Ivana Valová: Květen 2018 - světelný zpravodaj

Evoluce vědomí. Nacházíme se v období velkých změn v evoluci lidstva. Tyto změny se dotýkají každého člověka na planetě. Procházíme vývojem vědomí a aplikujeme principy vědomí 5D do každodenního života.

Vstupujeme do vyšší reality a držíme dveře těm, kteří si tu také přejí být. Vesmír poslal ty nejlepší spirituální bojovníky, kteří souhlasili s tím, že se probudí a zvednou se, když přijde čas, když budou povoláni a když Země začne svou cyklickou proměnu. Zvuk trumpety jako výzva byla vyslán. Jsme aktivními účastníky evolučních změn na Zemi.

Mění se naše vědomí a pojetí času. Vnímání času není lineární, ale vnímáme ho jako spirálu - nějakou dobu se neděje nic a pak se vše najednou přeskládá, dojde k vnitřní změně a my se zase cítíme dobře.

Procházíme vývojem vědomí. Znamená to, že na sebe přestáváme nahlížet přes staré oči. Podstatné teď je, jak se k sobě chováme a jak se respektujeme. I jako státy.

Pohybujeme se tak rychle, jako ten nejpomalejší z nás. Jsme tak rychlí, jak je rychlá ta nejpomalejší část v nás. Držíme vysoké vibrace v srdci v nízkých vibracích.

Poznáváme lidi, které známe odjinud. V každodenním životě máme před sebou závoj, který odkládáme v prostředí bezpečí a důvěry. Pokud se setkají lidé, kteří tento závoj odloží, uvidí mnoho.

Multidimenzionalita. Každý máme jiné energetické pole. Máme v něm světlé a tmavé místa. Je tu pozitivní a negativní energie. Každý máme v energetickém poli své zvláštnosti, podle toho, co jsme v životě zažili. Životní zkušenosti každého člověka jsou jedinečné.

Dochází ke spojení multidimenzionálního já. Začínáme vytvářet nové energetické struktury. Pomáháme lidem si tyto úrovně uvědomit. Vytváříme vztahy na multidimenzionální úrovni. Otevíráme se komunikaci, která bude proudit jinými cestami, než které známe. Seznamujeme se s paralelními životy, mezi nimiž padají zdi.

I léčení probíhá na multidimenzionální úrovni - na fyzické, emoční, mentální a spirituální rovině. Dochází k resetování vibračního otisku, proto uvolnit některé systémy může trvat i celý život - ale také se v jednom momentě může vše změnit.


Ladíme se na kolektivní energii, máme přístup ke kolektivnímu vědomí. Přijímáme informace, jak na tom právě jsme a kde se v evoluci vědomí právě nacházíme. Přijímáme kolektivní rozhodnutí.

Jsme extrémně empatičtí. Díváme se na svět a na lidi z pozice duše a stavu nadčasovosti. Zažíváme lásku duše i na této straně závoje :)

Závoj padá a lidé si začínají si být skutečně blízcí. A také cítí velmi a cítí vše. Spousta lidí cítí smutek. Zažívají paniku a neví, co s tím dělat. Je to i tím, že zdi mezi námi padají, jsme mezi sebou více propojení a nic už s tím neuděláme.

Učíme se jednat s respektem a ponaučením. Být komfortní se svou zvyšující se citlivostí na energie, i s tím, že něco je těžké kontrolovat. Někdy ani nemůžeme říct, jestli daný problém je váš nebo někoho jiného. A možná to už řešit nemusíme.

Vaše duše přišla do této inkarnace jako specialista na práci se světlem a stínem. Na nějaké úrovni víme, jak s nimi pracovat. Byli jsme k tomu vycvičeni.

Procházíme chaosem, strachem a dalšími negativními stavy, které jsme vytvořili svým vlastním stínem. Tyto stavy nás mohou děsit. Horko těžko z nich nacházíme cestu ven. Těmito stavy musíme projít. Po nějaké době vždy uvidíme světlo, které nás z temnoty vyvede ven. Světlo prosvětlí stín našeho nevědomí a přinese informace a navigaci.

Někdo se právě nachází ve stádiu poznávání svého světla a svých možností - úžasné. Někdo se právě nachází ve stádiu poznávání svých stínů a svých omezení - těžké. A někdo už důkladně poznal obojí. Skrz toto poznání žije svůj život. Už ví, že není kam pospíchat a nic nestojí za to, aby se za něčím hnal. Zná cenu, kterou se za to platí. Uvolnil se. Poznává, co má v jeho životě skutečnou hodnotu. Přijímá jakýkoliv stav bytí. Naše duše si může přát projít vlastním stínem a jen naše ego si může myslet, že je tu něco lepšího, co právě dělat.

Spolutvoření je společná práce člověka a ducha. Je to manifestace ve spolupráci s duší a dušemi druhých. Je to když člověk chce něco vytvořit a požádá duši, aby to provedla/vykonala/uskutečnila.

Pokud má duch v úmyslu něco manifestovat a požádá člověka, aby to uskutečnil, je to co-incidence, tedy "společný náraz těla a ducha". Vzniká tu vyšší tvorba, kdy tento impuls dorazí do našeho vědomí a my jednáme v souladu s duchem.

Empowerment. Je tu nová rovina života. Každý ví, co dělat. Každý ví, že ten druhý je veden. Co se ale učíme, je odkrývat své motivy, pravdivě reagovat a dávat si zpětnou vazbu bez přetvářky.

Jak získáváme pojetí o své skutečné síle, stáváme se studentem i učitelem v jedné osobě. Stáváme se lidmi, kteří si uvědomují dosah své síly a zodpovědnosti, jak působíme na okolí. Poznáváme, jak žít s druhými, zatímco jsme ve své síle. Jak být s lidmi bez toho, abychom jim odebírali jejich sílu. Stáváme se společností, kde bude každý ukotven ve svém bytí. Předtím ale musíme poznat svou sílu, kterou jsme někde ztratili.

V minulosti jsme byli obětí i násilníkem, proto k nám patří oboje. Na této úrovni vědomí už nepotřebujeme vědět, kdo je ten dobrý a kdo je ten špatný. Oboje patří k nám. Pokud se s tím vypořádáme, umožníme druhým, aby dosáhli té samé úrovně vědomí.

Práce se světlem znamená reflektovat energii člověka způsobem, aby viděl sám sebe. Každý člověk se léčí sám a toto léčení u něj probíhá zevnitř. Člověku reflektujeme jeho osobu, jeho energii - proto, aby se viděl jiným pohledem a pak se sám mohl vyléčit.

Při léčení se otevírá spojení s vyšším Já a vy tuto energii nabídnete druhému v podobě slov, proudu energie přes oči nebo jiným způsobem. Nejdůležitější je otevřené srdce.

Nejsi tady od toho, abys udělal zkušenost každého perfektní a dokonalou.

Jestli od vás lidé odejdou bez toho, aby zvedli své vibrace, není to vaše zodpovědnost, ale jejich. Oni se mohou vyléčit a někteří se i pro to rozhodnou. Někteří si vyberou nenechat odejít některé záležitosti, které jim přináší nesoulad a nemoc.

Pracujeme s transparentností, která je pro poradce a učitele důležitá. Umožňuje druhým vidět, kým jste. Lidi mohou vidět vaše záměry, motivy, vaše srdce. Nic je neruší a proto vám/sobě mohou otevřít srdce a důvěřovat si. Naše nejvyšší užití vesmíru při práci se světlem je bytí v dané energii a práce se slovy.

A to nejlepší, co se může stát, je, že se tak otevřou sobě a dokážou aplikovat svou sílu v realitě, že ještě tuto energii posunou dál, než vy. Jinými slovy – student přeroste učitele. A to je empowerment.

S láskou
Ivana Valová


Inspirace: Steve RotherHezký den

Ivana Valová

www.atlantskaskola.czNapsala: Ivana Valová - Atlantská škola - Praha  ♥ www.atlantskaskola.cz

Atlantská škola logoJmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Na individuálních sezeních nabízím služby v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, začlenění spirituálních zážitků do svého života, poradenství v oblasti psychospirituální krize, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, rodinné terapie, regresní terapie a spojení s moudrostí starodávných civilizací. Jsem k dispozici lidem, kteří potřebují nasměrovat.

Individuální sezení s krystaloterapií - rozložení krystalů na tělo a kolem těla člověka, podle jeho individuálních potřeb a záměru.

Tento článek není dovoleno kopírovat na jiné weby ani kopírovat části textu. Pokud chcete článek publikovat, získejte si osobní souhlas autorky. Budeme však velmi rádi, když jej budete sdílet na sociálních sítích. Ke snadnému sdílení na facebooku využijte tlačítko sdílet v horní části článku. Děkujeme, že dodržujete naše autorská práva. :-))

Novinky ze všech kategorií článků

PODPOŘTE NAŠÍ PRÁCI A ZAŠLETE NÁM FINANČNÍ DAR, VELICE DĚKUJEME.
2201380141/2010. Pro platby ze zahraniční: FIO Banka, a.s.
IBAN: CZ7720100000002201380141

NEBO PŘES PAYPAL třeba 111,- nebo 222,- Kč