  a mentálních procesů a mentálního zdokonalování. Užili jsme si čtyřsetletou jízdu na vlně rozumu, a prožili jsme si jak dobré, tak špatné stránky tohoto nástroje, této psychické funkce, kterou jsme zbožštili, takže hypertrofovala do zvrácené podoby posledního dvacátého a jednadvacátého století.

Na obrázku můžeme vidět názorně vlny Stvoření, a naše šestá vlna odpovídá tzv. národnímu podsvětí dle pana Callemana, podsvětí Pádu.

Pyramida času

Bohužel důraz na rozum a racionálno a mentální schopnosti nám toho také mnoho vzal, především přirozenou spiritualitu, schopnost víry, schopnost nahlížet věci v souvislostech, vzal nám soucit, srdce, vnímavost pro duchovní reality, vzal nám mnoho schopností, kterými disponovaly generace civilizací v dobách které nebyly vystaveny kosmické podpoře racionální mysli, a vesmír v lidech podporoval jiné principy.

Tato kosmická podpora rozumu ale s rokem 2011 skončila, do této psychické funkce už neproudí mocná a silná energie vesmíru, a proto všechno, co bylo založeno na principu rozumu, upadá, a rozum sám u lidí, kteří rezonují právě s touto energií upadá, atrofuje, a projevuje se šílenstvím. Proto se nám zdá, že západní politici blbnou. Ve skutečnosti je opouští energie rozumu, energie, která je nesla jako na vlně po čtyři sta let, ale nyní se šestá vlna vzhledem k nám ponořila do fáze noci, a tento ponor a odklon této vlny od Západu nastartoval úpadek prosperity Západu a následný rozvrat. Síly racionální mentality nás opustily, a už se nikdy nedožijeme jejího návratu a aktivace za cca 400 let. Již žijeme hluboko v iracionální době a musíme se s tím srovnat. A to, že se racionalita vytratila z myšlení našich politiků můžeme zřetelně vidět, to co předvádějí, je totální zvrácení funkce myšlení.  Chovají se šíleně a iracionálně, cítí paniku, chápou, že se něco děje, že nastal nějaký zvrat sil, ale bohužel jsou ve své touze zachránit sebe a své prebendy a moc nástrojem entit, které rozpadu rozumu Západu využívají pro své vlastní záměry. Všichni, kdo rezonují a jsou v souladu s šestou vlnou Stvoření jsou určení k úpadku a zániku, pokud se jim včas nepodaří pochopit situaci, a pokud se jim nepodaří naskočit na vlny s vyšší rezonancí.

My jsme lidé, a nejsme odsouzeni k tomu, abychom pouze rezonovali  s jakýmikoli kosmickými vlnami, protože my jsme vesmír, každý z nás máme v sobě semínko celého kosmu, a máme každý krásu Božího Království odevždy a navěky v sobě.  Jestliže pochopíme, že pád čeká ty, kdo souzní pouze s šestou vlnou, případně sedmou a osmou, a že jedině ti, kdo budou mít v sobě rozvinutou rezonanci s vysokovibrační devátou vlnou, budou mít vítr v zádech, podporu vesmíru a budou vedeni do budoucnosti, budeme vědět, co máme dělat.

Zájemce odkazuji na četbu knih C.J.Callemana: 

Mayský kalendář- průvodce budoucností lidstva

Globální mysl a počátek civilizace

blog C. J. Callemana


Helena HeclováAutorka článku: Helena Heclová http://www.nadotek.net

Dobrý den, jmenuji se Helena Heclová. Jsem astroložka a věnuji se masážím, a to zejména ajurvédským masážím. Mnoho let jsem pracovala jako účetní a pronikat do tajů účetnictví a ekomoniky mě bavilo a baví doposud. Přesto jsem cítila intenzivní vnitřní potřebu se neustále rozvíjet nejen po stránce osobní, ale i po stránce duchovní.

STUDIO NA DOTEK Sokolská 35 Zábřeh na Moravě tel.: 603 275 239 mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč